فیزیولوژی تولید و بلوغ اسپرم گاو

سیستم مجاری شامل مجاری آوران در داخل بیضه ها، مجاری جنب بیضه، مجرای و ابران و مجرای خروج ادرار (میز راه) در خارج از بیضه ها است منشاء جنین بیضیه ها طنابهای جنسی اولیه برآمدگی تناسلی می باشد، در حالیكه مجاری تناسلی حیوان نر از مجاری ولفین منشاء می‌گیرند

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 76
حجم فایل 89 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فیزیولوژی تولید و بلوغ اسپرم گاو


فصل 1

آناتومی دستگاه تناسلی

« The Male Reproductive System »

سیستم مجاری شامل مجاری آوران در داخل بیضه ها، مجاری جنب بیضه، مجرای و ابران و مجرای خروج ادرار (میز راه) در خارج از بیضه ها است. منشاء جنین بیضیه ها طنابهای جنسی اولیه برآمدگی تناسلی می باشد، در حالیكه مجاری تناسلی حیوان نر از مجاری ولفین منشاء می‌گیرند.

1- Testes بیضه ها: همانطور كه در حیوان ماده تخمدان ها اندامهای اولیه تولید مثل هستند، بیضه ها نیز اندامهای اولیه تولید مثل در حیوان نر می باشند. بیضه ها به این دلیل اندامهای اولیه تولید مثل هستند كه سلولهای جنسی نر (اسپرماتوزیدها) و هورمونهای جنسی نر (آندروژنها) را تولید می كنند. تفاوت بیضه ها و تخمدانها از این جهت است كه تمام سلولهای جنسی بالقوه در هنگام تولد موجود نیست.

سلولهای زاینده موجود در مجاری اسپرم ساز دستخوش تقسیمات سلولی مداوم شده و اسپرمهای جدیدی را در تمام طول عمر تولید مثل طبیعی حیوان نر تشكیل می دهند. فرق دیگر بیضه ها و تخمدانها در این است كه بیضه در داخل بدن نمی مانند و وارد كیسه بیضه می شوند، در ناحیه ای به نام نامیدئی انیگوئینال (Inguinal Kegiol) آویزان است.

پایین آمدن بیضه ها به این دلیل اتفاق می افتد كه كاهش چشمگیری در طول رباطی كه از ناحیه مضبنی امتداد یافته و به دم جنب بیضه متصل می شود، بوجود می آید. كوتاه شدن به این دلیل اتفاق می افتد كه سرعت رشد این رباط به اندازه سرعت رشد دیواره بدن نیست. بیضه ها نزدیك مجرای مضبنی كشیده شده و فشار شكمی به عبور آنها از طریق این مجرا و ورود آنها به داخل كیسه بیضه كمك می كند. پایین آمدن بیضه ها تحت كنترل هورمونهای گونا در تروبیك و آندرودها می باشد.

بیضه گاو نر 10 تا 13 cm طول و 5 تا 5/6 cm عرض و 300 تا 400 gr وزن دارد.

در برخی موارد یك یا هر دو بیضه به دلیل نقص رشد به داخل كیسه بیضه وارد نمی شود. اگر هر دو بیضه پایین نیاید، نهان بیضه دو طرفه و اگر یك بیضه پایین بیاید، نهان بیضه یك طرفه نامیده می شود. كه در نهان بیضه دو طرفی دام عقیم است ولی یك طرفی عقیم نمی باشد. و معمولاً بارور كننده است. نهان بیضگی را می توان با عمل جراحی و دارو اصلاح نمود ولی این كار در دامهای مزرعه ای توصیه نمی شود، زیرا ممكن است یك نقص ژنتیكی عامل آن باشد و ارث باشد.

دستگاه تولید مثل حیوان نر در برگیرنده اندامهای تولید مثل اولیه، ثانویه و پیوست (غدد ضمیمه جنسی) كه اندامهای اولیه و ثانویه خود شامل قسمت های زیر می باشند:

كیسه بیضه، بند بیضه، بیضه ها قضیب، غلاف قضیب، سیستم مجاری حیوان نر، غدد وزیكولی، غده پروستات، غدد پیازی، پیشابراهی.

ساختمان درونی بیضه: بخش درونی بوسیله غشاهای فیبری یا دیواره هایی به نام Septum به بخشهایی تقسیم شده كه لوبول Lobule خوانده می شود، هر لوبول در برگیرنده تعدادی لوله اسپرم ساز (تا 4 عدد) است كه درون یك بافت پیوندی دارای رگهای خونی، اعصاب و سولهایی به نام لایه یك (Leydic) قرار دارند. طول هر لوله اسپرم ساز كه كاملاً حالت پیچشی (Convoluted) دارد، 300 تا cm 70 و قطر آن همانطور كه گفته شد 0/2 mm یا 200  است. دیواره درونی هر لوله اسپرم ساز دارای اسپراتوگونی و سرتولی است. اسپرماتوگونی ها به اسپرم تبدیل می شوند و سلولهای سرتولی، مواد غذایی را در اختیار این سلولهای جنسی قرار می دهند.

بیضه ها بوسیله یك لایه سروزی به نام غشای مهبلی پوشیده شده اند. لایه خارجی بیضه ها غشایی سفید و نازك از بافت همینه قابل ارتجاع است به نام غشای آلبوژینه بیضه كه بلافاصله در زیر سطح آن رگهای خونی زیادی وجود دارد. زیر لایه خارجی بیضه، لایه پارانشیمی قرار دارد. لایه پارانشیمی زرد رنگ بوده و توسط دیواره ناقصی از جنس بافت همیندیه بخش هایی تقسیم شده است. مجاری موجود در داخل موجود در داخل این بخش‌ها لوله های اسپرم ساز نامیده می‌شوند.

لوله های اسپرم از طنابهای اولیه جنسی بوجود آمده و حاوی سلولهای زاینده (اسپرماتوگونیومها) و سلولهای تغذیه كننده ( Sertoli cells ) می باشند. لوله های اسپرم ساز كوچك و پیچ خورده بوده و تقـریباً 200  قطر دارند. مـجاری اسپرم ساز موجود در یـك جفت

بیضه گاو بطور تخمینی حدود 5 طول دارند و این مجاری 80% وزن بیضه را تشكیل می دهند.

 

2- كیسه بیضه و بند بیضه Scrotum and Spermatic Cord :

كیسه بیضه، كیسه ای است دو بخشی كه بیضه ها را در بر می گیرد و در بیشتر گونه ها در ناحیة كشاله دارن و بین پاهای عقب قرار گرفته است. منشاء جنینی كیسه بیضه و لبهای بزرگ فرخ در حیوان ماده یكی است.

كیسه بیضه از یك لایه خارجی ضخیم كه دارای تعداد زیادی غدد بزرگ عرق و چربی است تشكیل می شود. این لایه خارجی با یك لایه از رشته های عضلانی صاف به نام دارنوس كه دارای بافت همینه پراكنده است، پوشیده می باشد.

پرده دارتوس كیسه بیضه را به دو كیسه تقسیم نموده كه در انتها هر كیسه به غشای مهبلی متصل می شود.

بند بیضه، بیضه را به سرخرگها Internal Spermatic Artery ، سیاهرگها Spermatic Vein و اعصاب بیضه ارتباط می دهد. بعلاوه بند بیضه از رشته های عضلانی صاف، بافت همیزو قسمتی از مجرای و ابران تشكیل شده است. بند بیضه، بیضه ها را در محل خود نگه می دارند و در تنظیم درجه حرارت بیضه ها بطور مشترك عمل می كنند.


3- جنب بیضه Epididymis :

جنب بیضه یا اولین مجرای بیرونی خارج شده از بیضه، به صورت طولی به سطح بیضه كاملاً چسبیده است و همراه بیضه در داخل غشای مهبلی قرار گرفته است. این مجرای پیچ خورده منفرد با یك قسمت اضافی از لایه آلبوژینه بیضه پوشیده شده است. سر جنب بیضه ناحیه عریضی در بالای بیضه است كه در آن 12 تا 15 مجرای كوچك (آوران) به یك مجرای منفرد وارد می‌شود. بدنه epididymis كه به موازات محور طولی بیضه قرار گرفته است، مجرای منفردی است كه به دم جنب بیضه مربوط می شود.

كل طول این مجرای پیچ خورده در گاو نر حدود 34 متر می باشد. مجرای دم بیضه از مجرای بدنه آن قطورتر است. ساختمان جنب بیضه و دیگر مجاری خارجی (مجرای وابروان منبر راه) شبیه قسمت لوله‌ای مجرای تناسلی حیوان ماده است.

پس از لایه سروزی (لایه خارجی)، یك لایه عضلانی صاف (میانی) و یك لایه پوششی (داخلی ترین لایه) وجود دارد. وظایف جنب بیضه عبارتند از انتقال تغلیظ، ذخیره و بلوغ اسپرم‌ها.

جنب بیضه به عنوان یك مجرا با خارج شدن از بیضه، محل اسپرمها را بر عهده دارد. این زمان انتقال در گاو نر 9 تا 11 روز می باشد. انزالها مكرر باعث افزایش سرعت انتقال اسپرم به میزان %10 تا %20 می شود. چندین عامل در حركت اسپرمها از میان جنب بیضه دخالت دارند. عامل اول فشار ناشی از تولید اسپرمهای جدید است. عامل دیگر فشار خارجی ایجاد شده توسط اثر مالشی بر روی بیضه ها و جنب بیضه كه در حین حركت طبیعی حیوان اتفاق می افتد. در حین انزال در اثر حركات دوری مجرای خروج ادرار (میز راه)، در لایه ماهیچه ای صاف اپیدیدیم نیز این حركات ایجاد می شود و اندكی فشار – ایجاد می شود و در نتیجه اسپرماتوزیوئیدها فعالانه از جنب بیضه به مجرای و ابروان و سپس به میز راه هدایت می شوند.

وظیفه دیگر اپیدیدیم، تغلیظ اسپرماتوزوئیدها است. اسپرماتوزوئیدهایی كه از بیضه وارد اپیدیدیم می شوند نسبتاً رقیق هستند (تقریباً 100 میلیون در هر ml). این اسپرماتوزوئیدها در جنب بیضه تا حدود 4 میلیارد در ml تغلیظ می شوند. عمل تغلیظ به این صورت انجام می گیرد كه مایعاتی كه اسپرماتوزوئیدها را در داخل بیضه ها به حالت تعلیق نگه می دارند، توسط سلولهای پوششی جنب بیض جذب می شود. جذب این مایعات بطور عمده در سر جنب بیضه و تقریباً انتهای بدنه جنب بیضه (اپیدیدیم) صورت می گیرد.

وظیفه سوم اپیدیدیم ذخیره اسپرماتوزوئیدهای تغلیظ شده در ناحیه دم است. اپیدیدیم یك گاو نر بالغ ممكن است حاوی 50 تا 74 میلیارد اسپرماتوزوئید باشد. شرایط موجود در دم جنب بیضه برای حفظ قابلیت بقای اسپرمها در دوره ای طولانی، بهترین شرایط است. PH پایین، ویسكوزیته بالا، غلظت بالای Co2، نسبت بالای پتاسیم به سدیم، تأثیر تستوسترون و احتمالاً عوامل دیگر باعث كاهش متابولیسم اسپرماتوزوئیدها و در نتیجه افزایش طول عمر آن می شود. كه برای مدتی حدود 60 روز می باشد.

نكته دیگر این است بعد از یك دوره استراحت جنسی طولانی، چند انزال اول ممكن است حاوی درصد بالایی از اسپرماتوزوئیدهای نابارور باشد.

وظیفه بلوغ اسپرماتوزوئیدها هم به عهده اپیدیدیم است. اسپرماتوزوئیدهایی كه بعد از تشكیل از طریق مجاری آوران وارد سر جنب بیضه می شوند، فاقد قدرت باروركنندگی و تحرك هستند. با عبور این اسپرمها از میان جنب بیضه، قدرت تحرك و باروری آنها افزایش می یابد. اگر دو انتهای دم اپیدیدیم بسته شود میزان باروری نزدیك ترین اسپرماتوزوئیدها به بدنه جنب بیضه به میزان 25 روز افزایش می یابد و چنین به نظر می رسد كه افزایش توانایی باروری اسپرم در دم جنب بیضه اتفاق می افتد.


4- مجرای و ابران و میز راه Yalderam and Urethra :

مجاری و ابران یك جفت لوله‌اند كه از قسمت انتهایی دم هر جنب بیضه سرچشمه می‌گیرند و اصولاً توسط چین خوردگیهای پرده صفاق در جای خود نگهداشته می شوند.

مجرای و ابران پس از عبور از بند بیضه، از طریق مجرای مضبنی به ناحیه لگنی یعنی جایی كه با قسمت ابتدایی میز راه در نزدیكی سوراخ مثانه یكی می شود، وارد می شوند. انتهای بزرگ شده مجرای و ابران در نزدیكی میز راه آمپول نام دارد. مجرای و ابران یك لایه عضلانی صاف و ضخیم در دیواره خود دارد و این لایه باعث می شود كه تنها وظیفه اش انتقال اسپرم باشد. بعضی معتقدند كه منی برای مدت كوتاهی در آمپول ذخیره می شود.

میز راه مجرای منفردی است كه از محل اتصال آمپول به انتهای قضیب امتداد می یابد. این مجرا، یك مجرای دفعی برای ادرار و منی بشمار می رود. در حین انزال در گاو، مخلوط كاملی از اسپرمهای خارج شده از مجرای و ابران و جنب بیضه به علاوه مایعات غدد ضمیمه جنسی موجود در قسمت لگنی میز راه به شكل منی وجود دارد.

5- غدد ضمیمه:

غدد ضمیمه جنسی در امتداد قسمت لگنی میز راه قرار گرفته و دارای مجاری می باشد كه ترشحات آنها را به داخل میز راه تخلیه می كنند. این غدد شامل غدد وزیكولی، غده پروستات و غدد پیازی، براهی می باشند و قسمت اعظم حجم مایع منی را تشكیل می دهند. به علاوه ترشحات این غدد حاوی محلولی از بافرها، مواد مغذی و دیگر مواد مورد نیاز برای تامین بهترین میزان تحرك و باروری اسپرم می باشند.


الف) غدد وزیكولی Yesicular Glands :

در گذشته گاهی به غلط به آنها كیسه های منی گفته می شده است. یك جفت غده لوله هستند كه بخاطر داشتن ظاهری برجسته به راحتی شناسایی می شوند. این غدد از نظر ظاهری به خوشه انگور شبیه هستند. طول آن در گاو حدود 13 تا 15 cm است. این غدد در محل دو شاخه شدن آمپول یعنی جایی كه آمپول یا میز راه یكی می شود باز می شوند و در گاوهای نر بیش از نیمی از كل حجم مایع منی را تشكیل می دهد. تعدادی از تركیبات موجود در ترشحات غدد وزیكولی در هیچ جای دیگر بدن به این میزان یافت نشده است. دو نمونه از این تركیبات فروكتوز و سوربیتول هستند. كه منابع اصلی برای اسپرماتوزوئیدها هستند. فسفات و كربنات هم در این ترشحات هست و از نظر محافظت اسپرم در مقابل تغییرات PH اهمیت دارند. زیرا تغییرات PH برای اسپرماتوزوئیدها بسیار مضر و خطرناك است.


ب) غده پروستات Prostate Cylard :

غده پروستات، غده منفردی است كه در اطراف امتداد میز راه، درست در قسمت خلفی مجاری خروجی غدد وزیكولی قرار گرفته است. بدنه پروستات در گاو و اسب قابل لمس می‌باشد. در اكثر گونه ها این غده سهم اندكی از مایع منی را تشكیل می دهد. ترشحات غده پروستات از نظر یونهای معدنی مانند سدیم، كلر، كلسیم و منیزیم كه همگی بصورت محلولند غنی است.ج) غدد پیازی – پیشابراهی Bulbourethral Ylandr :

یا غدد كولپر یك جفت هستند كه در امتداد مجرای ادراری نزدیك نقطه ای كه از لگن خارج می شود، قرار دارند. این غدد از نظر اندازه و شكل در گاو نر بشكل گردو می باشند. و در گاو حجم حجم اندكی از مایع منی را تشكیل می دهد و محل آن در عضله پیازی – اسفنجی می‌باشد. این ترشحات بلافاصله قبل از جفت گیری به صورت قطره قطره از غلاف قضیف خارج می شود.


6- قضیب Penil :

قضیب اندام جفت گیری حیوان نر است كه در قسمت پشتی و اطراف میز راه از نقطه ای كه این مجرا لگن را ترك می كند، تشكیل می شود. سوراخ خروجی میز راه در انتهای آزاد قضیب قرار دارد. در قضیب گاو، یك خمیدگی S شكل وجود دارد كه به آن اجازه می دهد تا كاملاً به داخل بدن جمع شود. عضلات منفیض كننده قضیب هم در این قسمت هست كه با انقباض آنها Penis به داخل بدن جمع می شود (بعد از erection) و به حالت اولیه بر می گردد. این عضلات از مهره های ناحیه دنبالچه سرچشمه گرفته و با قسمت شكمی بیضه، درست در قسمت خمیدگی S شكل در تماس می باشند. سر آلت تناسلی (glems) كه انتهای آزاد قضیب را تشكیل می دهد به اعصاب حسی مجهز است و قابل ارتجاع و دارای اندكی بافت نعوظی است.


7- غلاف قضیب Prepuce :

غلاف قضیب در واقع در هم رفتگی پوست كه انتهای آزاد قضیب را بطور كامل در بر می‌گیرد. منشاء جنینی غلاف قضیب و لبهای كوچك فرج در حیوان مایع یكی است. غلاف قضیب را می توان به یك قسمت قبل آلتی یا چین خوردگی بیرونی‌تر و یك قسمت آلتی یا چین خوردگی داخلی تر تقسیم نمود. سوراخ غلاف قضیب توسط موهای بلند و خشن احاطه شده است.


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *