فایل کامل مقاله تخلیه عرضی 17 صفحه

شما برای دریافت مقاله تخلیه عرضی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله تخلیه عرضی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

تحقیق تخلیه عرضی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 15 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقاله در مورد تخلیه عرضی

« تخلیه عرضی » موضوع 821 – كلیات

شاخص 821.1 – مقدمه :

تخلیه عرضی شامل انتقال جریان آب سطحی و نهر در عرض یك بزرگراه می باشد . این امر توسط فراهم كردن یك نهر سرپوشیده بایك پل برای انتقال جریان از یك طرف جاده به طرف دیگر یا عبور از نوع دیگری از مانع جریان انجام می شود . علاوه بر عمل هیدرولیك یك نهر سرپوشیده باید بارهای سازه و ترافیك بزرگراه و زمینی را منتقل نماید . طراحی نهر سرپوشیده ، شامل طراحی هیدرولیك و سازه هر دو می باشد . این بخش از راهنما به بررسی طرح هیدرولیك نهرهای سرپوشیده می پردازد . طدح های هیدرولیك و سازه هر دو باید با مهندسی خوب و اقتصاد سازگار باشد . یك فهرست اقلام موارد طراحی تخلیه خوب و عوامل اقتصادی مورد نظر در شاخص 801.4 در نظر گرفته می شوند . اطلاعات درباره مقررات نیازمندیهای استحكام ، ارتقاع سفره های سیری Fill Table رو سایر خصوصیات فیزیكی شكلهای نهر سـرپـوشیده دیگر و موارد ممـكن اسـت در فصـل 850، استـانداردهای فیزیكی یافت شود .

اطلاعات كامل تر در خصوص قوانین هیدرولیك و روش های مهندسی طراحی نهر سر پوشیده ممكن است در سری طراحی هیدرولیك شماره 5 ، ‏” طراحی هیدرولیك نهرهای سرپوشیدة بزرگراه ” یافت شود . ویژگیهای اصلی طرح نهر سرپوشیده و یك بازنگری خوب از موضوع در خطوط راهنمایی زهكشی بزرگراه AASIITO بحث شوند . سازه های با اندازة 6.1 متر در امتداد خط مركزی جاده بصورت پل ها طبقه بندی می شوند و یك شمارة پل تخصیص داده شده و توسط بخش سازه ها نگهداری و بازرسی می گردد . با این حال بعضی سازه های طبقه بندی شده به صورت پل ها به صورت هیدرولیك طراحی می گردند و از لحاظ سازه بصورت نهرهای سرپوشیده می باشند .

بعضی مثالها عبارت اند از نهرهای سرپوشیدة جعبة چند مانعی و نهرهای سرپوشیدة قوس مانند می باشد . نهرهای سرپوشیده ، همانطور كه از پل ها متمایز میشوند ، معمولاً با خاكریزی پوشیده می شوند و دارای مادة ساختمانی در اطراف كل محیط مرئی هستند ، اگر چه بعضی ها بر روی جا پاهای Footingsپهن با بستر نهر پشتیبانی میشوند كه به صورت كف نهر سرپوشیده عمل می نماید . پل ها برای بهره گیری از مزیت غرقه شدن تحت جریانهای سیلاب طراحی می گردند . در بسیاری از محلها ، یك پل یا یك نهرسرپوشیده هر دو نیازهای ساختمانی و هیدرولیكی عبور از نهر را ارضاء خواهند كرد . انتخاب سازه در این محلها باید بر پایة هزینه های ساخت و نگهداری ، احتمال خطر فروریزش failare ، احتمال خطر آسیب به اموال ، ایمنی ترافیك و ملاحظات محیط زیست و زیبایی شناسی باشد . نهر های سرپوشیده معمولاً سازه هایی كوچك هستند اما برای زهكشی كافی و یكپارچگی تأسیسات بزرگراه دارای اهمیت زیادی می باشند . اگر چه هزینة نهرهای سرپوشیدة مجزا نسبتاً كم است، هزینة انباشتة ساختمان نهر سرپوشیده یك بخش ضروری از هزینة كل ساختمان بزرگراه را ایجاد می نماید . بطور مشابه هزینة فقط مشابه ویژگیهای زهكشی بزرگراه ضروری است و نگهداری نهر سرپوشیده یك بخش بزرگی از این هزینه ها است . سرویس بهبود یافته برای مردم و یك كاهش در هزینة كل ساخت بزرگراه و نگهداری میتواند توسط انتخاب درست معیارهای طراحی و توجه دقیق به طراحی هیدرولیك هر نهر سرپوشیده بدست می آید .

821.2 – ملاحظات طراحی : قبل از اینكه طراحی هیدرولیك یك نهر سرپوشیده یا پل بتواند آغاز شود ، تخلیة طراحی ، مقدار (Q ) آب بر حسب مترمكعب در ثانیه ، كه در تاسیسات ممكن است برای انتقال پیش بینی شود باید برآورد گردد . مهمترین مرحله عبارت اند از ایجاد طغیان و یا تعداد دفعات سیلاب برای محل خاص و شرایط رایج می باشد ، به فصل 810 آب شناسی ( هیدرولوژی ) و به ویژه موضوعات 818 و 819 برای اطلاعات مفید دربارة روش های تحلیل هیدرولیك و ملاحظات مراجعه فرمایید . هنگامی كه روش های تجربی برای بر آورد كردن نرخ اوج تخلیه ، Q طراحی ، برای نهرهای سرپوشیدة مهم استفاده می شوند ، توصیه می شود كه حداقل دو روش امتحان گردد . با مقایسة نتایج برآورد تخلیة قابل اطمینان تر برای حوزة تخلیه ممكن است بدست آید . این امر برای حوزهای رود بزرگتر ، مهمتر می باشد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله تخلیه عرضی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله تخلیه عرضی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تخلیه عرضی;تخلیه;عرضی;دانلود تخلیه عرضی;دانلود تحقیق تخلیه عرضی;دانلود تحقیق در مورد تخلیه عرضی;دانلود مقاله تخلیه عرضی;دانلود مقاله در مورد تخلیه عرضی;تحقیق تخلیه عرضی;تحقیق در مورد تخلیه عرضی;تحقیق در باره تخلیه عرضی;بررسی تخلیه عرضی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل