فایل کامل پیشینه و مبانی نظری نقش ژئوپلیتیک بنادر 46 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی نظری نقش ژئوپلیتیک بنادر به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری نقش ژئوپلیتیک بنادر را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه نقش ژئوپلیتیک بنادر

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 46

حجم فایل: 172 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- ژئوپلیتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2 -2 – مفهوم ژئوپلیتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 – 2 – 1 – رابطه ژئوپلیتیک و توسعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 – 2 – 2 – رابطه ژئوپلیتیک و اقتصاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2 – 2 – 3 – رابطه ژئوپلیتیک و سیاست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2 -3 – مفاهیم مرتبط با ژئوپلیتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2 – 3 – 1 – مفهوم ژئواکونومیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2– 3 – 2 – مفهوم ژئوکالچر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2 – 3 – 3 – مفهوم ژئوپلیتیک انتقادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2 -4 – نقش دریاها در توسعه اقتصادی . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2– 4 – 1 – مفهوم ساحل و ویژگی های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2 – 4 – 2 – مفهوم بندر و ویژگی های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2– 4 – 3 – انواع بنادر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2 – 4 – 4 – پیشینه بنادر ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2 – 4 – 5 – مهمترین بنادر ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری نقش ژئوپلیتیک بنادر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری نقش ژئوپلیتیک بنادر – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه نقش ژئوپلیتیک بنادر

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی نظری نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی 14 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی نظری نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 53 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2 -1. سیل.. 10

2-2. جریان رودخانه ای.. 10

2-3. رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه. 10

2-4. عوامل موثر در بروز سیل.. 11

2-5. علل وقوع و تشدید سیلاب… 11

2-5-1. عوامل ناشی از شرایط طبیعی.. 11

2-5-1-1 عوامل اقلیمی.. 11

2-5-1-2 شرایط توپوگرافی.. 12

2-5-1-3 عوامل حوضه‎ای.. 12

2-5-1-4 زمین شناسی و خاک شناسی حوضه. 13

2-5-1-5 ویژگی های پوشش گیاهی حوضه. 14

2-6. عوامل ناشی از بهره برداری و دخالت انسان. 14

2-6-1. بهره برداری نادرست از منابع طبیعی.. 14

2-6-2. تجاوز به حریم رودخانه. 15

2-6-3. برداشت بی رویه شن و ماسه. 15

2-6-4. تخلیه آشغال، زباله و فاضلاب به رودخانه ها 15

2-6- 5. نامناسب بودن سازه ها 15

2-7. انواع سیل.. 16

2-7-1. سیل ناگهانی.. 16

2-7-2. سیل رودخانه ای.. 16

2-7-3. سیل ساحلی.. 17

2-7-4. دلیل انسانی.. 17

2-7-5. سیل ناگهانی شهر. 18

2-7-6. مشخصات سیل. 18

2-7-7. پیش بینی سیل های رودخانه ای

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها 18 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 68 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-2). مباحث مربوط به توسعه شهری. …………………………………………………………………………………………..25

2-2-1). شهر……………………………………………………………………………………………………………………………………25

2-2-2). برنامه ریزی………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-2-3). برنامه­ ریزی شهری……………………………………………………………………………………………………………..27

2-2-4). کاربری اراضی…………………………………………………………………………………………………………………….27

2-2-5). رشد و توسعه شهری………………………………………………………………………………………………………….28

2-2-6). مفهوم توسعه فیزیکی………………………………………………………………………………………………………..28

2-2-7). فضای شهری……………………………………………………………………………………………………………………..29

2-2-8). بافت………………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-9). نظریات مورفولوژیکی و توسعه فیزیکی شهر……………………………………………………………………..30

2-2-10). توسعه فیزیکی شهر از دیدگاه اکولوژیک………………………………………………………………………..31

2-2-11). نظریه ­های هسته ­های متعدد شهر یا شهر چند هسته ای………………………………………………..31

2-2-12). نظریه ساخت دوایر متحدالمرکز…………………………………………………………………………………….32

2-2-13). نظریه ساخت ستاره ­ای شکل…………………………………………………………………………………………..32

2-2-14). نظریه محوری یا توسعه قطاعی شهر………………………………………………………………………………33

2-2-15). نظریه شهر خطی…………………………………………………………………………………………………………….33

2-3). متغیرهای موثر در مکان­یابی توسعه­ ی فیزیکی شهرها………………………………………………………..33

2-3-1). مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….33

2-3-2). ژئومورفولوژی……………………………………………………………………………………………………………………34

2-34). جنس خاک…………………………………………………………………………………………………………………………34

2-3-5). قابلیت خاک. ………………………………………………………………………………………………………………….35

2-3-6). شیب…………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-3-7). باد…………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-3-8). آب­های زیرزمینی……………………………………………………………………………………………………………..36

2-3-9). ارتفاع…………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-3-10). رعایت حریم گسل………………………………………………………………………………………………………….36

2-3-11). جهت­ های جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………….36

2-3-12). حریم رودخانه ها……………………………………………………………………………………………………………..37

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی 39 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 39

حجم فایل: 123 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

12

2-1ادبیات تحقیق

12

2-1-1 تعاریف و مفاهیم

17

2-1-2 تعریف شبکه و انواع شبکه ها

19

2-1-2-1 نظام ارتباطات و حمل و نقل شهری

20

2-1-2-2 طرح های جاده‌های شهری

20

2-1-2-3 انواع جاده‌های شهری

21

2-1-2-4 ظرفیت جاده‌ها در شهر

21

2-1-2-5 تقاطع‌ها

21

2-1-2-5-1 فاصله بین تقاطع‌ها

22

2-1-2-5-2 انواع تقاطع ها

23

2-1-2-6 پارکینگ

24

2-1-2-7- انواع راه‌های شهری

24

2-1-2-8 راه‌های شریانی

25

2-1-2-9 راه و شبکه‌های ارتباطی

26

2-1-2-10 ظرفیت راه‌های شهری

26

2-1-2-11 عوامل کاهش ظرفیت

27

2-1-2-12 ظرفیت عملی

27

2-1-2-13 طبقه بندی شبکه‌های ارتباطی

27

2-1-2-14 پارکینگ خیابانی

28

2-1-2-15 راه‌های پیاده

28

2-1-2-15-1 پیاده روها

29

2-1-2-15-2 پیاده راه‌ها

29

2-1-2-16 بررسی جزئیات هر یک از شبکه‌های حمل و نقل

30

2-2-3 رابطه بین آب و هوا و حمل ونقل

31

2-2-3-1بارش و سوانح جاده ای

33

2-2-3-2 یخبندان و تاثیر آن بر حمل و نقل

37

2-2-3-3 مه و تأثیرات آن در تصادفات و حمل و نقل جاده ای

37

2-2-4 وضعیت اقلیم شناسی جاده ای در جهان

38

2-2-5 پارامترهای مورد سنجش در ایستگاه های هواشناسی

39

2-2-6 اهمیت پیش بینی هواشناسی در عبور و مرور جاده ای در ایران و ایجاد دستگاه های هواشناس مخصوص جاده ها

40

2-2-7 گردشگری در ایران و رابطه آن با عوامل حمل و نقل

41

2-2-8 جغرافیای توریستی و رابطه آن با اقلیم

42

2-2-9 ابعاد تصادف جاده ای

42

2-2-9-1 ابعاد جابجایی گردشگری در ایران مخصوصاً در ایام تعطیل و رابطه آن با تصادفات جاده ای

43

2-3 پیشینه تحقیق

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی نظری نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری 85 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی نظری نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 85

حجم فایل: 1.024 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1-2- مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 12

2-2- مفاهیم و اصطلاحات………………………………………………………………………………….. 15

2-3- توزیع فضایی جمعیت…………………………………………………………………………………. 18

2-4- شهرنشینی در جهان از نظر سازمان ملل…………………………………………………………… 22

2-5- مهمترین عوامل تجمع و پراکندگی جمعیت………………………………………………………. 24

2-6- عوامل جغرافیایی مؤثر در پراکندگی جمعیت…………………………………………………….. 27

2-6-1- پراکندگی عمودی جمعیت……………………………………………………………………. 27

2-6-2- تأثیر آب و هوا………………………………………………………………………………….. 27

2-6-3- جمعیت و خاک…………………………………………………………………………………. 28

2-6-4- جمعیت و ناهمواری……………………………………………………………………………. 28

2-6-5- عوامل زیستی……………………………………………………………………………………. 29

2-6-6- منابع معدنی و انرژی………………………………………………………………………….. 30

2-7- عوامل اصلی رشد جمعیت شهرها………………………………………………………………….. 30

2-7-1- رشد طبیعی جمعیت شهر……………………………………………………………………… 30

2-7-2- اثر مهاجرت……………………………………………………………………………………… 31

2-7-3-اثر توسعه محدوده و ادغام آبادی های پیرامون……………………………………………. 31

2-7-4- تأثیر متقابل شهرنشینی توسعه و مهاجرت………………………………………………… 31

2-8- نگاهی اجمالی به نظریه­ های جمعیتی……………………………………………………………….. 32

2-8-1- طرفداران افزایش جمعیت…………………………………………………………………….. 32

2-8-2- مخالفان افزایش جمعیت………………………………………………………………………. 33

2-8-3- طرفداران ثبات جمعیت……………………………………………………………………….. 33

2-8-4- طرفداران حد متناسب جمعیت………………………………………………………………. 33

2-9- نظریه آب و سکونتگاه…………………………………………………………………………………. 33

2-10- الگوی تراکم جمعیت شهرها از نظر کلارک ……………………………………………………. 34

2-11- نظریه نیازسنجی شهری……………………………………………………………………………… 35

2-12- نظریه حد مطلوب جمعیت…………………………………………………………………………. 35

2-13- نظریه سلسله مراتب شهری…………………………………………………………………………. 36

2-14- نظریه شهرکهای اقماری……………………………………………………………………………… 37

2-15- نظریه شهرهای جدید پیوسته……………………………………………………………………….. 37

2-16- نظریه اندازه شهر………………………………………………………………………………………. 37

2-17- نظریه قطب رشد و شهرگرایی…………………………………………………………………….. 39

2-18- نظریه شهرهای مسلط………………………………………………………………………………… 40

2-19- نظریه شهرهای نامتمرکز…………………………………………………………………………….. 40

2-20- نظریه شهر فشرده…………………………………………………………………………………….. 43

2-21- نظریه شهر پایدار……………………………………………………………………………………… 44

2-22- شهر و نظریه­ های اجتماعی………………………………………………………………………….. 46

2-22-1- مکتب مدرنیسم یا کارکردگرایی……………………………………………………………. 47

2-22-2- مکتب مگااستراکچرالیسم (فن­گرایی)……………………………………………………… 47

2-22-3- مکتب آمایش انسانی…………………………………………………………………………. 47

2-22-4- مکتب پست مدرنیسم………………………………………………………………………… 48

2-23- مروری بر دیدگاههای متفاوت ازدحام شهری………………………………………………….. 48

2-23-1- دیدگاه اقتصادی……………………………………………………………………………….. 49

2-23-2- دیدگاه اکولوژی و اجتماعی…………………………………………………………………. 50

2-23-3- دیدگاه سیاسی…………………………………………………………………………………. 50

2-23-4- دیدگاه بهداشتی……………………………………………………………………………….. 51

2-23-5- دیدگاه روانشناختی…………………………………………………………………………… 51

2-24- سیر تحول مسئله تراکم در یکصد سال اخیر…………………………………………………….. 52

2-25- تراکم زیاد و تراکم کم: نکات مثبت و منفی…………………………………………………….. 53

2-25-1- تراکم زیاد و نکات منفی…………………………………………………………………….. 53

2-25-2- تراکم زیاد و نکات مثبت……………………………………………………………………. 54

2-25-3- تراکم کم نکات منفی…………………………………………………………………………. 54

2-25-4- تراکم کم نکات مثبت………………………………………………………………………… 55

2-26- شیب تراکم جمعیت شهری از مرکز به پیرامون…………………………………………………. 56

2-27- حد متناسب شهری و تراکم آن…………………………………………………………………….. 58

2-28- عوامل مشوق و مؤثر در متراکم شدن شهرها……………………………………………………. 59

2-29- نحوه توزیع تراکم­های شهری و عوامل تأثیرگذار بر آنها……………………………………… 60

2-30- عوامل مؤثر تراکم جمعیت در شهرها…………………………………………………………….. 63

2-30-1- فضای شهری و تراکم جمعیت…………………………………………………………….. 63

2-30-2- زمین و تعیین حداکثر تراکم………………………………………………………………… 64

2-30-3- باران و تراکم جمعیت……………………………………………………………………….. 64

2-31- عوامل اقتصادی مؤثر بر تراکم شهری…………………………………………………………….. 65

2-31-1- عوامل جمعیتی…………………………………………………………………………………. 66

2-31-2- درآمد خانواده………………………………………………………………………………….. 66

2-31-3- قیمت زمین و مسکن و تراکم……………………………………………………………… 67

2-31-4- نرخ مالکیت اتومبیل و تراکم ………………………………………………………………. 67

2-31-5- هزینه خدمات شهری و تراکم………………………………………………………………. 67

2-31-6- مباشرات توسعه شهری و تراکم……………………………………………………………. 68

2-32- رویکردهای اساسی در تعیین تراکم شهری……………………………………………………… 71

2-32-1- رویکرد سرمشقی……………………………………………………………………………… 71

2-32-2- رویکرد برنامه ای………………………………………………………………………………. 73

2-33- راهبردها………………………………………………………………………………………………… 73

2-33-1- راهبرد تمرکز: الگوی توسعه واحدهای برنامه­ ریزی شهری شده…………………….. 73

2-33-2- راهبرد تمرکز: سیاست تحکیم شهری…………………………………………………….. 74

2-33-3- راهبرد عدم تمرکز: متمرکز………………………………………………………………….. 74

2-34- تراکم جمعیت و اکولوژی شهری………………………………………………………………….. 75

2-35- ظرفیت قابل تحمل محیط…………………………………………………………………………… 76

2-1-35- تبیین مفهوم ظرفیت قابل تحمل محیط از دیدگاه سیستمی…………………………… 76

2-36- روش­های کنترل تراکم……………………………………………………………………………….. 78

2-37- قاعده تراکم اندازه…………………………………………………………………………………….. 78

2-38- عوامل اجتماعی و فرهنگی تراکم شهری…………………………………………………………. 79

2-39- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………… 81

2-40- جمع بندی………………………………………………………………………………………………. 84

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی نظری نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم 37 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی نظری نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 37

حجم فایل: 93 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- پیشینه تحقیق——————————————————————- 7

2-2- گردشگری——————————————————————– 9

2-2-1- گردشگری از نظر لغوی——————————————————— 9

2-2-2- واژه توریسم—————————————————————– 9

2-3- تعریف و مفاهیم گردشگری——————————————————— 10

2-3-1- گردشگری—————————————————————— 10

2-3-2- گردشگری داخلی (یا بومی)—————————————————— 11

2-3-3- گردشگری خارجی(یا بین‌المللی)————————————————— 11

2-3-4- گردشگری از بعد جغرافیایی—————————————————— 11

2-3-5- گردشگری از بعد اجتماعی——————————————————- 11

2-4- فواید گردشگری—————————————————————- 11

2-4-1- فرهنگی و اجتماعی———————————————————— 11

2-4-2- اقتصادی——————————————————————– 12

2-5- گردشگری در جهان————————————————————– 12

2-5-1- آغاز جهانگردی در دوران باستان————————————————— 12

2-6- گردشگری در جهان————————————————————– 13

2-6-1- آغاز جهانگردی در دوران باستان————————————————— 13

2-6-2- گردشگری در دوران قرون وسطی————————————————– 14

2-6-3- گردشگری در دوران رنسانس—————————————————– 15

2-6-4- گردشگری در دوران انقلاب صنعتی و بعد از آن—————————————- 15

2-6-5- گردشگری در ایران———————————————————— 16

2-6-6- روند توسعه گردشگری در ایران قبل و بعد از انقلاب————————————- 16

2-7- روند شکل‌گیری گردشگری در گیلان————————————————– 18

2-8- رابطه‌ی جغرافیا و فعالیت‌های گردشگری———————————————– 18

2-9- اشکال عمده توریسم————————————————————- 19

2-10- انواع توریسم—————————————————————— 19

2-11- مفهوم توسعه—————————————————————— 20

2-12- تئوری قطب رشد————————————————————— 20

2-13- توسعه پایدار—————————————————————— 21

2-14-تاریخچه سیستم توزیع محصولات و خدمات گردشگرى———————————— 22

2-15- تاریخچه شركت‌هاى خدمات مسافرتى در ایران—————————————— 23

2-16- فدارسیون بین‌المللى اتحادیه آژانس‌هاى مسافرتى(UFTAA)——————————– 24

2-17- سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى و شوراى عالى میراث فرهنگى و گردشگرى—————— 25

2-18- انواع فعالیت شركت‌هاى خدمات مسافرتى——————————————— 25

2-18-1- فعالیت شركت‌هاى خدمات مسافرتى برحسب نوع مجوز——————————— 25

2-18-2- فعالیت شركت‌هاى خدمات مسافرتى بر حسب بعد سازمانى——————————- 26

2-18-3- فعالیت شركت‌هاى خدمات مسافرتى برحسب سطح فعالیت——————————- 28

2-18-4- كارگزاران مسافرتى (آژانس‌ها یا سفرگذارى‌ها)—————————————– 29

2-19- ساختار شركت‌هاى خدمات مسافرتى————————————————- 29

2-19-1- واحد فروش و بازاریابى——————————————————– 29

2-19-2- واحد عملیات————————————————————— 30

2-19-3- واحد ذخیره‌ی جا———————————————————— 30

2-19-4- واحد ادارى و اجرایى———————————————————- 30

2-19-5- واحد محاسبات و امور مالى—————————————————– 30

2-19- كاركنان شاغل در واحدهاى خدمات مسافرتى——————————————- 31

2-19-1- مدیرعامل—————————————————————— 31

2-19-2- مدیر فنى—————————————————————— 31

2-19-3- مدیر تور——————————————————————- 32

2-20- تور و اجزاى آن—————————————————————- 32

2-21- راهنمای تور—————————————————————— 34

2-22- اهمیت راهنمایان در تورهاى گردشگرى———————————————– 34

2-23- مسئولیت‌ها و وظایف راهنما——————————————————- 34

2-24- فرایند اجراى تور————————————————————— 35

2-25- انواع سفرهاى گروهى كه در داخل كشور برگزار مى‌شود———————————— 36

2-25-1- سفرهاى طبیعت‌گرا———————————————————– 36

2-25-2- طبیعت‌گردى و راهنماى كویر—————————————————- 37

2-26- دستورالعمل‌هاى ویژه برگزاركنندگان تور طبیعت—————————————– 38

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه نقش آژانس ‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی نظری نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست 38 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی نظری نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 38

حجم فایل: 72 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2 برنامه ریزی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-1 برنامه ریزی ناحیه ای………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-3 شهر………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-4 مواد زاید جامد شهری………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-4-1 زباله شهری ………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-5 منابع تولید مواد زاید جامد شهری……………………………………………………………………………………………………….. 19

2-5-1 منابع تولید و انواع مواد زاید جامد موجود در آن…………………………………………………………………………… 20

2-5-2 عوامل موثر در میزان تولید زباله…………………………………………………………………………………………………… 21

2-5-3 خطرات بهداشتی مواد زاید جامد شهری……………………………………………………………………………………… 22

2-5-4 عوارض تولید و دفن زباله……………………………………………………………………………………………………………. 23

2-5-5 ترکیبات مواد زاید جامد شهری ………………………………………………………………………………………………….. 23

2-5-6 روشهای دفن مواد زاید جامد شهری…………………………………………………………………………………………….. 24

2-6 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در جهان………………………………………………………………………………………. 24

2-7 سیر تحولات مواد زاید جامد شهری در ایران……………………………………………………………………………………….. 26

2-8 ساماندهی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-8-1 سیستم ساماندهی زباله در ایران……………………………………………………………………………………………………. 29

2-9 مکانیابی دفن زباله……………………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-10 هدف از مکانیابی دفن زباله……………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-11 اهمیت دفن بهداشتی مواد زاید شهری ……………………………………………………………………………………………… 33

2-12 مناطق مناسب برای دفن زباله……………………………………………………………………………………………………………. 33

2-13 مقررات مکانیابی محل دفن زباله های شهری از نظر مسایل زیست محیطی……………………………………………. 34

2-13-1 درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-13-2 دسته بندی عوامل موثر در مکان یابی محل دفن…………………………………………………………………………… 36

2-13-3 فاصله محل جمع آوری تا مرکز دفن و دسترسی به جاده ها…………………………………………………………… 46

2-13-3-1 دسترسی به تسهیلات برق رسانی آب و سیستم فاضلاب……………………………………………………… 46

2-13-3-2 استفاده کنونی و آتی از زمین…………………………………………………………………………………………….. 47

2-13-3-3 جمع بندی معیارهای مکانیابی محل دفن …………………………………………………………………………… 47

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه نقش آلودگی زباله های دفن شده بر محیط زیست

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی نظری فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم 39 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی نظری فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 39

حجم فایل: 135 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 برنامه ریزی فضاهای آموزشی.. 11

2-2 فضاهای آموزشی.. 13

2-2-1 مطلوبیت زمین مدرسه. 13

2-3 ساختمان مدرسه. 14

2-4 ویژگی های کلاس درس… 14

2-4-1 بررسی نور طبیعی.. 14

2-4-2 رنگ… 15

2-4-3 جایگاه معلم. 15

2-4-4 میز و نیمکت… 15

2-5 نام مدرسه. 15

2-6 تابلو ها و کتیبه ها 16

2-7 درب ورودی.. 16

2-8 ضوابط مکان یابی و ساختن محیط های آموزشی.. 16

2-8-1 دسترسی.. 16

2-8-2 آسایش محیطی.. 16

2-8-2-1 نور. 17

2-8-2-2 نوع نور موردنیاز. 19

2-9 مکان یابی و شرایط انتخاب زمین.. 20

2-9-1 سازگاری.. 20

2-9-1-1 سازگاری موقعیت مکانی.. 20

2-9-1-2 کاربری های سازگار – ناسازگاری موقعیت مکانی.. 20

2-9-2 مطلوبیت… 21

2-9-2-1 شرایط محیطی.. 21

2-9-3 ظرفیت… 22

2-10 ایمنی واحدهای آموزشی.. 22

2-10-1 ایمنی در مقابل سوانح طبیعی.. 22

2-10-2 ایمنی در مقابل سوانح غیرطبیعی.. 23

2-10-3 ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه. 23

2-11 سرانه فضاهای محوطه. 24

2-11-1 صف جمع و تفریق.. 24

2-11-2 فضای بازی و ورزش… 24

2-11-3 فضای سبز. 24

2-11-4 فضای توقف وسایل نقلیه. 24

2-11-5 فضاهای ارتباطی غیرمفید. 25

2-11-6 فضاهای ارتباطی.. 25

2-12 مساحت زمین موردنیاز برای ساختمان های آموزش یک طبقه. 25

2-13 مساحت زمین موردنیاز برای ساختمان های آموزشی بالای یک طبقه. 25

2-14 نگاهی به ویژگی های اقلیمی منطقه مورد مطالعه و رابطه آن با موضوع تحقیق.. 25

2-14-1 نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در رابطه با ساختار فضاهای آموزشی.. 25

2-14-2 نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در تعیین جهت ساختمان. 26

2-14-3 ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل مرطوب… 26

2-14-4 فرم ساختمان در رابطه با اقلیم. 27

2-14-4-1 تابش آفتاب حرارت… 28

2-14-4-2 تشخیص مواقع گرم و سرد یک محل.. 28

2-14-4-3 تأثیر زوایه تابش… 28

2-14-4-4 تاثیر سایه بان ها 29

2-14-4-5 باد. 30

2- 14-5 تهویه موردنیاز در اقلیم معتدل و مرطوب… 30

2-14-6 بارندگی و رطوبت… 31

2-14-6-1 راه های نفوذ رطوبت به ساختمان. 31

2-14-6-2 نفوذ آب باران. 32

2-14-6-3 تعرق.. 32

2-14-7 روش های بهره وری از عناصر اقلیمی در کیفیت ساختمان های آموزشی.. 33

2-15 اصول و قوانین در ساخت و سازهای ساختمان های آموزشی در اقلیم معتدل و مرطوب… 34

2-15-1 نیازهای حرارتی.. 34

2-15-2 جهت استقرار ساختمان. 34

2-15-3 فرم کالبدی و سازماندهی پلان. 34

2-15-4 اندازه پنجره ها و سایبان. 35

2-15-5 مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی.. 35

2-15-6 سیستم مکانیکی.. 35

2-16 سوابق تحقیق.. 40

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی نظری قلمرو و تاثیرات مونسون 29 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی نظری قلمرو و تاثیرات مونسون به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری قلمرو و تاثیرات مونسون را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه قلمرو و تأثیرات مونسون

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 29

حجم فایل: 99 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1-چگونگی گردش عمومی جو و تشکیل سیستم های جوی…………………………………………. 22

2-2-اصل چرخندگی……………………………………………………………………………………………… 27

2-3-انرژی جنبشی………………………………………………………………………………………………… 30

2-5-مفهوم مونسون……………………………………………………………………………………………….. 30

2-6-بارش مونسونی………………………………………………………………………………………………. 32

2-7-ویژگی های بادهای مونسونی…………………………………………………………………………….. 33

نقش بعضی از سیستم ها در مونسون های تابستانی و زمستانی در مقابل یکدیگر……………………….. 35

چهارچوب نظری تشکیل مونسون ها…………………………………………………………………………….. 36

2-10-مکانیزم تشکیل مونسون………………………………………………………………………………….. 38

2-11-اختلاف گرمایشی عامل محرک مونسون ها…………………………………………………………….. 40

2-12-تأثیر کم فشار مونسونی بر آب و هوای ایران……………………………………………………….. 41

مقدمه

عناصر تشکیل دهنده جوی نقش مهمی در عملکرد سیستم های هوا و تغییر کوتاه مدت آب و هوا ایفا می کنند.(تامپسون،1382،ص2) مبادلات انرژی در تروپوسفر به صورت سیستم های همرفت آزاد و اجباری هنگامی که توده های هوا در محیط جوی صعود می نمایند ، با تغییرات گرمایی جداگانه انجام می گیرد. این ارتباط،مقدار حرکت عمودی درون تروپوسفر را تا زمانی که منجر به شرایط پایداری یا ناپایداری شود ، کنترل می کند. همرفت آزاد به بسته هایی از هوا اطلاق می گردد که ابتدا از طریق تماس با تراکم گرمایی سطح زمین گرم می شوند و عمدتا با بی نظمی های تابش محلی مرتبط هستند( یعنی به علت اختلافات بازتابش). برای مثال قیر آسفالت دارای پایین ترین آلبدو شهری (02/0) است که در مقایسه با نواحی چمنزار روستایی (20/0) به طور برجسته ای متفاوت است. این امر عمدتا عاملی برای جزیره گرمایی است که منجر به همرفت آزاد بیشتر و وجود پوشش ابری و بارندگی بر روی نواحی مناطق شهری می گردد. وقتی توده هوا خیلی گرم می شود ، دما بالاتر و چگالی پایین تری را (انبساط) در مقایسه با هوای اطراف آن گسترش می دهد. توده هوای گرم، سبک ، و شناور ، از سطح زمین صعود می نماید و توسط هوای سردتر و متراکم تر به صورت همگرایی به سوی ناحیه خیلی گرم جابه جا می شود. توده ی هوای شناورتر تا زمانی که از محیط جوی اطراف آن گرمتر باقی بماند به صعود ادامه خواهد داد. اگر دماها یا چگالی ها یکی شوند، موازنه حاصل می شود و هوا به طور افقی دور خواهد شد. در نهایت اگر توده هوا سردتر و متراکم تر از محیط جوی شود مجبور است تا از طریق جو به عنوان یک ناحیه فرونشینی و واگرایی مشخص در سطح زمین متراکم گردد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری قلمرو و تاثیرات مونسون ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری قلمرو و تاثیرات مونسون – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه قلمرو و تاثیرات مونسون

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی نظری کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی 39 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی نظری کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظری کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 39

حجم فایل: 451 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-ژئومورفولوژی.. 8

2-2-قلمرو ژئومورفولوژی.. 8

2-3-انواع ژئومورفولوژی.. 8

2-3-1-ژئومورفولوژی ساختمانی.. 8

2-3-2-ژئومورفولوژی فرسایشی.. 9

2-4-ژئومورفولوژی ساحلی.. 9

2-4-1-زمینه‌های مطالعاتی ژئومورفولوژی ساحلی را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد. 9

2-4-2-طبقه بندی لندفرم ها 10

2-4-2-۱- فرآیندهای دامنه ای….. 10

2-4-2-2- فرآیندهای جریانی (سیال).. 11

2-4-2-۳- فرآیندهای بادی….. 11

2-4-2-4-فرآیندهای ساختاری….. 11

2-4-2-۵-فرآیندهای دریایی….. 12

2-4-3-فرایندهای موثر در شکل گیری سواحل.. 12

2-5-تعریف ساحل.. 13

2-5-1-اکولوژی ساحل.. 14

2-5-1-1-آب های ساحلی(Costal Water).. 15

2-5-1-2-نوار ساحلی (Shore Line).. 15

2-5-2-انواع سواحل.. 17

2-5-3-عوامل مؤثر در پیدایش انواع ساحل عبارتند از: 18

2-5-4-طبقه‌بندی‌ انواع‌ سواحل.. 18

2-5-4-1-طبقه‌بندی زوس‌ (Suess).. 20

2-5-4-2-طبقه‌بندی جانسون‌ (Johnson 1919).. 21

2-5-4-3-طبقه‌بندی کوتون‌ (Cotton 1952).. 22

2-5-4-4-طبقه‌بندی شپارد (Shepard 1973).. 23

2-5-4-5-طبقه‌بندی والنتین‌ (Valentin 1952).. 24

2-5-4-6-طبقه‌بندی تکتونیکی اینمن و نورستروم.. 25

2-5-4-7-طبقه‌بندی ژئومرفولوژیکی اینمن‌ و نورستروم.. 26

2-6-فرایندهای ساحلی.. 28

2-6-1- جریان گردابی: (Rip curents) 28

2-6-2- جریان ناشی از امواج: (Wave -generated curents) 29

2-6-3-جریان جزر و مدی: (Tidal curents) 29

2-6-4-جریان اقیانوسی(Ocean curents) 29

2-6-5-جریان ناشی از وزش باد: (Wind-generated curents) 29

2-6-6-جریان رودخانه‌ای: (Fluvial curents) 29

2-6-7-اختلاف چگالی(Density curents ) 29

2-7-سیمای ساحل.. 29

2-8-برنامه ریزی.. 30

2-8-1-مزایای برنامه ریزی.. 30

2-8-2-عناصر کلیدی برنامه ریزی.. 31

2-8-3-دلایل ضرورت برنامه ریزی.. 31

2-8-4-انواع برنامه ریزی.. 31

2-8-4-1-انواع برنامه ریزی از نظر مدت اجرا 31

2-8-4-2- از نظر مکانی(کلان، بخشی، منطقه ای).. 33

2-9 اقلیم. 37

2-9-1- انحراف معیار بارندگی حوضه. 37

2-9-2- ضریب تغییرات (Coeddicient of Variation) 37

2-9-3- بارندگی ماهیانه. 37

2-9-4- فرسایندگی باران در محدوده مورد مطالعه. 38

2-9-5- درجه حرارت… 38

2-9-6- رژیم حرارتی.. 38

2-9-7- رژیم فصلی دما در محدوده مورد مطالعه. 38

2-9-7-1- گرادیان حرارتی حوضه.. 38

2-10-پیشینه تحقیق در ایران. 39

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظری کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظری کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل