فایل کامل پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن 50 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 59 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه …………………………………………………………..25

بخش اول: تعریف واژه همگرایی ……………………….26

بخش دوم: انواع همگرایی ………………………………29

الف: سیاسی …………………………………………………..29

ب: اقتصادی …………………………………………………..30

پ: اجتماعی ………………………………………………………….31

بخش سوم: سطوح همگرایی …………………………………..32

الف: مشترک المنافع ……………………………………………32

ب: کنفدراسیون …………………………………………………32

پ: فدراسیون …………………………………………………………..33

ت: اتحاد ……………………………………………………………33

بخش چهارم: نظریه های همگرایی …………………………..34

الف: نظریه کارکردگرایی …………………………………………34

1) دیوید میترانی ………………………………………………..35

ب: نظریه نو کارکردگرایی ………………………………………36

1) هاس و اشمیتر ……………………………………………..36

2) جوزف نای ………………………………………………38

3) لئون لیندبرگ ……………………………………………………41

پ: فدرالیست ها ……………………………………………………….42

ت: نظریه مباداله ………………………………………………………44

ث: کانتوری و اشپیگل ……………………………………………..45

بخش پنجم: بررسی سازمان های منطقه ای …………………..46

الف: اتحادیه اروپا ………………………………………………..46

1) مقدمه ………………………………………………………….46

2) ساختار نهادی- سازمانی اتحادیه اروپا ………………….47

4) نهاد های اصلی …………………………………………….47

5) سایر نهادهای اتحادیه اروپا ……………………………49

ب: اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا ( آسه آن ) …………50

1) مقدمه ……………………………………………………50

2) سازماندهی و تشکیلات سازمان آ سه آن …………………51

پ: شورای همکاری خلیج ……………………………………..52

1) مقدمه ……………………………………………………………52

2) ساختار شورای همکاری خلیج ……………………..55

ت: قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی ( نفتا )……………..56

1) مقدمه………………………………………………………….56

2) ساختار ……………………………………………………56

3) نفوذ ایالات متحده در نفتا ……………………………………58

4) تاثیرهای نفتا بر مکزیک و کانادا ……………………….59

نتیجه ……………………………………………………………………..61

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی 62 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 62

حجم فایل: 82 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1. امپریالیسم چیست؟ (تعریف امپریالیسم)………………………40

2-2. مفهوم و ویژگیهای امپریالیسم …………………………..43

2-3. اهداف امپریالیسم(جهانی ، قارّه ای ،محلّی) …………………….48

2-4. روشهای امپریالیسم (نظامی ، فرهنگی ، اقتصادی)………………..51

2-5. تئوری مارکسیستی امپریالیسم…………………………….56

2-6. مفهوم «نئو» امپریالیسم……………………………………………61

2-7.تئوریهای «نئو» امپریالیسم…………………………………….. 65

2-8. ایدئولوژی چیست؟(تعریف ایدئولوژی)……………………..69

2-8. مفهوم و ویژگیهای ایدئولوژی…………………………………………..72

2-9. ایدئولوژی ، یوتوپیا و واقعیّت……………………………………..77

2-10. کارکردهای ایدئولوژی………………………………………….79

2-11. اهمیّت و انواع ایدئولوژی………………………………………..83

2-12. تئوری مارکسیستی ایدئولوژی………………………………………87

2-13. نئو مارکسیست ها و هژمونی ایدئولوژیکی……………………..91

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن 67 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 67

حجم فایل: 128 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن ….21

2-1-1- تعریف مارکس از سرمایه داری …………………………..22

2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس…22

2-1-2-1- نظریه ارزش ……………………………………………..22

2-1-2-2- ارزش اضافی…………………………………………………..23

2-1-2-3- سرمایه ……………………………………………………24

2-1-2-4- جریان کالا ……………………………………………………24

2-1-2-5- کاهش نرخ سود …………………………………………..24

2-1-2-6- نیروی کار ……………………………………………………….. 24

2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه ………………………………………25

2-1-2-8- شیوه های تولید ……………………………………………26

2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی …………………………… 26

2-1-2-10- کار بیگانه شده ………………………………………………. 28

2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس ……………………… 30

2-1-3-1- بحران زایی ……………………………………………………30

2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ……………………….31

2-1-3-3- پول سالاری …………………………………………..34

2-1-3-4- از خود بیگانگی ……………………………………………35

2-2- نظرات نئوماركسیست‌ها (مكتب فرانكفورت) در نقد نظام سرمایه داری ..38

2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ……………………39

2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری ……….40

2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ………42

2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری …….43

2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری …43

2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری …………………..45

2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته …………………..47

2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری ….49

2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) …..50

2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری…………………..51

2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ………….51

2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا ……..53

2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری………………56

2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ………………………..57

2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ………………………. 57

2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ………………………….58

2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی…61

2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری ………………63

2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ……64

2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ……………………………..66

2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی …………………..67

2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن …69

2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس …..70

2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن..72

2-4-5-1- نابرابری اجتماعی …………………………………………73

2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی ……………………………….76

2-4-5-3- معاملات قماری ……………………………………………… 78

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه 32 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 58 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه. 13

2-2- تاریخچه ناتو. 13

2-2-1- نگاهی به شکل گیری ناتو. 13

2-2-2- جنگ سرد؛ آغازی بر تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای در شرق و غرب… 14

2-2-3- پیمان دفاع جمعی بروکسل، مقدمه تشکیل سازمان ناتو. 15

2-2-4- تشکیل ناتو. 15

2-2-5- تصویب پیمان. 16

2-2-6- گسترش ناتو به شرق.. 17

2-3- تحول مفهوم خاورمیانه. 18

2-3-1- اهمیت خاورمیانه برای کشورهای عضو ناتو. 21

2-3-2- ناتو و سیاست خارجی خاورمیانه ‏ای آمریکا 26

2-4- ناتو ابزار سیاست خارجی آمریکا 27

2-5- تقویت کنترل آمریکا بر منابع انرژی.. 30

2-6- کاهش هزینه ‏های حضور آمریکا 33

2-7- تقویت موضع آمریکا در برابر تروریسم. 34

2-8- تقویت موضع آمریکا در برابر گسترش تسلیحات غیرمتعارف… 34

2-9- چارچوب نظری: نظریه نئورالیسم. 35

2-10- نتیجه گیری.. 40

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب 34 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 39 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1-2 مقدمه. 13

2-2 تعاریف احزاب… 13

3-2 ویژگی ها و عناصر حزب… 14

4-2 تاریخچه شکل گیری احزاب 15

5-2 کارویژه های احزاب… 17

6-2 احزاب و دموکراسی.. 21

7-2 نقش ایدئولوژی در کارکرد احزاب… 25

8-2 نظریه های احزاب… 28

1-8-2 نظریه نهادگرا 28

2-8-2 نظریه آلموند. 30

3-8-2 نظریه نوسازی سیاسی.. 33

4-8-2 نظریه تاریخی.. 34

5-8-2 نظریه توسعه گرا 34

6-8-2 نظریه کارکردگرایانه. 35

7-8-2 نظریه ساختارگرای لاپالومبارا و واینر. 38

9-2 نتیجه گیری.. 39

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه ایران هراسی 44 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه ایران هراسی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه ایران هراسی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه ایران هراسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 44

حجم فایل: 75 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1-2-پیشینه ی پژوهش

2-2-ایران هراسی، ترفند اسرائیل

3-2-ادامه پروژه ایران هراسی با پیش بینی زمان دستیابی ایران به بمب!

4-2-ایران‌هراسی؛ توطئه ‌آمریكا برای غارت خاورمیانه

5-2-ابعاد ایران هراسی در سیاست خارجی آمریكا

5-2-1-تنش زایی در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران

6-2-عملیات روانی و پروژه ایران هراسی

7-2-بررسی مفهوم و ابعاد یك پروژه «ایران هراسی» عملیات آمریكایی – صهیونیستی

8-2-دلایل و اهداف طراحان ایران هراسی

9-2-تحلیل رخداد

10-2-دورنمای رخداد

11-2-تحرکات ایالات متحده در بخش ایران هراسی

12-2-پروژه های ایران هراسی در کجا و چگونه طراحی می شود؟

12-2-1-بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و سیاست‌های ضد ایرانی

13-2- اقدام کانادا در راستای پروژه ایران هراسی

13-2-1- ادعای توقیف کشتی ایرانی گامی در راستای ایران هراسی

13-2-2-ایران هراسی جنگ رسانه ای آمریکایی-صهیونیستی

14-2-پایان عصر ایران هراسی

14-2-1- سیاست خارجی جمهوری اسلامی در روند ایران هراسی

14-2-2- لایحه های پنهان جنگ روانی آمریکا علیه ایران

14-2-3-چرائی اتخاذ راهبرد ایران هراسی

14-2-4- محورهای ایران هراسی

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه ایران هراسی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه ایران هراسی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه ایران هراسی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه آینده پژوهی 38 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه آینده پژوهی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه آینده پژوهی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه آینده پژوهی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 38

حجم فایل: 49 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1. مبانی نظری آینده پژوهی…………………………………….50

2. مروری بر تاریخچه آینده پژوهی………………………………………51

1-2. مفهوم آینده پژوهی…………………………………………………….53

2-2. آینده پژوهی…………………………………………………53

3-2. آموزش آینده………………………………………………………………53

4-2. آموزش برای آینده…………………………………………………….54

5-2. آینده شناسی……………………………………………..54

6-2. پیش بینی………………………………………………………………..54

7-2. پیشگویی…………………………………………………..54

8-2. آینده پژوهی…………………………………………………..55

3. دو نوع پارادایم در عرصه علم آینده اندیشی …………………………57

1-3 پارادایم اکتشافی…………………………………………57

2-3 پارادایم هنجاری…………………………………….57

4. ضرورت آینده پژوهشی ………………………………………….58

5. اهداف مطالعات آینده پژوهی……………………………………………..59

6. روش های آینده پژوهی……………………………………60

1-6. نگرش و قضاوت متخصصان………………………………………61

2-6. تحلیل اهداف……………………………………………………………61

3-6. روند………………………………………………………….61

4-6 شبیه سازی…………………………………………………………64

5-6. چشم اندازی…………………………………………………….65

6-6. پس نگری…………………………………………………..65

7-6. درخت های تصمیم گیری………………………………………………66

8-6. مدلینگ…………………………………………………………….66

9-6. تحلیل تاریخی…………………………………………66

10-6. طوفان فکری (ذهن انگیزی) …………………………………….67

11-6. دلفی…………………………………………………………67

12-6. سناریو نویسی…………………………………………………..69

7. روش های آینده پژوهی………………………………………………….70

8. مروری بر تجارب آینده پژوهی……………………………………………72

1-8 تبیین نظری تحولات خاورمیانه بر محیط امنیتی ایران بر اساس مباحث آینده پژوهی..75

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه آینده پژوهی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه آینده پژوهی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه آینده پژوهی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی امنیت و همگرایی در روابط بین الملل 32 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی امنیت و همگرایی در روابط بین الملل به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی امنیت و همگرایی در روابط بین الملل را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پیشینه و مبانی امنیت و همگرایی در روابط بین الملل

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 63 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه…………………………………………………………………. 13

گفتار اول: مفهوم همگرائی و انواع آن……………………. 13

تعریف همگرائی……………………………………………………….. 13

انواع همگرائی ……………………………………………………. 14

1- وحدت جهانی……………………………………………. 14

2- فدرالیسم…………………………………………………………… 14

3- منطقه‌گرایی………………………………………………… 15

4- جوامع امنیتی………………………………………………………….. 15

نظریه‌های همگرائی منطقه‌ای ……………………………………. 16

1- فدرالیسم …………………………………………………………… 16

2- كاركردگرایی………………………………………………………. 18

3- نوكاركردگرایی…………………………………………………………… 20

4- نظریه‌های ارتباطی…………………………………………….. 23

گفتار دوم: مفهوم، شکل گیری و نظریه­ های امنیت ……….. 26

تعاریف امنیت……………………………………………………. 26

خاستگاه امنیت ملی…………………………………………………. 27

نظریه‌های امنیت………………………………………….. 30

1- نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای…………………………………….. 30

2- نظریه امنیتی ساختن………………………………………………….. 33

3- نظریه تهاجم- دفاع……………………………………………. 34

4- رهیافت فرهنگ استراتژیك……………………………………….. 35

5- ایده امنیت مشترك……………………………………………….. 36

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی امنیت و همگرایی در روابط بین الملل ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی امنیت و همگرایی در روابط بین الملل – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه و مبانی امنیت و همگرایی در روابط بین الملل

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و بحران های سیاست 56 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و بحران های سیاست به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و بحران های سیاست را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و بحران های سیاست

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 56

حجم فایل: 59 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مفهوم شناسی جهانی شدن

2 – 1 تعریف جهانی شدن …………………………………………….. 15

2 – 2 نظریه های جهانی شدن ………………………………………… 18

2 – 3 ابعاد جهانی شدن ………………………………………………… 30

خلاصه و جمع بندی بخش …………………………………………………. 34

بخش دوم: بحران های سیاست، پارادایم های جایگزین

1– 1 طرح نظریه پایان سیاست ……………………………………… 37

1– 2 نقد هستی شناختی سیاست …………………………………….. 39

1– 3 واسازی معرفت، هدف و کارکرد سیاست …………………. 41

1– 4 افول نظریه و علم سیاست ……………………………………… 42

1– 5 زوال سیاست: ورود به دوران مابعد سیاسی ………… 44

1– 6 استحاله انسان سیاسی ……………………………………… 45

بحران های سیاست در عصر جهانی شدن

2 – 1 جهانی شدن و بحران های سیاست …………………………… 47

2 – 2 تأثیر شتاب تحولات بر معرفت انسان ……………………….. 49

2 – 3 بحران معرفت شناختی ………………………………………….. 50

2 – 4 بحران روش شناختی ……………………………………………. 54

2 – 5 بحران دولت های ملی ………………………………………….. 55

2 – 6 بحران دموکراسی …………………………………………………. 59

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و بحران های سیاست ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و بحران های سیاست – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و بحران های سیاست

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن 25 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 61 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

گفتار نخست: تعریف حکمرانی خوب و بیان شاخص های آن.. 18

الف- تعریف مفهوم حکمرانی خوب.. 18

ب- شاخص های حکمرانی خوب در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی.. 19

گفتار دوم: ضرورت ها و الزامات حکمرانی خوب از رهگذر تعامل حکومت، شهروندان و نهادهای مدنی در جامعه امروز 23

گفتار سوم: تحلیل راهبردی حکمرانی خوب در چارچوب مدل سیستمی.. 26

الف- توضیح اجمالی مدل سیستمی.. 26

ب- ترسیم مدل سیستمی.. 28

ج- اهداف نظریه عمومی سیستم ها و مدل سیستمی.. 30

د- مزایای رویکرد و مدل سیستمی.. 30

ه- حکمرانی خوب در چارچوب مدل سیستمی.. 31

گفتار چهارم: تحلیل نظری موانع حکمرانی خوب در چارچوب ساخت حکومت و نوع فرهنگ سیاسی.. 33

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل