بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری پاركینسون

پاركینسون بیماریی است كه باعث ایجاد اختلالات حركتی می‌گردد علت این بیماری كاهش دو پامین و به هم خوردن تعادل بین دو نور و ترانسیمتر (دوپامین و استیل كولین) در سیستم دو پامینرژ یك نیگر و استر یاتال می‌باشد

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 55
حجم فایل 5.462 مگا بایت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری پاركینسون

چكیده 
مقدمه : پاركینسون بیماریی است كه باعث ایجاد اختلالات حركتی می‌گردد. علت این بیماری كاهش دو پامین و به هم خوردن تعادل بین دو نور و ترانسیمتر (دوپامین و استیل كولین) در سیستم دو پامینرژ یك نیگر و استر یاتال می‌باشد. در مطالعات اخیر دیده شده كه با درمان عفونت هیلكوباكتر پیلوری جذب لوودو پا بیشتر شده و نتیجه درمان بهتر شده است. 
مواد و روشها : این مطالعه که به روش Case-Control انجام شدازمیان بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب 56 نفرانتخاب شدند.افراد به دو گروه 28 نفری به عنوان گروه مورد (مبتلا به پاركینسون) و شاهد (غیر مبتلا به پاركینسون) تقسیم شدند و تست آنتی بادی IgGهلیکوباکترپیلوری در هر دو گروه انجام شد. 
یافته‌ها : میانگین سن افراد پاركینسون 60 سال و غیر پاركینسونی 57 سال بود. در افراد مبتلا 18 نفر (3/64%) آنتی بادی مثبت و 10 نفر (%7/35) آنتی بادی منفی داشتند. در افراد غیر مبتلا 15 نفر (%6/53) آنتی بادی مثبت و 13 نفر (4/49%) آنتی بادی منفی داشتند. 
نتیجه : در این مطالعة ارتباطی بین وجود عفونت قبلی هلیكو باكتر پیلوری در بیماران پاركینسونی و افراد غیر پاركینسونی یافت نشد.p>/05))اما درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران پیشنهاد میگردد.

فهرست مندرجات:
فصل اول: مقدمه…………. 10
بیان مساله ……….. 11
اهداف وفرضیات………….. 12

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق………… 14 
بیماری پارکینسون…………. 15
اتیولوژی…………….. 15
پاتولوژی…………… 16
پاتوژنز……………… 17
درمان ………………. 19
هلیکو باکتر پیلوری…………… 21
مروری بر دیگر مقالات…………….. 23

فصل سوم: طرح تحقیق…………… 24
نوع مظالعه ……………. 25
تعداد نمونه،روش نمونه گیری ومعیارهای انتخاب نمونه.. 26
معیار های پذیرش و عدم پذیرش…………. 27
نوع پژوهش و روش انجام کار………. 28

فصل چهارم: یافته ها……………. 29

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات………. 39
منابع……….. 45

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

جعبه دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *