برترین فایل تحقیق خوردگی

تحقیق خوردگی

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 20
حجم فایل 64 کیلو بایت

تحقیق خوردگی

خوردگی عامل بخش عمده ای از شكست سازهای فلزی است و اهمیت آن نه تنها از ایننظر است كه شكست در بیشتر موارد ناگهانی است بلكه بیشتر به علت حضور و تاثیر همه جانبه آن می باشد خوردگی  عبارت است از تخریب ناخواسته یك ماده بر اثر واكنش آن با محیط اطرافش تعریف كلی است و تمام موارد از جمله فلزات، سرامیك ها، و پلاستیك ها را در بر می گیرد. در اینجا بحث درباره خوردگی فلزات می باشد. فلزات می باشد. فلزات قابلیت هدایت الكتریكی زیادی دارند و فرایند خوردگی در آن ها از نوع الكتروشیمیایی می باشد در حالی كه برای مواد غیر هادی از نوع شیمیایی است و اصول شیمی فیزیكی درباره آن ها مطرح می شود.

   بهبود رفتار خوردگی فلزات از نظر اقتصادی و پیشرفت جامعه اهمیت بسزایی دارد و لذا آموزش و گردآوری اطلاعات در این زمینه بسیار مفید می باشد.

در عمل با انجام فرآیندهای بر روی فلز یا محیط اطراف آن و یا هر دو خوردگی كنترل می شود

كنترل محیط ممكن است شامل كنترل تركیب شیمیایی محیط اطراف فلز كاهش رطوبت اتمسفر هوازدایی الكترولیت تبخیر دادن PH به میزان مجاز حذف باكتری ها، كاهش دما واضافه كردن مواد شیمیایی برای كاهش سرعت خوردگی باشد این ها عملیات های مهم برای كاهش خوردگی بخصوص از طریق ایجاد پوشش مهمترین عاملی است كه در اینجا به آن می پردازیم.

  از نظر تولید باید فلز یا آلیاژی را تهیه كرد كه به هنگام ساخت سازه در محیط های مختلف دارای مقاومت به خوردگی باشد مثلا اضافه كردن 1% قطع به آلیاژ های 30-70 و 40 و 60 مس و روی مقاومت به خوردگی را در محیط های دریایی افزایش می دهد همچنین می توان مقدار كمی مس و كروم را به فولادهای ساختمانی كم كربن یا كربن متوسط اضافه نمود. افزودن كروم و نیكل به فولادهای كم كربن و ایجاد فولادهای زنگ نزن برنج های قلع دار و فولادهای (Con-Ten) نمونه هایی از روش هایی هستند كه می توان با ان ها مقاومت به خوردگی را بهبود بخشید بدون آنكه در خواص مكانیكی آلیاژ تغییری ایجاد شود. همچنین از عملیات سطحی نیز می توان برای بهبود مقاومت به خوردگی استفاده نمد. به این صورت كه فلز یا الیاژ نسبتا ارزانی مانند فولاد ماده كربنی را انتخاب نمود و فلزات گران تر مانند كروم یا قلع را برای ایجاد خواص سطحی بر روی آن پوشش داد انتخاب مواد پوشش دهند به ظاهری كه از قطعه انتظار می رود همچنین به میزان سادگی اعمال پوشش و محل و شرایط كاربرد آن بستگی دارد اگر هدف از حفاظت از جلوگیری از تشكیل محصول ناخواسته ناشی از خوردگی باشد و تكمیل فلزی و سطح غیر ضروری باشد آن گاه پوشش های غیر فلزی مناسب تر خواهد بود. رنگ پوشش تكمیل كننده ارزانی است و به آسانی می توان آن را تجدید كرد ولی اگر غیر قطعه پوشش شونده بیش از بیست سال باشد استفاده از یك پوشش اولیه داخلی ضروری خواهد بود.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


برترین فایل تحقیق خوردگی

تحقیق خوردگی

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 20
حجم فایل 64 کیلو بایت

تحقیق خوردگی

خوردگی عامل بخش عمده ای از شكست سازهای فلزی است و اهمیت آن نه تنها از ایننظر است كه شكست در بیشتر موارد ناگهانی است بلكه بیشتر به علت حضور و تاثیر همه جانبه آن می باشد خوردگی  عبارت است از تخریب ناخواسته یك ماده بر اثر واكنش آن با محیط اطرافش تعریف كلی است و تمام موارد از جمله فلزات، سرامیك ها، و پلاستیك ها را در بر می گیرد. در اینجا بحث درباره خوردگی فلزات می باشد. فلزات می باشد. فلزات قابلیت هدایت الكتریكی زیادی دارند و فرایند خوردگی در آن ها از نوع الكتروشیمیایی می باشد در حالی كه برای مواد غیر هادی از نوع شیمیایی است و اصول شیمی فیزیكی درباره آن ها مطرح می شود.

   بهبود رفتار خوردگی فلزات از نظر اقتصادی و پیشرفت جامعه اهمیت بسزایی دارد و لذا آموزش و گردآوری اطلاعات در این زمینه بسیار مفید می باشد.

در عمل با انجام فرآیندهای بر روی فلز یا محیط اطراف آن و یا هر دو خوردگی كنترل می شود

كنترل محیط ممكن است شامل كنترل تركیب شیمیایی محیط اطراف فلز كاهش رطوبت اتمسفر هوازدایی الكترولیت تبخیر دادن PH به میزان مجاز حذف باكتری ها، كاهش دما واضافه كردن مواد شیمیایی برای كاهش سرعت خوردگی باشد این ها عملیات های مهم برای كاهش خوردگی بخصوص از طریق ایجاد پوشش مهمترین عاملی است كه در اینجا به آن می پردازیم.

  از نظر تولید باید فلز یا آلیاژی را تهیه كرد كه به هنگام ساخت سازه در محیط های مختلف دارای مقاومت به خوردگی باشد مثلا اضافه كردن 1% قطع به آلیاژ های 30-70 و 40 و 60 مس و روی مقاومت به خوردگی را در محیط های دریایی افزایش می دهد همچنین می توان مقدار كمی مس و كروم را به فولادهای ساختمانی كم كربن یا كربن متوسط اضافه نمود. افزودن كروم و نیكل به فولادهای كم كربن و ایجاد فولادهای زنگ نزن برنج های قلع دار و فولادهای (Con-Ten) نمونه هایی از روش هایی هستند كه می توان با ان ها مقاومت به خوردگی را بهبود بخشید بدون آنكه در خواص مكانیكی آلیاژ تغییری ایجاد شود. همچنین از عملیات سطحی نیز می توان برای بهبود مقاومت به خوردگی استفاده نمد. به این صورت كه فلز یا الیاژ نسبتا ارزانی مانند فولاد ماده كربنی را انتخاب نمود و فلزات گران تر مانند كروم یا قلع را برای ایجاد خواص سطحی بر روی آن پوشش داد انتخاب مواد پوشش دهند به ظاهری كه از قطعه انتظار می رود همچنین به میزان سادگی اعمال پوشش و محل و شرایط كاربرد آن بستگی دارد اگر هدف از حفاظت از جلوگیری از تشكیل محصول ناخواسته ناشی از خوردگی باشد و تكمیل فلزی و سطح غیر ضروری باشد آن گاه پوشش های غیر فلزی مناسب تر خواهد بود. رنگ پوشش تكمیل كننده ارزانی است و به آسانی می توان آن را تجدید كرد ولی اگر غیر قطعه پوشش شونده بیش از بیست سال باشد استفاده از یك پوشش اولیه داخلی ضروری خواهد بود.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل