برچسب گذاری توسط: اسهال ویروسی گاو

فایل کامل دانلود مقاله اسهال ویروسی گاو 11 صفحه

اسهال ویروسی گاو یكی از بیماریهای عفونی گاو است كه بوسیله Pestivirus از خانواده توگا ویریده ایجاد می شود این بیماری برای اولین بار در سال 1946 در نیویورك مشاهده گردید بیماری عموماً بصورت تحت كلینیكی یا ملایم با درصد ابتلای بالا و تلفات كم مشاهده می شود اما در موارد حاد بیماری تلفات بالا نیز مشاهده می شود