دسته: پرسشنامه

برترین فایل پرسشنامه بلوغ منابع انسانی و زیر ساخت های آن

پرسشنامه بلوغ منابع انسانی و زیر ساخت های آن دسته بندی پرسشنامه فرمت فایل docx تعداد صفحات 7 حجم فایل 34 کیلو بایت پرسشنامه پیش­رو باهدف ارائه الگویی برای بلوغ منابع انسانی در سازمان­ها...

برترین فایل پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ

پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ دسته بندی پرسشنامه فرمت فایل docx تعداد صفحات 8 حجم فایل 740 کیلو بایت پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ   روایی پایایی نمره گذاری روایی پایایی نمره گذاری  

برترین فایل 11 پرسشنامه در یک فایل ورد جو اخلاقی (19 سوالی) جو اخلاقی ویکتور و کولن جو اخلاقی(7 سوالی) رهبری اخلاقی اعتماد به مدیر (رهبر) تعهد سازمانی

11 پرسشنامه در یک فایل ورد دسته بندی پرسشنامه فرمت فایل docx تعداد صفحات 8 حجم فایل 40 کیلو بایت   جو اخلاقی (19 سوالی) جو اخلاقی ویکتور و کولن جو اخلاقی(7 سوالی) رهبری...

برترین فایل پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی

پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی دسته بندی پرسشنامه فرمت فایل docx تعداد صفحات 3 حجم فایل 20 کیلو بایت پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی همراه با ·        مولفه های پرسشنامه·        نمره گذاری...

برترین فایل پرسشنامه فساد اداری

پرسشنامه فساد اداری دسته بندی پرسشنامه فرمت فایل docx تعداد صفحات 4 حجم فایل 34 کیلو بایت پرسشنامه فساد اداری همراه با نمره گذاری معیار و شاخص روایی و پایایی منبع

برترین فایل دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری همراه با رفرنس معتبر و ادبیات

دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری همراه با رفرنس معتبر و ادبیات دسته بندی پرسشنامه فرمت فایل pdf تعداد صفحات 7 حجم فایل 203 کیلو بایت دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری همراه با رفرنس معتبر...

برترین فایل پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی همراه با رفرنس معتبر و روایی و پایایی نمره گذاری

پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی دسته بندی پرسشنامه فرمت فایل docx تعداد صفحات 4 حجم فایل 20 کیلو بایت پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی