فایل کامل آزمون مفهوم خویشتن یا خود پنداره- بک و استیر (BSCT) 1978 Beck Self – Concept Test (BSCT 7 صفحه

شما برای دریافت آزمون مفهوم خویشتن یا خود پنداره- بک و استیر (BSCT) 1978 Beck Self – Concept Test (BSCT به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات آزمون مفهوم خویشتن یا خود پنداره- بک و استیر (BSCT) 1978 Beck Self – Concept Test (BSCT را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

آزمون مفهوم خویشتن یا خود پنداره– بک و استیر (BSCT) 1978 Beck Self Concept Test (BSCT

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 7

حجم فایل: 12 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

آزمون مفهوم خویشتن یا خود پنداره– بک و استیر (BSCT) 1978
Beck Self – Concept Test (BSCT

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

ویژگی های روانسنجی
1-¬ آزمون خودپنداره بک: این آزمون دارای 26 سئوال است و هر سئوال 5 گزینه دارد که فرد باید خصایص خودش را با دیگران درجه¬بندی کند. محورهای آزمون عبارتند از: توانایی ذهنی، درجه¬ی جذابیت فیزیکی، مسایل اخلاقی، کفایت کاری و روابط اجتماعی است. سئوالات این آزمون در واقع یک صفت یا خصوصیتی را مطرح می¬کند که آزمودنی باید در این صفت خودش را با دیگران مقایسه کند. شیوه¬ی نمره¬گذاری گزینه¬ها در آزمون¬های شماره¬ی 1، 4، 5، 9، 10، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 22، 24 و 25 به همان ترتیب گزینه¬ها یعنی 5 تا 1 نمره دارد ولی برای سایر شماره¬های آزمون، ترتیب گزینه¬ها معکوس می¬شود در نتیجه به گزینه¬ها نمره¬های از 1 تا 5 داده می¬شود کل نمرات از 25 تا 125 متغیر است. مدت زمان پاسخگویی آزمون تقریبا ده دقیقه و نمرات بالا نشان¬دهنده¬ی خودپنداره¬ی مثبت می¬باشد (ارسطویی، 1372). اعتبار مقیاس سنجش خودپنداره¬ی بک در تحقیقی تحت عنوان شناسایی و مقایسه¬ی ابعاد خودپنداره در افراد مضطرب بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ 85/0 گزارش گردید که همبستگی درونی نسبتا خوبی را نشان می¬دهد. روایی آزمون نیز از طریق انجام آزمون تی بین میانگین نمرات افراد عادی و افسرده در هر سئوال تجزیه و تحلیل شده که در تمام موارد، تفاوت معنی¬داری به دست آمد (ارسطویی، 1372). بک، استیر، اپستاین و براون (1990) نیز در بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه مذکور ضریب پایایی 82/0 گزارش نمودند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” آزمون مفهوم خویشتن یا خود پنداره- بک و استیر (BSCT) 1978 Beck Self – Concept Test (BSCT ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – آزمون مفهوم خویشتن یا خود پنداره- بک و استیر (BSCT) 1978 Beck Self – Concept Test (BSCT – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
آزمون مفهوم خویشتن یا خود پنداره بک و استیر (BSCT) 1978;Beck Self Concept Test BSCT;آزمون مفهوم خویشتن یا خود پنداره بک و استیر ;آزمون مفهوم خویشتن یا خود پنداره;آزمون ;مفهوم خویشتن;خود پنداره;بک و استیر BSCT 1978;Beck Self Concept Test BSCT

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *