فایل کامل مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب 34 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 39 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1-2 مقدمه. 13

2-2 تعاریف احزاب… 13

3-2 ویژگی ها و عناصر حزب… 14

4-2 تاریخچه شکل گیری احزاب 15

5-2 کارویژه های احزاب… 17

6-2 احزاب و دموکراسی.. 21

7-2 نقش ایدئولوژی در کارکرد احزاب… 25

8-2 نظریه های احزاب… 28

1-8-2 نظریه نهادگرا 28

2-8-2 نظریه آلموند. 30

3-8-2 نظریه نوسازی سیاسی.. 33

4-8-2 نظریه تاریخی.. 34

5-8-2 نظریه توسعه گرا 34

6-8-2 نظریه کارکردگرایانه. 35

7-8-2 نظریه ساختارگرای لاپالومبارا و واینر. 38

9-2 نتیجه گیری.. 39

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن 50 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 59 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه …………………………………………………………..25

بخش اول: تعریف واژه همگرایی ……………………….26

بخش دوم: انواع همگرایی ………………………………29

الف: سیاسی …………………………………………………..29

ب: اقتصادی …………………………………………………..30

پ: اجتماعی ………………………………………………………….31

بخش سوم: سطوح همگرایی …………………………………..32

الف: مشترک المنافع ……………………………………………32

ب: کنفدراسیون …………………………………………………32

پ: فدراسیون …………………………………………………………..33

ت: اتحاد ……………………………………………………………33

بخش چهارم: نظریه های همگرایی …………………………..34

الف: نظریه کارکردگرایی …………………………………………34

1) دیوید میترانی ………………………………………………..35

ب: نظریه نو کارکردگرایی ………………………………………36

1) هاس و اشمیتر ……………………………………………..36

2) جوزف نای ………………………………………………38

3) لئون لیندبرگ ……………………………………………………41

پ: فدرالیست ها ……………………………………………………….42

ت: نظریه مباداله ………………………………………………………44

ث: کانتوری و اشپیگل ……………………………………………..45

بخش پنجم: بررسی سازمان های منطقه ای …………………..46

الف: اتحادیه اروپا ………………………………………………..46

1) مقدمه ………………………………………………………….46

2) ساختار نهادی- سازمانی اتحادیه اروپا ………………….47

4) نهاد های اصلی …………………………………………….47

5) سایر نهادهای اتحادیه اروپا ……………………………49

ب: اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا ( آسه آن ) …………50

1) مقدمه ……………………………………………………50

2) سازماندهی و تشکیلات سازمان آ سه آن …………………51

پ: شورای همکاری خلیج ……………………………………..52

1) مقدمه ……………………………………………………………52

2) ساختار شورای همکاری خلیج ……………………..55

ت: قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی ( نفتا )……………..56

1) مقدمه………………………………………………………….56

2) ساختار ……………………………………………………56

3) نفوذ ایالات متحده در نفتا ……………………………………58

4) تاثیرهای نفتا بر مکزیک و کانادا ……………………….59

نتیجه ……………………………………………………………………..61

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی 62 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 62

حجم فایل: 82 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1. امپریالیسم چیست؟ (تعریف امپریالیسم)………………………40

2-2. مفهوم و ویژگیهای امپریالیسم …………………………..43

2-3. اهداف امپریالیسم(جهانی ، قارّه ای ،محلّی) …………………….48

2-4. روشهای امپریالیسم (نظامی ، فرهنگی ، اقتصادی)………………..51

2-5. تئوری مارکسیستی امپریالیسم…………………………….56

2-6. مفهوم «نئو» امپریالیسم……………………………………………61

2-7.تئوریهای «نئو» امپریالیسم…………………………………….. 65

2-8. ایدئولوژی چیست؟(تعریف ایدئولوژی)……………………..69

2-8. مفهوم و ویژگیهای ایدئولوژی…………………………………………..72

2-9. ایدئولوژی ، یوتوپیا و واقعیّت……………………………………..77

2-10. کارکردهای ایدئولوژی………………………………………….79

2-11. اهمیّت و انواع ایدئولوژی………………………………………..83

2-12. تئوری مارکسیستی ایدئولوژی………………………………………87

2-13. نئو مارکسیست ها و هژمونی ایدئولوژیکی……………………..91

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن 67 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 67

حجم فایل: 128 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن ….21

2-1-1- تعریف مارکس از سرمایه داری …………………………..22

2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس…22

2-1-2-1- نظریه ارزش ……………………………………………..22

2-1-2-2- ارزش اضافی…………………………………………………..23

2-1-2-3- سرمایه ……………………………………………………24

2-1-2-4- جریان کالا ……………………………………………………24

2-1-2-5- کاهش نرخ سود …………………………………………..24

2-1-2-6- نیروی کار ……………………………………………………….. 24

2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه ………………………………………25

2-1-2-8- شیوه های تولید ……………………………………………26

2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی …………………………… 26

2-1-2-10- کار بیگانه شده ………………………………………………. 28

2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس ……………………… 30

2-1-3-1- بحران زایی ……………………………………………………30

2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ……………………….31

2-1-3-3- پول سالاری …………………………………………..34

2-1-3-4- از خود بیگانگی ……………………………………………35

2-2- نظرات نئوماركسیست‌ها (مكتب فرانكفورت) در نقد نظام سرمایه داری ..38

2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ……………………39

2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری ……….40

2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ………42

2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری …….43

2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری …43

2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری …………………..45

2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته …………………..47

2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری ….49

2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) …..50

2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری…………………..51

2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ………….51

2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا ……..53

2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری………………56

2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ………………………..57

2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ………………………. 57

2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ………………………….58

2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی…61

2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری ………………63

2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ……64

2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ……………………………..66

2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی …………………..67

2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن …69

2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس …..70

2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن..72

2-4-5-1- نابرابری اجتماعی …………………………………………73

2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی ……………………………….76

2-4-5-3- معاملات قماری ……………………………………………… 78

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه 32 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 58 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه. 13

2-2- تاریخچه ناتو. 13

2-2-1- نگاهی به شکل گیری ناتو. 13

2-2-2- جنگ سرد؛ آغازی بر تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای در شرق و غرب… 14

2-2-3- پیمان دفاع جمعی بروکسل، مقدمه تشکیل سازمان ناتو. 15

2-2-4- تشکیل ناتو. 15

2-2-5- تصویب پیمان. 16

2-2-6- گسترش ناتو به شرق.. 17

2-3- تحول مفهوم خاورمیانه. 18

2-3-1- اهمیت خاورمیانه برای کشورهای عضو ناتو. 21

2-3-2- ناتو و سیاست خارجی خاورمیانه ‏ای آمریکا 26

2-4- ناتو ابزار سیاست خارجی آمریکا 27

2-5- تقویت کنترل آمریکا بر منابع انرژی.. 30

2-6- کاهش هزینه ‏های حضور آمریکا 33

2-7- تقویت موضع آمریکا در برابر تروریسم. 34

2-8- تقویت موضع آمریکا در برابر گسترش تسلیحات غیرمتعارف… 34

2-9- چارچوب نظری: نظریه نئورالیسم. 35

2-10- نتیجه گیری.. 40

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی فقه سیاسی شیعه 36 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی فقه سیاسی شیعه به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی فقه سیاسی شیعه را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پیشینه و مبانی فقه سیاسی شیعه

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 46 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-فقیه كیست 13

2-2- چیستی فقه سیاسی 15

2-3- تاریخ فقه سیاسی 21

2-4- رویكرد 19

2-5- ضرورت حكومت 20

2-1-5- دیدگاه اسلام درباره ضرورت حكومت 21

2-6- اندیشه رهبری در حكومت اسلام 21

2-6-1- نظر شیعه 27

2-6-2- نظر اهل سنت 28

2-7- امامت ، انتخاب ، یا انتصاب 29

2-8-1- تعریف آزادی 32

2-8-2- اندیشه آزادی در اسلام 33

2-9-1- قیام و مبارزه 36

2-9-2- جنگ 39

2-9-3-جهاد 40

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی فقه سیاسی شیعه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی فقه سیاسی شیعه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه و مبانی فقه سیاسی شیعه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه سامانه های دفاع موشکی و امنیت منطقه ای کشورها 37 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه سامانه های دفاع موشکی و امنیت منطقه ای کشورها به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه سامانه های دفاع موشکی و امنیت منطقه ای کشورها را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه سامانه های دفاع موشکی و امنیت منطقه ای کشورها

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 37

حجم فایل: 674 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-طرح موضوع……………………………………………………….. 15

2-2-نظم منطقه‌گرایانه سیستم نوین………………………….. 17

‌2-3- بازدارندگی در نظم منطقه‌گرایانه…………………………….. 20

2-4-کالبد شکافی نظریه بازدارندگی……………………………….. 22

2-5-منطق بازدارندگی……………………………………………….. 23

2-6-راهبرد های بازدارندگی و سیستم‌های مربوطه (سیستم دفاع)…. 28

2-7-سازه‌های فیزیکی بازدارندگی و گونه‌شناسی……………….. 29

2-8- سامانه موشکی و جایگاه آن در منطق بازدارندگی……………. 30

2-9-معادله دفاع تهاجم و امنیت منطقه‌ای……………………… 33

2-10-سامانه‌های موشکی و کارکرد آن در سازه‌های فیزیکی بازدارندگی.37

2-10-1-نقاط هدف در انواع بازدارندگی……………………… 37

2-10-2-کارکرد سامانه‌های موشکی بر اساس نقاط هدف…………… 38

2-11-کارکرد سامانه های موشکی در شرایط ثبات و بی ثباتی بازدارندگی. 41

2-12-کارکرد سامانه‌های موشکی در نظم‌های منطقه‌ای و جهانی…… 41

2-13-نتیجه‌گیری و ارائه مدل نهایی …………………………….. 44

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه سامانه های دفاع موشکی و امنیت منطقه ای کشورها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه سامانه های دفاع موشکی و امنیت منطقه ای کشورها – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه سامانه های دفاع موشکی و امنیت منطقه ای کشورها

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی 39 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پیشینه و مبانی مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 39

حجم فایل: 64 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 – مقدمه ………………………………………………………………..11

2-2 – تصمیم گیری، معنا و مفهوم…………………………………………12

2-3 – تصمیم گیری در سیاستگذاری دفاعی- امنیتی …………….13

2-4 – الگوی بازیگر عقلانی ………………………………………………18

2-5 – الگوی فرایند سازمانی ………………………………………..23

2-6 – الگوی سیاستهای حکومتی………………………………………26

2-7 – الگوی تصمیم گیری تکثرگرا………………………………………..28

مقدمه:

امروزه تصمیم ­گیری[1] یکی از مباحث عمده در عرصه تئوری پردازی در سیاست می ­باشد و اندیشمندان زیادی را در این عرصه به خود مشغول داشته است. اگرچه ریشه اصلی تئوری­ های تصمیم ­گیری به اقتصاد و مدیریت برمی گردد، اما دامنه این موضوع به عرصه سیاست و سیاست دفاعی نیز کشیده شده و تحقیقات زیادی در این زمینه توسط محققان عرصه سیاست انجام شده است و مدلهای گوناگونی را برای تحلیل تصمیمات در سیاست و بویژه در سیاستهای دفاعی- امنیتی ارائه کرده اند.

با نگاهی بر تحقیقات و مطالعات صورت گرفته درمی یابیم که الگوی عقلانی[2] تصمیم گیری، الگوی غالب در زمینه تصمیم گیری های دفاعی- امنیتی بوده و فرض این الگو به صورت کلی بر مبنای اتخاذ تصمیم بوسیله قانون هزینه- فایده است ؛ به طوری که بازیگر در مرحله اول راه هایی را برای رسیدن به هدف خود انتخاب، سپس تمامی راه های رسیدن به هدف را بررسی می کند و سپس دست به انتخاب منطقی می زند و مطلوبترین گزینه را بر می­ گزیند.

الگوهای دیگری هم در تصمیم گیری دفاعی- امنیتی وجود دارند که بوسیله محققانی چون گراهام تی آلیسون[3] مطرح شده اند. البته همه این الگوها به عنوان انتقاد و جایگزین مدل عقلانی تصمیم گیری مطرح شده اند و توانسته اند در مواقعی قدرت بیشتری برای توصیف و توضیح وقایع پیدا کنند. مدلهایی چون مدل تصمیم گیری فرایند سازمانی[4]، مدل سیاست های حکومتی[5] و مدل تصمیم گیری تکثرگرا[6]، مدلهایی هستند که توسط محققان صاحب نظر در این زمینه به عنوان جایگزین مدل عقلانی مطرح شده اند.

در این پژوهش موضوع مطالعه ما چنانکه بیان شده است تاثیر یک گروه منافع[7] بزرگ نظامی- صنعتی بر سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده است و این امر در محیط جامعه ایالات متحده که محیطی تکثرگرا با فعالیت گروه های منافع متنوع از نظر تعداد و از نظر تنوع صنفی است و به نظر می رسد که چون سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده تحت فشار گروههای مختلف و تحت نفوذ این گروههاست و اینها سعی در هدایت تصمیمات این عرصه در جهت مورد علاقه خود می کنند؛ استفاده از الگوی تکثرگرای تصمیم گیری برای تحلیل سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده روش مناسبی برای تحلیل فرایند شکل گیری تصمیمات در این عرصه باشد. چنانکه به نظر می رسد تصمیم گیری در این کشور در شرایط کش و قوس ها و زورآزمایی های منافع مرتبط به موضوع گرفته می شود و گروه منافعی مثل مجتمع های نظامی- صنعتی[8] در عرصه سیاستگذاری دفاعی سعی در اختصاص بودجه کلان به ارتش و مسائل دفاعی این کشور دارد تا از طریق آن بتواند به سود و اهداف مورد نظر خود دست یابند.

ما در این قسمت ابتدا به طور مختصر به تعریف مفهوم تصمیم گیری و تصمیم گیری در سیاست خارجی خواهیم پرداخت، سپس مدلهای عقلانی، فرایند سازمانی و مدل سیاست های حکومتی را بررسی کرده و در ادامه به بررسی مفصل مدل تصمیم گیری تکثرگرایانه خواهیم پرداخت.


[1]-Decision Making

[2]-Rational Model

[3]-Graham T Allison

[4]-Organizational Process

[5]-Governmental Politics

[6]-Pluralist

[7]-Interest Group

[8]-Military- Industrial Complex

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه و مبانی مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و فرهنگ سیاسی 34 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و فرهنگ سیاسی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و فرهنگ سیاسی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و فرهنگ سیاسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 137 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

گفتار نخست) تاریخچه، تعریف مفاهیم و تمایز مفاهیم. 17

الف) تاریخچه. 17

ب) تعریف مفهوم. 18

ج) تعریف مفهوم سرمایه انسانی و تفاوت آن با سرمایه اجتماعی.. 20

گفتار دوم) بررسی مفهومی و محتوایی سرمایه اجتماعی در نزد نظریه‌پردازان مطرح. 20

الف) پیر بوردیو. 21

ب) جیمز کلمن.. 23

ج) رابرت پاتنام. 24

د) فرانسیس فوکویاما 27

گفتار سوم) مقایسه رویکردهای نظری یاد شده 27

گفتار چهارم) مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی.. 29

الف) اعتماد. 29

ب) مشارکت.. 30

گفتار پنجم) بررسی نظریات فرهنگ سیاسی.. 32

الف) رابطه فرهنگ و سیاست.. 32

ب) تعریف مفهومی فرهنگ سیاسی.. 33

ج) گونه شناسی تشریحی فرهنگ سیاسی.. 34

۱) رابرت دال. 34

۲) آلموند و وربا 34

د‌)سطوح سه‌گانه مقوله فرهنگ سیاسی از دید آلموند و همکاران . 36

کاربست نظری 39

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و فرهنگ سیاسی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و فرهنگ سیاسی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و فرهنگ سیاسی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه فرهنگ استراتژیک 31 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه فرهنگ استراتژیک به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه فرهنگ استراتژیک را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه فرهنگ استراتژیک

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 56 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه: فرهنگ استراتژیک، مفهومی تحول یافته ………………… 15

تعریف فرهنگ استراتژیک ……………………………………. 15

تاریخچه ظهور و تکامل مقوله­ی فرهنگ استراتژیک …………17

1. دیدگاه های کلاسیک، اهتمام تلویحی به مفهوم فرهنگ استراتژیک …17

2. توجه به فرهنگ استراتژیک در بستر فرهنگ سیاسی ……….. 18

3. تکامل فرهنگ استراتژیک در بستر سازه ­انگاری …………… 20

رویکرد شناسی در فرهنگ استراتژیک…………………………… 23

1. فرهنگ استراتژیک به عنوان عامل تعیین کننده رفتار استراتژیک…….. 23

2. فرهنگ استراتژیک ابزاری برای تثبیت هژمونی……………… 24

3. فرهنگ استراتژیک به عنوان یک متغیر مستقل موثر بر رفتار ……….25

4. فرهنگ استراتژیک بعنوان محدود کننده رفتار ………………………… 26

5. فرهنگ جهانی استراتژیک ابزاری برای توفیق بازدارندگی ………….. 27

6. فرهنگ استراتژیک جهان مجازی …………………………………. 28

تحول در فرهنگ استراتژیک ………………………………………….. 28

حافظان فرهنگ استراتژیک ………………………………………….. 30

فرهنگ استراتژیک از منظر دیوید جونز ………………………………32

الف. سطح کلان…………………………………………………………… 32

متغیر جغرافیا……………………………………………………….. 32

ویژگی های قومی – فرهنگی و تاریخی …………………………….33

ب. سطح میانی: ساختارهای سیاسی- اجتماعی و اقتصادی کشور.. 34

ج. سطح خرد: فرهنگ سازمان نظامی و رابطه­ ی شهروندان با نظامیان ..34

اتاق فکر به مثابه­ ی یک نهاد اجتماعی …………………………….. 36

اثرگذاری اتاق فکرها در فرهنگ استراتژیک ………………………………. 37

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه فرهنگ استراتژیک ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه فرهنگ استراتژیک – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه فرهنگ استراتژیک

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل