برترین فایل اصول برنامه ریزی و ساخت مجتمع های فرهنگی

اصول برنامه ریزی و ساخت مجتمع های فرهنگی

دسته بندی عمران
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 22
حجم فایل 17 کیلو بایت

اصول برنامه ریزی و ساخت مجتمع های فرهنگی

برنامه ریزی و ساخت

اصول برنامه ریزی و ساخت مجتمع های فرهنگی:

– برنامه ریزی فیزیكی :

می توان گفت كه برنامه ریزی دانشكده تنها نشان دهنده استخوان بندی اطلاعات است كه برای جایگزین كردن فضاها در دانشكده لازم می باشد. به این ترتیب طرح با استفاده از گزارش توجیهی و برنامه ریزی فیزیكی فادر به شناخت و درك كامل از فضا و در نتیجه جایگزینی آن می باشد.

– نحوه تشكل فضایی یك دانشكده معماری و شهرسازی :

بخش آموزشی       

بخش كمك آموزشی     

بخش خدماتی   

 4- بخش اداری

بخش آموزشی به دو قسمت آموزش نظری و عملی تقسیم می گردد كه دانشجویان در آنها اصول مربوط به دروس مورد نظر را فرا می گیرند.

مكانهای آموزشی چند طبقه طرح با نقشه كشی گوشه‌ها و كرویدها آغاز می گردد.

هیچ نقطه ای از كلاسهای درس نباید بیشتر از 30 متر از نزدیكترین پلكان فرار یا از دربهای پلكانهای داخلی فاصله داشته باشد.

 لذا طول حداكثر یك بلوك با پلكان مركزی تقریباً 50 متر با سه پلكان 120 متر بوده و فاصله بین پلكانها 50 تا تقریباً كمتر از 55 متر باشد.

پا پله‌های معمولی 152میلیمتركف پله297 میلیمترحداكثر  تعداد پاپله در هر رشته پله16 عدد می باشد.

ارتفاع طبقه مساوی یا بیش از 35/3 متر است.

طول رشته پله بدون پاگرد 47/4 متر می باشد. پلكان باید كمتر یا مساوی 60 متر دورتر مثلاً در مركز بلوك (1) ساختمان در گوشه (6) در توسعه به طرف بال ساختمان (4) در گوشه بداخل آمده (5) بلافاصله مجاور توالت و غیره قرار گیرد.كریدورهای یك جهتی (3تا5) بهتر بوده ولی گرانتر از كریدورهای دو جهتی است.

اینها را می توان از انتها با مزیت آنكه اگر از 18 تا كمتر از 25 متر عمق داشت. با حداكثر مساحت پنجره بدون دیده شدن تیر سر درگاه رنگ روشن نمودن دیوار و سقف و كف ها روشن نمود.

– اتاق های كنفرانس و آمفی تاترها:

سالن سخنرانی بایستی طوری طراحی شود كه دانشجویان از پشت وارد شوند . (با صندلیهای برجسته در آخرین ردیف یا در صورت خیلی بزرگ بودن تاتر در ارتفاع میانی) سخنرانان مستقیماً از آپارتمان یا قسمت خود به سمت میز خود می روند.

(1-4) برای اتاق سخنرانی كوچك با درب‌های به بیرون باز شو (12) اندازه‌های زیر كافی است :

                              گذرگاه دیوار پنجره    6/0 تا 75/0 متر

                              گذرگاه دیوار داخلی        85 تا 00/1 متر

                               گذرگاه عقبی                           75/0 تا 85/0 متر

در تاترهای سخنرانی طویل گذرگاه بین صندلیهای قدری پهن تر بوده و تاترهای سخنرانی پهن تر ترجیحا باید یك گذرگاه مركزی به پهنای 75/0 تا 00/1 متر داشته باشد كه به سمت جلو نیز باریكتر شود. فاصله ردیف جلو از تخته سیاه 5/2 تا 3 متر است.فضاهای لازم برای هر دانشجو در شرایط بسیار راحت 700*850 میلیمتر است با اندازه معمول 610*850 و مساوی یا بین 550*750 میلیمتر است. مساحت توصیه شده برای هر دانشجو با فضای سیركلاسیون 6/0 متر مربع برای هالهای سخنرانی كوچك با نشیمن معمولی می باشد.

ارتفاع طبقه باید تقریباً 50/3 متر برای اطاق سخنرانی كوچك قدری بیشتر برای نوع بزرگتر آن (مخصوصاً با نشیمن های پاپله عمیق) می باشد.

با روشنایی از طرف زاویه روشنایی روز اندازه گذاری شده در سطح بالاترین و دورترین میز از پنجره باید 25 سانتیمتر باشد. ارتفاع سكو معمولاً 200 تا 600 میلیمتر است.

 

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل