فایل کامل مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب 34 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 39 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1-2 مقدمه. 13

2-2 تعاریف احزاب… 13

3-2 ویژگی ها و عناصر حزب… 14

4-2 تاریخچه شکل گیری احزاب 15

5-2 کارویژه های احزاب… 17

6-2 احزاب و دموکراسی.. 21

7-2 نقش ایدئولوژی در کارکرد احزاب… 25

8-2 نظریه های احزاب… 28

1-8-2 نظریه نهادگرا 28

2-8-2 نظریه آلموند. 30

3-8-2 نظریه نوسازی سیاسی.. 33

4-8-2 نظریه تاریخی.. 34

5-8-2 نظریه توسعه گرا 34

6-8-2 نظریه کارکردگرایانه. 35

7-8-2 نظریه ساختارگرای لاپالومبارا و واینر. 38

9-2 نتیجه گیری.. 39

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن 50 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 59 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه …………………………………………………………..25

بخش اول: تعریف واژه همگرایی ……………………….26

بخش دوم: انواع همگرایی ………………………………29

الف: سیاسی …………………………………………………..29

ب: اقتصادی …………………………………………………..30

پ: اجتماعی ………………………………………………………….31

بخش سوم: سطوح همگرایی …………………………………..32

الف: مشترک المنافع ……………………………………………32

ب: کنفدراسیون …………………………………………………32

پ: فدراسیون …………………………………………………………..33

ت: اتحاد ……………………………………………………………33

بخش چهارم: نظریه های همگرایی …………………………..34

الف: نظریه کارکردگرایی …………………………………………34

1) دیوید میترانی ………………………………………………..35

ب: نظریه نو کارکردگرایی ………………………………………36

1) هاس و اشمیتر ……………………………………………..36

2) جوزف نای ………………………………………………38

3) لئون لیندبرگ ……………………………………………………41

پ: فدرالیست ها ……………………………………………………….42

ت: نظریه مباداله ………………………………………………………44

ث: کانتوری و اشپیگل ……………………………………………..45

بخش پنجم: بررسی سازمان های منطقه ای …………………..46

الف: اتحادیه اروپا ………………………………………………..46

1) مقدمه ………………………………………………………….46

2) ساختار نهادی- سازمانی اتحادیه اروپا ………………….47

4) نهاد های اصلی …………………………………………….47

5) سایر نهادهای اتحادیه اروپا ……………………………49

ب: اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا ( آسه آن ) …………50

1) مقدمه ……………………………………………………50

2) سازماندهی و تشکیلات سازمان آ سه آن …………………51

پ: شورای همکاری خلیج ……………………………………..52

1) مقدمه ……………………………………………………………52

2) ساختار شورای همکاری خلیج ……………………..55

ت: قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی ( نفتا )……………..56

1) مقدمه………………………………………………………….56

2) ساختار ……………………………………………………56

3) نفوذ ایالات متحده در نفتا ……………………………………58

4) تاثیرهای نفتا بر مکزیک و کانادا ……………………….59

نتیجه ……………………………………………………………………..61

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی 62 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 62

حجم فایل: 82 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1. امپریالیسم چیست؟ (تعریف امپریالیسم)………………………40

2-2. مفهوم و ویژگیهای امپریالیسم …………………………..43

2-3. اهداف امپریالیسم(جهانی ، قارّه ای ،محلّی) …………………….48

2-4. روشهای امپریالیسم (نظامی ، فرهنگی ، اقتصادی)………………..51

2-5. تئوری مارکسیستی امپریالیسم…………………………….56

2-6. مفهوم «نئو» امپریالیسم……………………………………………61

2-7.تئوریهای «نئو» امپریالیسم…………………………………….. 65

2-8. ایدئولوژی چیست؟(تعریف ایدئولوژی)……………………..69

2-8. مفهوم و ویژگیهای ایدئولوژی…………………………………………..72

2-9. ایدئولوژی ، یوتوپیا و واقعیّت……………………………………..77

2-10. کارکردهای ایدئولوژی………………………………………….79

2-11. اهمیّت و انواع ایدئولوژی………………………………………..83

2-12. تئوری مارکسیستی ایدئولوژی………………………………………87

2-13. نئو مارکسیست ها و هژمونی ایدئولوژیکی……………………..91

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن 67 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 67

حجم فایل: 128 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن ….21

2-1-1- تعریف مارکس از سرمایه داری …………………………..22

2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس…22

2-1-2-1- نظریه ارزش ……………………………………………..22

2-1-2-2- ارزش اضافی…………………………………………………..23

2-1-2-3- سرمایه ……………………………………………………24

2-1-2-4- جریان کالا ……………………………………………………24

2-1-2-5- کاهش نرخ سود …………………………………………..24

2-1-2-6- نیروی کار ……………………………………………………….. 24

2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه ………………………………………25

2-1-2-8- شیوه های تولید ……………………………………………26

2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی …………………………… 26

2-1-2-10- کار بیگانه شده ………………………………………………. 28

2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس ……………………… 30

2-1-3-1- بحران زایی ……………………………………………………30

2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ……………………….31

2-1-3-3- پول سالاری …………………………………………..34

2-1-3-4- از خود بیگانگی ……………………………………………35

2-2- نظرات نئوماركسیست‌ها (مكتب فرانكفورت) در نقد نظام سرمایه داری ..38

2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ……………………39

2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری ……….40

2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ………42

2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری …….43

2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری …43

2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری …………………..45

2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته …………………..47

2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری ….49

2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) …..50

2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری…………………..51

2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ………….51

2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا ……..53

2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری………………56

2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ………………………..57

2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ………………………. 57

2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ………………………….58

2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی…61

2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری ………………63

2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ……64

2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ……………………………..66

2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی …………………..67

2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن …69

2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس …..70

2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن..72

2-4-5-1- نابرابری اجتماعی …………………………………………73

2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی ……………………………….76

2-4-5-3- معاملات قماری ……………………………………………… 78

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه 32 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 58 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه. 13

2-2- تاریخچه ناتو. 13

2-2-1- نگاهی به شکل گیری ناتو. 13

2-2-2- جنگ سرد؛ آغازی بر تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای در شرق و غرب… 14

2-2-3- پیمان دفاع جمعی بروکسل، مقدمه تشکیل سازمان ناتو. 15

2-2-4- تشکیل ناتو. 15

2-2-5- تصویب پیمان. 16

2-2-6- گسترش ناتو به شرق.. 17

2-3- تحول مفهوم خاورمیانه. 18

2-3-1- اهمیت خاورمیانه برای کشورهای عضو ناتو. 21

2-3-2- ناتو و سیاست خارجی خاورمیانه ‏ای آمریکا 26

2-4- ناتو ابزار سیاست خارجی آمریکا 27

2-5- تقویت کنترل آمریکا بر منابع انرژی.. 30

2-6- کاهش هزینه ‏های حضور آمریکا 33

2-7- تقویت موضع آمریکا در برابر تروریسم. 34

2-8- تقویت موضع آمریکا در برابر گسترش تسلیحات غیرمتعارف… 34

2-9- چارچوب نظری: نظریه نئورالیسم. 35

2-10- نتیجه گیری.. 40

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا 32 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 100 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

3-1- تعریف جنبش‌های اجتماعی …………………………………….83

3-2- انواع جنبش‌های اجتماعی…………………………………..85

3-3- مراحل جنبش‌های اجتماعی ……………………………………..86

3-4- کارکردهای جنبش های اجتماعی …………………………..87

3-5- مهمترین جنبش‌های اجتماعی در تاریخ آمریکا……………………..87

3-5-1- جنبش قدرت سیاهان………………………………………………87

3-5-2- جنبش حقوق‌ مدنی ………………………………..87

3-5-3- جنبش حق رای زنان ……………………………………88

3-5-4- جنبش ضد جنگ ……………………………………………..88

3-5-5- جنبش کارگری ……………………………………………88

3-5-6- جنبش ضد جهانی شدن …………………………………88

3-5-7- جنبش اجتماعی پیشرو………………………………………………89

3-5-8- جنبش تی پارتی …………………………………………………91

3-5-9- جنبش ضد وال استریت بر “ضد نظام سرمایه داری فئودالی شده” ..93

3-5-9-1- استمرار بحران اقتصادی آمریکا ……………………………….93

3-5-9-2- تشدید شکاف‌های اجتماعی و نابرابری طبقاتی ……….95

3-5-9-3- نقش کارکردی وسایل نوین ارتباط جمعی در شکل‌گیری اعتراض..96

3-5-9-4- اهداف و مطالبات تظاهر کنندگان جنبش ضد وال استریت ….96

3-5-9-5- حذف فئودال ها از حکومت و حاکمیت آمریکا؛ خواست اصلی جنبش ضد وال استریت.97

3-5-10- مقایسه دو جنبش مهم آمریکا (جنبش ضد وال استریت و جنبش تی پارتی)…98

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی 30 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 55 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه ………………………………………………………………… 19

بخش اول : دیپلماسی و روند تحول آن ………………. 20

1- دیپلماسی باستان ……………………………… 21

2- دیپلماسی سنتی ………………………………………. 21

3- دیپلماسی مخفی …………………………………….. 21

4- دیپلماسی باز ………………………………………….. 22

5- دیپلماسی عمومی ……………………………………… 22

بخش دوم : دیپلماسی عمومی مفاهیم ، تاثیر و ابزار …… 25

بخش سوم : دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی ……… 29

مبحث اول : رابطه رسانه‌ ها و سیاست ……….. 34

الف- تأثیر رسانه بر سیاست (نظریه سی. ان. ان) ……….. 34

ب- تأثیر سیاست بر رسانه ( نظریه تولید موافقت ) ………. 35

مبحث دوم : کارکردهای دیپلماسی رسانه‌ای ……………… 35

1- کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای در عملیات روانی …….. 35

2- کارکرد تعاملی رسانه و پرستیژ ملی ………… 36

3- کارکرد برجسته ‌سازی رسانه‌ها در دیپلماسی رسانه‌ای .. 37

4- کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای در خلق رویدادهای رسانه‌ای . 38

5- کارکرد مداخله‌گرایانه دیپلماسی رسانه‌ای ……. 38

جمع بندی …………………………………….. 39

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا 81 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پیشینه و مبانی فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 81

حجم فایل: 91 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1- مفهوم ساختار در سیاستگذاری خارجی……………………………….31

الف-انواع ساختار در سیاستگذاری خارجی……………………33

ب-ساختار سیاستگذاری در نظام بین الملل…………………34

2-ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا……………38

الف-ساختار رسمی ……………………………………38

الف-1-رییس جمهور……………………………………………….40

الف-2-وزارت امور خارجه…………………………………..41

الف-3-كنگره…………………………………………………………….43

ب-ساختار غیر رسمی………………………………………..44

ب-1-رسانه ها………………………………………………………44

ب-2-اتاق های فكر……………………………………………….46

ب-3گروه های فشار……………………………………………….52

3-مفهوم فرآیند در سیاستگذاری خارجی………………………….66

الف-مؤلفه های سیاست خارجی و متغیرهای مؤثر بر آن………..72

ب-محیط شكل گیری سیاست خارجی………………………………..76

ج-مدل ها و سبك های تصمیم گیری در سیاست خارجی…………..82

د-انواع تصمیمات سیاست خارجی……………………86

4-نمادهای كنش فرآیندی در سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا..88

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه و مبانی فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه رابطه دولت و جامعه مدنی 40 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه رابطه دولت و جامعه مدنی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه رابطه دولت و جامعه مدنی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه رابطه دولت و جامعه مدنی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 40

حجم فایل: 82 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه……………………………………………………………………….. 15

گفتار نخست: تعریف مفاهیم اصلی……………………………….. 16

الف) جامعه مدنی……………………………………………………… 16

ب) نهادهای مدنی………………………………………………………….. 18

ج) ساختار حکومت یا قدرت سیاسی………………………….. 20

1 – ساختارقدرت دولت در جامعه سنتی………………………………. 20

2-ساختار قدرت دولت در جامعه پیشرفته صنعتی……………… 21

گفتار دوم:رابطه بین ساخت حکومت و جامعه مدنی………………. 22

1- حکومتهای دموکراتیک………………………………………………… 22

2-حکومت های اقتدارگرا……………………………………………………. 26

3- حکومت های تمامیت خواه…………………………………………. 28

علایم تشخیص یک حکومت توتالیتر………………………………….. 29

گفتار سوم) تمایز جامعه مدنی و جامعه سیاسی……………….. 30

گفتار چهارم) ویژگی های جامعه مدنی……………………. 34

گفتار پنجم) کار ویژه های جامعه مدنی………………………………… 36

گفتار ششم) الزامات و پیش شرایط سیاسی، اقتصادی برای عملکرد موفقیت‌آمیزجامعه‌مدنی. 39

الف)پیش شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه مدنی ………… 39

1-شرایط سیاسی……………………………………………………….. 40

2-شرایط اقتصادی…………………………………………………… 42

3- شرایط فرهنگی………………………………………………………… 43

4- شرایط اجتماعی…………………………………………………………. 44

الف. شرایط فکری………………………………………………………… 44

ب. شرایط روانشناختی……………………………………………….. 45

گفتار هفتم) طرح اجمالی دو الگوی رابطه دولت و جامعه مدنی و نهادهای مدنی در چارچوب نظریه سیستمی 47

الف) الگوی غیرتعاملی و بی اعتمادی بین دولت و جامعه مدنی… 48

ب) الگوی تعاملی و همکاری جویانه…………………………… 49

ج) تحلیل نظری رابطه تعاملی و همکاری جویانه بین دولت و نهادهای مدنی در چهارچوب مدل سیستمی 50

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه رابطه دولت و جامعه مدنی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه رابطه دولت و جامعه مدنی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه رابطه دولت و جامعه مدنی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی فقه سیاسی شیعه 36 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی فقه سیاسی شیعه به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی فقه سیاسی شیعه را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پیشینه و مبانی فقه سیاسی شیعه

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 46 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-فقیه كیست 13

2-2- چیستی فقه سیاسی 15

2-3- تاریخ فقه سیاسی 21

2-4- رویكرد 19

2-5- ضرورت حكومت 20

2-1-5- دیدگاه اسلام درباره ضرورت حكومت 21

2-6- اندیشه رهبری در حكومت اسلام 21

2-6-1- نظر شیعه 27

2-6-2- نظر اهل سنت 28

2-7- امامت ، انتخاب ، یا انتصاب 29

2-8-1- تعریف آزادی 32

2-8-2- اندیشه آزادی در اسلام 33

2-9-1- قیام و مبارزه 36

2-9-2- جنگ 39

2-9-3-جهاد 40

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی فقه سیاسی شیعه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی فقه سیاسی شیعه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه و مبانی فقه سیاسی شیعه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل