برچسب گذاری توسط: اسیدهای چرب اشباع

فایل کامل ترجمه مقاله “اسیدهای چرب اشباع خارج از محدوده نیستند” 8 صفحه

اسیدهای چرب اشباع خارج از محدوده نیستند خلاصه یک متاآنالیز جدید که توسط Chowdhury et al (2014) انجام شد، ارتباط بین بیماری های عروق کرونر و سطوح گردش خون یا مصرف اسیدهای چرب اشباع کل (SFA) را رد کرده است بررسی نشان داد که دو تا از هشت مطالعاتی که در متاآنالیز بودند بر نسبت اسید pentadecanoic (ClSO)و heptadecanoic acid (C170) و تأثیر آنها بر

فایل کامل ترجمه مقاله “اسیدهای چرب اشباع فسفولیپید پلاسما و خطر نارسایی قلبی در مطالعه سلامت پزشکان” 7 صفحه

ترجمه مقاله اسیدهای چرب اشباع فسفولیپید پلاسما و خطر نارسایی قلبی در مطالعه سلامت پزشکان Plasma phospholipid saturated fatty acids and heart failure risk in the physicians health study زمینه و هدف مطالعات قبلی نشان داده اند که برخی از اسیدهای چرب اشباع فسفولیپید پلاسما (SFA) با افزایش خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب و فشار خون بالا، عو

فایل کامل ترجمه مقاله: بررسی سیستماتیک اسیدهای چرب اشباع بر روی التهاب و سطوح گردش آدیپوکین ها 8 صفحه

ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک اسیدهای چرب اشباع بر روی التهاب و سطوح گردش آدیپوکین¬ها Systematic review of saturated fatty acids on inflammation and circulating levels of adipokines رژیم غذایی یکی از عواملی است که نقش موثری در خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب از طریق مکانیسم های بیولوژیکی مختلف از جمله التهاب تحت بالینی دارد در این بررس