فایل کامل پاورپوینت کشاورزی با عنوان زراعت و اصلاح نباتات 214 صفحه

شما برای دریافت پاورپوینت کشاورزی با عنوان زراعت و اصلاح نباتات به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت کشاورزی با عنوان زراعت و اصلاح نباتات را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پاورپوینت کشاورزی، گیاهشناسی و حشره شناسی با عنوان زراعت و اصلاح نباتات در 214 صفحه

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 214

حجم فایل: 374 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

این پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه

طبقه بندی علمی گیاهان

ترتیب طبقات عبارتند از :

غلات

حبوبات

گیاهان روغنی

گیاهان علوفه ای

گیاهان ریشه ای

گیاهان لیفی

گیاهان غده ای

گیاهان قندی

گیاهان دارویی

گروه بندی بر اساس مورد مصرف خاص

گروه بندی بر اساس عكس العمل به طول روز

گروه بندی بر اساس طول دوره ی رشد

گروه بندی بر اساس حرارت مطلوب رشد

گیاهان سرمادوست

گیاهان گرمادوست

گروه بندی بر اساس طول عمر

گروه بندی بر اساس عملیات زراعی

گیاهان وجینی

گیاهان غیر وجینی

GENERAL FARMING (زراعت عمومی )
مقدمه:

فلات (PLATEOU) دو مشخصه دارد :

FALLOW

AGRONOMY

از دیدگاه علم زراعت برای افزایش تولید محصولات كشاورزی سه راه پیشنهاد شده است

زراعت سطحی EXTENSIVE FARMING زراعت فشرده INTENSIVE FARMING

(طبقه بندی گیاهان زراعی CROPS )

طبقه بندی بر اساس هدف تولید :

غلات CEREALS

حبوبات LEGUMES

گیاهان علوفه أی FODELER CROPS

گیا هان ریشه أی ROOTY OR RADICAL CROPS

گیا هان فیبری یا لیفی FIBEROUS CROPS

گیاهان غده أی GLANDIFORM /CROPS

گیاهان داروی: MEDICINAL /C

گیاهان قندی SUGAR/C

گیاهان تدخینی SMOKING

گیاهان روغنی OIL CROPS

طبقه بندی بر اساس هدف خاص :

گیاهان

گیاهان پوششی COVER CROPS

گیاهان مكمل COMPLEMENTALY/C

گیاهان سیلویی SILAGE /C

گیاهان تقویت كننده یا اصلاح كننده SOIL CODITIONER /C

گیاهان همراه CYNERGIC /C

نباتات غله ای TRAPPING /C

جنبه های فیزیولوژیکی غلات :

فرایند فتوسنتز :

کارایی فتو سنتز :

فتوسنتز و عملکرد غلات :

اختلاف در کارایی فتوسنتز :

گیاهان C3 و C4 :

دو نوع تنفس وجود دارد :

مستقل از نور :

تنفس در حضور نور

اختلافات گیاهان C3 و C4 :

نمو گیاه و فتو سنتز :

روابط مخزن – منبع :

برنج

مقدمه

توصیف کلی برنج :

سازگاری

آب و هوا :

خاک

برنج غرقابی :

برنج شناور :

برنج آپلند ( کوهی )

تیپ های برنج :

بیوتیپ های برنج :

تغییرات مورفولوژیکی اساس و اصول تولید مرتبط با انقلاب سبز باعث سرمایه گذاری زیاد در برنج گردید که توسط چاندرا لیست شده است :

خصوصیات خاک برنج های غرقابی و شناور

اثرات غرقابی برروی خاک ها :

عوامل موثر بر استفاده از کودهای ازته به شرح زیر است :

تغییرات فیزیکی

تغییرات میکروبی

تغییرات شیمیایی

کود های بیولوژیکی :

تولید به روش راتون در برنج ( راتون کراپینگ )

پذیرش راتون در سیستم های کشاورزی فشرده محدود بوده است که دلایل عمده آن عبارتند از :

نکات قابل توجه در عملیات برنج :

مقایسه سیستم های کشت برنج :

آبکشت یا هایدروپونیک(مقاله ای از کار عملی کشت هیدروپونیک در کانکس)

مقدمه

هدفها و امکانات گوناگون کاربرد آبکشت (مزایا):

معایب آبکشت:

احتیاجات غذایی گیاه:

مواد و روشها:

بحث و نتیجه گیری:

پیشنهادات و انتقادات:

بخش سوم: حشرات و اهمیت آنها
فصل اول:کلیات

بعضی از علل پایداری حشرات عبارتند از:

معایب حشرات:
محاسن حشرات:

فصل دوم:
مورفولوژی ، تشریح و فیزیولوژی

جلد و مشتقات آن

ماهیچه ها :

ساختمان سر و ضمائم آن

قسمتهای مختلف سر و محل قرار گرفتن آنها

از نظر قرار گرفتن سر نسبت به محور بدن و طرز باز شدن دهان به طور کلی سه حالت زیر در حشرات مشاهده می شود:

پروگنات

اورتوگنات

اپیستوگنات

پیوستهای سر:
شاخکها :

اشکال شاخک :

شاخک دوکی Fusiform

شاخک نخی Filiform

شاخک موئی Setaceous

شاخک تسبیحی Moniliform

شاخک چماقی Claviform

شاخک سنجاقی Capitate

شاخک اره ای Serrate

شاخک زانوئی Geniculate

شاخک ورقی Lamellate

شاخک شانه ای Pectinate Bipectinate

شاخک میله ای Stylate

شاخک مودار Aristate

شاخک پروش Plumose

قطعات دهان :

لب بالا Labrum

آرواره بالا Mandible

آرواره پائین Maxilla

لب پائین Labium

هیپوفارنکس

تیپ زننده (مکنده زننده)
Piercing – Sucking

تیپ مکنده Siphoning

تیپ لیسنده Sponging

تیپ مخطط Chewing – Lapping

قفسه سینه Thorax و ضمائم آن

ضمائم قفس سینه عبارتند از:
پاها (Legs):

اشکال عمده پا به قرار زیرند

پاهای دونده

پاهای رونده

پاههای کننده

پاهای جهنده

پاههای شکاری

پاهای شناوری

بال ها (Wings) :

بر طبق نظریه کامستوک و نیدهام رگهائی طولی بال به قرار زیر هستند :

رگهای عرضی که از نظر رده بندی اهمیت دارند ، به قرار زیر هستند :

شکم : ( Abdomen)

پیوستهای شکم:

تشریح و فیزیولوژی:

دستگاه گوارش Digestive system

دستگاه دفع حشرات :

دستگاه تنفس:Respiratory system

مکانیسم تنفس در حشرات

متابولیسم تنفس

دستگاه گردش خون Circulatory system:

مکانیسم گردش خون

ترکیبات خون

اهم سلولهای خون عبارتند از :

ث – دستگاه تولید مثل Reproductive system :

دستگاه تناسلی نر

دستگاه تناسلی ماده

لوله های تخم برحسب وجود یا عدم وجود سلولهای غذائی و طرز قرار گرفتن آنها دو نوعند

دستگاه عصبی Nervous system:

مغز از سه قسمت زیر تشکیل یافته است.

عصب های مغز شامل

اعضاء حسی در حشرات :

حس بینایی

حس شنوایی

حس لامسه

حس چشایی

حس بویایی

آنتوژنی و بیولوژی :

نشو و نمای حشرات از بدو پیدایش تا رسیدن به مرحله بلوغ شا مل دو مرحله است

نشو و نمای جنینی :

نشو و نمای بعد از دوره جنینی :

مکانیسم دگردیسی Metamorphosis :

تقسیم حشرات با توجه به مراحل رشدی بعد از نشو و نمای جنینی

تقسیم حشرات با توجه به مراحل رشدی بعد از نشو و نمای جنینی

حشرات بدون استحاله ( Ametabola )

حشرات پالئومتابولا Paleometabola

حشرات پورومتابولا Paurometabola

حشرات همی متابولا Hemimetabola

حشرات نئو متابولاNeometabola

ب- حشرات با استحاله کامل Holometabola

مراحل نشو و نمای فردی در حشرات Ontogeny

حشرات از لحاظ تولید مثل به سه گروه به شرح زیر تقسیم می شوند:

تخمگذار Oviparous

زنده زا Viviparous

Ovoviviparous

لارو Larve

اشکال لاروی

کامپودوئی فرم Campodeiform

لارو کاربی فرم Carabiform

لارواروسیفرم Eruciform

لارو اسکارابیفرم

لارو الاتریفرم Elateriform

لارو ورمیفرم Vermiform

لارو پلاتیفرم Platiform

از نظر شکل خارجی ، وجود یا عدم وجود پیوست های آزاد در سطح خارجی بدن ، در شفیره اشکال زیر دیده می شود:

شفیره آزادLiberal pupa

شفیره غیر آزاد Obtecte pupa

شفیره مخفی Coarctate pupa

حشره کامل Adult

تولید مثل Reproduction

روش های تولید مثل

پدوژنز paedogenesis

نئوتنی Neoteny

چند جنینی Polyembryony

نئوتنی Neoteny

چند جنینی Polyembryony

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت کشاورزی با عنوان زراعت و اصلاح نباتات ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت کشاورزی با عنوان زراعت و اصلاح نباتات – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت کشاورزی;پاورپوینت گیاهشناسی;پاورپوینت حشره شناسی;زراعت و اصلاح نباتات;پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات;تحقیق درباره زراعت و اصلاح نباتات

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل