فایل کامل مقاله حجم نمونه و جامعه آماری 31 صفحه

شما برای دریافت مقاله حجم نمونه و جامعه آماری به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله حجم نمونه و جامعه آماری را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

موضوع حجم نمونه و جامعة آماری حجم نمونه و جامعة آماری در تعریف نمونه یا جمعیت نمونه باید گفت، در معنای كلی هر فرد از جامعه را می‌توان نمونة آن جامعه خواند اما در معنای متعارف، در همان جامعه به آن جزئی نمونه گفته می‌شود كه معرف جامعه باشد منظور از ظرط معرف بودن آن است كه همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتی كه از لحاظ موضوع تحقیق دارای اهمیت است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 52 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

روش شناسی تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیق، روش پیمایشی یا Surrey می‌باشد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از دو تكنیك استفاده نموده‌ایم:

1- كتابخانه‌ای: برای دست‌یابی به آراء و نظریه‌های بزرگان و هم چنین برای آشنا شدن با سابقة تاریخی موضوع از این روش سود جسته‌ایم.

2- پرسشنامه‌ای: این تكنیك عبارت است از مطرح كردن یكسری پرسش برای مجموعه‌ای از پاسخوگیان كه غالباً معرف یك جمعیت وسیع‌تر دربارة وضعیت اجتماعی شغلی و خانوادگیشان دربارة عقاید و ایستارهایشان راجع به مسائل اجتماعی انسانی، دنیوی، معنوی و دربارة انتظارتشان، سطح معرفت یا آگاهیشان در مورد یك حادثه یا یك مسئله دربارة هر نكته‌ای‌ كه اطلاع آن برای محقق جالب است. بررسی پرسشنامه‌ای با چشم‌انداز جامعه شناختی، از نظرسنجی ساده عمیق متمایز است. برای آنكه در بررسی جامعه شناختی باز، یبن فرضیه‌های نظری در آزمون همبستگی‌هایی كه این فرضیه‌‌ها توصیه می‌كنند، در نظر است از این لحاظ این بررسی به مراتب سنجیده‌تر و پایدارتر از نظر سنجیها هستند.

به همین منظور و دست‌یابی به نتیجه و تعیین علل گرایش جوانان به مواد مخدر، پرسشنامه‌ای با 28 سئوال مطرح نمودیم و در اختیار جامعة آماری خود قرار دادیم.

تعریف مفاهیم نظری

1- فقر[1]

از دیدگاه‌ تنازعی، فقر یك نتیجه محتوم استشار است كه روابط نابرابر میان طبقات اجتماعی ایجاد می‌كند. در نتیجه ثروتمندان شرایط كار و سطح دستمزدها را به دلخواه خود معین می‌كنند و طبقه زحمتكش چاره‌ای جز تن به این وضعیت ندارد. این طبقه به علت نداشتن قدرت، قادر به تغییر روابط نابرابر نیست و ادامه این وضعیت اجتناب‌ناپذیر است.

2- اعتیاد[2]

احتیاج روانی و جسمانی مبرم بر استعمال الكل یا داروی مخدر دیگر كه اختیار مصرف و ترك آن از قدرت ارادة شخص خارج شده باشد.

3- معتاد

كسی است كه رد اثر استفاده مكرر مداوم، متكی و وابسته به مواد مخدر یا دارو شده باشد. به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر شناخته می‌شود.

4- فرهنگ[3]

مجموعه دستاوردهای مادی و معنیو بشر را فرهنگ می‌خوانند. فرهنگ از دو بخش مادی و معنوی تشكیل شده است. فرهنگ مادی دلالت دارد بر كیله ابزار و وسایلی كه توسط بشر شاخته شده و چگونگی بهره‌برداری از آنها و فرهنگ معنوی اشاره به نهادها، باورها، ارزشها مرسوم و میثاق انسانها دارد.


[1]- شایان مهر، علی رضا، دایره المعارف تطبیقی (كتاب دوم)، انتشارات كیهان، سال 79، صفحة 456.

[2]- شایان مهر، علی رضا، دایره المعارف تطبیقی (كتاب اول)، انتشارات كیهان، سال 77، صفحه 72.

[3]- شایان مهر، علی رضا، دایره المعارف تطبیقی (كتاب اول)، انتشارات كیهان، سال 677، صفحه 400.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله حجم نمونه و جامعه آماری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله حجم نمونه و جامعه آماری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود تحقیق حجم نمونه و جامعه آماری;مقاله حجم نمونه و جامعه آماری;دانلود مقاله حجم نمونه و جامعه آماری;تحقیق حجم نمونه و جامعه آماری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل تكنیكهای تحلیلی 42 صفحه

شما برای دریافت تكنیكهای تحلیلی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تكنیكهای تحلیلی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

تحلیلی كلمة ً تجزیه و تحلیل ً یكی از آن كلمات متداول است كه زیبا به نظر می‌آید، اما معانی گوناگونی دارد شیوه‌های مختلف زیادی برای تجزیه و تحلیل ایمنی هوایی وجود دارد و تكنیكهای استاندارد بسیار كم برای این كار وجود دارند برای اهدافمان، ما قصد داریم كه ً تجزیه و تحلیل ً را به دو طریق متفاوت تعریف كنیم اول، می‌خواهیم آن را به عنوان وسیله‌ای برای

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 42

حجم فایل: 25 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

قسمتی از متن

نرخها : شما باید محاسبات نرخی ابتدایی و محدودیتهای آنها را بشناسید. شما جمله‌هایی را شنیده‌اید یا خوانده‌اید كه به این معنا هستند و ً نرخ سوانح سازمان xxx درسال قبل این چنین و آنچنان بود ً. پس چه چیزی ؟ این نرخ از كجا آمده است؟ چه معنی می‌دهد؟ چه سودی دارد؟ سؤالات بالا، سؤالات مفیدی هستند.

نرخ، شمار وقایعی است كه با در معرض آن وقایع قرار گرفتن، تقسیم شده است. تنها دلیل محاسبه یك نرخ آن است كه اختلافات آشكار را بدانیم. اگر این عرضه داشته ثابت بودند هیچ نیازی به محاسبة نرخ نبود. ما فقط می‌توانستیم از شمار وقایعی كه رخ می‌دادند استفاده كنیم و همان هم كاملاً صحیح می‌بود. به بیانی ساده‌تر، تعداد سوانعی كه ما با آنها رو به رو هستیم، به وضوح با مقدار استفادة ما از هواپیما مرتبط است.

ص 162 – اگر ما به همان تعداد در ماه از هواپیما استفاده كنیم (یا سال) می‌توانیم فقط از تعداد سوانحمان در تجزیه و تحلیل استفاده كنیم. علیرغم این، ما اینكار را انجام نمی‌دهیم. ساعات پروازی ما تغییر می‌كنند و می‌دانیم كه افزایش سوانح به معنای آن نیست كه اگر پروازهای ما افزایش یابند، تعداد سوانح هم زیاد شوند. برای حل این موضوع. در هر ساعت پروازی سوانح را محاسبه می‌كنیم.

فرض كنید كه سازمان ما در طول سال 4000 ساعت پرواز و یك سانحه داشته باشد. نرخ سانحه ما عبارت است از :

سانحه در هر ساعت پروازی

این رقم چیزی نیست كه بتوان به راحتی دربارة آن صحبت كرد، بنابراین آن را در یك ثابت ضرب می‌كنیم تا از شر ممیز راحت شویم. اگر آن را در 000/10 ضرب كنیم نرخی به میزان 2.5 سانحه در هر 10/000 ساعت پروازی به دست می‌آوریم. اگر از ثابت 000/001 كه استاندارد شركت ما است استفاده كنیم، نرخی به میزان 25 سانحه در هر 000/100 ساعت پروازی داریم. ذكر هر نكته در اینجا ضروری است. نرخ واقعی همواره یك عدد بسیار كوچك است، و عدد 000/100 فقط یك ثابت ریاضی است. این ثابت هیچ اهمیت بخصوصی ندارد.

برای ارائه ایده‌هایی از اینگونه ارقام به شما، در اینجا نرخ تقریبی سوانح هوایی در هر 000/100 ساعت، برای گونه‌های مختلف پروازی در ایالات متحده در سال 1990 وجود دارد.

مجموع سوانح پروازهای از پیش تعیین شدة خطوط هوایی 0.22

سوانح مرگبار پروازهای از پیش تعیین شدة خطوط هوایی 0.06

مجموع سوانح پروازهای دو طرفه خطوط هوایی 0.63

سوانح مرگبار پروازهای دوطرفة خطوط هوایی 0.09

مجموع سوانح تاكسی هوایی 3.28

سوانح مرگبار تاكسی هوایی 0.82

مجموع سوانح هوانوردی عمومی 7.01

سوانح مرگبار هوانوردی عمومی 1.39

در همة این موارد، روش بكار رفته در دة سال قبل كارآمد نیست. بدیهی است كه پروازهای زمانبندی شده و رفت و برگشتی (دوطرفه) باید به ازای هر 000/000/1 ساعت پروازی، نرخهای خود را محاسبه كنند. بقیة ما نیز می توانیم تا ملتی از همان 000/100 استفاده كنیم.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تكنیكهای تحلیلی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تكنیكهای تحلیلی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقاله تكنیكهای تحلیلی;تحقیق تكنیكهای تحلیلی;دانلود مقاله تكنیكهای تحلیلی;دانلود تحقیق تكنیكهای تحلیلی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل جزوه آمار 52 صفحه

شما برای دریافت جزوه آمار به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات جزوه آمار را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

جزوه آمار و احتمالات مهندسی ویژه کنکور کارشناسی ارشد

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 52

حجم فایل: 9.232 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

جزوه آمار و احتمالات مهندسی ویژه کنکور کارشناسی ارشد که به زبان ساده نوشته شده است و براحتی مسائل و موضوعات سخت آمار و احتمالات را به زبانی ساده بیان کرده است. اگر در این درس مشکل دارید این جزوه بهترین پیشنهاد است

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” جزوه آمار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – جزوه آمار – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
جزوه آمار;جزوه آمار دست نویس;جزوه آمار ویژه کنکور ارشد;جزوه آمار و احتمالات مهندسی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش کنترل آماری فرآیندها (SPC) در نرم افزار Minitab 177 صفحه

شما برای دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش کنترل آماری فرآیندها (SPC) در نرم افزار Minitab به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش کنترل آماری فرآیندها (SPC) در نرم افزار Minitab را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

فایل پاورپوینت با موضوع آموزش کنترل آماری فرآیندها (SPC) در نرم افزار Minitab درحجم 177 اسلاید قابل ویرایش

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 177

حجم فایل: 2.811 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

عناوین کلی:

کیفیت و ابعاد آن

کنترل آماری فرآیند (SPC)

ابزارهای هفت گانه SPC

مفاهیم آماری نمودار کنترل

طراحی نمودارهای کنترل

آموزش نرم افزار

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش کنترل آماری فرآیندها (SPC) در نرم افزار Minitab ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش کنترل آماری فرآیندها (SPC) در نرم افزار Minitab – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت آموزش کنترل آماری فرآیندها (SPC) در نرم افزار Minitab;پاورپوینت آموزش کنترل آماری فرآیندها (SPC) در نرم افزار Minitab;آموزش کنترل آماری فرآیندها (SPC) در نرم افزار Minitab;نرم افزار Minitab;کنترل آماری فرآیندها;SPC

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل ترجمه مقاله “روشهای MCMC برای مدل های امیخته خطی تعمیم یافته چند-پاسخی: بسته MCMCglmm ” 13 صفحه

شما برای دریافت ترجمه مقاله “روشهای MCMC برای مدل های امیخته خطی تعمیم یافته چند-پاسخی: بسته MCMCglmm “ به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات ترجمه مقاله “روشهای MCMC برای مدل های امیخته خطی تعمیم یافته چند-پاسخی: بسته MCMCglmm “ را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

ترجمه مقاله روشهای MCMC برای مدل های امیخته خطی تعمیم یافته چندپاسخی بسته MCMCglmm چکیده مدل آمیخته خطی تعمیم یافته یک چارچوب انعطاف پذیر برای مدل سازی طیف وسیعی از اطلاعات فراهم می کند، هر چند که با متغیرهای پاسخ دهی غیرگاوسی نمی توان احتمال را در قالب بسته به دست آورد روش زنجیره مارکوف مونت کارلو با نمونه برداری از یک سری از توزیع ها

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 13

حجم فایل: 643 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

ترجمه مقاله “روشهای MCMC برای مدل های امیخته خطی تعمیم یافته چند-پاسخی: بسته MCMCglmm “

چکیده

مدل آمیخته خطی تعمیم یافته یک چارچوب انعطاف پذیر برای مدل سازی طیف وسیعی از اطلاعات فراهم می کند، هر چند که با متغیرهای پاسخ دهی غیر-گاوسی نمی توان احتمال را در قالب بسته به دست آورد. روش زنجیره مارکوف مونت کارلو[1] با نمونه برداری از یک سری از توزیع های شرطی ساده که می تواند مورد بررسی قرار گیرد، این مشکل را حل میکند. بسته MCMCglmm R ، چنین الگوریتمی را برای طیف وسیعی از مشکلات برازش مدل اجرا میکند. بیش از یک متغیر پاسخ می تواند به طور همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد ، و این متغیرها مجاز به پیروی از توزیع گاوسی[2]، پواسون[3]، چند (دو) اسمی، نمایی، تورم صفر و سانسور شده[4] است. طیف وسیعی از سازه ها واریانس برای اثرات تصادفی مجاز هستند، از جمله تعامل با متغیرهای قیاسى و یا پیوسته (به عنوان مثال، رگرسیون تصادفی) و ساختار واریانس پیچیده تر که از طریق دودمان مشترک بوجود می آیند، چه از طریق شجره یا چه از طریق تکامل نژادى. مقادیر گمشده در متغیر پاسخ (ها) مجاز است و داده ها تا سطحی از خطای اندازه گیری در متاآنالیز می تواند شناسایی شود. همه­ی شبیه سازی ها در C/ C++ با استفاده از برنامه CSparse برای سیستم های خطی پراکنده انجام میشود. اگر شما نرم افزار استفاده میکنید لطفا به این مقاله که در مجله Statistic Software منتشر شده (Hadfield 2010) استناد کنید.

کلمات کلیدی: MCMC ، مدل آمیخته خطی ، شجره ، تکامل نژادى ، مدل حیوانی، چند متغیره، پراکنده، R.

با توجه به انعطاف پذیری مدل های آمیخته خطی، در حال حاضر آنها به طور گسترده ای در علوم مختلف استفاده می شوند (Brown and Prescott 1999; Pinheiro and Bates 2000; Demidenko 2004). با این حال، تعمیم این مدل به داده های غیر گوسی دشوار است زیرا یکپارچه سازی اثرات تصادفی مقاوم مشکل است (McCulloch and Searle 2001). اگرچه تکنیک هایی که این انتگرال ها را تقریب میزنند (Breslow and Clayton 1993) در حال حاضر مرسوم هستند، روش زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) یک استراتژی جایگزین برای به حاشیه راندن عوامل تصادفی قوی تر ارائه میکند (Zhao Staudenmayer Coull and Wand 2006; Browne and Draper 2006) پژوهش بر روی توسعه روش MCMC برای تعمیم مدل های آمیخته خطی (GLMM) بسیار فعال است (Zeger and Karim 1991; Damien Wakefield and Walker 1999; Sorensen and Gianola 2002; Zhao et al. 2006). و در حال حاضر چندین بسته نرم افزاری برای اجرای این تکنیک موجود است (به عنوان مثال WinBUGS (Spiegelhalter Thomas Best and Lunn 2003) MLwiN (Rasbash Steele Browne and Prosser 2005) glmmBUGS (Brown 2009) JAGS (Plummer 2003)). با این حال، این روش اغلب نیازمند تجربه و تخصص کاربر بوده و ممکن است محاسبه زمان­بر باشد. بسته MCMCglmm برای R (تیم هسته توسعه R[5]، 2009) از روش زنجیره مارکوف مونت کارلو برای دستیابی به چند پاسخ تعمیم مدل های خطی آمیخته استفاده میکند. طیف وسیعی از توزیع ها پشتیبانی می شوند و انواع مختلفی از ساختار واریانس برای اثرات تصادفی و باقی مانده می تواند اجرا شود. هدف ارائه روشی است که به تخصص کم کاربر نیاز داشته در حالی که میزان زمان محاسبات لازم برای توزیع کافی نمونه را کاهش میدهد.

در این مقاله ما ساختار بنیادین GLMM و سپس به طور خلاصه یک استراتژی کلی برای تخمین پارامترها را توضیح میدهیم. چندین نتیجه جدید ارائه شده است، و ما میخواهیم اذعان کنیم که بسیاری از نتایج آماری را می توان در Sorensen and Gianola (2002) پیدا کرد و بسیاری از جزئیات الگوریتم که اجرای خوب مدل را فراهم می کند، را می توان در Davis (2006) یافت. متن اصلی مقاله نرم افزار را با استفاده از یک مثال از آزمایش ژنتیکی کمی معرفی می کند. ما با مقایسه روش ها با WinBUGS (Spiegelhalter et al. 2003) کار را تمام کردیم و نتیجه گرفتیم که MCMCglmm نزدیک به 40 برابر در هر تکرار سریعتر است، و اندازه نمونه­ای 3 برابر بیشتر در هر تکرار دارد.


[1] Markov chain Monte Carlo

[2] Gaussian

[3] Poisson

[4] censored

[5] R Development Core Team

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” ترجمه مقاله “روشهای MCMC برای مدل های امیخته خطی تعمیم یافته چند-پاسخی: بسته MCMCglmm “ ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – ترجمه مقاله “روشهای MCMC برای مدل های امیخته خطی تعمیم یافته چند-پاسخی: بسته MCMCglmm “ – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مدل آمیخته خطی;شجره;تکامل نژادى;مدل حیوانی;چند متغیره;پراکنده

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پاورپوینت نمونه برداری به روش خطی یا ترانسکت با ذکر مثال 26 صفحه

شما برای دریافت پاورپوینت نمونه برداری به روش خطی یا ترانسکت با ذکر مثال به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت نمونه برداری به روش خطی یا ترانسکت با ذکر مثال را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

فایل مربوط به پاورپوینت نمونه برداری به روش خطی نمونه ­برداری به روش خطی یا ترانسکت یکی از روشهای متداول به منظور آماربرداری در محیط زیست می باشد در این فایل به بررسی و تحلیل روشهای مختلف نمونه برداری خطی با ذکر مثال پرداخته شده است

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 26

حجم فایل: 1.536 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فایل مربوط به پاورپوینت نمونه برداری به روش خطی. نمونه ­برداری به روش خطی یا ترانسکت یکی از روشهای متداول به منظور آماربرداری در محیط زیست می باشد. در این فایل به بررسی و تحلیل روشهای مختلف نمونه برداری خطی با ذکر مثال پرداخته شده است.

در ابتدا مختصری در رابطه با نمونه برداری خطی ارائه شده و در نهایت با ذکر مثال به بحث در مورد روش نمونه برداری خطی پرداخته شد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت نمونه برداری به روش خطی یا ترانسکت با ذکر مثال ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت نمونه برداری به روش خطی یا ترانسکت با ذکر مثال – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
آماربرداری، ترانسکت، جنگل، نمونه برداری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل آموزش آزمون T مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی 7 صفحه

شما برای دریافت آموزش آزمون T مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات آموزش آزمون T مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

تجزیه و تحلیل آماری داده¬های پایان نامه از بزرگترین دغدغه های هر دانشجویی می باشد بنابراین به منظور کمک به دانشجویان، در این فایل به شرح و توضیح و تفسیر نتایج در رابطه با آزمون t مستقل یا t دو نمونه، با ذکر مثال و تمرین عملی با استفاده از نرم افزار SPSS که از بهترین نرم افزارها جهت تجزیه و تحلیل داده ها می باشد، پرداخته شده است همچنین در این فایل

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 7

حجم فایل: 335 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

تجزیه و تحلیل آماری داده­ های پایان نامه از بزرگترین دغدغه های هر دانشجویی می باشد. بنابراین به منظور کمک به دانشجویان، در این فایل به شرح و توضیح و تفسیر نتایج در رابطه با آزمون t مستقل یا t دو نمونه، با ذکر مثال و تمرین عملی با استفاده از نرم افزار SPSS که از بهترین نرم افزارها جهت تجزیه و تحلیل داده ها می باشد، پرداخته شده است. همچنین در این فایل نحوه وارد کردن داده ­ها و تمام مراحل و روش کار با ارائه تصاویر مربوطه همراه است.

در ابتدا به شرح مختصری در رابطه با آزمون T مستقل پرداخته شد

در ادامه با ذکر مثال به نحوه وارد کردن داده ­ها و همچنین مسیر و روش کار به همراه تصاویر ارائه شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” آموزش آزمون T مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – آموزش آزمون T مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
آزمون t مستقل;آزمون t دو نمونه تجزیه و تحلیل داده;SPSS

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی 6 صفحه

شما برای دریافت آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پس از جمع آوری داده های پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری آنها از اساسی ترین و مهمترین بخش های مرتبط به پایان نامه می باشد و همیشه از بزرگترین دغدغه های هر دانشجویی می باشد بنابراین به منظور کمک به دانشجویان، در این فایل به شرح و توضیح در رابطه با تجزیه واریانس یک طرفه همراه با تفسیر نتایج با ذکر مثال و تمرین عملی با استفاده از نرم افزار SPSS

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 6

حجم فایل: 399 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پس از جمع آوری داده های پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری آنها از اساسی ترین و مهمترین بخش های مرتبط به پایان نامه می باشد و همیشه از بزرگترین دغدغه های هر دانشجویی می باشد. بنابراین به منظور کمک به دانشجویان، در این فایل به شرح و توضیح در رابطه با تجزیه واریانس یک طرفه همراه با تفسیر نتایج با ذکر مثال و تمرین عملی با استفاده از نرم افزار SPSS که از بهترین نرم افزارها جهت تجزیه و تحلیل داده ها می باشد، پرداخته شده است. همچنین در این فایل تمام مراحل و روش کار با ارائه تصاویر مربوطه همراه است.

در ابتدا به شرح مختصری در رابطه با تجزیه واریانس پرداخته شد

سپس مسیر و روش کار به همراه تصاویر ارائه شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – آموزش آنالیز واریانس یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS با ذکر مثال و تمرین عملی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
آنالیز واریانس یک طرفه;ANOVA;آمار کشاورزی;آمار منابع طبیعی;SPSS

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت 309 صفحه

شما برای دریافت پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

فایل پاورپوینت با موضوع آمار و کاربرد آن در مدیریت در حجم 309 اسلاید قابل ویرایش مناسب برای اساتید گرامی

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 309

حجم فایل: 1.503 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست مطالب پاورپوینت:
فصل اوّل:کلیات
فصل دوّم:مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده
فصل سوّم:طبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه
فصل چهارم:توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده
فصل پنجم:مبادی احتمال
فصل ششم: توابع احتمال گسسته
فصل هفتم: توابع احتمال پیوسته
فصل هشتم: توزیع نرمال
فصل نهم: نظریه تصمیم

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت;دانلود پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت;آمار و کاربرد آن در مدیریت;آمار;مدیریت;کاربرد آمار

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل تفاوت جغرافیایی و تاثیرگذاری آن بر میزان مخارج در دهه 60میلادی در آمریکا 28 صفحه

شما برای دریافت تفاوت جغرافیایی و تاثیرگذاری آن بر میزان مخارج در دهه 60میلادی در آمریکا به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تفاوت جغرافیایی و تاثیرگذاری آن بر میزان مخارج در دهه 60میلادی در آمریکا را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

هدف ما در این بررسی این است که بدانیم تفاوت جغرافیایی در میزان مخارج تاثیر گزار هست یا خیر

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 517 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

نظام بودجه ریزی بر مبنای عملكرد برای اولین بار به طور جدی در آمریكا در دهه 1950 مورد استفاده قرار گرفت. تلاش هایی كه در این زمینه صورت گرفته به طور عمده در جهت توسعه اطلاعات عملكرد برای بودجه و تغییر جهت فرآیند بودجه ریزی در آمریكا از تكیه بر داده ها به محصولات تولید شده بوده است . در سالهای اولیه ، بودجه ریزی بر مبنای عملكرد تغییری اساسی در تصمیم گیری مالی تلقی نمی شد و از آن به عنوان یک پیوست یا الحاقی سند اصلی بودجه كه برای برخی عملیات مبتنی بر خدمات مناسب بود استفاده می گردید. اصلاحات مزبور به دلیل اشكالات نظام حسابداری مناسب برای تشخیص هزینه كامل عملیات دولت و نبود شاخص های مناسب عملكرد و به خصوص به دلیل عدم تمایل تصمیم گیران به استفاده از اطلاعات عملكرد توفیقی نداشت و متوقف شد
با شروع دهه 1960 در وزارت دفاع امریكا بسته برنامه ریزی – بودجه بندی با عنوان اختصاصی PPBS مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن در سال 1965 جانسون رئیس جمهور آمریكا استفاده از این نظام را برای سایر دستگاه های اجرایی آمریكا الزامی كرد. این اقدام موجب اصلاحات زیادی در تمامی سطوح دولتی امریكا شد، هر چند كه تا سال 1969 كه نیكسون به ریاست جمهوری رسید، نظام PPBS هنوز به طور كامل در دستگاههای اجرایی امریكا به اجرا در نیامده بود.
در سال 1971 دفتر بودجه آمریكا دستور توقف اجرای نظام PPBS را صادر كرد، طبق گزارش دفتر بودجه آمریكا عدم درک صحیح مسئولان اجرایی نظام PPBS و عدم تعهد آنها نسبت به اجرای آن، همراه با مشكلات بوروكراسی، مهم ترین عوامل عدم موفقیت این نظام در آمریكا بوده است.
اگر چه نظام PPBS در آمریكا پیاده نشد اما تاثیر ماندگاری در بسیاری از كشورهای صنعتی و در حال توسعه داشت.
در نیمه دوم دهه 1960 با انتشار كتاب راهنمای بودجه ریزی برنامه ای و عملیاتی سازمان ملل متحد، استفاده از این دو نظام بودجه ریزی به عنوان ابزار برنامه ریزی عملكرد تقویت شد. در پایان دهه 1960 تقریباً تمامی كشورهای آمریكای لاتین و كشورهای آسیایی از بودجه ریزی برنامه ای استفاده می كردند ولی تاثیر این نظام بر تصمیم گیری های بودجه ای ناامید كننده بود.
در كشور آمریكا بعد از نظام PPBS نوآوری هایی در زمینه بودجه ریزی شد، مانند «مدیریت بر مبنای عملكرد» و« بودجه ریزی بر مبنای صفر » كه هر دو نظام مزبور اثرهای محدودی داشتند. در سال 1994 با تصویب قانون « مسئولیت مالی» در نیوزلند اصلاحات وسیعی در بودجه ریزی این كشور آغاز شد كه به سرعت به كشورهای انگلیس و استرالیا تسری یافت موضوع اصلی این اصلاحات كه تحت عنوان كلی مدیریت جدید بخش عمومی مطرح گردید ، تاكید بر ستاده (محصول) ، نتایج و بودجه ریزی برمبنای عملكرد به خصوص استفاده از اطلاعات عملكرد در بودجه بود. موارد مزبور با سایر اصلاحات مدیریت مخارج عمومی مانند انعطاف پذیری بیشتر دستگاههایی اجرایی ، واگذاری وظایف از طریق انعقاد قراردادها و حركت از حسابداری نقدی به تعهدی همراه گردید. بر خلاف تلاش های اولیه بودجه ریزی عملیاتی، حركت جدید به سوی بودجه ریزی بر مبنای عملكرد با موفقیت همراه بود .
ویژگی كلیدی نظام بودجه ریزی بر مبنای عملكرد جدید، تلفیق اهداف نظام مدیریت بودجه با پاسخگویی مناسب است به بیان دیگر عملكرد خوب مورد تشویق قرار می گیرد و عملكرد نامطلوب تنبیه می شود.
تحقیقات نشان می دهد كه اجرای موفق این نظام نیازمند موارد زیر می باشد.
1- شاخص های عملكرد مشخص شده و به گونه ای گزارش شود كه قابلیت عملیاتی شدن آن توسط مدیران وجود داشته باشد .
2- دستگاههای اجرایی از استقلال بیشتر برخوردار باشند، به نحوی كه قادر باشند بهترین و كاراترین روش ارائه خدمات را تعیین كنند .
3- تغییرات لازم در عوامل انگیزشی و تنبیهی برای مدیران دستگاههای اجرایی پیش بینی شود.

هدف ما در این بررسی این است که بدانیم تفاوت جغرافیایی در میزان مخارج تاثیر گزار هست یا خیر. برای این بررسی باید از manova استفاده کنیم. اما قبل از انجام تحلیل ها واریانس یک سری بررسی های اماری بر روی داده ها انجام میدهیم. این بررسی ها شامل محاسبه و بررسی اماره های توصیفی،بررسی توزیع داده ها ، استنباط در مورد پارامتر های جامعه و در انتها انالیز واریانس برای بررسی وجود تاثیر معناداری بین جوامع است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تفاوت جغرافیایی و تاثیرگذاری آن بر میزان مخارج در دهه 60میلادی در آمریکا ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تفاوت جغرافیایی و تاثیرگذاری آن بر میزان مخارج در دهه 60میلادی در آمریکا – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پراکندگی جغرافیایی جغرافیا آمار آمریکا مخارج statistic

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل