فایل کامل پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی 14 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 20 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی دارای 14 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
نمره گذاری وتفسر: دارد
منبع : دارد

معرفی آزمون

چارچوب اساسی این آزمون مرجعیت بخشیدن به ساختار روابط و مناسبات انسان در تمام ابعاد آن در پرتو رابطه انسان و خداست. این آزمون شامل 45 سؤال بوده (جدول (3 -13 و از 2 عامل تشکیل شده است. عامل اول رویگردانی یا سازمان نایافتگی مذهبی بوده و شامل 26 سؤال است و عامل دوم رویآوری به مذهب بوده و شامل 19 سؤال است. آزمون براساس مقیاس 5 درجهای لیکرت

از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم تهیه شده است (بهرامی احسان، .(1380

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی;آزمون جهت گیری مذهبی;پرسشنامه;آزمون جهت گیری مذهبی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه اندازه گیری حافظه آینده نگر و گذشته نگر 9 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه اندازه گیری حافظه آینده نگر و گذشته نگر به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه اندازه گیری حافظه آینده نگر و گذشته نگر را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه اندازه گیری حافظه آینده نگر و گذشته نگر

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 9

حجم فایل: 16 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه اندازه‌گیری حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر دارای9 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
نمره گذاری وتفسر: دارد
منبع : دارد

این پرسشنامه خودگزارش‌دهی دارای 16 ماده می‌باشد که به اندازه‌گیری مشکلات حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر در زندگی روزمره می‌پردازد. نیمی از مواد آزمون به طور کامل در مورد حافظه آینده‌نگر و نیمی از آنها در مورد حافظه گذشته‌نگر است. اگرچه هدف اولیه، ساخت یک مقیاس خودگزارش‌دهی بوده که به شکل نظام‌داری حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر را اندازه‌گیری می‌کند، هر ماده می‌تواند در سه بعد طبقه‌بندی گردد برای مثال سؤال شماره 14 ( اگر برای تماس با دوست یا خویشاوندی موفق نشده باشید، فراموش می‌کنید این کار را مجدداً انجام دهید؟) به عنوان سؤالی برای اندازه‌گیری حافظه آینده‌نگر، بلندمدت و خودنشاندار طراحی شده است.

در این آزمون از آزمون‌شوندگان خواسته می‌شود که بگویند چطور اغلب هر یک از این مشکلات برای آنها اتفاق می‌افتد و آن را در یک مقیاس 5 درجه‌ای (همیشه، اغلب اوقات، گاهی اوقات، به‌ندرت و هیچ‌وقت) نمره‌گذاری می‌کنند. پس از آن درجه‌بندی به ارزش‌های عددی 5 (همیشه) تا 1 (هرگز) تبدیل می‌شود و حداقل نمره هر فرد 16 و حداکثر آن می‌تواند 80 باشد (کرافورد و همکاران، 2003 و 2006).

مواد حافظه گذشته‌نگر شامل: 2-4-6-8-9-11-15 و مواد حافظه آینده‌نگر شامل: 1-3-5-7-10-12-14-16 می‌باشد. کرافورد و همکاران(2003) میانگین حافظه گذشته‌نگر را 18/20 و انحراف معیار 91/4 و برای حافظه آینده‌نگر میانگین 69/18 و انحراف معیار 98/4 را گزارش کردند.

نتایج پژوهش زارع و همکاران (1392) در نمونه ایرانی (500 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران) نشان داد ضرایب آلفای کرونباخ برای عوامل PRMQ (خرده مقیاس‌های حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر) به ترتیب برابر با 647/0، 735/0 و ضریب کل آلفای کرونباخ برابر با 806/0 بوده که نشان دهنده سطوح همسانی درونی بالا برای زیرمقیاس‌ها و کل پرسشنامه PRMQ می‌باشد. همچنین تحلیل عوامل تأییدی به روش حداکثر درست ‌نمایی نشان داد که مقدار ویژه تنها چهار عامل قابل توجه می‌باشند که به طور کلی 293/28 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کنند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه اندازه گیری حافظه آینده نگر و گذشته نگر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه اندازه گیری حافظه آینده نگر و گذشته نگر – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه اندازه گیری حافظه آینده نگر و گذشته نگر;مقیاس اندازه گیری حافظه آینده نگر و گذشته نگر;آزمون اندازه گیری حافظه آینده نگر و گذشته نگر

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه آزمون تصور از خود بک 15 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه آزمون تصور از خود بک به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه آزمون تصور از خود بک را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه آزمون تصور از خود بک

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 16 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه آزمون تصور از خود بک دارای 15 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
نمره گذاری وتفسر: دارد
منبع : دارد

توضیحات

هدف: بررسی تصور افراد از خودشان از جنبه های مختلف

روش نمره گذاری و تفسیر

این مقیاس 5 جنبه از ویژگی ها را مورد بررسی و اندازه گیری قرار می دهد که عبارتند از: توانایی ذهنی، کارآمدی شغلی، جذابیت جسمانی، مهارت های اجتماعی، عیب ها و حسن ها. این ابعاد و سوالات مربوط به آنها در زیر ارائه شده اند:

– بعد توانایی ذهنی شامل سوال های مربوط به معلومات، هوش، حافظه، توانایی خواندن و هوشیاری (2، 5، 7، 21 و 23).

– بعد کارآمدی شغلی شامل شوال های مربوط به تلاش و سخت کوشی، موفقیت، تنبلی، به اتمام رساندن کارها و یادگیری چیزها (10، 16، 18، 20، 22).

– بعد جذابیت جسمانی شامل سوال های مربوط به قیافه، محبوبیت، جذابیت، وضع ظاهر و مرتب بودن (1، 6، 8، 12 و 15).

– بعد مهارت های اجتماعی شامل سوال های مربوط به شوخ طبعی، استقلال، حسادت، شخصیت و ورزشکاری (4، 9، 14، 19 و 24).

– بعد عیب ها و حسن ها شامل سوال های مربوط به حرص و طمع، خودخواهی، بی رحمی، مهربانی و خلق و خو (3، 11، 13، 17 و 25).

در این پرسشنامه چندین گروه سوال وجود دارد و هر سوال، بیان کننده صفتی در فرد است و هر یک از مواد بر اساس روش درجه بندی شامل 5 اظهار نظر است که این اظهار نظر ها از کاملا مثبت تا کاملا منفی درجه بندی شده اند و آرمودنی در هر ماده یکی از آنها را انتخاب می کنند. سوال های آزمون بر اساس ارتباط آنها با تصور خود از پنج تا یک نمره گذاری می شود. بجز در سوال های 3، 10، 11، 19 و 25 که به صورت یک تا پنج نمره گذاری می شود. بدین ترتیب حداقل نمره ای که آزمودنی در این مقیاس بدست می آورد 25 و حداکثر آن 125 خواهد بود. آزمودنی باید عبارت های هر گروه را به ترتیب و با دقت بخواند و در هر یک از صفات و خصوصیات، خود را با دیگران مقایسه کرده، سپس مناسب ترین و دقیق ترین عبارت را انتخاب نموده و دور گزینه مقابل آن عبارت، یک دایره بکشد.

تفسیر نمرات

محمدی (1372) تجقیق را بر روی نمونه ای از دانش آموزان دبیرستانی انجام داد و میزان تصور از خود افراد را به شرح زیر توصیف کرد:

میزان تصور از خود در دانش آموزان دبیرستانی
تصور از خود نمرات
بسیار ضعیف 71 و کمتر
ضعیف 81-72
متوسط 91-82
قوی 101-92
بسیار قوی 102 و بیشتر

روایی و پایایی: دارد

منبع : دارد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه آزمون تصور از خود بک ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه آزمون تصور از خود بک – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه آزمون تصور از خود بک;پرسشنامه;آزمون تصور از خود بک

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) 8 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه زمینه‌یابی خودادراکی پی‌ریت منداگلیو (PMSPS)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه زمینه‌یابی خودادراکی پی‌ریت منداگلیو (PMSPS) دارای 8 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

روایی: دارد

پایایی: دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع دارد

قسمتی از متن:

معرفی آزمون

این پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی کودکان پایه چهارم و پنجم ابتدایی است که توسط پیریت و منداگلیو در سال 1994 ساخته و در سال 1996 مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای 30 عبارت (جمله اخباری ساده) است که برای سنجش پنج بعد: خودپنداره تحصیلی، خودپنداره اجتماعی، خودپنداره ظاهر جسمانی، خودپنداره ورزشی و خودپنداره صداقت طراحی شده و هر عبارت در مقیاس چهار ارزشی لیکرت درجهبندی میشود.

مفاهیم و خردهمقیاسها

از نظر راجرز خودپنداره آن تصویر کلی است که فرد از خود دارد که این تصویر از طریق روابط اجتماعی کسب میشود، در واقع به عقیده راجرز، فرد با تعاملهایی که با اطرافیانش در محیط دارد و ارزیابیهایی که سایرین در مورد او میکنند، به مفهومی از خویشتن میرسد که همان خودپنداره است.

-1 خوپنداره تحصیلی: اسنادات فرد نسبت به خود در زمینه امور و مسایل تحصیلی.
-2 خودپنداره اجتماعی: اسنادات فرد در زمینه روابط اجتماعی و کنش متقابل با دیگران.
-3 خودپنداره ظاهر جسمانی: اسنادات یا احساس فرد در زمینهی خودجسمانی.
4 خودپنداره ورزشی: اسنادات فرد در زمینهی بازیها و ورزشها.
-5 خودپنداره صداقت: اسنادات فرد در زمینه اعتماد دیگران نسبت به خود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS);مقیاس زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS);آزمون زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS);پرسشنامه ;زمینه یابی خودادراکی پی ریت;منداگلیو (PMSPS)

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه سبک هویت برزونسکی 13 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه سبک هویت برزونسکی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه سبک هویت برزونسکی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

آزمون سبک هویت برزونسکی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 13

حجم فایل: 20 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

آزمون سبک هویت برزونسکی دارای 13 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
نمره گذاری وتفسر: دارد
منبع : دارد

معرفی آزمون:

آزمون سبک هویت برای اولین بار توسط برزونسکی (1989) برای اندازهگیری فرایندهای شناختی- اجتماعی که نوجوانان در برخورد با مسایل مربوط به جنبهای از بحران هویت یعنی فرایندهای شناختی درگیر در مقابله و حل مسئله میان افراد در مراحل گوناگون بحران هویت در آمریکا طراحی شد و در سال 1992 توسط برزونسکی و سالیوان مورد تجدیدنظر قرار گرفت (برزونسکی، 1989 و .(1992

این آزمون شامل 40 سؤال بوده و 4 سبک هویتی شامل اطلاعاتی 11) سؤال)، هنجاری 9) سؤال)، سردرگم- اجتنابی 10) سؤال) و تعهد هویت 10) سؤال) را مورد ارزیابی قرار میدهد (برزونسکی، .(1989

ای آزمون توسط زارع و امینپور (1390) مورد هنجاریابی قرار گرفت و 6 عامل از آن استخراج شد. فرم نهایی آن (جدول(5-8 شامل

34 سؤال 5 گزینهای (کاملاً مخالف، تاحدودی مخالف، مطمئن یستم،ن تاحدودی موافق، کاملاً موافق) است و آزمودنی بر این اساس

میزان موافقت یا مخالفت خود را برای هر سؤال مشخص میکند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه سبک هویت برزونسکی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه سبک هویت برزونسکی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
آزمون سبک هویت برزونسکی;آزمون ;سبک هویت برزونسکی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه سلامت عمومی GHQ 5 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه سلامت عمومی GHQ به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه سلامت عمومی GHQ را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 1.157 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه سلامت عمومی GHQ ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه سلامت عمومی GHQ – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه سلامت عمومی;سلامت عمومی;سلامت روانی;بعداشت روانی;بهداشت عمومی;پرسشنامه سلامت;پرسشنامه روانشناسی;پرسشنامهGHQ;GHQ

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل دانلود پرسشنامه استاندارد بخشش ری و همکاران 4 صفحه

شما برای دریافت دانلود پرسشنامه استاندارد بخشش ری و همکاران به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پرسشنامه استاندارد بخشش ری و همکاران را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دانلود پرسشنامه استاندارد بخشش ری و همکاران تاریخچه روایی و پایایی دارد نمره گذاری دارد منابع دارد گارانتی بازگشت وجه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 18 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

دانلود پرسشنامه استاندارد بخشش ری و همکاران

محتوای فایل :

1)تاریخچه و معرفی پرسشنامه

2)مولفه های پرسشنامه

3)روایی و پایایی پرسشنامه

4)نمره گذاری پرسشنامه

5)سوالات پرسشنامه

6)تحلیل یا تفسیر بر اساس میزان نمره پرسشنامه

7) منابع

سوالات و گویه ها

1)نمی توانم فکر کردن درباره ی اشتباه شخص خطاکار را کنار بگذارم.

2)گاهی وقت ها، به راه های بخشیدن شخصی خطاکار فکر می کنم.

…..

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پرسشنامه استاندارد بخشش ری و همکاران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پرسشنامه استاندارد بخشش ری و همکاران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه استاندارد بخشش ری و همکاران;پرسشنامه بخشش ری و همکاران;rey;پرسشنامه بخشش;پرسشنامه استاندارد بخشش;دانلود پرسشنامه بخشش;دانلود مقیاس بخشش;مقیاس بخشش;دانلود پرسشنامه بخشش ری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی 4 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی مقدمه و تاریخچه دارد روایی و پایایی دارد نمره گذاری و تفسیر دارد گارانتی بازگشت وجه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 16 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی

پرسشنامهISIبه منظور جهت گیری هویت افراد توسط برزونسکی در سال۱۹۸۹ساخته و در سال۱۹۹۲مورد تجدید نظر قرار گرفت. این آزمون یک ابزار خود گزارشی۴۰عبارتی است که از۴زیر مقیاس تشکیل یافته است که شامل جهت گیری اطلاعاتی، جهت گیری هنجاری، جهت گیری سردرگم/اجتنابی و تعهد است.

محتوای فایل :

1- مقدمه و تاریخچه

2-پرسشنامه 40 عبارتی

3-روایی و پایایی

4- نمره گذاری و تفسیر

تعدادی از سوالات :

1- نسبت به اعتقادات دینی خود علم و آگاهی دارم.

2- درباره آنچه در زندگی ام انجام دهم ساعت ها فکر کرده ام.

…..

….

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی;دانلود پرسشنامه سبک هویتی برزونسکی;پرسشنامه;روایی و پایایی;نمره گذاری و تفسیر;پرسشنامه برزونسکی;پرسشنامه سبک های هویتی;پرسشنامه سبک هویتی;پرسشنامه ISI

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه قدردانی شش سوالی QS6 4 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه قدردانی شش سوالی QS6 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه قدردانی شش سوالی QS6 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دانلود پرسشنامه قدردانی شش سوالی QS6 تفسیر و نمره گذاری دارد روایی و پایایی دارد منابع دارد گارانتی بازگشت وجه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 24 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

دانلود پرسشنامه قدردانی شش سوالی QS6

محتوای فایل :

1)تاریخچه و معرفی پرسشنامه

2)مولفه های پرسشنامه

3)روایی و پایایی پرسشنامه

4)نمره گذاری پرسشنامه

5)سوالات پرسشنامه

6)تحلیل یا تفسیر بر اساس میزان نمره پرسشنامه

7) منابع

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه قدردانی شش سوالی QS6 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه قدردانی شش سوالی QS6 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود پرسشنامه قدردانی;پرسشنامه قدردانی;شش سوالی;QS6;تفسیر;نمره گذاری;روایی و پایایی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان 3 صفحه

شما برای دریافت دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان نمره گذاری تفسیر روایی و پایایی و منابع دارد گارانتی بازگشت وجه دارد

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 86 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

تعداد سوالات : 30

تعداد صفحات : 3

فرمت : pdf

محتوای فایل :

1)مولفه های پرسشنامه

2)روایی و پایایی پرسشنامه

3)نمره گذاری پرسشنامه

4)سوالات پرسشنامه 30 تا

5)تحلیل یا تفسیر بر اساس میزان نمره پرسشنامه

6) منابع

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان;پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان;روایی و پایایی پرسشنامه هنجارهای اجتماعی;نمره گذاری;روایی و پایایی;تفسیر;هنجارهای اجتماعی;پرسشنامه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل