پروژه طراحی سیستم مکنده غلات

دراین پروژه با تكیه بر اصول علمی و بیان تئوریهای مربوطه محاسبات مربوط به مقدار فشار و توان مورد نیاز برای كمپرسور و قطر و جنس لوله انجام گرفت

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 85
حجم فایل 1.267 مگا بایت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

طراحی سیستم مکنده غلات


چكیده:
این پروژه طراحی سیستم مكنده غلات می باشد كه در آن سیستم فشار منفی و طول لوله و ارتفاع آن فرض شده است. 
دراین پروژه با تكیه بر اصول علمی و بیان تئوریهای مربوطه محاسبات مربوط به مقدار فشار و توان مورد نیاز برای كمپرسور و قطر و جنس لوله انجام گرفت. 
در آخر با محسبات انجام گرفته یك كمپرسور300 hp ازشركت Sulivan Palatek كه كاتالوگ آن در پیوست آمده انتخاب شد. و قطر لوله 805 in و جنس آن نیز فولاد تجارتی انتخاب شد.

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه وتاریخچه
1-1- مقدمه و تاریخچه : 
فصل دوم
سیستم های جابجایی پنوماتیكی
2-1- مقدمه: 
2-2- انعطاف پذیری سیستم: 
2-3- صنایع و مواد:
2-4- طریقه انتقال: 
2 2-4-1- فاز رقیق:
2-4-2- فاز غلیظ.
2-4-3- حركت با سرعت هوا
2-4-4- نرخ بارگذاری حجمی.
فصل سوم
انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیكی
3-1- مقدمه: 
3-2- سیستم های بسته: 
3-3- سیستم های باز: 
3-3-1- سیستم های فشار مثبت
3-3-2- سیستم های فشار منفی
فصل چهارم
انتقال دسته ای
4-1- مقدمه: 
4-2- سیستم های نیمه پیوسته: 
4-3- سیستم های ضربانی: 
فصل پنجم
اهمیت ویژگی های مواد
5-1- مقدمه: 
5-2- چسبندگی: 
5-3- قابلیت احتراق: 
5-4- رطوبت: 
5-5- سایش و فرسایش: 
5-6- شكنندگی: 
5-7- نقطه ذوب پایین: 
5-8- پرتوزایی: 
فصل ششم
اجزاء سیستم
6-1- مقدمه: 
6-2- تامین كردن هوا: 
6-2-1- انواع سیستم های حركت دهند ی هوا
6-2-1-1- فن ها
6-2-1-2- دمنده های احیا كننده
6-2-2- مشخصات سیستم های راه اندازی هوا
6-2-2-1- دمنده، كمپرسورها
6-2-2-1-1- فشار برای كمپرسور
6-2-2-1-2- نرخ دبی حجمی جریان
6-2-2-2- مكنده و پمپ های وكیون
6-2-2-2-1- وكیوم (فشار منفی)
6-2-2-2-2- نرخ دبی حجمی 
6-2-3- قدرت مورد نیاز
6-3- خطوط لوله: 
6-3-1- ضخامت دیواره
6-3-2- جنس لوله ها
6-3-2-1- بهداشت
6-3-2-2- لوله های پلاستیكی
6-3-2-3- سایش سطوح
6-3-3- سطح تمام شده 
6-3-4- خمها
فصل هفتم
جریان گاز- جامد
7-1- مقدمه: 
7-2- قطر داخلی لوله: 
7-3- فاصله انتقال: 
7-4- فشار قابل دسترسی: 
7-5- سرعت هوای منتقل شده: 
7-6- خصوصیات مواد: 
فصل هشتم
مشخصات انتقال مواد
8-1- مقدمه: 
8-2- سرعت انتقال: 
8-3- نرخ بارگیری یكنواخت:
8-4- تاثیر قطر داخلی لوله: 
فصل نهم
شرایط لازم برای هوا
9-1- مقدمه: 
9-2- فشار موجود: 
9-3- دبی حجمی: 
9-4- تاثیر سرعت: 
9-5- اثرات تراكم پذیری: 
9-5-1- سرعت انتقال 
9-5-2- تاثیرات 
9-6- دبی حجمی: 
9-6-1- ادامه فرمولها
9-6-2- تاثیرقطر داخلی لوله
9-6-3- قانون گاز ایده آل
9-6-4- تاثیرات فشار
9-6-5- تاثیرات سیستم
9-7- تعیین سرعت: 
9-7-1- روابط عملكرد
9-8- تاثیرات ارتفاع: 
9-8-1- فشار اتمسفری
فصل دهم
افت فشار
10-1- مقدمه: 
10-2- افت فشار لوله: 
10-2-1- پارامترهای جریان و ویژگی های آنها
10-2-1-1- سرعت هوا.
10-2-1-2- چگالی هوا.
10-2-1-3- ویسكوزیته هوا
10-2-1-4- ضریب اصطكاك
10-2-2- روابط افت فشار
10-2-2-1- خطوط لوله صاف.
10-2-2-2- تاثیرات قطر داخلی لوله
10-2-2-3- خمها
10-2-3- تاثیرات دبی هوا
10-2-4- تاثیرات طول لوله
10-2-5- تركیب های دیگر خط لوله
10-2-6- افت فشار كلی
10-3- افت فشار مربوط به هوا: 
فصل یازدهم
طراحی سیستم
11-1- مقدمه: [نگارندگان]
11-2- محاسبه سرعت هوای انتخابی با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان]
11-3- فشار مورد نیاز: [نگارندگان]
11-4- انتخاب مكنده و توان مورد نیاز: [نگارندگان]
11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان]
11-6- افت طولی عرضی: [نگارندگان]
11-6-1- افت طولی
11-6-2- افت موضعی
11-6-3- طول معادل.
فصل دوازدهم
نتیجه گیری، پیشنهادات
12-1- مقدمه: [نگارندگان]
12-2- نتایج: [نگارندگان]
12-3- بررسی نتایج: [نگارندگان]
12-4- پیشنهادات: [نگارندگان]
پیوست
1- كاتالوگ كمپرسور از شركت Sullivan Palatek
منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

جعبه دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *