برترین فایل تحقیق تهویه مطبوع

تحقیق تهویه مطبوع

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 41
حجم فایل 58 کیلو بایت

تحقیق تهویه مطبوع

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول :

توضیح تأسیسات كارخانه (ایران آوند فر)

مقدمه

1-علت ایجاد تأسیسات

2-ساختار تأسیسات

3-نگهداری

4-تیم فنی

5-ارزیابی

6-نتیجه گیری

 

فصل دوم :

كولر آبی و فن كوئل

سیستم مكانیكی و برق كولر آبی

سیم كشی برق و نصب كلید فرمان

سرویس و نگهدازی كولر آبی در فصل تابستان

سیستم های مكانیكی و برق فن كوئل

انواع فن كوئل ها جهت ارسال هوا

 

فصل سوم :

تحقیق تهویه

تعمیر اساسی كمپرسور

تعویض یاتاقانها

تعمیر كاسه نمد میل لنگ

عنوان

تعمیر صفحه سوپاپ كمپرسور

مونتاژكمپرسور

آزمایش كمپرسور تعمیر شده

نصب كمپرسورهای نوع باز

سرویس كمپرسورهای بسته

سرویس كندانسور

سرویس كلافهای كندانسور هوایی

هواگیری كلاف كندانسور

پیاده كردن كندانسورهای هوایی

تعمیر كندانسورهای هوایی

نصب كلافهای تقطیر هوایی

سرویس كلافهای كندانسور آبی

پیاده كردن كندانسورهای آبی

تعمیر كندانسورها و مخازن تجمع مایع

نصب كلافهای كندانسور آبی

سرویس كلافهای كندانسور تبخیری

سرویس ماشین یخ سازی

سرویس شیرهای آب

جریان محدود آب

جریان بیش از حد آب

ردیابی عیوب مدار جریان آب

پیاده كردن شیر آب

تعمیر شیرهای آب

نصب و تنظیم شیرهای آب

سرویس كلافهای تبخیر انبساط مستقیم

عنوان

پیاده كردن كلاف تبخیر (سیستم خشك)

تعمیر كلافهای تبخیر انبساط مستقیم

نصب كلافهای تبخیر انبساط مستقیم

كنترل ماده سرمازای كلافهای تبخیر خشك

سرویس كردن سوپاپهای انبساط حرارتی

تعمیر صافی های گرفته شده

پیاده كردن سوپاپهای انبساطی

تعمیر سوپاپهای انبساطی

نصب سوپاپهای انبساطی

سرویس كلافهای تبخیر انباشته

پیاده كردن كلافهای آغشته

تعمیر كلافهای تبخیر آغشته

نصب كلافهای تبخیر آغشته

نصب سوپاپهاس دو حرارتی

سرویس سوپاپهای دو حرارتی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


برترین فایل تحقیق تهویه مطبوع

تحقیق تهویه مطبوع

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 41
حجم فایل 58 کیلو بایت

تحقیق تهویه مطبوع

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول :

توضیح تأسیسات كارخانه (ایران آوند فر)

مقدمه

1-علت ایجاد تأسیسات

2-ساختار تأسیسات

3-نگهداری

4-تیم فنی

5-ارزیابی

6-نتیجه گیری

 

فصل دوم :

كولر آبی و فن كوئل

سیستم مكانیكی و برق كولر آبی

سیم كشی برق و نصب كلید فرمان

سرویس و نگهدازی كولر آبی در فصل تابستان

سیستم های مكانیكی و برق فن كوئل

انواع فن كوئل ها جهت ارسال هوا

 

فصل سوم :

تحقیق تهویه

تعمیر اساسی كمپرسور

تعویض یاتاقانها

تعمیر كاسه نمد میل لنگ

عنوان

تعمیر صفحه سوپاپ كمپرسور

مونتاژكمپرسور

آزمایش كمپرسور تعمیر شده

نصب كمپرسورهای نوع باز

سرویس كمپرسورهای بسته

سرویس كندانسور

سرویس كلافهای كندانسور هوایی

هواگیری كلاف كندانسور

پیاده كردن كندانسورهای هوایی

تعمیر كندانسورهای هوایی

نصب كلافهای تقطیر هوایی

سرویس كلافهای كندانسور آبی

پیاده كردن كندانسورهای آبی

تعمیر كندانسورها و مخازن تجمع مایع

نصب كلافهای كندانسور آبی

سرویس كلافهای كندانسور تبخیری

سرویس ماشین یخ سازی

سرویس شیرهای آب

جریان محدود آب

جریان بیش از حد آب

ردیابی عیوب مدار جریان آب

پیاده كردن شیر آب

تعمیر شیرهای آب

نصب و تنظیم شیرهای آب

سرویس كلافهای تبخیر انبساط مستقیم

عنوان

پیاده كردن كلاف تبخیر (سیستم خشك)

تعمیر كلافهای تبخیر انبساط مستقیم

نصب كلافهای تبخیر انبساط مستقیم

كنترل ماده سرمازای كلافهای تبخیر خشك

سرویس كردن سوپاپهای انبساط حرارتی

تعمیر صافی های گرفته شده

پیاده كردن سوپاپهای انبساطی

تعمیر سوپاپهای انبساطی

نصب سوپاپهای انبساطی

سرویس كلافهای تبخیر انباشته

پیاده كردن كلافهای آغشته

تعمیر كلافهای تبخیر آغشته

نصب كلافهای تبخیر آغشته

نصب سوپاپهاس دو حرارتی

سرویس سوپاپهای دو حرارتی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل