کاملترین فایل ترجمه تحقیق درباره پروتکل های روتین و عادی اینترنتی Survey on Mobile Ad Hoc Network Routing Protocols

ترجمه تحقیق درباره پروتکل های روتین وعادی اینترنتی Survey on Mobile Ad Hoc Network Routing Protocols فایل فارسی فایل لاتین

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 18
حجم فایل 347 کیلو بایت

ترجمه تحقیق درباره پروتکل های روتین وعادی اینترنتی  Survey on Mobile Ad Hoc Network Routing Protocols

 

A “mobile ad hoc network” (MANET) is an autonomous system of mobile routers connected
by wireless links. The routers are free to move randomly and organize themselves arbitrarily;
thus, the network’s wireless topology may change rapidly and unpredictably. Such a network
may operate in a standalone fashion, or may be connected to the Internet. Multi hop, mobility,
large network size combined with device heterogeneity, bandwidth and battery power constrain
make the design of adequate routing protocols a major challenge. In recent years, many routing
protocols have been proposed for MANET. Basically these protocols can be fit in one of two
major categories: on-demand such as AODV [1] and DSR [2], and proactive such as DSDV [3]
and OLSR [4]. The review and performance comparison of these protocols are in [5][6][7]. A
more comprehensive survey can be found in [8]. In this survey, we will not focus on individual
routing protocols; instead we will discuss some new ideas proposed recently mainly to improve
MANET throughput and scalability in different ways with some new routing metrics, new
technologies such as multi-rate, multi-channel and hierarchical structure, by using cross-layer
design.

A “mobile ad hoc network” (MANET) is an autonomous system of mobile routers connectedby wireless links. The routers are free to move randomly and organize themselves arbitrarily;thus, the network’s wireless topology may change rapidly and unpredictably. Such a networkmay operate in a standalone fashion, or may be connected to the Internet. Multi hop, mobility,large network size combined with device heterogeneity, bandwidth and battery power constrainmake the design of adequate routing protocols a major challenge. In recent years, many routingprotocols have been proposed for MANET. Basically these protocols can be fit in one of twomajor categories: on-demand such as AODV [1] and DSR [2], and proactive such as DSDV [3]and OLSR [4]. The review and performance comparison of these protocols are in [5][6][7]. Amore comprehensive survey can be found in [8]. In this survey, we will not focus on individualrouting protocols; instead we will discuss some new ideas proposed recently mainly to improveMANET throughput and scalability in different ways with some new routing metrics, newtechnologies such as multi-rate, multi-channel and hierarchical structure, by using cross-layerdesign.

منت « شبکه موبایل Ad Hoc    »  که یک سیستم خودگردان از مسیریابهای موبایل است، از طریق پیوندهای بی سیمی متصل می گردد.این مسیریابها آزادند تا بطور تصادفی حرکت کنند و بطور قراردادی خودشان را سازمان بخشند.بنابراین احتمال دارد که مکان شتاسی بی سیم شبکه سریعاً و بطور غیر قابل پیش بینی تغییر کند.چنین شبکه ای ممکن است که بطور مستقل عمل کند ویا اینکه به اینترنت وصل شود.چیزی که به عنوان چالش اصلی به شمار می رود:پرش،تحرک،اندازه بزرگ شبکه ای که با وسایل نا همگن ترکیب می شود،پهنای باند و تحمیل قدرت باتری است که همه این موارد نیز موجب طراحی پروتکل ها با مسیریابی مناسب می شوند.در سالهای اخیر،پروتکل های مسیریاب زیادی برای منت پیشنهاد شده است.اساساً این پروتکل هل برای یکی از دو گروه اصلی متناسب خواهند بود:درخواستی؛ مانند(1)AODVو (2) DSR ، فعال سازی ؛ مانند (3)DSDV  و(4)OLSR  مقایسه اجرا و سرور این پروتکل ها در (7)و(6)و(5) هستند.یک بررسی پیچیده تر را میتوان در (8) پیدا کرد.در این بررسی، بر روی تک تک پروتکل های مسیریاب تمرکز نخواهیم کرد بلکه بجای آن ایده های جدیدی را که اخیراً جهت پیشرفت منت پیشنهاد کرده اند را مورد بحث قرار خواهیم داد.

این ایده ها با توان عملیاتی و قابل قیاس بودن را با روش های متفاوت و مسیریابهای متری جدید و تکنولوژیهای چند سرعتی،چند شبکه ای و ساختار سلسله مراتبی توسط طراحی لایه متقابل صورت می گیرد.

1) طراحی لایه متقابل از شبکه های بی سیم چند پرشی

در بسیاری از نرم افزارهای شبکه ای، پروتکل ها برای تشکیل یک توده پروتکل به چند واحد تقسیم می شوند.هر لایه با کمک لایه هایی که مستقیماً در زیر آن قرار دارند،استفاده از خدمات را ممکن می سازد و نیز خدمات را برای لایه هایی که در بالا قرار دارند مهیا می کند.مجموعه کوچکی از لایه های اصلی ، ارتباط بین لایه های مجاور را محدود کرده است. اصل لایه بندی ، طراحی و انجام کارها را ساده کرده و امکان پیاده سازی تناوبی لایه ها را مهیا ساخته است.موفقیت اینترنت قدرت طراحی لایه ای را در شبکه های سیم کشی شده نشان میدهد.ویژگی هلی شبکه های بی سیم در چندین روش با شبکه های سیم کشی شده فرق می کند که ظرفیث کم اتصال و سرعت بالای اشکالات موجب آن می باشد :

·       بخاطر تغییرپذیری کانال با مقیاس کوچک و بزرگ، کیفیت کانالها نسبت به تحرک و موقعیت گره در یک هزارم ثانیه تغییر می کند.پروتکل مسیریاب به سادگی نمی تواند مسیری را بر پایه پیام درخواست مسیر انتخاب کند(9).

·       ظرفیت پیوندهای بی سیمی به وضعیت پیوندهای دیگر در برد ارسال آن بستگی دارد.بنابراین دلیل دیگر تراکم استنتاج پیوندهای دیگر است.

بدلیل جفت سازی مستقیم بین لایه فیزیکی و لایه بالایی، توده پروتکل قدیمی برای شبکه های بی سیم کافی نمی باشد.متدلوژی طراحی لایه متقابل یک زمینه فعال تحقیقی برای پیشبرد عملکرد شبکه های بی سیم می باشد؛خایی که اطلاعات بطور دینامیکی بین لایه های مختلف پروتکل مبادله می شود.در یک شبکه بی سیم ،سه لایه فیزیکی ، MAC  و مسیریاب در کنار هم نسبت به منبع شبکه مخالفت می کنند.لایه فیزیکی با سرعت و قدرت انتقالی خود تصمیمات لایه های مسیریاب و MAC  را تحت تأثیر قرار می دهد.لایه MAC  مسئول برنامه ریزی و تخصیص کانال بی سیم است که نهایتاً پهنای باند موجود در فرستنده و تأخیر بسته کوچک را مشخص خواهد کرد.پهنای باند و تأخیر بسته نیز تصمیم لایه مسیریاب برای انتخاب پیوند را تحت تأثیر قرار می دهد.لایه مسیریاب برای باز پخش کردن بسته ها به مقصد ، پیوندهای بی سیم را انتخاب می کند.تصمیمات مسیریاب سطح مباخته در لایه MAC و پارامترهای لایه فیزیکی را تغییر می دهد.در اینجا مثالهایی از طراحی لایه متقابل در شبکه های بی سیم موجود است.در CDMA2000 HDR  (سرعت بالای اطلاعات)(10) هر گره بطور دوره ای کیفیت کانال را نسبت به ایستگاه بنیادی سنجیده و آنجا می فرستد،بنابراین به منظور پیشبرد توان عملیاتی ، ایستگاه بنیادی از اولویت خاصی برای استفاده کنندگان شبکه با کیفیت بهتر برخوردار است.طراحی لایه متقابل مشکل اثصال در کنترل قدرت و برنامه ریزی برای شبکه های بی سیم چند پرشی با QDS را مخاطب قرار می دهد.این عمل SINR و سرعت کم بعنوان فشار را برای کوچک سازی انتقال کلی در سراسر شبکه گرفته و فعل و انفعالات پروتکلهای مسیریاب و پروتکلهای MAC را برای شبکه های بی سیم تحت پارامترهای متحرک متفاوت را مورد مطالعه قرار میدهد.(12).تجارب با ترکیبات متفاوت پارامتری از پروتکلهای مسیریاب([13]برنامه LAR و DSR، AODV)،لایه MAC (MACA،IEEE 802/11 وcsma) ،سرعت گره ها و سرعت یک به یک بسته های اطلاعاتی بدست آمده اند.یک تکنیک آماری .ANOVA(تجزیه واریانس)برای آنالیز کردن نتایج مورد استفاده قرار می گیرد.نتایج اهمیت فعل و انفعالات بین متغیرها در عملکرد را نشان می دهد.(14) طرح ساده ای برای طراحی لایه متقابل است.پروتکل روتین AODV در شبکه Ad Hoc برای انتقال ویدیوئی بصورت صحیح زمانی استفاده می شود.اطلاعات روتین ایجاد شده بوسیله AODV می تواند در کاربرهای یرنامه ها تقسیم شوند.وقتی که فرستنده می خواهد اطلاعات را بفرستد ابتدا اطلاعات را کنترل خواهد کرد در (15)اطلاعات منحنی از موبایل بوسیله لایه های مختلفی همچون اینترنت شبکه انتقال و لوله های بالایی مورد استفاده قرار می گیرد

 

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل