مقاله ژئوفیزیک 2013 ساینس دیرکت با ترجمه آن

چکیده این مقاله روانگرایی را در منطقه مسکونی کوملوکاآنتالیا و اطرافش ، بکمک سرعتهای لرزه ای و دپوهای خاک و پریود غالب موج زلزله مورد آنالیز قرار میدهد آنالیز روانگرایی نسبت برشتنش ، نسبت برشمقاومت و ضریب اطمینان را محاسبه میکند سرعت موج برشی بکار رفته در آنالیز روانگرایی از طریق موجهای سطحی بدست می آید همچنین، پارامترهای دینامیکی زمین از طریق سر

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 22
حجم فایل 5.079 مگا بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مجله ژئوفیزیک کاربردی
آنالیز روانگرایی از سرعتهای لرزه ای و اندازه گیری مرز های تالاب  نمونه کوملوکا/آنتالیا  

چکیده
این مقاله روانگرایی را در منطقه مسکونی کوملوکا/آنتالیا و اطرافش ، بکمک سرعتهای لرزه ای و دپوهای خاک و پریود غالب  موج زلزله مورد آنالیز قرار میدهد. آنالیز روانگرایی نسبت برش/تنش ، نسبت برش-مقاومت و ضریب اطمینان را محاسبه میکند. سرعت موج برشی بکار رفته در آنالیز روانگرایی از طریق موجهای سطحی بدست می آید. همچنین، پارامترهای دینامیکی زمین از طریق سرعتهای لرزه ای محاسبه می گردند. توزیع های آب زیرزمینی  ، سرعت موج برشی ، سرعت موج برشی تنظیمی  ، پریود غالب ارتعاش ، تقویت خاک و شتاب زمین در حوزه مورد مطالعه مورد تحلیل قرار می گیرد. همچنین، حوزه های روانگرا و غیرروانگرا مشخص می شود و بصورا نقشه ارائه می گردد. با بررسی این نقشه ها، مرزهای سد شنی  و حوزه دریاچه قدیمی بکمک نقشه روانگرایی ارزیابی شد.

abstract

This study analyzes liquefaction in the Kumluca/Antalya residential area and surroundings, using seismic
velocities of soil deposits and the predominant period of the earthquake wave. The liquefaction analysis calculates
shear–stress ratio, shear–resistance ratio and safety factor. Shear wave velocity used in liquefaction analysis was
determined through surface waves. Moreover, the dynamic parameters of the ground were calculated through
seismic velocities. Distributions of groundwater, shear wave velocity, adjusted shear wave velocity, predominant
period of vibration, soil amplification and ground acceleration of the research area were mapped. In addition, the
liquefied and non-liquefied areas as a result of liquefaction analysis in Kumluca were determined and presented
as maps. Examining these maps, among all these maps, the limits of the lagoon sandbar and the old lake area
were determined using only the liquefaction map.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *