برترین فایل اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 160
حجم فایل 201 کیلو بایت

اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

فهرست مطالب

عنوان                               صفحه

فصل اول : مقدمه‌ای در مورد خطوط انتقال و رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال

مقدمه …………………………………..

مفهوم رگولاسیون ولتاژ ……………………..

الف- خطوط انتقال كوتاه ……………………

ب- خطوط انتقال متوسط ……………………..

ج – خطوط انتقال بلند ……………………..

تاثیر ولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال ………..

 راه‌حل‌های كنترل ولتاژ در شبكه ……………..

 عوامل افت ولتاژ …………………………

 اهداف ………………………………….

 فصل دوم

 تعاریف یك سیستم قدرت و انواع شبكه‌ها ……….

 تاثیرولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال ………..

 علل استفاده از شبكه‌های سه فاز …………….

انواع شبكه‌ها …………………………….

افت ولتاژ و تلفات انرژی …………………..

 طراحی شبكه‌های توزیعی …………………….

 فصل سوم : مقدمه‌ای بر انواع انرژی در ایران

 تولید و توزیع …………………………..

منابع انرژی برق در ایران ………………….

 انتقال و توزیع برق ………………………

 توزیع نیرو ……………………………..

 منابع انرژی طبیعی جدید و طبیعی موجود ………

 فصل چهارم : انتخاب سطح ولتاژ در انتقال

 مقدمه ………………………………….

 انتخاب ولتاژ اقتصادی …………………….

 الف) تعیین ولتاژ به كمك رابطه تجربی استیل ….

ب) تعیین ولتاژبه كمك منحنی تغییرات ولتاژ ……

 ج) رابطه تجربی جهت تعیین ولتاژ انتقال در مسافت طولانی   

د) یك رابطه تجربی دقیق جهت تعیین ولتاژ در انتقال   

فصل پنجم : بررسی انجام ولتاژ‌ها

مقدمه …………………………………..

اضافه ولتاژهای موجی ………………………

 اضافه ولتاژهای موقت ……………………..

 فصل ششم : اثر نوسانات ولتاژ بر دستگاه‌های الكتریكی و روشهای اصلاح آن

چكیده …………………………………..

1-                                                                                                                                                                                                                                                              اثر تغییرات ولتاژ بر عملكرد وسایل الكتریكی …………….

2-                                                                                                                                                                                                                                                               افت ولتاژ مجاز در اجزاء شبكه ……………………………

3-                                                                                                                                                                                                                                                               روشهای تنظیم ولتاژ در شبكه توزیع ………………………

4-                                                                                                                                                                                                                                                              تنظیم در قسمتهای مختلف شبكه توزیع …………………………

5-                                                                                                                                                                                                                                                              روش كنترل دستگاههای تنظیم ولتاژ …………………….

فصل هفتم : بهبود تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع انرژی الكتریكی

مقدمه …………………………………..

 تصحیح كننده ولتاژ ترانسفورماتوری ………….

 تصحیح كننده ولتاژ راكتیو TSC/TSR……………

فصل هشتم : تنظیم سریع ولتاژ ژنراتور

1-                                                                                                                                                                                                                                                              تنظیم كننده تیریل …………………………………..

2-                                                                                                                                                                                                                                                               تنظیم كننده سكتور گردان ……………………………..

3-                                                                                                                                                                                                                                                              تنظیم كننده روغنی …………………………………..

4-                                                                                                                                                                                                                                                              تنظیم كننده آمپلیدین ………………………………..

فصل نهم : سیستم MOSCAD برای جبران افت ولتاژ

كاربرد عملی ……………………………..

مراحل تولید و توزیع نیروی برق ……………..

 سیستم اتوماتیك كنترل شبكه توزیع از راه دور DA.

پایه واساس طرز كار سیستم كنترل از راه دور DA…

 مشخصات مهم و اصلی MOSCADRTU……………….

شرح جعبه MOSCAD كنترل از راه دور و قابل برنامه‌ریزی

 ارتباط متغیرها ………………………….

فصل دهم : تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور

 تنظیم طولی ولتاژ ………………………..

 تنظیم ولتاژ زیربار ………………………

 تنظیم عرضی ولتاژ ………………………..

فصل یازدهم : بررسی كنترل ولتاژ و راههای جبران سازی آن

 الف ) كنترل قدرت راكتیو و ولتاژ توسط ترانسفورماتورهای متغییر ………………………………………..

ب‌)  عملكرد خطوط انتقال بدون جبران كننده ………

1-                                                                                                                                                                                                                                                              خط انتقال در شرایط بی‌باری …………………………….

2-                                                                                                                                                                                                                                                               خط انتقال در شرایط بارداری ……………………………

 ج ) جبران كننده‌های ثابت ، موازی در سیستم به هم پیوسته  

 د) انواع جبران كننده‌ها …………………..

جبران كننده‌های راكتیو …………………….

و ) كندانسورهای سنكرون ……………………

هـ) جبران كننده‌های استاتیك ………………..

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل