فایل کامل مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی 70 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 378 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2ـ1ـ مقدمه………………………………………………………………………………………… 14

2ـ2ـ انواع تعهد سازمانی………………………………………………………………………………… 17

2ـ2ـ1ـ تعهد نسبت به سازمان…………………………………………………………………………………….. 18

2ـ2ـ2ـ تعهد نسبت به مشتری…………………………………………………………………………………….. 18

2ـ2ـ3ـ تعهد نسبت به خود………………………………………………………………………………………… 18

2ـ2ـ4ـ تعهد نسبت به مردم……………………………………………………………………………………….. 19

2ـ2ـ5ـ تعهد نسبت به وظیفه یا تکلیف…………………………………………………………………………. 19

2ـ3ـ عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………………… 20

2ـ3ـ1ـ ویژگی‌های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………… 20

2ـ3ـ2ـ خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی……………………………………………………………………. 21

2ـ3ـ3ـ تأثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی………………………………………………. 21

2ـ3ـ4ـ ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی……………………………………………………………………. 22

2ـ4ـ وضعیت نقش و تعهد سازمانی…………………………………………………………………………….. 23

2ـ5ـ تعریف مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………… 28

2ـ 6ـ اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………….. 30

2ـ 6ـ1ـ مبانی فلسفی دیدگاه‌های مسئولیت اجتماعی………………………………………………………… 32

2ـ 6ـ2ـ دیدگاه کلاسیک…………………………………………………………………………. 33

2ـ 6ـ3ـ انتقادهای وارده به دیدگاه کلاسیک……………………………………………………………………. 33

2ـ 6ـ4ـ دیدگاه مسئولیت‌پذیری…………………………………………………………………………………… 34

2ـ 6ـ5ـ دیدگاه عمومی‌………………………………………………………………………… 34

2ـ7ـ دیدگاه‌های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها…………………………………………. 35

2ـ7ـ1ـ تغییر نیازها و توقعات عمومی…………………………………………………………………………… 35

2ـ7ـ2ـ التزام اخلاقی……………………………………………………………………………… 35

2ـ7ـ3ـ حفظ منابع محدود…………………………………………………………………………………………. 36

2ـ7ـ4ـ محیط اجتماعی بهتر……………………………………………………………………………………….. 36

2ـ7ـ5ـ حفظ منافع بلندمدت………………………………………………………………………………………. 36

2ـ7ـ 6ـ ممانعت از گسترش قوانین و مقررات دولتی……………………………………………………….. 37

2ـ7ـ7ـ تعادل بین مسئولیت و قدرت……………………………………………………………………………. 37

2ـ7ـ 8 ـ وابستگی متقابل نظام‌اند…………………………………………………………………………………. 37

2ـ7ـ9ـ کمک در حل مشکلات اجتماعی……………………………………………………………………….. 38

2ـ7ـ10ـ بهبود چهره عمومی‌………………………………………………………………………………………. 38

2ـ7ـ11ـ جلب منابع ارزشمند سازمان‌ها…………………………………………………………………………. 38

2ـ7ـ12ـ پیش‌گیری بهتر از درمان………………………………………………………………………………… 39

2ـ 8 ـ دلایل مخالفان مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………….. 39

2ـ 8 ـ1ـ لزوم کسب حداکثر سود………………………………………………………………………………… 39

2ـ 8 ـ2ـ تعدد هدف‌های سازمان…………………………………………………………………………………. 39

2ـ 8 ـ3ـ هزینه مشارکت اجتماعی……………………………………………………………………………….. 40

2ـ 8 ـ4ـ تضعیف تراز پرداخت‌های بین‌المللی………………………………………………………………… 40

2ـ 8 ـ5ـ برخورداری سازمان‌ها از قدرت کافی……………………………………………………………….. 40

2ـ 8 ـ 6ـ فقدان مهارت‌های اجتماعی…………………………………………………………………………… 41

2ـ 8 ـ7ـ عدم «حساب پس‌دهی»…………………………………………………………………………………. 41

2ـ 8 ـ 8 ـ ناتوانی شرکت‌ها در انتخاب گزینه‌های اخلاقی…………………………………………………. 41

2ـ9ـ استراتژی‌های انجام مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………… 42

2ـ9ـ1ـ اجابت قانون……………………………………………………………………………. 42

2ـ9ـ2ـ پاسخگویی بیش از خواسته قانون……………………………………………………………………….. 42

2ـ9ـ3ـ مخالفت اجتماعی………………………………………………………………………… 43

2ـ9ـ4ـ التزام اجتماعی…………………………………………………………………….. 43

2ـ9ـ5ـ پاسخگویی اجتماعی……………………………………………………………………………………….. 44

2ـ9ـ 6ـ مساعدت اجتماعی………………………………………………………………………………………… 44

2ـ10ـ ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان………………………………………………………………………….. 44

2ـ11ـ سطوح مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………. 45

2ـ12ـ مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان……………………………………………………………………… 46

2ـ12ـ1ـ مدل مسئولیت اجتماعی دیویس……………………………………………………………………….. 46

2ـ12ـ2ـ مدل سه‌بعدی مسئولیت اجتماعی کارول…………………………………………………………….. 48

2ـ13ـ سیر تکاملی پاسخگویی اجتماعی سازمان………………………………………………………………. 49

2ـ14ـ مرحله خط‌مشی………………………………………………………………………. 50

2ـ15ـ مرحله یادگیری…………………………………………………………………….. 50

2ـ 16ـ مرحله تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………. 51

2ـ17ـ مشکلات پذیرش و ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها…………………………………………….. 51

2ـ18ـ روش‌های توجیهی مدیران در عدم انجام مسئولیت اجتماعی………………………………………. 52

2ـ18ـ1ـ «این کار واقعاً غیرقانونی و غیراخلاقی نیست»…………………………………………………….. 52

2ـ18ـ2ـ «این به نفع من (به نفع سازمان) است»………………………………………………………………. 52

2ـ18ـ3ـ «هیچ‌کس نخواهد فهمید»……………………………………………………………………………….. 52

2ـ18ـ4ـ «ازآنجایی‌که این کار به سازمان کمک می‌کند، سازمان از غیراخلاقی بودن آن چشم‌پوشی کرده، در عوض از من حمایت می‌کند»………… 53

2ـ18ـ5ـ «همه این کار را انجام می‌دهند»……………………………………………………………………….. 53

2ـ 19ـ چه کسی از انجام مسئولیت اجتماعی سود می‌برد؟…………………………………………………. 53

2ـ20ـ مدیریت مسائل اجتماعی…………………………………………………………………………………… 54

2ـ21ـ به‌سوی مسئولیت اجتماعی بیشتر…………………………………………………………………………. 55

2ـ22ـ تأثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان……………………………………………………….. 58

2ـ22ـ1ـ جلوگیری از غفلت مدیریت سازمان نسبت به محیط……………………………………………… 58

2ـ22ـ2ـ ایجاد مدیریت اثربخش………………………………………………………………………………….. 58

2ـ22ـ3ـ افزایش عظمت، اعتبار و شهرت سازمان و بهبود چهره عمومی سازمان………………………. 59

2ـ22ـ4ـارائه خدمت مؤثر به مردم……………………………………………………………………………….. 59

2ـ22ـ5ـ مانع گریبان‌گیرشدن مشکلات جامعه به سازمان……………………………………………………. 60

2ـ22ـ 6ـ ایجاد توازن بین تعهدات و وظایف مختلف سازمان و مدیریت………………….. 60

2ـ22ـ7ـ مانع وارد شدن خسارات جبران‌ناپذیر به جامعه و بهبود وضع جامعه…………………………. 60

2ـ22ـ 8 ـ فراهم‌شدن زمینه ایجاد پاسخگویی اجتماعی در سازمان……………………………………….. 61

2ـ22ـ9ـ موفقیت، ادامه بقا سازمان و توسعه پایدار سازمان…………………………………………………. 61

2ـ22ـ10ـ مانع از بین رفتن ارزش‌های انسانی و اخلاقی……………………………………………………. 62

2ـ22ـ11ـبرقراری تعادل بین مسئولیت و قدرت سازمان…………………………………………………… 63

2ـ22ـ12ـ بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه…………………………………………………………………….. 63

2ـ22ـ13ـنائل‌شدن سازمان به اهداف و منافع بلندمدت…………………………………………………….. 63

2ـ22ـ14ـ کاهش دخالت‌های دولت…………………………………………………………………………….. 64

2ـ22ـ15ـباعث هماهنگ‌شدن سازمان‌ها با تغییر نیاز‌ها و توقعات عمومی………………………………. 65

2ـ22ـ 16ـحفظ منابع محدود……………………………………………………………………………………. 66

2ـ22ـ17ـ ایجاد شاخص ارزیابی مدیران……………………………………………………………………….. 66

2ـ23ـ اخلاق و اخلاق کار…………………………………………………………………………………………. 66

2ـ24ـ مسئولیت اجتماعی و اخلاق کار………………………………………………………………………….. 68

2ـ25ـ خودکنترلی در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی…………………………………………………………. 69

2ـ 26ـ پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………… 72

2ـ 26ـ1ـ تأثیر مسؤولیت اجتماعی سازمان بر تعهد سازمانی……………………………………………….. 72

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *