فایل کامل پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن 67 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 67

حجم فایل: 128 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن ….21

2-1-1- تعریف مارکس از سرمایه داری …………………………..22

2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس…22

2-1-2-1- نظریه ارزش ……………………………………………..22

2-1-2-2- ارزش اضافی…………………………………………………..23

2-1-2-3- سرمایه ……………………………………………………24

2-1-2-4- جریان کالا ……………………………………………………24

2-1-2-5- کاهش نرخ سود …………………………………………..24

2-1-2-6- نیروی کار ……………………………………………………….. 24

2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه ………………………………………25

2-1-2-8- شیوه های تولید ……………………………………………26

2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی …………………………… 26

2-1-2-10- کار بیگانه شده ………………………………………………. 28

2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس ……………………… 30

2-1-3-1- بحران زایی ……………………………………………………30

2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ……………………….31

2-1-3-3- پول سالاری …………………………………………..34

2-1-3-4- از خود بیگانگی ……………………………………………35

2-2- نظرات نئوماركسیست‌ها (مكتب فرانكفورت) در نقد نظام سرمایه داری ..38

2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ……………………39

2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری ……….40

2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ………42

2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری …….43

2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری …43

2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری …………………..45

2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته …………………..47

2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری ….49

2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) …..50

2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری…………………..51

2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ………….51

2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا ……..53

2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری………………56

2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ………………………..57

2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ………………………. 57

2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ………………………….58

2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی…61

2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری ………………63

2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ……64

2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ……………………………..66

2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی …………………..67

2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن …69

2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس …..70

2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن..72

2-4-5-1- نابرابری اجتماعی …………………………………………73

2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی ……………………………….76

2-4-5-3- معاملات قماری ……………………………………………… 78

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه 32 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 58 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه. 13

2-2- تاریخچه ناتو. 13

2-2-1- نگاهی به شکل گیری ناتو. 13

2-2-2- جنگ سرد؛ آغازی بر تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای در شرق و غرب… 14

2-2-3- پیمان دفاع جمعی بروکسل، مقدمه تشکیل سازمان ناتو. 15

2-2-4- تشکیل ناتو. 15

2-2-5- تصویب پیمان. 16

2-2-6- گسترش ناتو به شرق.. 17

2-3- تحول مفهوم خاورمیانه. 18

2-3-1- اهمیت خاورمیانه برای کشورهای عضو ناتو. 21

2-3-2- ناتو و سیاست خارجی خاورمیانه ‏ای آمریکا 26

2-4- ناتو ابزار سیاست خارجی آمریکا 27

2-5- تقویت کنترل آمریکا بر منابع انرژی.. 30

2-6- کاهش هزینه ‏های حضور آمریکا 33

2-7- تقویت موضع آمریکا در برابر تروریسم. 34

2-8- تقویت موضع آمریکا در برابر گسترش تسلیحات غیرمتعارف… 34

2-9- چارچوب نظری: نظریه نئورالیسم. 35

2-10- نتیجه گیری.. 40

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب 34 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 39 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1-2 مقدمه. 13

2-2 تعاریف احزاب… 13

3-2 ویژگی ها و عناصر حزب… 14

4-2 تاریخچه شکل گیری احزاب 15

5-2 کارویژه های احزاب… 17

6-2 احزاب و دموکراسی.. 21

7-2 نقش ایدئولوژی در کارکرد احزاب… 25

8-2 نظریه های احزاب… 28

1-8-2 نظریه نهادگرا 28

2-8-2 نظریه آلموند. 30

3-8-2 نظریه نوسازی سیاسی.. 33

4-8-2 نظریه تاریخی.. 34

5-8-2 نظریه توسعه گرا 34

6-8-2 نظریه کارکردگرایانه. 35

7-8-2 نظریه ساختارگرای لاپالومبارا و واینر. 38

9-2 نتیجه گیری.. 39

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن 50 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 59 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه …………………………………………………………..25

بخش اول: تعریف واژه همگرایی ……………………….26

بخش دوم: انواع همگرایی ………………………………29

الف: سیاسی …………………………………………………..29

ب: اقتصادی …………………………………………………..30

پ: اجتماعی ………………………………………………………….31

بخش سوم: سطوح همگرایی …………………………………..32

الف: مشترک المنافع ……………………………………………32

ب: کنفدراسیون …………………………………………………32

پ: فدراسیون …………………………………………………………..33

ت: اتحاد ……………………………………………………………33

بخش چهارم: نظریه های همگرایی …………………………..34

الف: نظریه کارکردگرایی …………………………………………34

1) دیوید میترانی ………………………………………………..35

ب: نظریه نو کارکردگرایی ………………………………………36

1) هاس و اشمیتر ……………………………………………..36

2) جوزف نای ………………………………………………38

3) لئون لیندبرگ ……………………………………………………41

پ: فدرالیست ها ……………………………………………………….42

ت: نظریه مباداله ………………………………………………………44

ث: کانتوری و اشپیگل ……………………………………………..45

بخش پنجم: بررسی سازمان های منطقه ای …………………..46

الف: اتحادیه اروپا ………………………………………………..46

1) مقدمه ………………………………………………………….46

2) ساختار نهادی- سازمانی اتحادیه اروپا ………………….47

4) نهاد های اصلی …………………………………………….47

5) سایر نهادهای اتحادیه اروپا ……………………………49

ب: اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا ( آسه آن ) …………50

1) مقدمه ……………………………………………………50

2) سازماندهی و تشکیلات سازمان آ سه آن …………………51

پ: شورای همکاری خلیج ……………………………………..52

1) مقدمه ……………………………………………………………52

2) ساختار شورای همکاری خلیج ……………………..55

ت: قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی ( نفتا )……………..56

1) مقدمه………………………………………………………….56

2) ساختار ……………………………………………………56

3) نفوذ ایالات متحده در نفتا ……………………………………58

4) تاثیرهای نفتا بر مکزیک و کانادا ……………………….59

نتیجه ……………………………………………………………………..61

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی 62 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 62

حجم فایل: 82 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1. امپریالیسم چیست؟ (تعریف امپریالیسم)………………………40

2-2. مفهوم و ویژگیهای امپریالیسم …………………………..43

2-3. اهداف امپریالیسم(جهانی ، قارّه ای ،محلّی) …………………….48

2-4. روشهای امپریالیسم (نظامی ، فرهنگی ، اقتصادی)………………..51

2-5. تئوری مارکسیستی امپریالیسم…………………………….56

2-6. مفهوم «نئو» امپریالیسم……………………………………………61

2-7.تئوریهای «نئو» امپریالیسم…………………………………….. 65

2-8. ایدئولوژی چیست؟(تعریف ایدئولوژی)……………………..69

2-8. مفهوم و ویژگیهای ایدئولوژی…………………………………………..72

2-9. ایدئولوژی ، یوتوپیا و واقعیّت……………………………………..77

2-10. کارکردهای ایدئولوژی………………………………………….79

2-11. اهمیّت و انواع ایدئولوژی………………………………………..83

2-12. تئوری مارکسیستی ایدئولوژی………………………………………87

2-13. نئو مارکسیست ها و هژمونی ایدئولوژیکی……………………..91

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی امنیت و همگرایی در روابط بین الملل 32 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی امنیت و همگرایی در روابط بین الملل به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی امنیت و همگرایی در روابط بین الملل را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پیشینه و مبانی امنیت و همگرایی در روابط بین الملل

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 63 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه…………………………………………………………………. 13

گفتار اول: مفهوم همگرائی و انواع آن……………………. 13

تعریف همگرائی……………………………………………………….. 13

انواع همگرائی ……………………………………………………. 14

1- وحدت جهانی……………………………………………. 14

2- فدرالیسم…………………………………………………………… 14

3- منطقه‌گرایی………………………………………………… 15

4- جوامع امنیتی………………………………………………………….. 15

نظریه‌های همگرائی منطقه‌ای ……………………………………. 16

1- فدرالیسم …………………………………………………………… 16

2- كاركردگرایی………………………………………………………. 18

3- نوكاركردگرایی…………………………………………………………… 20

4- نظریه‌های ارتباطی…………………………………………….. 23

گفتار دوم: مفهوم، شکل گیری و نظریه­ های امنیت ……….. 26

تعاریف امنیت……………………………………………………. 26

خاستگاه امنیت ملی…………………………………………………. 27

نظریه‌های امنیت………………………………………….. 30

1- نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای…………………………………….. 30

2- نظریه امنیتی ساختن………………………………………………….. 33

3- نظریه تهاجم- دفاع……………………………………………. 34

4- رهیافت فرهنگ استراتژیك……………………………………….. 35

5- ایده امنیت مشترك……………………………………………….. 36

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی امنیت و همگرایی در روابط بین الملل ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی امنیت و همگرایی در روابط بین الملل – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه و مبانی امنیت و همگرایی در روابط بین الملل

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و بحران های سیاست 56 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و بحران های سیاست به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و بحران های سیاست را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و بحران های سیاست

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 56

حجم فایل: 59 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مفهوم شناسی جهانی شدن

2 – 1 تعریف جهانی شدن …………………………………………….. 15

2 – 2 نظریه های جهانی شدن ………………………………………… 18

2 – 3 ابعاد جهانی شدن ………………………………………………… 30

خلاصه و جمع بندی بخش …………………………………………………. 34

بخش دوم: بحران های سیاست، پارادایم های جایگزین

1– 1 طرح نظریه پایان سیاست ……………………………………… 37

1– 2 نقد هستی شناختی سیاست …………………………………….. 39

1– 3 واسازی معرفت، هدف و کارکرد سیاست …………………. 41

1– 4 افول نظریه و علم سیاست ……………………………………… 42

1– 5 زوال سیاست: ورود به دوران مابعد سیاسی ………… 44

1– 6 استحاله انسان سیاسی ……………………………………… 45

بحران های سیاست در عصر جهانی شدن

2 – 1 جهانی شدن و بحران های سیاست …………………………… 47

2 – 2 تأثیر شتاب تحولات بر معرفت انسان ……………………….. 49

2 – 3 بحران معرفت شناختی ………………………………………….. 50

2 – 4 بحران روش شناختی ……………………………………………. 54

2 – 5 بحران دولت های ملی ………………………………………….. 55

2 – 6 بحران دموکراسی …………………………………………………. 59

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و بحران های سیاست ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و بحران های سیاست – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و بحران های سیاست

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن 25 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 61 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

گفتار نخست: تعریف حکمرانی خوب و بیان شاخص های آن.. 18

الف- تعریف مفهوم حکمرانی خوب.. 18

ب- شاخص های حکمرانی خوب در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی.. 19

گفتار دوم: ضرورت ها و الزامات حکمرانی خوب از رهگذر تعامل حکومت، شهروندان و نهادهای مدنی در جامعه امروز 23

گفتار سوم: تحلیل راهبردی حکمرانی خوب در چارچوب مدل سیستمی.. 26

الف- توضیح اجمالی مدل سیستمی.. 26

ب- ترسیم مدل سیستمی.. 28

ج- اهداف نظریه عمومی سیستم ها و مدل سیستمی.. 30

د- مزایای رویکرد و مدل سیستمی.. 30

ه- حکمرانی خوب در چارچوب مدل سیستمی.. 31

گفتار چهارم: تحلیل نظری موانع حکمرانی خوب در چارچوب ساخت حکومت و نوع فرهنگ سیاسی.. 33

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا 32 صفحه

شما برای دریافت پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 100 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

3-1- تعریف جنبش‌های اجتماعی …………………………………….83

3-2- انواع جنبش‌های اجتماعی…………………………………..85

3-3- مراحل جنبش‌های اجتماعی ……………………………………..86

3-4- کارکردهای جنبش های اجتماعی …………………………..87

3-5- مهمترین جنبش‌های اجتماعی در تاریخ آمریکا……………………..87

3-5-1- جنبش قدرت سیاهان………………………………………………87

3-5-2- جنبش حقوق‌ مدنی ………………………………..87

3-5-3- جنبش حق رای زنان ……………………………………88

3-5-4- جنبش ضد جنگ ……………………………………………..88

3-5-5- جنبش کارگری ……………………………………………88

3-5-6- جنبش ضد جهانی شدن …………………………………88

3-5-7- جنبش اجتماعی پیشرو………………………………………………89

3-5-8- جنبش تی پارتی …………………………………………………91

3-5-9- جنبش ضد وال استریت بر “ضد نظام سرمایه داری فئودالی شده” ..93

3-5-9-1- استمرار بحران اقتصادی آمریکا ……………………………….93

3-5-9-2- تشدید شکاف‌های اجتماعی و نابرابری طبقاتی ……….95

3-5-9-3- نقش کارکردی وسایل نوین ارتباط جمعی در شکل‌گیری اعتراض..96

3-5-9-4- اهداف و مطالبات تظاهر کنندگان جنبش ضد وال استریت ….96

3-5-9-5- حذف فئودال ها از حکومت و حاکمیت آمریکا؛ خواست اصلی جنبش ضد وال استریت.97

3-5-10- مقایسه دو جنبش مهم آمریکا (جنبش ضد وال استریت و جنبش تی پارتی)…98

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی 30 صفحه

شما برای دریافت مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 55 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه ………………………………………………………………… 19

بخش اول : دیپلماسی و روند تحول آن ………………. 20

1- دیپلماسی باستان ……………………………… 21

2- دیپلماسی سنتی ………………………………………. 21

3- دیپلماسی مخفی …………………………………….. 21

4- دیپلماسی باز ………………………………………….. 22

5- دیپلماسی عمومی ……………………………………… 22

بخش دوم : دیپلماسی عمومی مفاهیم ، تاثیر و ابزار …… 25

بخش سوم : دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی ……… 29

مبحث اول : رابطه رسانه‌ ها و سیاست ……….. 34

الف- تأثیر رسانه بر سیاست (نظریه سی. ان. ان) ……….. 34

ب- تأثیر سیاست بر رسانه ( نظریه تولید موافقت ) ………. 35

مبحث دوم : کارکردهای دیپلماسی رسانه‌ای ……………… 35

1- کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای در عملیات روانی …….. 35

2- کارکرد تعاملی رسانه و پرستیژ ملی ………… 36

3- کارکرد برجسته ‌سازی رسانه‌ها در دیپلماسی رسانه‌ای .. 37

4- کارکرد دیپلماسی رسانه‌ای در خلق رویدادهای رسانه‌ای . 38

5- کارکرد مداخله‌گرایانه دیپلماسی رسانه‌ای ……. 38

جمع بندی …………………………………….. 39

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل