کاملترین فایل ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد» ،تکنیک «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»

ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد» ،تکنیک «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 180
حجم فایل 1.056 مگا بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد» ،تکنیک «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»

مقدمه
مساله اصلی تحقیق..
تشریح و بیان موضوع
ضرورت انجام تحقیق .
سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته..
اهداف اساسی تحقیق..
روش تحقیق.
روشهای گردآوری اطلاعات.
قلمرو تحقیق
مکان تحقیق.
جامعه آماری….
نمونه آماری
محدودیتهای تحقیق….
تعریف واژه های تخصصی طرح
چگونگی ارتباط   مباحث تحقیق
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
بخش اول: ارزیابی عملکرد
مقدمه…
تاریخچه و تعاریف…
تعریف ارزیابی عملکرد
دلایل ارزیابی و مدیریت عملکرد..
چگونگی ارزیابی عملکرد
هزینه یابی یر مبنای فعالیت..
مدل سینک و تاتل….
ماتریس عملکرد.
مدل نتایج و تعیین کننده ها
هرم عملکرد..
کارت امتیازدهی متوازن….
فرایندهای کسب و کار
مدل تعالی سازمان…
مدل تحلیل ذی نفعان…
چارچوب مدوری و استیپل
فرایند  ویسنر و فاست…
راهنماییهای انتخاب شاخص ها ..
مدل منشور عملکرد
بخش دوم:تحلیل پوششی داده ها
مقدمه..
تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها…
تعریف تحلیل پوششی داده‌ها..
ویژگیها و قابلیتهای کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها.
محدودیت‌ها و مسائل خاص در مورد رویکرد DEA..
مدل اصلی CCR ـ نهاده‌گرا….
مدل پوششی CCR( مدل ثانویه).
مدل BCC-نهاده گرا..
مدل جمعی….
مدل تراکم….
رتبه‌بندی عملکرد در DEA با کارایی متقاطع..
مدل رتبه‌بندی کامل آندرسون ـ پیترسون…
تغییرات کارایی در طول زمان.
الگوبرداری با استفاده از DEA ..
تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی
مدل شبه DEA چند جزئی
بخش سوم: پژوهش های کاربردی مرتبط
مقدمه
کارت امتیازدهی متوازن: ارزیابی عملکرد واحد تعمیرات
مدل منشور عملکرد: ارزیابی عملکرد شرکت DHL…
مدل منشور عملکرد: ارزیابی سازمان London Youth….
مدل منشور عملکرد: ارزیابی سازمانهای سنتی و الکترونیکی.
مدل منشور عملکرد: ارزیابی عمکرد شرکت House of fraser
مدل EFQM و DEA ..
مدل BSC و DEA..
فصل سوم: الگوی مفهومی و متدولوژی تحقیق
مقدمه….
سیمای صنعت گاز ایران..
انتخاب شاخص های عملکرد….
مدل شماتیک و ریاضی تحقیق..
مدل ریاضی
فصل چهارم: جمع آوری داده ها و حل مدل
مقدمه….
روش جمع آوری اطلاعات..
داده های عددی ساخت مدل
مدل عددی ارزیابی مناطق عملیات انتقال گاز
افزایش تفکیک پذیری نتایج
کارایی متقاطع مسئله..
کاستیهای کارایی متقاطع.
مدل DEA/AHP.
الگوریتم حل مدل شبه DEA با استفاده از DEA/AHP
کاهش تعداد متغیرها..
متوازن کردن داده ها.
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه…
نتایج حاصل از چارچوب منشور عملکرد
نتایج حاصل از مدل کمی..
پیشنهادهای حاصل از تحقیق….
پیشنهاد تحقیقات آتی….
منابع….

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلود