تحقیق درمورد حسابداری شرکت سود خانه استقلال

تحقیق درمورد حسابداری شرکت سود خانه استقلال

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 19
حجم فایل 11 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*تحقیق درمورد حسابداری شرکت سرد خانه استقلال*


شركت سرد خانه استقلال ( سهامی خاص )

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال ماهی منتهی به 30 اسفند ماه سال 1383

1-تاریخچه فعالیت شركت :

شركا فریكوریفیك ( سهامی خاص ) در تاریخ 12/3/1356 تحت شمارة 28726 در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شركت در تاریخ 21/6/1361 به شركت سردخانه استقلال (سهامی خاص) و آدرس قانونی آن نیز به موجب صورتجلسة مورخ 6/4/1366 هئیت مدیره به محل سردخانه واقع در جاده قدیم كرج، كیلومتر یك جاده شهریار تغییر یافته است.

فعالیت اصلی شركت بر اساس ماده 2 اساسنامه عبارت از است از نگهداری مواد غذایی و میوه جات در سالنهای سردخانه میباشد. ظرفیت اسمی سردخانه مجموعاً 16 هزار تن(شامیل 5/14 هزار تن زیر صفر و 5/1 هزار تن بالای صفر) بوده كه بهره برداری از سردخانه زیر صفر 5/14 هزار تن عملاً ازسال 1359 آغاز گردیده است.

شركت برا ساس نامة شمارة 12738 مورخ 11/6/1359 سازمان صنایع ملی ایران و به استناد نامة شمارة 322/515 حوزة مالیاتی 322 مشمول بند (ج) تبصره 4 قانونی حفاظت و توسعة صنایع ملی ایران اعلام گردید و متعاقباً در تاریخ 20/11/1366 بر اساس نامة شماره 58532 سازمان صنایع ملی ایران  و به استناد مصوبة شماره 90/هـ مورخ 18/7/1360 هیئت پنج نفری 22/43% در صدر سهام شركت مشمول بند(ب) قانون مذكور گردیده است. از تاریخ 25/6/1359 هئیت مدیره منتخب شركت سهامی گسترش خدمات بازرگانی ادارة امور شركت را بعهده گرفته بود لیكن درسال 1368 طبق رای هئیت پنج نفری شركت از شمول بند(ج) خارج شد.

از آذر ماه سال 1368 شركت توسط سهامداران متشكل از بانك صنعت و معدن شركت فریكو اسكاندیا و شركت سهامی گسترش خدمات بازرگانی اداره شد تا اینكه سهام بانك صنعت و معدن در اسفند ماه سال 1369 و سهام شركت فریك اسكاندیا در آذر ماه سال 1370 به ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فروخته شد و در سال 1380 طبق رای دیوان عدالت اداری تعداد 4980 سهم از سهام سازمان گسترش خدمات بازرگانی به آقای فرجام و خانواده ایشان مسترد گردید. بدنبال نقل و انتقلات مذكور اداره امور شركت در تاریخ ترازنامه بعهده ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران با 65/56 درصد سهام و شركت كسترش خدمات بازرگانی باب 51/21 درصد سهام و آقای عبدالحمید فرجام و خاننواده ایشان با 57/21 درصد سهام وشركت با دو انبار با 44% درصد سهام بوده است.


شركت سردخانه استقلال

(سهامی خاص)

 

صورتهای مالی مربوط به عملكرد

سال1383


شركت سردخانه استقلال (سهامی خاص)

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه سال 1383

                                                سال مالی منتهی به      سال مالی منتهی به

 

30/12/1383    29/12/1382

          ریال              ریال

 

 

                                      یادداشت         ­­ـ

حق الحافظ و تخلیه و بارگیری   16            008،713،988،8     7،503،826،7

 

 

 

كسر میگیردد هزینه های عملیاتی 18            (994،173،951،5) (981،156،814،4

                                                          14، 539، 037، 3   990،346،012،3

اضافه / كسر میگیردد:

هزینه های مالی                   6-18            (450،204،102)  (882،473،129)

درآمدهای متفرفه                 19                396،611،103   882،473،123

خالص سایر هزینه ‌ها ودرآمد                     946،406،1     (879،791،5)

سودیا زیان قبل از كسرمالیات                 960،945،038،3  111،555،006،3

مالیات                              11                (490،736،759)  (778،638،751)

سود خالص                                           470،209،279،2  333،916،254،2

سودیا زیان انباشته در ابتدای سال مالی 301،767،048،4  474،774،916،1

اصلاح اشتباهات دروه های قبل                  (609،848،136)        653،658،4

پرداخت سود سهام                                  (206،452،441،3)     (159،582،127)

اندوخته سال 1383                                  (178،452)                        ـــــــ

                                                          778،223،749،2        301،767،048،4

 

 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *