مقاله درباره روسازی راه ها

دانلود مقاله درباره روسازی راه ها و جاده ها

دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 62
حجم فایل 226 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله درباره روسازی راه ها*

 

 

كلیات

تاریخچه روسازی راهها

راهسازان از زمان های قدیم بر لزوم و اهمیت روسازی راهها واقف بودند و بر حسب مورد از انواع روسازیها استفاده می كردند. روسازی راهها در مناطقی كه دارای زمین‌های سست و آب و هوائی مرطوب بود و برای حمل و نقل كالا و مسافرین از ارابه استفاده می شد بیشتر توسعه یافت. از سروسازیعای قدیمی كه هنوز هم آثاری از آنجا بجا مانده میتوان خیابانهای بابل و روسازی راههای رومیان را نام برد. در بابل برای ساختن خیابانها و محافظت آنها در برابر طغیان رودخانه دجله از آجر و ملات قیر معدنی استفاده می كردند. روسازی كف خیابانها و دیوارهای دو طرف آن با آجر و ملات قیر معدنی ساخته می شد و سپس كف خیابان با استفاده از سنگ فرش می گردید. روسازی راههای رومیان از چند لایه تشكیل می شد كه از پائین به بالا عبارت بودند از یك لایه 30 سانتی لاشه سنگ و ملات, یك لایه 20 سانتی متری پارع سنگ و قلوه سنگ, یك لایه 25 سانتی متری شن و خرده سنك و ملات و یك لیه 20 سانتی متری شن و ماسه خاكدار. روسازی راههای رومیان كه صدها كیلومتر از آن به این روش ساخته شد و قسمتی از آن هنوز هم باقی مانده است, در خندقی كه از كندن زمین مسیر راه به عمقی حدود یك متر بدست می آمد ساخته می شد.

در مناطقی نظیر ایران راهها معمولاً بدون روسازی ساخته می شد زیرا آب و هوای این مناطق گرم و خشك بود, آبادی ها از یكدیگر فاصله زیادی داشتند و برای حل و نقل كالا و رفت و آمد مسافرین از چهارپایان استفاده می شد. از روسازی فقط در مواردی كه راه از زمینهای سست, نمكزار, آب گیر و یا لجنی عبور میكرد استفاده می شد.

 

هدف از روسازی

هدف از روسازی راه و یا فرودگاه احداث یك سطح صاف و هموار و در عین حال با ایمنی كافی برای استفاده كنندگان از راه یا فرودگاه است. روسازی باید طوری طرح و ساخته شود كه بتواند وزن وسائل نقلیه را تحمل كند و در هر شرایط جوی قابل استفاده باشد. زمین در حالت طبیعی معمولاً مقاومت كافی برای تحمل بارهای وارد از چرخهای وسایل نقیه سنگین نظیر كامیونها و هواپیماها را ندارد و بارگذاری این گونه خاكها موجب شكست برشی خاك و بوجود آمدن تغییر شكل های بیش از اندازه در آن می شود.

برای جلوگی از شكست برشی خاك و بوجود آمدن تغییر شكلهای دائم بیش از اندازه در آن, باید از شدت تنشهای فشاری قائم بر روی خاك كاسته شود. این عمل با قرار دادن لایه ای از مصلح مرغوب و با مقاومت زیاد بر روی خاك انجام می شود. جنس و ضخامت ین لایه كه به روسازی موسوم است باید طوری باشد كه ضمن آنكه میتواند شدت تنشهای فشاری قائم را بمیزان قابل تحمل خاك بستر روسازی كاهش دهد, خود نیز قادر به تحمل بارهای وارد به آن باشد.

 

لایه های روسازی

روسازی ها معمولاٌ از چندین لایه تشكیل میشوند. تعداد, ضخامت و جنس این لایه ها تابعی از مقاومت خاك و بستر روسازی, خصوصیات آمد و شد وسائل نقیه, شرایط جوی منطقه, مصالح موجود در محل و شرایط اقتصادی است. روسازی راههای با آمد و شد زیاد و فرودگاهها معمولاٌ از سه لایه متمایز رویه, اساس و زیر اساس كه بر روی لایه متاركم شده خاك بستر روسازی قرار می گیرند تشكیل می شود.

 

لایه متراكم شده خاك بستر

لایه متراكم شده خاك بستر روسازی, لایه است ز اك زمین طبیعی كه از مواد آلی و مواد مضره پاك شده و كوبیده شده باشد. در خاكریزها این لایه آخرین لایه خاكی است كه ریخته شده و كوبیده می شود. در برش ها, این لایه, لایه كوبیده شده و آماده شده خاك زمین طیعی است.

لایه زیراساس

لایه زیراساس لایه ای است از مصالح نسبتاً مرغوب كه بین لایه اساس و خاك بستر روسازی قرار می گیرد. لایه زیر اساس در راههائی كه آمد و شد وسائل نقیه در آنها زیاد بوده و یا مقاومت خاك بستر روسازی كم است بكار می رود. لایه زیراساس معمولاً از مصالح سنگ شكسته و یا شن و ماسه ساخته می شود.

 

لایه اساس

لایه اساس لایه ای است از مصالح مرغوب كه بین لایه های رویه و زیر اساس یا بین لایه رویه و خاك بستر روسازی قرار م گیرد. لایه اساس از مصالح مرغوب نظیر سنگ شكسته, شن و ماسه شكسته, صلح تثبیت شده با قیر, آهك و سیمان ساخته می شود. لایه اساس در راههائی كه آمد و شد وسائل نقلیه در آنها زیاد بوده و یا مقاومت خاك و بستر روسازی كم است از بتن آسفالتی كم قیر(اساس قیری) ساخته می شود.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه  

كلیات……………………………………………………………………………………………………………. 0

تاریخچه روسازی راهها…………………………………………………………………………………. 1

هدف از روسازی…………………………………………………………………………………………… 2

لایه های روسازی………………………………………………………………………………………….. 3

لایه متراكم شده خاك بستر…………………………………………………………………………….. 3

لایه زیراساس………………………………………………………………………………………………… 4

لایه اساس……………………………………………………………………………………………………… 4

لایه رویه……………………………………………………………………………………………………….. 4

عوامل مؤثر در طرح روسازی ها…………………………………………………………………….. 5

انواع روسازی ها……………………………………………………………………………………………. 5

خاك بستر……………………………………………………………………………………………………… 6

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 6

بررسی های ژئوتكنیكی و نمونه برداری خاك…………………………………………………. 7

اجزاء خاك……………………………………………………………………………………………………. 7

رده بندی خاكها……………………………………………………………………………………………… 9

تراكم خاك وروشهای كنترل آن………………………………………………………………………. 9

غلتك ها و موارد استفاده آنها……………………………………………………………………….. 10

روشهای تعیین مقاومت خاك بستر روسازی………………………………………………….. 11

آزمایش فشاری سه محوری………………………………………………………………………….. 11

آزمایش نسبت باربری كالیفرنیا (CBR)……………………………………………………………………………………. 11

نحوه انتخاب مقاومت خاك برای طرح روسازی……………………………………………. 12

دانه بندی…………………………………………………………………………………………………….. 13

 

 

 

عنوان                                                                                             صفحه  

شكستگی……………………………………………………………………………………………………… 13

خصوصیات خمیری……………………………………………………………………………………… 14

سختی………………………………………………………………………………………………………….. 14

تمیزی………………………………………………………………………………………………………….. 15

نفوذپذیری…………………………………………………………………………………………………… 16

اجرای لایه های زیر اساس و اساس و رویه شنی…………………………………………. 16

تثبیت خاك و مصالح شنی با آهك……………………………………………………………….. 17

تثبیت خاك با سیمان……………………………………………………………………………………. 18

خاكهای شنی……………………………………………………………………………………………….. 18

تثبیت خاك با قیر…………………………………………………………………………………………. 19

خاكهای ماسه ای………………………………………………………………………………………….. 20

خاكهای شنی……………………………………………………………………………………………….. 20

قیر……………………………………………………………………………………………………………….. 20

انواع قیر………………………………………………………………………………………………………. 20

انتخاب نوع قیر……………………………………………………………………………………………. 21

آزمایشات قیر……………………………………………………………………………………………….. 22

آسفالت……………………………………………………………………………………………. 23

مصالح سنگی……………………………………………………………………………………… 23

بتن آسفالتی گرم…………………………………………………………………………………………… 24

آسفالت سطحی…………………………………………………………………………………. 25

ضریب سختی مخلوطهای آسفالتی…………………………………………………………… 26

كاركرد گوگرد در روسازیهای آسفالتی…………………………………………………………… 28

تورم در اثر یخبندان……………………………………………………………………….. 29

 

عنوان  

                                                                                            صفحه  

تأثیر رطوبت در طرح روسازی ها………………………………………………………………… 30

توزیع تنش در روسازیهای انعطاف پذیر……………………………………………………….. 32

تعیین بار هم ارز………………………………………………………………………………………….. 32

روش اشتو برای طرح روسازی…………………………………………………………………….. 33

روش انستیتو آسفالت برای طرح روسازی راه……………………………………………….. 35

روش BCEOM برای طرح روسازی……………………………………………………….. 35

روش شل برای طرح روسازی راه………………………………………………………………… 37

روش NCSA برای طرح روسازی راه……………………………………………………………….. 37

تركهای برشی (كناری)……………………………………………………………………………………………. 38

تركهای انقباضی…………………………………………………………………………………………… 39

تركهای بین دوخط……………………………………………………………………………………….. 40

تركهای انعكاسی………………………………………………………………………………………….. 40

تركهای هلالی (لغزشی)…………………………………………………………………………………………. 41

تغییر شكل های سطح رویه……………………………………………………………………… 42

خرد و كنده شدنها……………………………………………………………………………………….. 43

چاله ها………………………………………………………………………………………………….. 43

جدا شدن دانه ها…………………………………………………………………………………………. 44

لغزنده شدن سطح روسازی……………………………………………………………………. 45

رو زدن قیر…………………………………………………………………………………………………… 45

خرابی شانه ها……………………………………………………………………………………………… 46

خرابی رویه های آسفالت سطحی……………………………………………………………… 46

گر شدن……………………………………………………………………………………………. 47

خرابی رویه های شنی………………………………………………………………………………….. 47

 

 

عنوان                                                                                  صفحه

مرمت خرابی ها و روسازی……………………………………………………………………. 49

پر كردن چاله ها…………………………………………………………………………………………… 49

وصله سطحی…………………………………………………………………………………………… 49

روش غیر مستقیم طرح روكش آسفالتی…………………………………………………………. 50

روش مستقیم طرح روكش آسفالتی………………………………………………………….. 51

تیر بنكلمن………………………………………………………………………………………….. 52

تعیین زمان مناسب و تعداد دفعات روكش كردن…………………………………………… 52

مخارج غیر مستقیم……………………………………………………………………………………….. 54

 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *