مقاله درمورد خون مصنوعی چیست؟ آیا من از آن استفاده كنم؟

مقاله درمورد خون مصنوعی چیست؟ آیا من از آن استفاده كنم؟

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 17
حجم فایل 13 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله درمورد خون مصنوعی :چیست؟ آیا من از آن استفاده كنم؟*


خون مصنوعی :چیست؟ آیا من از آن استفاده كنم؟

از زمان قرن هفدهم ،انتقال خون برای جبران تلفان خون ناشی از زخم وكودكی یا در نتیجه مشكلات درمانی در نتیجه زالواند اختن یا رگزنی صورت گرفته است. تا زمان تعیین هویت پادتن های دلمه كننده انتقال خون با مشكلات زیادی همراه بودند.

این گرفتاریهای اولیه تمایل به استفاده از هموگلوبین بصورت یك حامل اكسیژن در پلاسما را مطرح كرد. تلاش های اولیه این راه حل ها نیز مصیب آمیز است وگرفتاری های چشمگیری دارد كه ناشی از تزریق محلول هموگلوبین انسانی بدون استروما است. این گرفتاری ها اغلب نارسایی كلیوی حادی بودند كه نتیجه نفروتوكسیته هموگلوبین مستقیم بودند.

تاریخچه خون مصنوعی:

توسعه یك ماده جایگزین بجای خون بر پایه هموگلوبین توسط ارتش بصورت وسیله ای برای داشتن یك توسعه دهنده پلاسمای حاوی اكسیژن موجود برای استفاده از میدان مبارزه است.علی رغم تحقیق جایگزینی خون در دهه 1960 دكتر كلارك للاند شروع به بررسی دسته ای از تركیبات موسومبه پرفلوركربن كردند. اكسیژن تقریبا 100 برابر توانایی انحلال بیشتر از پلاسما در محلول های پرفلوركربن دارد. در نتیجه مقدار اكسیژن حل شده در پلاسما ممكن است برای ادامه زندگی كافی باشد بدون آنكه نیازی برای هموگلوبین RBC باشد كه اكسیژن اضافی را فراهم كند. طبیعت هیدروفوبیك این تركیبات مستلزم توسعه بعدی امولیسون های پرفلوركربن قبل از در نظر گرفتن این تركیبات برای استفاده بصورت یك حامل اكسیژن پلاسما است.

استفاده از pluronicbs بعنوان یك عامل ماده امولسیون كننده برای پرفلوركربن ها تولید flusol را توسط شركت ژاپنی cross Green امكان پذیر ساخت. تلاش های بالینی با این پرفلوروكربن، ناامیدكننده بود. Fluosol فقط در غلظت های كم در امولسیون وجود داشت و pluronicbs باعث مشكلات چشمگیری شد وقتی كه امولسیون بطور درون وریدی تزریق شد. توسعه بعدی فن آوری های امولسیون منجر به تولید تركیبات ای شد كه از ملكول های پرفلوركربن با زنجیره كوتاهتر استفاده كرد تا بطور موثرتر پر فلوروكربن ها را امولسیون نماید و غلظت های بالاتر ماده فعال در امولسیون وبنابراین توانایی های حمل اكسیژ ن بالاتر را امكان پذیر سازد.

پایداری توسعه یافته امولسیون هیا جدیدتر نسبت به امولین نسل پرفلوركربن ها برتری دارند و امولسیون های حاضر می توانند رد s برای دوره های طولانی زمانی بدون كاهش قابل توجه فعالیت ذخیره شود.

فیزیولوژی انتقال اكسیژن:

انتقال اكسیژن تابعی از هموگلوبین حاوی اریترولیت است. قسمت هم-آهن از ملكول هموگلوبین امكان اتصال وانتشار اكسیژن را می دهد كه بستگی به كشش اكسیژن نسبی ای دارد كه به آن هموگلوبین در تماس است. ساختار تترامیك قسمت پروتئین به هموگلوبین امكان اتصال چهارملكول را در داخل بسته های اتصالی در هر واحد فرعی پروتئین را میدهد. تغییر شكل توانایی اكسیژن برای اتصال به هموگلوبین بطور طبیعی رخ می دهد. اندر كنش های اكسیژن هموگلوبین منجر به تغییرات تطبیقی ساختاری برای آسان كردن بارگذاری و باربری اكسیژن در گردش خون دستگاه تنفسی وبافت های پیرامونی می شود. راندمان پیوند اكسیژن وانتشار آن میتواند توسط موازنه اسید -باز فشار جزئی دی اكسید كربن ،دما و2/3  و2/3 دی فسفوگلیسرات تغییر داده شود. جابجایی حاصله از منحنی تفكیك هموگلوبین بصورت یك مكانیزم تنظیمی طبیعی برای تحویل اكسیژن به بافت ها عمل می كند(شكل 1). در PH خنثی، در غیاب هر ماده تعدیل كننده دیگر، PSO از هموگلوبین منفی در خارج از PBC برابر با 17mmHg است.

بنابراین milieu داخلی RBC برای تحویل موثر اكسیژن از هموگلوبین پلاسما عمل می كند. تلاش های اولیه محلول های هموگلوبین آزاد سود كمی برای بیماران دارای این ملكول های هموگلوبین تعدیل نشده نشان دادند كه ناشی از تمایل زیاد اكسیژن برای هموگلوبین پلاسما است. تحقیق بعدی اسلوب شناسی های مختلفی را نشان داده است كه در تغییر دادن تمایل پیوندی هموگلوبین از اكسیژن برای تحویل دادن اكسیژن به بافت های پیرامونی موثر هستند. لیگاندهایی از قبیل گروه های پیریدوكسل وقتی كه به هموگلوبین متصل می شوند، تمایل (آفینیته اكسیژن) را تغییر می دهند و منحنی تفكیك را به سمت راست جابجا می كند. كاهش در آفینیته اكسیژن تحت تاثیر این تغییرات هموگلوبین پلاسما را قادر می سازد تا اكسیژن را به بافت های پیرامونی تحویل دهند.

وضعیت فصلی جانشین خون:

پس از چندین سال تحقیق شدید، فن آوری جایگزین كردن خون بالاخره در حال رسیدن به جایی است كه راه حل های موثر بالینی ممكن است یك واقعیت شود.

برای امولسیون های پرفلوركربن ،ملكول های جدیدتر در ارتباط با پیشرفت های در فن آوری امولسیون كردن راه حل هایی را با پتانسیل زیاد برای كاربردهای بالینی تولید كرده است. روش های جدید تغییر شكل شیمیایی وتقاطع دادن، محلول های هموگلوبین را روش ای مطمئن بعنوان حاملان اكسیژن موقتی كرده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *