فایل کامل مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و راهبرد های مدیریت تعارض 53 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و راهبرد های مدیریت تعارض به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و راهبرد های مدیریت تعارض را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و راهبرد های مدیریت تعارض

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 53

حجم فایل: 117 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2- مبانی نظری………………………………………………………… 15

2-1- مقدمه………………………………………………………… 15

2-2-1- هوش معنوی…………………………………………………… 15

2-2-1-1- تعاریف هوش معنوی……………………………………… 18

2-2-1-2-1- مدل وگان…………………………………. 27

2-2-1-2- مدل‌های هوش معنوی…………………………………………. 27

2-2-1-2-2- مدل بروس لیچفیلد…………………………….. 27

2-2-1-2- 3- مدل ایمونز…………………………………………….. 27

2-2-1-2-4- مدل کینگ………………………………………………… 28

2-2-1-3- کاربرد هوش معنوی در محیط کار………………………….. 33

2-2-1-4- هوش معنوی مبتنی بر آموزه های اسلامی…………….. 34

2-2-1-4-1- مؤلفه­ های هوش معنوی در اسلام از دیدگاه جامی………. 35

2-2-1-5- معنویت، هوش معنوی………………………………… 36

2-2-1-6- معنویت و سازمان……………………………………. 35

2-2-1-7- معنویت اسلامی……………………………………… 37

2-2-1-7-1- اخلاق……………………………………………………. 37

2-2-1-7-2- عرفان…………………………………………. 38

2-2-1-8- معنویت اسلامی در سازمان و نتایج آن…………… 38

2-2-2- مفهوم تعارض………………………………………… 39

2-2-2-1- جایگاه تعارض در مدیریت………………………………. 40

2-2-2-2-تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب………………………… 43

2-2-2-3- انواع تعارض……………………………………………………….. 43

2-2-2-4- سطوح تعارض…………………………………………………….. 45

2-2-2-5-تعارض سرد و گرم……………………………………………… 49

2-2-2-6- مدل‌های تعارض…………………………………………….. 51

2-2-2-7- دلایل بروز تعارض……………………………………………….. 56

2-3- بررسی پیشینه تحقیق…………………………………….. 60

2-4- جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………… 68

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و راهبرد های مدیریت تعارض ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و راهبرد های مدیریت تعارض – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و راهبرد های مدیریت تعارض

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و كیفیت مراقبت پرستاری 29 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و كیفیت مراقبت پرستاری به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و كیفیت مراقبت پرستاری را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و كیفیت مراقبت پرستاری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 29

حجم فایل: 87 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

٢-١-مفهوم هوش ……………………………………………….. ١١

٢-٢-معنویت ……………………………………………….. 12

٢-٣-انواع هوش ……………………………………………….. 13

٢-4-مفهوم هوش معنوی ………………………………………١5

٢-5- اندازه گیری هوش معنوی …………………………… 18

٢-6- مولفه های هوش معنوی …………………… 19

٢-7- مولفه های هوش معنوی در اسلام …………………….. 22

٢-8-ابعاد هوش معنوی ………………………………………. 23

٢-9-رشد هوش معنوی ……………………………………. 24

٢-10-كاربرد هوش معنوی ……………………………….. 25

٢-11-مدل های هوش معنوی …………………………….. 26

٢-12-مفهوم كیفیت ………………………………. 29

٢-13-مفهوم مراقبت در پرستاری …………………………. 30

٢-14-مفهوم كیفیت مراقبت پرستاری و ابعاد آن ………….. 30

٢-15-مروری بر مطالعات انجام شده ……………. 31

٢-16-مدل مفهومی تحقیق …………….. 38

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و كیفیت مراقبت پرستاری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و كیفیت مراقبت پرستاری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و كیفیت مراقبت پرستاری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان 42 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 42

حجم فایل: 102 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

بخش اول : اعتیاد اینترنتی

گونه شناسی اعتیاد اینترنتی و شاخصه های آن

استفاده مرضی ویژه از اینترنت

استفاده مرضی کلّی (فراگیر) از اینترنت

اعتیاد به سایبرسکس

اعتیاد از نوع روابط سایبر

اعتیاد به خرید ،تجارت و مزایده

اعتیاد به جستجو و ذخیره بیش از اندازه اطلاعات

اعتیاد به کامپیوتر

بخش دوم : هوش هیجانی

تاریخچه هوش هیجانی

هوش چیست؟

هوشبهر و موفّقیّت

هیجان

پیشینه مطالعه هوش غیرشناختی

تعریف و پیشینه هوش هیجانی

الگوهای هوش هیجانی

الگوی سالوی – مایر

ارزیابی و ابراز هیجان

تنظیم هیجان در خود و دیگران

استفاده از هیجان

الگوی گلمن

خودآگاهی

خودنظم دهی

انگیزه

همدلی

مهارت اجتماعی

الگوی بار – ان

مهارت درون فردی

مهارت میان فردی

سازگاری

کنترل استرس

خلق عمومی

هوش هیجانی از دیدگاه اسلام

کاربرد هوش هیجانی

آموزش

مدیریت منابع انسانی

سیاست

بازاریابی

پویایی خانواده

بخش سوم : پیشینه پژوهش

پیشینه تجربی پژوهش

پیشینه خارج از کشور

پیشینه داخل کشور

جمع بندی و ارائه چارچوب نظری تحقیق

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه هوشمندسازی مدارس و سبک‌ های یادگیری دانش آموزان 81 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه هوشمندسازی مدارس و سبک‌ های یادگیری دانش آموزان به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه هوشمندسازی مدارس و سبک‌ های یادگیری دانش آموزان را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه هوشمندسازی مدارس و سبک‌ های یادگیری دانش آموزان

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 81

حجم فایل: 310 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- زمینه 15

2-2- روند تحولات و تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در ایران. 18

2-3- تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در جهان. 19

2-4- مفاهیم و تفاوت مدرسه هوشمند با سایر. 21

2-4-1- مفهوم مدرسه هوشمند. 21

2-4-2- مفهوم مدرسه هوشمند از دیدگاه دیوید پرکینز. 21

2-4-3- تفاوت مدرسه هوشمند با مدرسه مجازی. 22

2-4-4- تفاوت مدارس سنتی و هوشمند. 23

2-5- کاربرد فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش.. 23

2-5-1- کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس انفرادی. 24

2-5-2- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری اکتشافی. 25

2-5-3- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل ارتباط. 25

2-5-4- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارزشیابی هدف‌های آموزشی. 25

2-5-5- کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار مدیریت.. 26

2-6- آموزش، یادگیری و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.. 26

2-7- نقش‌های فن‌آوری اطلاعات در مدارس.. 27

2-8- پایه‌های نظری فن‌آوری آموزشی. 28

2-8-1- سقراط (469-399 پیش از میلاد) 28

2-8-2- ونت (1920-1832) 29

2-8-3- ابینگهاوس (1909-1850) 29

2-8-4- لوین (1947- 1890) 29

2-8-5- ویگوتسکی (1934-1896) 30

2-8-6-گانیه (2002-1916) 30

2-8-7-مریل (1937) 30

2-9-ضرورت استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشی در کلاس.. 31

2-10- اهداف کلی آموزش در ایران. 31

2-10-1- ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند. 32

2-11- ارکان مدارس هوشمند. 33

2-12- اصول مدارس هوشمند. 33

2-13- اهداف مدارس هوشمند. 34

2-14- معرفی پروژه شبکه تایگر. 35

2-14-1- اجرا و پیاده سازی. 35

2-15- مدل اولیه مدارس هوشمند ایران. 37

2-15-1- مدل مفهومی مدرسه هوشمند. 37

2-15-2- عناصر مدل مفهومی مدرسه هوشمند. 38

2-15-2-1- محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه‌ای. 38

2-15-2-2- زیر ساخت توسعه یافته فن آوری اطلاعات.. 39

2-15-2-3- مدیریت مدرسه توسط سیستم‌های یکپارچه رایانه‌ای. 40

2-15-2-4- برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فن آوری اطلاعات.. 41

2-15-2-5- ارتباط یکپارچه رایانه‌ای با مدارس دیگر. 41

2-15-3- مدل اجرایی مدرسه هوشمند. 42

2-15-3-1- لایه فرآیندهای کسب و کار 43

2-15-3-1-1- آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی. 43

2-15-3-1-2- مدیریت امور دانش آموز 44

2-15-3-1-3- مدیریت مدرسه 45

2-15-3-1-4- مدیریت فن آوری. 46

2-15-3-2- لایه خدمات و سیستم‌های کاربردی. 46

2-15-3-2-1- آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی. 47

2-15-3-2-2- مدیریت امور دانش آموزی. 48

2-15-3-2-3- مدیریت مدرسه 49

2-15-3-2-4-مدیریت فن آوری. 50

2-15-3-3- لایه فنی. 50

2-16- مدل‌های مختلف فضاهای یادگیری. 51

2-16-1- مدل‌های یادگیری شبکه‌ای. 51

2-16-2- یادگیری در کلاس‌های آینده 51

2-16-3-یادگیری ساختار دانش و توانایی حل مشکل. 52

2-16-4- یادگیری مبتنی بر جامعه 52

2-17- نه قدم اصلی شخصی سازی یادگیری. 53

2-18- مفهوم یادگیری. 53

2-19- محورهای اساسی یادگیری. 55

2-20- اهمیت یادگیری. 55

2-21- شرایط یادگیری. 56

2-22- تقسیم بندی سبک‌ها 57

2-22-1- سبک‌های شناختی. 57

2-22-2- سبک‌های عاطفی. 57

2-22-3- سبک‌های فیزیولوژیکی. 57

2-22-1-1- سبک های شناختی و انواع آن : 58

2-22-1-2- دسته‌بندی سبک‌های شناختی بر اساس نظر کلب.. 59

2-23- نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری. 60

2-24- عناصر رویداد یادگیری. 62

2-25- تعریف مفاهیم سبک‌های یادگیری. 63

2-26- نظریه‌هایی در سبک های یادگیری. 64

2-26-1- سبک یادگیری دان و دان. 64

2-26-2- سبک‌های یادگیری ورمونت.. 65

2-26-3- رویکردهای یادگیری بیگز. 66

2-26-4- سبک های یادگیری فلدر و سولمان 67

2-26-5- سبک‌های یادگیری کلب و فرای. 68

2-26-5-1- نظریه یادگیری تجربه‌ای 68

2-27- تاثیر سبک‌های دانش آموزان در ارتباط با معلم. 76

2-28- سبک‌های مختلف یادگیری در فرآیند آموزش.. 76

2-29- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 77

2-30- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 84

2-31- جمع بندی. 91

2-32-چهارچوب نظری پژوهش… 94

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه هوشمندسازی مدارس و سبک‌ های یادگیری دانش آموزان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه هوشمندسازی مدارس و سبک‌ های یادگیری دانش آموزان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه هوشمندسازی مدارس و سبک‌ های یادگیری دانش آموزان

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان 59 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 59

حجم فایل: 55 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-مقدمه …………………………………………………………..16

2-2-هوش معنوی……………………………………………18

2-2-1-تاریخچه هوش معنوی……………………………….21

2-2-2-تعریف هوش………………………………………………22

2-2-3-تعاریف هوش معنوی از دیدگاه های مختلف……………23

2-3- معنویت……………………………………………….30

2-3-1-معنویت و مذهب…………………………………….32

2-3-2-همپوشی بین معنویت و مذهب…………………..34

2-3-3-انواع معنویت………………………………………35

2-3-4-اسلام و معنویت………………………………………38

2-3-5ویژگی اصلی انسانهای معنوی……………………..41

2-3-6-ابعاد ارادی انسانهای معنوی………………………….42

2-3-7-مدل هوش معنوی کینگ……………………………47

2-4-خودکنترلی…………………………………………………….48

2-4-1-مراحل خودکنترلی برای رسیدن به منبع کنترل درونی……….52

2-4-2-پنج مهارت افزایش خود کنترلی……………..54

2-4-3-خود کنترلی و مراقبه…………………………..57

2-4-4-واگیر دار بودن توانایی خود کنترلی………………57

2-4-5-نقش و ضرورت خود كنترلی………………..59

2-4-6-خود کنترلی در سازمان…………………………59

2-4-7-ماهیت و هدف خود کنترلی…………………….60

2-4-8-مرز بین کنترل و خود کنترلی………………….62

2-4-9-عواقب نداشتن کنترل بر خود…………………………63

2-4-10-ریشه کنترل بر خود……………………………64

2-4-11-مدل خود کنترلی تانجی…………………….66

2- 5 – ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………67

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند 44 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 44

حجم فایل: 863 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1: مقدمه. 11

2-2: پیشینه و مفهوم مصورسازی اطلاعات… 11

2-3: طبقه‌بندی مصورسازی و ابعاد آن. 13

2-4: ارتباط مصورسازی اطلاعات با سواد دیداری.. 15

2-5: گرافیک…. 16

2-6: گرافیک رایانه ای.. 17

2-7: مصورسازی.. 18

2-8: ارتباط تصویری.. 18

2-9: ارزش بصری تصاویر. 19

2-10: چگونگی استقرار عناصر بصری.. 19

2-11: بهره‌گیری از مصورسازی در فعالیت‌های آموزشی.. 20

2-12: اصول و معیار‌های تصویرگری (مصورسازی) 20

2-12-1: اصل سادگی.. 20

2-12-2: اصل تأكید. 21

2-12-3: اصل تعادل. 21

2-12-4: رعایت اصل توازن بین زمینه و موضوع. 21

2-12-5: اصل رابطه تصویر با معیارهای اندازه گیری.. 21

2-12-6: رابطه تصویر با معیارهای كادربندی.. 22

2-12-7: اصل فاصله ی مطلوب… 22

2-12-8: اصل تأثیرات روانی خط ها 22

2-12-9: اصل تأثیر روانی شكل‌ها و رابطه ی آن‌ها با تصویر آموزشی.. 22

2-12-10: خواص روانی رنگ‌ها و رابطه ی آن‌ها با تصویر. 23

2-12-11: پرهیز از تكراری بودن سبك تصویرسازی.. 24

2-12-12: اصل تصویرگری مبتنی بر تحقیق و پژوهش…. 24

2-12-13: اصل استفاده به جا از تصویر. 24

2-12-14: اصل تطبیق با واقعیات… 24

2-12-15: اصل برجسته سازی موضوع. 25

2-12-16: رعایت تناسب بین سبك هنری و موضوع آموزشی.. 25

2-12-17: اصل تفاوت در فرهنگ های منطقه ای.. 25

2-12-18: اصل به روز بودن تصویر. 25

2-12-19: اصل توازن در تصویرگری جنسیت ها 25

2-12-20: توجه به هویت ملی، اعتقادی و اسلامی.. 26

2-12-21: تحریك حس كنجكاوی و علاقه به كشف… 26

2-12-22: توجه به علایق كودكان به رنگها 26

2-13: مدرسه هوشمند چیست؟. 26

2-14: هدف از ایجاد مدارس هوشمند چیست؟. 27

2-15: مأموریت و چشم‌انداز مدرسه هوشمند. 28

2-16: راهبرد‌های توسعه مدارس هوشمند. 28

2-17: ساختار تشکیلاتی مدرسه هوشمند. 29

2-19: مولفه‌های اصلی و ارکان هوشمند‌سازی مدارس… 30

2-21: تئوری و مبانی نظری.. 32

2-22: چرا مدرسه هوشمند طراحی کنیم؟. 34

2-23: منظور از مدارس ابتدایی هوشمند چیست؟. 35

2-23: مقایسه وجوه اشتراک و افتراق مصورسازی داده و اطلاعات… 36

2-24: طبقه‌بندی مصورسازی انواع داده‌ها 36

2-25: روش‌ها و كاربردهای مصورسازی.. 40

2-26: پیشینه پژوهش…. 46

2-26-1: پیشینه داخلی.. 46

2-26-2: پیشینه خارجی.. 47

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 70 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 171 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-مبانی نظری تحقیق

2-1-1-ارتباطات (مهارت های ارتباطی) و چارچوب مفهومی آن

2-1-2-هدف و اهمیت ارتباطات

2-1-3-فرایند و انواع ارتباطات

2-1-4-ویژگی های ارتباطات

2-1-5-مهارت های ارتباطی مدیران

2-1-6-تعاریف مهارتهای ارتباطی

2-1-7-مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن

2-1-8-انگیزش پیشرفت تحصیلی

2-1-9-پیشرفت

2-1-10-اهداف پیشرفت

2-1-11-منشا نیاز به پیشرفت

2-1-12-مدل پیشرفت اتكینسون

2-1-13-نظریه مک کللند

2-1-14-انگیزه پیشرفت

2-1-15-زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت

2-1-16-ویژگی های دانش آموزان دارای انگیزش پیشرفت

2-1-17-عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

2-1-18-پیشرفت تحصیلی

2-1-19-عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی

2-1-20-اُفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

2-1-21- افت تحصیلی چرا؟

2-1-22-خانواده عامل کلیدی در افت تحصیلی دانش آموز

2-1-23-به نیازهای فرزندانتان توجه کنید

2-1-24-پیشنهادهایی به والدین برای پیشرفت تحصیلی فرزندان :

2-1-25-نظریه های پیشرفت تحصیلی

2-1-26- گانیه

2-1-27- بلوم

2-1-28-عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

2-1-29- تجربه معلمان

2-1-30-آماده كردن درس و نمره دادن

2-1-31- مهارت ها

2-1-32- تحصیلات عمومی

2-1-33- تحصیلات در زمینه تعلیم و تربیت

2-1-34-مدارس شهری و روستایی

2-1-35-دستور العمل برای والدین در باره پیشرفت تحصیلی فرزندان

2-1-36- توصیه به والدین در مورد مقایسه دانش آموزان

2-1-37-مشکلات مرتبط با تکالیف مدرسه

2-1-38- نقش اولیاء در پیشرفت تحصیل كودكان

2-2-پیشینه تحقیق

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی 55 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل: 181 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مبانی نظری و پژوهشی. 13

2-1-1- مقدمه 13

2-2- مفهوم شهروند و شهروندی. 14

2-3- آموزش شهروندی به عنوان واقعیت اجتماعی. 18

2-4- آموزش شهروندی به عنوان واقعیتی سیاسی. 21

2-5- آموزش شهروندی به عنوان واقعیتی فرهنگی. 23

2-6- آموزش شهروندی به عنوان واقعیتی تربیتی. 24

2-8- تعلیم و تربیت شهروندی. 32

2-9- دلالت های پرداختن به تربیت شهروندی. 36

2-10- عناصر تشکیل دهنده برنامه درسی تربیت شهروندی. 38

2-11- سطوح و ابعاد شهروندی. 40

2-11-1- بعد شخصی. 41

2-11-2-بعد اجتماعی. 42

2-11-3-بعد مکانی. 42

2-11-4-بعد زمانی. 43

2-12- نهاد آموزش و پرورش و تربیت شهروندی. 46

2-13- اهداف تربیت شهروندی. 49

2-14- رویکردهای سازماندهی محتوای برنامه درسی تربیت شهروندی. 52

2-15- روشهای یاددهی ـ یادگیری متناسب با تربیت شهروندی. 54

2-16- سیر تحول در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی ایران. 56

2-17- اهداف دوره راهنمایی تحصیلی. 58

2-18- پژوهشهای داخلی و خارجی. 59

2-19- نتیجه گیری. 64

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه نقاشی‌ درمانی و سلامت روان 51 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه نقاشی‌ درمانی و سلامت روان به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه نقاشی‌ درمانی و سلامت روان را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه نقاشی‌ درمانی و سلامت روان

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 51

حجم فایل: 671 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- پیش درآمد. 11

2-2- سلامت روان. 11

2-2-1 روان شناسی سلامت… 11

2-2-2 مکتب تحلیل بیوانرژتیکی.. 12

2-2-3 مسایل اخلاقی در معنویت و سلامت روان. 12

2-2-4 ضوابط اخلاقی انجمن روان شناسی امریکا 12

2-2-5 معنویت و سلامت روان. 13

2-2-6 بخشایش و نادیده گرفتن خشم. 13

2-2-7 خصوصیات افراد دارای سلامت روان. 13

2-2-8 خود بیمار انگاری.. 14

2-2-9 اختلال وسواسی- اجباری( (ocd. 14

2-2-10 حساسیت بین فردی.. 15

2-2-11 افسردگی.. 15

2-2-12 اضطراب… 16

2-2-13 خصومت… 17

2-2-14 فوبیا 17

2-2-15 پارانویا 18

2-2-16 روان پریشی.. 18

2-3- پرخاشگری.. 18

2-3-1 تعریف پرخاشگری.. 18

2-3-2 انواع پرخاشگری.. 19

2-3-3 تظاهرات پرخاشگری از کودکی تا اوایل بزرگسالی.. 20

2-3-4 در طول دومین و سومین سال ها عمر، نشانه های رفتاری.. 20

2-3-5 نوجوانی و اوایل بزرگسالی.. 21

2-3-6 عوامل موثر بر پرخاشگری.. 22

2-3-7 خانواده به منزله مرکز آموزش پرخاشگری.. 22

2-3-8 تقلید پرخاشگری.. 23

2-3-9 تقویت پرخاشگری.. 23

2-3-10 تماشای خشونت در تلویزون. 24

2-3-11 نقص در مهارت های شناختی.. 25

2-3-12 کنترل پرخاشگری.. 26

2-3-13 آموزش استراتژی های موثر بر کاهش تعارض به کودکان. 26

2-3-14 تشویق و ترغیب رفتارهای مخالف… 26

2-3-15 آگاهی فزاینده از تاثیرات زیان آور پرخاشگری.. 27

2-3-16 سازمان بندی مجدد محیط ها 27

2-3-17 برون ریزی عواطف از طریق هنر. 27

2-3-18 شیوه های رفع خشم. 27

2-3-19 شیوه های مواجه با انسان خشمگین.. 28

2-4- نقاشی و نقاشی درمانی.. 28

2-4-1 نخستین مراحل نقّاشی کودکان خط خطی کردن. 28

2-4-2 مراحل تکامل خط خطی کردن. 29

2-4-3 از هیجده ماهگی تا دو سال و نیمگی.. 29

2-4-4 توصیف نقاشی توسط پیاژه 30

2-4-5 تفسیرهای فرافکنانه نقاشی کودکان. 31

2-4-6 توصیف نقاشی توسط پیاژه 31

2-4-7 هیجده ماهگی تا دو سال و نیمگی.. 31

2-4-8 از دو سال و نیمگی تا پنج سالگی.. 32

2-4-9 پنج تا هشت سالگی.. 32

2-4-10 هشت سالگی تا نوجوانی.. 33

2-4-11 شاخص های هیجانی در مورد نقاشی کودکان. 33

2-4-12 انتخاب موضوع نقاشی بین پسرها و دخترها 33

2-4-13 اضافه نمودن شخصیت های دیگر. 34

2-4-14 کمبود محبت… 34

2-4-15 نقاشی در مقام بازی.. 34

2-4-16 حسادت… 35

2-4-17 بی ارزش کردن اشخاص…. 35

2-4-18 کودک و میمون. 35

2-4-19 فاصله بین اشخاص…. 36

2-4-20 برجسته نمودن اشخاص…. 36

2-4-21 رنگ و تخیلات… 36

2-4-22 تعیین هویت… 37

2-4-23 تکامل چهره نگاری.. 37

2-4-24 ارتباط بین اندازه اشیاء و محل قرار گرفتن آنها 37

2-4-25 نقاشی و زندگی عاطفی کوک.. 38

2-4-26 جهت نقاشی.. 38

2-4-27 فضا 38

2-4-28 معانی رمزی حیوانات… 39

2-4-29 معانی رمزی آب… 39

2-4-30 معانی رمزی رنگین کمان. 40

2-4-31 معانی رمزی کوه ها 40

2-4-32 معانی رمزی هواپیما 40

2-4-33 معانی رمزی راه 40

2-4-34 معانی رمزی خانه. 40

2-5- پیشینه تحقیق.. 41

2-5-1 پیشینه هنر و نقاشی درمانی.. 41

2-6- موسیقی و نقاشی.. 48

2-6-1 ریتم یا آهنگ ترسیم. 49

2-7- نظریه های مختلف در مورد سلامت روان. 49

2-7-1 نظریه فروید. 49

2-7-2 نظریه موری.. 50

2-7-3 نظریه آدلر. 50

2-7-4 نظریه مزلو. 51

2-7-5 نظریه فروم. 51

2-7-6 نظریه روان تحلیل گری.. 52

2-7-7 نظریه رفتار شناسی فطری.. 52

2-7-8 نظریه سائق (فرضیه ناکامی –پرخاشگری) 52

2-7-9 نظریه یادگیری اجتماعی.. 53

2-7-10 نظریه هنرمندانه. 54

2-7-11 نظریه بالینی- فرافکن.. 54

2-7-12 نظریه تکاملی.. 55

2-7-13 نظری بالینی- فرافکنانه. 56

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه نقاشی‌ درمانی و سلامت روان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه نقاشی‌ درمانی و سلامت روان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه نقاشی‌ درمانی و سلامت روان

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی 73 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 73

حجم فایل: 315 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه……………………………………………………….. 21

2-2- پیشینه نظری ……………………………………………………. 21

2-2-1- ارتباطات سازمانی…………………………………….. 21

2-2-1-1- اهمیت ارتباطات…………………………………………………. 22

2-2-1-1- تعاریف ارتباطات………………………………………………. 24

2-2-1-3- سطوح ارتباطات………………………………………………. 26

2-2-1-4- ارتباطات سازمانی………………………………………………. 26

2-2-1-5- متغیرهای ارتباطات…………………………………………….. 28

2-2-1-6- فرایند ارتباطات………………………………………… 29

2-2-1-7- اجزای فرایند ارتباطات…………………………………………….. 30

2-2-1-8- موانع ارتباطات……………………………………………. 34

2-2-1-9- مهارت و شایستگی مورد نیاز برای ایجاد پیامهای باکیفیت…. 35

2-2-1-10- ویژگی‌های ارتباطات سازمانی…………………………….. 36

2-2-1-11- تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی………………………….. 37

2-2-1-12- انتخاب مسیر یا كانال ارتباطی مناسب…………………. 37

2-2-1-13- انواع ارتباطات………………………………………… 38

2-2-1-13-1- ارتباطات کلامی و غیرکلامی……………………………… 38

2-2-1-13-2- ارتباطات یك جانبه و دو جانبه……………………….. 39

2-2-1-13-3- ارتباطات رسمی و غیر رسمی…………………………… 41

2-2-1-14- ارتباطات خطی، تعاملی و تبادلی………………………… 42

2-2-1-14-1- ارتباطات خطی…………………………………………….. 42

2-2-1-14-2- ارتباطات تعاملی …………………………………. 44

2-2-1-14-3- ارتباطات تبادلی ………………………………………. 46

2-2-1-14-4- مقایسه مدلها…………………………………… 48

2-2-2- تعهد سازمانی…………………………………………………. 49

2-2-2-1- تعاریف تعهد سازمانی………………………………….. 51

2-2-2-2- اهمیت تعهد سازمانی………………………………………….. 53

2-2-2-3- اجزا و مراحل تعهد سازمانی………………………………. 54

2-2-2-4- جوانب یا انواع تعهد سازمانی…………………………….. 55

2-2-2-5- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی……………………………………. 58

2-2-2- 6- دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی……………………………… 62

2-2-2-7- دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی……………… 64

2-2-2-8- دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ درﻣﻮرد ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ………….. 65

2-2-2-9- ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻚ ﺑﻌﺪی ﻳﺎ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی…………………. 66

2-2-2-10- اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی……………………………………………. 67

2-2-2-11- مدل می یر و آلن………………………………………………… 63

2-2-2-12- راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی……………… 72

2-3- پیشینه پژوهشی………………………………………………. 73

2-3-1- ارتباطات سازمانی…………………………………………….. 73

2-3-1-1- پژوهشهای داخلی…………………………………………. 73

2-3-1-2- پژوهشهای خارجی…………………………………. 77

2-3-2- تعهد سازمانی…………………………………………………… 79

2-3-2-1- پژوهش‌های داخلی…………………………………………….. 79

2-3-2-2- پژوهش‌های خارجی………………………….. 83

2-3-3- ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی…………………………. 86

2-1-5-3- جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………….. 87

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل