برچسب گذاری توسط: اصول بنیادی بافندگی

فایل کامل دانلود گزارش كارآموزی بافندگی با ژاكارد 68 صفحه

یافته های تاریخی حاكی از این است كه مصریان در حدود 6000 سال پیش پارچه‌های تاری پودی بافته اند و چینی‌ها نیز در حدود 4000 سال پیش پارچه های بسیار ظریفی از جنس ابریشم می بافتند گمان می رود كه دستگاه بافندگی دستی به دفعات زیاد در تمدن های مختلف ابداع شده است و این صنعت تا پیدایش ماكو به عنوان یك صنعت خانگی باقی ماند كی در سال 1733 عبور ماكو از دهنه