جاوااسكریپت

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 45
حجم فایل 89 کیلو بایت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

جاوااسكریپت یك زبان اسكریپتی كه بوسیلة مرورگر وب تفسیر یاintepret می شود. بطور گسترده در دنیای وب مورد استفاده قرار می گیرد.این زبان توسط شركتNetscape به وجود آمد.در ابتدا نامش Live script بودكه بعدها با حمایت شركت Sun به نام Java scriptدرآمد.بیشتر دستورات خود را ازجاوا گـرفته است.

جاوااسكریپت دارای قابلیتهای زیادی است كه در طول تحقیق ذكر شده است.

فهرست مطالب

چكیده …………………………………………………………………………………..5

1.جاوااسكریپت چیست؟ …………………………………………………………………… 6

1ـ1. اصول اسكریپت نویسی در صفحات وب ………………………………………… …….6

2ـ1. اسكریپتها و برنامه ها …………………………………………………………………6

3ـ1. معرفی جاوااسكریپت ………………………………………………………………..7

4ـ1. قابلیتهای جاوااسكریپت ………………………………………………………………7

5ـ1.جاوااسكریپت در مقابل جاوا ………………………………………………………….7

6ـ1.چگونه جاوااسكریپت در صفحات وب قرار میگیرد؟……………………………………..8

2.خلق یك اسكریپت ……………………………………………………………………… ..8

1ـ2.ابزار اسكریپت نویسی …………………………………………………………………9

2ـ2.آغاز خلق اسكریپت …………………………………………………………………..9

3. بررسی قابلیتهای جاوااسكریپت ……………………………………………………………9

1ـ3. زیباتر كردن صفحات وب به كمك جاوااسكریپت ……………………………………….10

1ـ1ـ3 .استفاده از نوار وضعیت …………………………………………………………….10

2ـ3.كاربابرنامه های اتصالی ………………………………………………………………10

4. برنامه های جاوااسكریپت چگونه كار میكنند. ………………………………………………11

1 ـ4. توابع درجاوااسكریپت ……………………………………………………………….11

2ـ4. اشیاءدر جاوااسكریپت ……………………………………………………………….13

1ـ2ـ4 . جاوااسكریپت از سه نوع شیء پشتیبانی می كند……………………………………13

3ـ4.كنترل حوادث ………………………………………………………………………..13

4ـ4. مخفی كردن اسكریپتها از مرورگرهای قدیمی ………………………………………..14

5. استفاده از مقادیر و ذخیره سازی آن ………………………………………………………15

1 ـ 5. انتخاب نام برای متغییرها ……………………………………………………………15

2ـ 5. تعیین مقدار برای متغییر ها. ………………………………………………………….15

1ـ2ـ5. انواع اساسی داده ها در جاوااسكریپت …………………………………………….16

3ـ 5. انواع داده جاوااسكریپت……………………………………………………………16

6 . آرایه ها و رشته ها ……………………………………………………………………16

1ـ6 .خلق یك شیء String…………………………………………………………………17

7. بررسی و مقایسه متغییرها ………………………………………………………………17

1ـ7 . دستورIf………………………………………………………………………………17

2ـ7 . دستورEles…………………………………………………………………………..18

8 . تكرار دستورات باكمك حلقه ها …………………………………………………………..18

1ـ 8 . حلقه های For……………………………………………………………………..18

2ـ 8 . حلقه هایWhile…………………………………………………………………….19

3ـ 8 . حلقه هایDo…while ………………………………………………………………19

9. اشیاء درون ساخت مرورگر…………………………………………………………………19

1ـ 9 . اشیاء چیستند؟ ………………………………………………………………………..19

1ـ 1ـ 9.خلق اشیاء ………………………………………………………………………….19

2ـ 9 . خاصیتهای اشیاء و مقادیر………………………………………………………………20

3ـ 9 . گـرد كردن اعداد …………………………………………………………………..20

4ـ 9 . خلق اعداد تصادفی …………………………………………………………………21

5 ـ 9. كـار با تاریخها ……………………………………………………………………..21

10 . مدل شیئی سند (DOM)………………………………………………………………..21

1ـ 10 . درك مدل شیئی سند ………………………………………………………………21

2ـ 10 . دسترسی به تاریخچه مرورگـر …………………………………………………….22

11. خلق اشیاء اختصاصی ……………………………………………………………………23

1ـ11 . استفاده از اشیاء برای ساده كردن اسكریپتها ………………………………………..23

2ـ11 . اختصاصی كردن اشیاء درون ساخت ………………………………………………..24

12 . پنجره ها و زیر صفحه ها ………………………………………………………………..24

1ـ 12 . كنترل پنجره ها با استفاده از اشیاء …………………………………………………24

2ـ12 . ایجاد وقفه های زمانی ……………………………………………………………25

3ـ 12 . استفاده از اشیاء جاوا اسكریپت برای كار با زیر صفحه ها ………………………….25

14. دریافت اطلاعات به كمك پرسشنامه ها …………………………………………………26

1ـ 14. اصول طراحی پرسشنامه ها درHTML ………………………………………..26

2ـ 14 . شیءfrom در جاوااسكریپت …………………………………………………..26

3ـ 14 . ورودیهای متن …………………………………………………………………26

4ـ 14 . ورودیهای چند خطی متن ………………………………………………………26

5ـ 14 . كـار با متن در پرسشنامه ها …………………………………………………….26

6ـ14 . دكمه ها …………………………………………………………………………27

7ـ 14 . مربعهای گـزینش ……………………………………………………………….27

8 ـ 14 . دكـمه های رادیوئی ……………………………………………………………27

15 . تصاویر گـرافیكی و انیمیشن …………………………………………………………..28

1ـ 15 . استفاده از جاوااسكریپت برای كار با نقشه های تصویری ……………………………28

2ـ 15 . تصاویر دینامیك در جاوااسكریپت …………………………………………………28

16 . اسكریپتهای فرامرور گری ……………………………………………………………….29

1ـ 16 . دریافت اطلاعات مرورگر …………………………………………………………..29

2ـ 16 . حل مشكل ناسازگاری مرورگرها …………………………………………………..29

3ـ 16 . خلق یك صفحه چند منظوره ………………………………………………………29

4ـ16 . هدایت كاربران به صفحات وب …………………………………………………….29

5ـ16 . خلق یك صفحه چند منظوره ……………………………………………………..29

17 . كـار با شیوه نامه ها ……………………………………………………………………30

1ـ 17 . معرفیHTML دینامیك …………………………………………………………30

2ـ 17 . شیوه و ظاهرصفحات ………………………………………………………………31

3ـ17 . تعریف و استفاده از شیوه هایCSS …………………………………………………31

4ـ 17 . تنظیم مكـان متن ………………………………………………………………….31

5ـ 17 . تغییر رنگ و تصاویر زمینه …………………………………………………………..32

6ـ 17 . كـار با فوتنهـا …………………………………………………………………….32

7ـ 17 . كنترل شیوه ها بكمك جاوااسكریپت …………………………………………………32

18 . استفاده از لایه ها برای خلق صفحات دینامیك ……………………………………………33

1ـ 18 . لایه ها چگونه كار میكنند؟ ………………………………………………………….33

2ـ 18 . دو استاندارد برای خلق لایه ها ……………………………………………………..33

3ـ 18 . خلق لایه های CSS ………………………………………………………………34

4ـ 18 . تعریف خواص لایه ها ………………………………………………………………34

19 . استفاده از جاوااسكریپت برای توسعه یك سایت وب ………………………………………34

1ـ 19 . خلق سند HTML …………………………………………………………………34

2ـ 19 . استفاده از لیستهای بازشونده برای تسهیل هدایت كاربران ……………………………35

3ـ 19 . خلق دستوراتHTML ،وایجاد ساختارداده ای …………………………………….35

4ـ 19 . افزودن توضیحاتی در مورد پیوندها ………………………………………………..36

5ـ 19 . استفاده از پیوندهای گـرافیكی ……………………………………………………36

20 . نتیجه ………………………………………………………………………………….37

21 . خلاصه …………………………………………………………………………………38

22 . فهرست منابع ………………………………………………………………………….39

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

جعبه دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *