فایل کامل مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004 3 صفحه

شما برای دریافت مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی

مقیاس خود کنترلی در سال 2004 توسط تاگتی و همکاران به منظور ارزیابی میزان خود کنترلی افراد به عنوان یک صفت ساخته شد. فرم اصلی آزمون دارای 35 عبارت است. پس از مدتی تانگنی و همکاران فرم کوتاه مقیاس خود کنترلی را نیز ارائه کردند. فرم کوتاه دارای 13 عبارت است و یک نمره کلی به دست می آورد. این آزمون یک ابزار خود گزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای (هرگز=1 تا بسیار زیاد =5) مشخص سازد هریک از عبارات تا چه حد نشان دهنده ویژگی های وی است. طیف نمرات این آزمون بین 13 تا 65 قرار دارد. نمرات بالاتر حاکی از خودکنترلی بیشتر آزمودنی است. لازم به ذکر است که بعضی عبارات فرم کوتاه مقیاس خودکنترلی به صورت معکوس نمره گذاری می شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004;مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) ;مقیاس;خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) ;تانگی و همکاران 2004

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مقیاس دلزدگی زناشویی CBM پاینز 1996 4 صفحه

شما برای دریافت مقیاس دلزدگی زناشویی CBM پاینز 1996 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقیاس دلزدگی زناشویی CBM پاینز 1996 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 11 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

روش نمره گذاری و تفسیر

مقیاس دلزدگی زناشویی یک ابزار خود سنجی است که برای اندازه گیری درجه دلزدگی زناشویی در بین زوج ها طراحی گردیده است. این مقیاس از یک ابزار خودسنجی دیگری که برای اندازه گیری دلزدگی بکار می رود اقتباس شده است. این مقیاس توسط پاینز (۱۹۹۶) ابداع گردید”(پانیز و نانز ۲۰۰۳، لائس و لائس ۲۰۰۱ ).

این پرسشنامه ۲۰ ماده دارد که شامل ۳ جزء اصلی خستگی جسمی (مثلا احساس خستگی، سستی و داشتن اختلالات خواب) از پا افتادن عاطفی (احساس افسردگی، ناامیدی، در دام افتادن) و از پا افتادن روانی (مثل احساس بی ارزشی، سرخوردگی و خشم به همسر) می باشد تمام این موارد روی یک مقیاس هفت امتیازی پاسخ داده می شوند. سطح ۱ معرف عدم تجربه عبارت مورد نظر و سطح ۷ معرف تجربه زیاد عبارت مورد نظر پانیز: ۱۹۹۶ ترجمه شاداب ۱۳۸۶ صفحه ۳۵۱ است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقیاس دلزدگی زناشویی CBM پاینز 1996 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقیاس دلزدگی زناشویی CBM پاینز 1996 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقیاس دلزدگی زناشویی CBM پاینز 1996;مقیاس دلزدگی زناشویی CBM;مقیاس ;دلزدگی زناشویی CBM

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مقیاس رابطه ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (1983) 4 صفحه

شما برای دریافت مقیاس رابطه ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (1983) به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقیاس رابطه ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (1983) را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مقیاس رابطه ی والدفرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (1983)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 10 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقیاس رابطه ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (1983)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

مقیاس رابطه¬ی والد-فرزند (PCRS): مقیاس رابطه والد-فرزند برای اولین بار برای اولین بار توسط فاین، مورلند و شوبل (1983) برای سنجیدن کیفیت روابط والد-فرزند تهیه شده است.”مقیاس رابطه¬ی والد-فرزند” یک ابزار 24 ماده ای، برای سنجیدن نظر نوجوانان درباره رابطه آن¬ها با والدینشان،
است. پاسخ¬ها در یک طیف لیکرت 7 درجه¬ای از 1 (خفیف) تا 7 (شدید) تنظیم شده است. ماده¬های 9، 13 و 14 این مقیاس به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. در این مقیاس نمره بالاتر نشان دهنده رابطه خوب و مطلوب با پدر و مادر است و نمره پایین نشان دهنده ارتباط کم با والدین و تعارض با والدین است. این مقیاس دو فرم دارد، یکی برای سنجیدن رابطه¬ی فرزند با مادر و یکی هم برای سنجیدن رابطه¬ی فرزند با پدر. نمونه¬ای از ماده¬های این مقیاس عبارت است از: “وقتی را که با پدرتان صرف می کنید چقدر است.” ضریب پایایی این خرده مقیاس را فاین و همکاران (1983) با استفاده از روش آلفای کرونباخ به¬دست آوردند. ضرایب پایایی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس¬های مربوط به پدر 89/0 تا 94/0، و برای کل مقیاس مربوط به پدر 96/0 به دست آمد. همچنین، ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس¬های مربوط به مادر 61/0 تا 94/0 و برای کل مقیاس مربوط به مادر 96/0 به دست آمد که نشان دهنده همسانی درونی خوبی است.

مقیاس رابطه­ی والد-فرزند (PCRS): مقیاس رابطه والد-فرزند[1] برای اولین بار برای اولینبار توسط فاین، مورلند و شوبل[2] (1983) برای سنجیدن کیفیت روابط والد-فرزند تهیه شده است.”مقیاس رابطه­ی والد-فرزند” یک ابزار 24 ماده ای، برای سنجیدن نظر نوجوانان درباره رابطه آن­ها با والدینشان،

است. پاسخ­ها در یک طیف لیکرت 7 درجه­ای از 1 (خفیف) تا 7 (شدید) تنظیم شده است. ماده­های 9، 13 و 14 این مقیاس به صورت معکوس نمره گذاری میشوند. در این مقیاس نمره بالاتر نشان دهنده رابطه خوب و مطلوب با پدر و مادر است و نمره پایین نشان دهنده ارتباط کم با والدین و تعارض با والدین است. این مقیاس دو فرم دارد، یکی برای سنجیدن رابطه­ی فرزند با مادر و یکی هم برای سنجیدن رابطه­ی فرزند با پدر. نمونه­ای از ماده­های این مقیاس عبارت است از: “وقتی را که با پدرتان صرف میکنید چقدر است.” ضریب پایایی این خرده مقیاس را فاین و همکاران (1983) با استفاده از روش آلفای کرونباخ به­دست آوردند. ضرایب پایایی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس­های مربوط به پدر 89/0 تا 94/0، و برای کل مقیاس مربوط به پدر 96/0 به دست آمد. همچنین، ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس­های مربوط به مادر 61/0 تا 94/0 و برای کل مقیاس مربوط به مادر 96/0 به دست آمد که نشان دهنده همسانی درونی خوبی است.


[1]. Parent-Child Relationship Scale

[2]. Fine Moreland and Schwebel

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقیاس رابطه ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (1983) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقیاس رابطه ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (1983) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقیاس رابطه ی والدفرزند PCRS فاین مورلند و شوبل 1983;مقیاس رابطه ی والدفرزند PCRS;مقیاس;رابطه والدفرزند PCRS فاین مورلند و شوبل 1983

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز 1998 2 صفحه

شما برای دریافت مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز 1998 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز 1998 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز 1998

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 9 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز 1998

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال بوده و هدف آن ارزیابی نحوه خرج کردن افراد است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت چهار گزینه ای بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

بسیار مخالفم

مخالفم

موافقم

بسیار موافقم

امتیاز

۱

۲

۳

۴

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر نشان دهنده این است که فرد پاسخ دهنده در خرج کردن افراط نموده و رفتار خرج کردن وی غیرقابل کنترل و غیرعادی است. برعکس این قضیه نیز درست است. پیشنهاد ما این است که به عنوان یک نقطه برش، افرادی که بالاتر از ۲۲ اخذ نمایند، وارد دامنه رفتار خرج کردن مفرط می شوند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز 1998 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز 1998 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز 1998;مقیاس رفتار خرج کردن;مقیاس ;رفتار خرج کردن ادواردز 1998

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 3 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 9 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

روایی پایای و نمره گذاری

مقیاس هیجان خواهی زاکرمن (SSS): این مقیاس فرم كوتاه مقیاس هیجان خواهى زاكرمن (1971) است و شامل 14 سوال 2 گزینه اى صحیح و غلط مى باشد. سوالات این مقیاس براى ارزیابى تمایل فرد به فعالیت هاى مخاطره آمیز به كار مى رود. پایایى این مقیاس توسط زاکرمن و آیزنک (1978) در حدود 85/0 تا 86/0 برآورد شده است. كامكاری (1369؛ نقل از حقیقی، شكركن و موسوی شوشتری، 1381) نیز با استفاده از روش تصنیف، گاتمن و آلفای کرونباخ ضریب پایایی آن را به ترتیب 80/0، 75/0 و 70/0 محاسبه کرده است. لکن کرولا (1988، به نقل از حقیقی و همکاران، 1381) ضریب اعتبار این مقیاس را 88/0 ذکر کرده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971;پرسشنامه هیجان خواهی ;پرسشنامه ;هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل شاخص تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992 3 صفحه

شما برای دریافت شاخص تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات شاخص تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

شاخص تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 12 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

شاخص تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت

این پرسشنامه توسط هالبرت ساخته شد. شامل 25 ماده است. طبق مقیاس لیکرت با 5 درجه نمره گذاری می شود (0= همیشه تا 4= هرگز). سوال های 1،3،5،7،8،9،10،12، 13، 17، 18، 19، و 20 معکوس نمره گذاری میشوند کمینه و بیشینه نمرات 0 تا 100 است. نمره بالا نشان از تمایل جنسی زیاد است. پایایی آن به شیوه آزمون بازآزمون 86/0 بست آمده است. ضرایب همسای درونی به روش آلفای کرونباخ 89/0 است. همچنین پایایی و روایی این پرسشنامه توسط یوسفی و همکاران به ترتیب 72/0 و 45/0 بدست آمد. (یوسفی و همکاران، 1390).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” شاخص تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – شاخص تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
شاخص تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992;شاخص تمایل جنسی هالبرت (HISD);شاخص;تمایل جنسی هالبرت (HISD) 1992

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن (IMS) 3 صفحه

شما برای دریافت شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن (IMS) به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن (IMS) را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن (IMS)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 9 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو . هودسن (IMS)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

رضایت‌مندی زناشویی: در این تحقیق برای سنجش رضایت زناشویی و نحوة تعامل زوجین از شاخص رضایت‌مندی زناشویی 25 سؤالی ‌هادسون استفاده شده است.

الف. شیوه نمره‌گذاری

شاخص رضایت زناشویی مانند اكثر ابزارهای اندازه‌گیری والیمر ابتدا با معكوس نمودن و جمع كردن نمره‌های سؤال‌های 1، 3، 5، 8، 9، 11، 13، 16، 17، 19، 20، 21 و23 محاسبه می‌شود، سپس این نمره‌ها با نمره‌های باقی ماندة سؤال‌ها جمع می‌شود؛ شمارة سؤالات كامل شده كسر می‌گردد؛ این رقم در 100 ضرب می‌شود و بر 6 برابر رقم سؤالات پاسخ داده شده تقسیم می‌شود. دامنه رقم به دست آمده بین 0 تا100 است. نمره‌های بالاتر آن نشانة وسعت یا شدت مشكلات است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن (IMS) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن (IMS) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
شاخص رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن (IMS) ;شاخص رضایت زناشویی ;شاخص ;رضایت زناشویی والتر دبلیو هودسن (IMS)

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مقیاس ناگویی خلقی تورنتو (20 TAS) 1986 5 صفحه

شما برای دریافت مقیاس ناگویی خلقی تورنتو (20 TAS) 1986 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقیاس ناگویی خلقی تورنتو (20 TAS) 1986 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مقیاس 20 ماده¬ای ناگویی خلقی تورنتو (20 TAS) 1986

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 12 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقیاس 20 ماده­ای ناگویی خلقی تورنتو (20 TAS-) 1986

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

مقیاس ناگویی خلقی تورنتوTAS-20 : این مقیاس در سال (1986) توسط تیلور ساخته شد (به نقل از افشاری، 1387) و در سال 1994 توسط بگبی ، پارکر و تیلور تجدید نظر شد. سال¬ها مقیاس ناگویی خلقی تورنتو 26 سوالی (TAS 2) تنها مقیاس خود گزارشی برای سازه ناگویی خلقی بود که برای پژوهش¬ها و کار بالینی مناسب قلمداد شد و دارای ساختار 4 عاملی بود. از آن زمان تلاشهایی برای ارتقاء و بهبود این مقیاس انجام گرفت تا اینکه پژوهشگران بر خلاف ساختار 4 عاملی در نسخه ابتدایی، با تحلیل عاملی اکتشافی به تایید 2 عاملی برای این آزمون رسیدند. نسخه تجدید نظر شده دوم مقیاس ناگویی خلقی تورنتو 20 سوالی بود، که پیشرفتی برای سازندگان اولیه تست به نظر می¬رسید. بگبی و همکاران دریافتند که در پژوهش اعتباریابی آنها، TAS-20 واجد سه عامل ساختاری است که با سازه ناگویی خلقی همخوانی داشت.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقیاس ناگویی خلقی تورنتو (20 TAS) 1986 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقیاس ناگویی خلقی تورنتو (20 TAS) 1986 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقیاس 20 ماده ای ناگویی خلقی تورنتو (20 TAS) 1986;مقیاس ناگویی خلقی تورنتو (20 TAS) 1986;مقیاس ;20 ماده ای ناگویی خلقی تورنتو (20 TAS) 1986

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مقیاس اتیسم بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران 2001 6 صفحه

شما برای دریافت مقیاس اتیسم بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران 2001 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقیاس اتیسم بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران 2001 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مقیاس اتیسم بهر بزرگسال نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران 2001

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 6

حجم فایل: 22 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقیاس اتیسم بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران 2001

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی مقیاس اتیسم ¬بهر بزرگسال – نسخه پارسی
این مقیاس برای بررسی علایم زیرآستانه¬ای اختلالات اتیستیک در بزرگسالان بهنجار ( طیف سنی 16 سال به بالا) ، توسط بارون کوهن، س .، ویل رایت، س .، اسکینر، ر .، مارتین، ج .، و کلوبلی، ی . (2001)، در مرکز مطالعات اتیسم در کمبریج تهیه شده است. نسخه¬ی پارسی این مقیاس ، پس از کسب اجازه از پرفسور بارون کوهن، در مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک- تهران و گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی آماده شد. این نسخه در سایت مرکز مطالعات اتیسم کمبریج گذاشته می¬شود تا مورد استفاده¬ی کلیه پژوهشگران پارسی زبان خارج از ایران قرار گیرد. بعلاوه، ویرایش پارسی مقیاس در اختیار موسسه روان-تجهیز قرار می¬گیرد تا دسترسی پژوهشگران علاقمند به حیطه¬ی اختلالات اتیستیک، به این مقیاس تسهیل شود.

معرفی مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال – نسخه پارسی

این مقیاس برای بررسی علایم زیرآستانه­ای اختلالات اتیستیک در بزرگسالان بهنجار ( طیف سنی 16 سال به بالا) ، توسط بارون کوهن، س[1].، ویل رایت، س[2].، اسکینر، ر[3].، مارتین، ج[4].، و کلوبلی، ی[5]. (2001)، در مرکز مطالعات اتیسم[6] در کمبریج[7] تهیه شده است. نسخه­ی پارسی این مقیاس ، پس از کسب اجازه از پرفسور بارون کوهن، در مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک- تهران[8] و گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی[9] آماده شد. این نسخه در سایت مرکز مطالعات اتیسم کمبریج گذاشته می­شود تا مورد استفاده­ی کلیه پژوهشگران پارسی زبان خارج از ایران قرار گیرد. بعلاوه، ویرایش پارسی مقیاس در اختیار موسسه روان­تجهیز قرار می­گیرد تا دسترسی پژوهشگران علاقمند به حیطه­ی اختلالات اتیستیک، به این مقیاس تسهیل شود.


[1] Baron-Cohen S.

[2] Wheelwright S.

[3] Skinner R.

[4] Martin J.

[5] Clubley E.

[6] Autism Research Centre

[7] Cambridge

[8] Centre for the Treatment of Autistic Disorders Tehran

[9] Department of Psychology Shahid Beheshti University G.C.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقیاس اتیسم بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران 2001 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقیاس اتیسم بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران 2001 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقیاس اتیسم بهر بزرگسال نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران 2001;مقیاس اتیسم بهر بزرگسال;مقیاس اتیسم;بهر بزرگسال;بارون کوهن و همکاران 2001

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مقیاس احساس گناه موشر 1968 5 صفحه

شما برای دریافت مقیاس احساس گناه موشر 1968 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقیاس احساس گناه موشر 1968 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مقیاس احساس گناه موشر 1968

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 12 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقیاس احساس گناه موشر 1968

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه جنسی موشر یك آزمون 50 سوالی است كه به وسیله موشر برای سنجش احساس گناه در مورد مسایل جنسی ساخته شده است . سوال های آزمون در اندازه های هفت درجه ای لیكرت از صفر تا شش، نمره احساس گناه جنسی فرد را در دامنه ای از صفر تا 300 می سنجد . ویژگی های روانسنجی مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه موشر در پژوهش های خارجی مورد تایید قرارگرفته است. ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه موشر در چندین پژوهش بررسی و تایید شده است . بر حسب یافته های مقدماتی، ضرایب آلفای كرونباخ پرسش های مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه موشر در مورد یك نمونة 917 نفری از دانشجویان 87/0 محاسبه شد كه نشانه همسانی درونی خوب مقیاس است. ضریب آلفای كرونباخ در این پژوهش نیز 85/0 بود. ضریب همبستگی نیز 77/0 بود كه نشانه پایایی بازآزمایی رضایت بخش نسخه فارسی مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه موشر است . روایی محتوایی نسخه فارسی مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه موشر بر اساس داوری 7 نفر از متخصصان روانشناسی بررسی و ضریب توافق كندال 82/0 محاسبه شد. (استراک و هاگوی، 2002).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقیاس احساس گناه موشر 1968 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقیاس احساس گناه موشر 1968 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مقیاس احساس گناه موشر 1968;مقیاس;احساس گناه موشر 1968

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل