فایل تحقیق درباره مواد نوری

دانلود تحقیق درباره مواد نوری و انوع وسایل نوری

دسته بندی فیزیک
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 18
حجم فایل 49 کیلو بایت

*تحقیق درباره مواد نوری*

 

در بسیاری موقعیتها تقسیم كردن یك سیگنال نوری به مؤلفه های قطیدة  Orthogonally   آن لازم است . این كار معمولاً با منشورهای قطبندة  Beam Splitter انجام می شود.

این علائم می تواند از طریق یكسری از راهها تولید شود اما دوراه بسیار رایج است .

 

منشور  Glan-Thompson

دو منشور ساخته شده از مادة  ( Usually Calate ) bire fringent در طول وترهایشان به یكدیگر متصل می شوند . ضخامت لایة چسب و شاخص آن دقیقاً كنترل می شود .

معمولاً برخورد یك اشعه به سطح خارجی یك منشور بسته به قطبش دو اشعة مجزا ( یك اشعه معمولی و یك اشعه غیر معمولی ( ویژه ) تقسیم می شود . اشعة غیر معمولی ( ویژه ) بدون شكست مستقیماً عبور می كند اما اشعه معمولی در جهت ( زاویه )  Brewster شكسته می شود . این موضوع علاوه بر این در  ( 5.4.4.1) مواد bire fringent بحث می شود.

ابزار ( دستگاه ) معمولاً در شكل یك چهارضلعی ساخته می شود این موشوع رسیدن به فلز را در برخورد اشعه به سطح منشور ( برای سیستم بازتاب ) ممكن می سازد . و هنوز هم با سطح قطری در زاویه مناسب تر مواجه می شود . در ابزارهای واقعی سطوح ورودی و خروجی حتماً بازتاب می شوند .

مكعب قطبش  Beam Splitter 

این ابزارها همان نقش منشور  Glan – Thompson را بازی می كنند به جز آنكه به جای استفادة از یك كریستال bire fringent آنها از یك تركیب لایه ها از مواد دی الكتریكی در یك فصل مشتریك قطری بین دو منشور استفاده می كنند .

 ( 5.4.4.1 ) مواد bire fringent

bire fringent یك خاصیت در بعضی از مواد است به طوریكه نور از قطبشهای مختلف یك فهرست متفاوت انكساری با آن ماده می چیند .یك اشعه غیر قطبیده یا باریكه ای از نور ازامواج عمودی واقعی قطبیده تشكیل می شود كه این دو اشعه مجزا در داخل مادة bire fringent تقسیم می شود عملكرد ( طرزكار ) جداكنندهها و منتشر كندهها ( پخش كننده ها ) برانار bire fringent استوار می باشد ( یا در حداقل قطبش ) . مواد بسیاری وجود دارند كه خواص bire fringent رانشان می دهند .  Calcite  () و  rutile   ( ) معولاً به خاطرخواص bire fringent شان استفاده می شوند . كوارتز نیز این خواص را دارد می تواند درموقعیتهای زیادی ایجاد مشكل كند . یك مادة bire fringent یك ساختار كریستالی دارد. در داخل این ساختار یك محور نوری وجود دارد . ( در بعضی ازمواد بیشتر از یكی ) هنگامی كه یك اشعه تحت یك زاویه به محور نوری كربستال وارد می شود آن اشعه به دو اشعه تقسیم می شود. یك اشعه ( معمولی ) قطبش عمودی دارد اشعة دیگر ( اشعه غیر معمولی ) نسبت به اشعه معمولی قطبش  Orthogonal دارد . برای اشعة معمولی ماده یك فهرست انكسای ثابت را نماش می دهد ( در مورد  Calcite  66/1 ) برای اشعه غیر معمولی بسته به زوایه برخورد بخشی از اشعه اصلی ماده یك فهرست انكساری متغییر را نمایش می دهد . ( بین  1.49 تا 1.66 ) یك اثر ( ) بسیار مفیدی در اینجا این است كه ما می توانیم یك زوایه برخوردی را آنچنان كه یك اشعه با فصل مشترك هوا-ماده مواجه می شود بیابیم . اشعة معمولی شكسته می شود اما اشعهغیر معمولی بازتاب می شود. زوایة برخوردی در موردی كه این اتفاق می افتد  Brewster نامیده می شود . این یك راه خوب برای جدایی یك اشعة غیر قطبیده به دو اشعه قطبیدة  Orthogonal است

بسیاری از مواد معمولی اثر فوق را نمایش میدهند هنگامی كه نور قوی خورشید روی آنها می افتد نور یك قطبش آن جذب و نور قطبش  Orthogonal بازتاب می شود .

برای مثال برگ سبز یك درخت در نور مستقیم خورشید به نظر می رسد علت این موضوع بارتاب قطبش قوی از سطح می باشد . اگر شما در حال گرفتن عكس از یك صفحة درخشندة نورانی باشید شما می توانید از یك فیلتر قطبنده استفاده كنید . اگر فیلتر را به زوایة صحیح بچرخانید بازتاب قطبیده ( از سطح ) بلوكه خواهد شد . ولی تنها قسمتی از نور تابیده شده دقیقاً از یر سطح بلوكه خواهد شد . بنابراین رنگها تشدید می شوند . 

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل