فایل کامل کارآموزی پیاده و سوار كردن قطعات موتور 105 صفحه

شما برای دریافت کارآموزی پیاده و سوار كردن قطعات موتور به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات کارآموزی پیاده و سوار كردن قطعات موتور را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پس از شستشوی قسمتهای مختلف موتور و خشك كردن آنها ، بایستی كلیة قطعات تراشكاری شده و یا تعویض شده بازدید گردد هم چنین خلاصی ( لقی )قسمتهای مختلف موتور كنترل شده و با ارقام مندرج در كتاب راهنمای تعمیرات موتور اتومبیل مقایسه و تطبیق داده شود در صورتی كه كتاب راهنما در دسترس نباشد می توان ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را از تراشكار با تجربه پرسید و

دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 105

حجم فایل: 56 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه آ

بخش اول : پیاده و سوار كردن قطعات موتور

كلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور 1

آزمایش رینگ های پیستون 10

كلیات مربوط به بستن موتور 13

بستن میل لنگ و كپه های ثابت روی بلوك موتور 13

بستن پیستون ، گچن پین و شاتون 15

جا انداختن رینگها روی پیستون 16

جا انداختن پیستون و شاتون 17

بستن اویل پمپ به بلوك موتور 19

بستن فلایویل روی میل لنگ 19

بستن میل سوپاپ 20

بستن دینام واستارت بر روی موتور 24

بخش دوم : تعمیر سیلندر

سائیدگی سیلندر و علل آن 25

سنگ زدن یا پولیش موتور 30

بوش های سیلندر 34

تعمیر ترك های بلوك سیلندر 36

بخش سوم : تعمیر سوپاپ و سرسیلندر

عیب های سوپاپ 37

بخش چهارم : چرخ دنده های جلوی موتور و طرز تنظیم آنها

تایمینگ 41

بخش پنجم : تعمیر شاتون ، میل لنگ و یاتاقانها

كلیات مربوط به شاتون و گجن پین 48

سنگ زدن میل لنگ 61

یادآوری 68

ساختمان یاتاقان 71

علل صدمه دیدن یاتاقانها 76

بخش ششم : عیب یابی

كاهش كشش موتور 78

عواملی كه در عمر موتور تاثیر دارند 83

بخش اوّل ـ پیاده و سوار كردن قطعات موتور (تعمیر اساسی)

1ـ كلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور

پس از شستشوی قسمتهای مختلف موتور و خشك كردن آنها ، بایستی كلیة قطعات تراشكاری شده و یا تعویض شده بازدید گردد. هم چنین خلاصی ( لقی )قسمتهای مختلف موتور كنترل شده و با ارقام مندرج در كتاب راهنمای تعمیرات موتور اتومبیل مقایسه و تطبیق داده شود. در صورتی كه كتاب راهنما در دسترس نباشد می توان ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را از تراشكار با تجربه پرسید و یاداشت نمود. لازم به یادآوری است كه هر تعمیركاری، بایستی ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را كه به طور تجربی به دست آمده و بین تعمیركاران معمول است در دفترچه ای یادداشت كرده ، و در صورت لزوم از آنها استفاده نماید. هم چنین در جدولهای 1و2مقدار سفتی پیچهای موتور با تورك متر ( آچار مدرّج )، نسبت به بزرگی و كوچكی آن ( قدرت موتور )و نسبت به قطر و جنس پیچ به طور نمونه ذكر شده است .

جدول1- مقدار سفتی پیچهای موتور را بر حسب پوند فیت نشان میدهد.

حداكثر قدرت موتور ( اسب بخار)

اجزاء موتور 50 80 110

پیچ های شاتون ها 24-26 25-35 40-45

پیچهای ثابت ها 55-60 75-80 80-85

پیچهای سیلندر 35-40 55-60 80-85

پیچهای فلایویل 25-28 35-40 80-85

پیچهای پایه های انگشتی سوپاپ 35-40 40-45 40ـ45

پیچ های مانیفلدها 20ـ22 22ـ24 24ـ26

جدول 2ـ مقدارسفتی پیچ ها بر حسب پوند ـ فیت نشان میدهد.

قطر پیچ ها 187/0 25/0 312/0 375/0 437/0 5/0 687/0 اینچ

جنس فلز پیچ ها 8/4 4/6 9/7 5/9 1/11 7/11 9/15 میلیمتر

فولاد نرم 2 6 11 20 31 46 96

فولاد با سختی متوسط 3 8 16 28 46 72 136

فولاد با سختی زیاد 4 10 21 36 57 87 175

فولاد با سختی خیلی زیاد 6 15 32 56 90 133 270

2ـ بازدید فشار كپی و فشار یاتاقانی سر بزرگ شاتون

شاتون شماره یك را انتخاب كرده وپس از تمیز كردن، آنرا به گیره روی میز كار بسته ( لازم بتذكر است كه بین دود ها نه گیره،ورق آلومینیوم یا هر فلز نرمی كه بتواند فشار گیره را تحمل كرده و از صدمه زدن به قطعه جلوگیری كند بایستی گذاشته شود) و دو عدد مهره شاتون را باز می كنند .پس از جدا كردن كپه شاتون ،پوسته های یاتاقان آن را بیرون آورده و مجداً با آچار رینگ و بعداًبا آچار مدرج باندازه لازم .( به جدول های 1و2مراجعه شود) سفت می كنند.

در این حالت یكی از پیچ های شاتون را تا آخر باز كرده و با نازك ترین تیغه فیلر، فاصله محل بستن كپه پائین به شاتون را آزمایش می كنند.اگر دو لبه طوری رویهم قرار گرفته باشند كه امكان ورود نازكترین تیغه (001/0 اینچ ) نیز نباشدعمل تراش صحیح بودهدر غیر اینصورت بایستی دوباره به تراشكاری برگردانیده شود.در صورت صحیح بودن،پیچ دوّمی را نیز باز كرده و پوسته های یاتاقان را داخل شاتون قرار داده و دوباره پیچ های شاتون را ابتداء با آچار رینگ و سپس با آچار مدرج می بندند. حالا یكی از پیچ ها را باز كرده و فاصله دو لبه كپه شاتون را بوسیله فیلر بهمان روش فوق اندازه می گیرند.این كار به آزمایش فشار یاتاقان معروف است. و این فاصله بایستی 001/0-0025/0اینچ باشد.در صورتیكه فاصله بیش از 0025/0اینچ شد بایستی پوسته های یاتاقان ها را بیرون آورده و لبه آنها را روی سنگ مخصوص با با مقداری روغن رقیق سائیده و پس از تمیز كردن مجدداًداخل شاتون قرار داده و فشار یاتاقان را آزمایش نمودتا خلاصی لازم بدست آید.در بعضی از كارگاه ها بعوض سائیدن روی سنگ ، با سوهان خیلی نرم لبه یاتاقان را سوهان می زنند.

توجه: موقع سائیدن یا سوها ن زدن لبه پوسته یاتاقان ها باید دقت نمودكه بیش از اندازه سائیده نشود. ضمناً پوسته یاتاقان را طوری با دست نگهداشت تا لبه آن كاملاًگونیا روی سنگ قرار گیرد. ضمناً بعلت نرم بودن جنس پوسته یاتاقان ها باید دقت نمودكه هنكام درآوردن و جا زدن پوسته های روی آنها خط نیافتد.اگر در حین آزمایش، فاصله دو لبه كمتر از 001/0اینچ باشد. بایستی پوسته های یاتاقان را عوض نمود. این آزمایش را باید در مورد بقیه شاتون ها نیز عمل نمود.

3ـ آزمایش خلاصی یاتاقان های متحرك

فلنج میل لنگ را به گیره روی میز كار بسته و برای اطمینان انتهای دیگر انرا روی پایه چوبی قرار می دهند.

برای اندازه گیری صحیح خلاصی یاتاقان ها اصولاً بایستی از پلاستی گیج (1)استفاده شود و در صورت عدم دسترسی به آن می توان صفحات كاغذی را با ضخامت های متفاوت (001/0،0015/0،002/0،0025/،003/0 اینچ )انتخاب كرده و پس از اندازه گیری با میكرومتر ، اندازه آنها را در صورت لزوم بریده و بین لنگ های، میل لنگ و پوسته ها قرار داده و خلاصی هر یك از یاتاقان ها را بشرح زیر مشخص نمود:

ابتداء ثابت ها و لنگ های میل لنگ را با پارچه تمیز نموده ،سپس پیچ های شاتون شماره یك را باز كرده و پوسته یاتاقان ها را بیرون آورده و با پارچه پوسته یاتاقان ها و سر بزرگ شاتون را تمیز نموده و پوسته ها را در جای خود قرار میدهند. حالا یك قطره روغن موتور به وسیله روغندان روی لنگ متحرك شماره یك میل لنگ ریخته وكاغذی به ضخامت 001/0 اینچ (025/0 میلیمتر )را به طریقه فوق بریده و روی قطره روغن می چسبانند وشاتون را روی میل لنگ بسته وپیچ های آن را با آچار مدرج باندازه لازم (بجدول 1،2مراچعه شود)سفت می نمایند وحالا شاتون را به آرامی حركت میدهند در صورت سفت بودن ،خلاصی یاتاقان درست بوده ودر غیر این صورت پیچ های آن را باز كرده وكاغذ 0015/0 اینچ (035/0میلیمتر )را بروش فوق قرار داده و آزمایش می كنند و در صورت شل بودن ،از كاغذ 002/0 اینچ (05/0میلیمتر)استفاده می كنندتا بالاخره مقدار خلاصی یاتاقان متحرك معلوم گردد.

مقدار خلاصی یاتاقان های متحرك معمولا بین 001/0 ـ002/0 ـ اینچ (025/0 ـ05/0 میلیمتر)بودهودر صورت زیاد بودن می توان لبه دو پوسته یاتاقان را روی سنگ سائیده وخلاصی آن را كم نمود.واین عمل را بایستی در مورد بقیه یاتاقان های متحرك نیز به ترتیب شماره آنها انجام داد. روش دیگری كه برای آزمایش خلاصی یاتاقان های متحرك در اغلب تراشكاری ها مرسوم است بدین شرح است كه سر بزرگ شاتون هاو پوسته یاتاقان های آنها را وهمچنین ثابت ها ومتحرك های میل لنگ را با پارچه تمیز كرده وشاتون ها را با پوسته های یاتاقان ها روی میل لنگ بترتیب شماره آنها ،بدون قرار دادن كاغذ یا پلاستی گیج با آچار بوكس بسته وبا آچار مدرج سفت می كنند. در این حالت سفتی یا لقی یاتاقان ها با حركت دادن شاتون ها معلوم میگردد .

4ـ آزمایش فشار كپی وفشار یاتاقانی یاتاقان های ثابت

بلوك موتور را روی میز قرار داده ویا به پایه مخصوص ،طوری می بندند تا كپه های ثابت در سمت بالا قرار گیرد .حالا بهمان ترتیبی كه برای آزمایش فشار كپی های شاتون ها گفته شد از كپه ثابت شماره یك شروع می كنند. لذا اول پیچ های كپه ها را باز كرده وپوسته یاتاقان ها را بیرون می آورند .حالا كپه ثابت شماره یك را در جای خود قرار داده وهر دو پیچ را باندازه معینی با آچار مدرج سفت می كنند (بجدول های 1و2 مراجعه شود).در این حالت یكی از پیچ ها را باز كرده وبا نازكترین تیغه فیلر،فاصله لبه كپه را بازدید می كند در صورتیكه فیلر نتواند داخل شود عمل تراش صحیح بوده ودر غیر این صورت باید دوباره به گارگاهتراشكاری برگردانده شود .در صورت درست بودن فشاركپی،هر دو پیچ را باز كرده وپوسته های یاتاقان مربوطه را در جای خود قرار داده وبا آچار مدرج پیچ ها را سفت می نمایند سپس یكی از پیچ ها را باز كرده و به همان روش فوق ،فاصله دو لبه كپه را اندازه می گیرند در این حالت فاصله دو لبه بایستی بین 001/0 ـ004/0 اینچ (025/0 ـ1/0 میلیمتر)باشد ودر صورت كم یا زیاد بودن باید بهمان روشی كه قبلا گفته شد عمل نمود.

5 ـ آزمایش خلاصی یاتاقان های ثابت

پس از آزمایش فشار كپی وفشار یاتاقانی ،پیچ های كپه های ثابت را باز كرده و كپه ها را با پیچ های مربوط در آورده ودر یك سمت موتور قرار میدهند.سپس میل لنگ را روی میز گذاشته و كلیه یاتاقان های ثابت و متحرك آن را با پارچه،كاملا تمیز می نمایند .حالا میل لنگ را به آرامی بدون اینكه پوسته های یاتاقان ها از جای خود تكان بخورد روی بلوك موتور قرار داده و كپه ها را روی ثابت ها گذارده و پیچ های آنها را باستثنای ثابت شماره یك ابتدا با دست سپس با آچار رینگ تا آخر سفت می كنند .حالا به همان روشی كه برای آزمایش خلاصی شاتون ها گفته شد از كاغذی به ضخامت 001/0 اینچ به اندازه یك در نیم اینچ (25*5/12 میلیمتر)بریده ویك قطره روغن ،روی ثابت میل لنگ ریخته وكاغذ را روی آن قرار می دهند. كپه را در جای خود گذاشته وپیچ های آن را به اندازه معین سفت می كنند . سپس میل لنگ را به آرامی می چرخانند ،در صورتی كه میل لنگ كاملا سفت بوده یا به سختی حركت نماید اندازه خلاصی یاتاقان صحیح میباشد اگر لق بوده ویا راحت بگردد باید از كاغذ ضخیم تری (0015/0 اینچ )استفاده نمود. این آزمایش را باید آنقدر ادامه داد تا خلاصی یاتاقان ثابت مشخص شود.این خلاصی معمولا بین 001/0 ـ003/0 اینچ میباشد. در صورت كم بودن خلاصی باید پوسته یاتاقان ها عوض شود. واگر خلاصی بیش از حد مجاز باشد می توان با سائیدن لبه پوسته یاتاقان ها روی سنگ یا به وسیله سوهان نرم خلاصی لازم را به یاتاقان ثابت داد.به همین ترتیب بایستی خلاصی بقیه یاتاقانهای ثابت اندازه گیری شود.

یادآوری : 1 ـ توجه شود كه كلیه پیچ ها در جای خود بسته شده و جابه جا نشود.

2 ـ توجه شود كه كپه ها درست در محل خود بسته شوند لذا باید به شماره حك شده روی كپه ها بیشتر دقت نمود.

3 ـ توجه شود كه كاغذ های اندازه گیری پس از هر آزمایش از روی میل لنگ برداشته شود.

6 ـ آزمایش بازی طولی میل لنگ

میل لنگ موتورها ، حركت طولی مختصری داشته كه به نام بازی طولی میل لنگ گفته می شود این بازی به وسیله واشرهای بغل یاتاقانی كنترل می گردند .

بدین معنی كه پس از آزمایش خلاصی یاتاقان های ثابت كپه ای كه بایستی واشر های بغل یاتاقانی روی آن سوار شود باز كرده و پس از قرار دادن واشرهای مربوطه ،كپه را در جای خود گذاشته وپیچ های آنرا سفت نمود.

توجه شود كه موقع قرار دادن واشرها ،رویه ای كه دارای مواد یاتاقانی است ،باید در سمت بیرون كپه قرار گیرند.حالا به وسیله پیچ گوشتی بزرگ ،میل لنگ را به یك سمت حركت داده و بازی طولی میل لنگ را به وسیله فیلر اندازه می گیرند و این بازی معمولا بین 002/0 ـ 006/0 اینچ (05/0 ـ15/0 میلیمتر) می باشد .بازی طولی میل لنگ را همچنین می توان بوسیله میكرو متر ساعتی نیز اندازه گرفت بدین ترتیب كه پایه میكرو مترساعتی را فلنج میل لنگ قرار می دهند ، در این حالت میل لنگ را به وسیله پیچ گوشتی حركت داده و انحراف عقربه میكرو متر ساعتی ،مقدار بازی طولی میل لنگ را نشان خواهد داد.

7 ـ آزمایش سیلندر های موتور

برای این كار بلوك موتور را بر می گردانند تا سیلندر ها در سمت بالا قرار گیرند .سپس هر یك از سیلندرهای موتور را با پارچه تمیز نموده و به وسیله میكرومترداخلی یا ساعت سیلندر قطر سیلندر را را در جاهای مختلف اندازه گیری می نمایند . واضح است كه پس از تراش وپولیش سیلندر یا تعویض بوش سیلندر ،نبایستی اختلافات قطری مشاهده شود در صورت مشاهده اختلاف قطر بلوك سیلندر باید دوباره به كارگاه تراشكاری برگردانیده شده تا عیب برطرف گردد.

8 ـ آزمایش خلاصی پیستون و سیلندر

پس از تمیز كردن پیستون و سیلندر شماره یك (پیستون ها در كارگاه تراشكاری وشماره گذاری می شود)،فیلر بلند مخصوص اندازه گیری خلاصی سیلندر وپیستون (عرض این فیلر معمولا 375/0 یا 5/0 اینچ میباشد)را با یك دست داخل سیلندر قرار می دهند . سپس با دست دیگر از گجن بین گرفته وپیستون را داخل سیلندر می نمایند(فیلر بایستی به فاصله 90 درجه از محور گجن پین قرار گیرد،زیرا بزرگ ترین قطرپیستون در این محل می باشد). با حركت پیستون داخل سیلندر ،میزان خلاصی آن معلوم میشود.مقدار این خلاصی بین 001/0 ـ 002/0 اینچ (025/0 ـ05/0 میلیمتر ) می باشد .همچنین میتوان آزمایش فوق را بوسیله نیرو سنج فنری كه به فیلر بسته می شود انجام داد .در این حالت پیستون را ثابت نگه داشته وبا نیرو سنج فیلر را بیرون می كشند.اگر فیلر بآسانی كشیده شود ،خلاصی بیشتر بوده و در غیر این صورت اندازه خلاصی صحیح است.مقدار نیروی لازم 5 ـ 10 پوند میباشد.روش سوم ،اندازه گیری به وسیله میكرومتر می باشد بدین نحو كه بوسیله میكرومترخارجی قطر پیستون را اندازه گرفته وبوسیله ساعت داخل سنج قطر سیلندر را تعیین می كنند. اختلاف حاصل از این دو اندازه گیری،مقدار خلاصی پیستون وسیلندر را مشخص می كند.

9 ـ آزمایش خلاصی گجن پین در داخل بوش

چون اتصال گجن پین با پیستون و بوش سر كوچك شاتون باشكال مختلفی است،و هر كدام وضعیت خاصی نسبت به خود دارد .لذا در اینجا فقط به آزمایش حالتی كه در آن گجن پین با فشار انگشت به راحتی داخل بوش می گردد اكتفا می شود.در این حالت اگر پیستون به طور افقی نگاهداشته شود گجن پین، در اثر وزن خود نیافتاده بلكه با مختصر فشار دست،گجن پین با فشار دست از بوش خارج می گردد.در صورت شل بودن بایستی بوش راعوض نموده و یا اینكه از گجن پین اور سایز استفاده كرد.

در هر حال باید بوش برقو خورده وفیت گردد تا خلاصی لازم را داشته باشد. بطور كلی بین گجن پین وبوش خلاصی نیم فیلر(0005/0 اینچ یا 013/0میلیمتر)قابل قبول است .

10 ـ آزمایش خمیدگی یا پیچیدگی شاتون

بطور كلی محور گجن پین كاملا موازی محور لنگ متحرك میل لنگ میباشد.ولی در اثر كار مداوم موتور ،شاتون كج شده یا تاب برمیدارد .لذا بر تشخیص این عیب میتوان با قرار دادن دو شافت بطول 25 سانتیمتر در سر بزرگ و كوچك شاتون وبا اندازه گیری دقیق مقدار x و yمقدار كجی شاتون رامعلوم نمود.همچنین در حالی كه این دو شافت در دو سر شاتون قرار گرفته اند اگر از سر كوچك شاتون نگاه شود در صورت پیچیدگی شاتون دو محور در یك امتدادنبوده ونسبت به هم زاویه تشكیل خواهند داد.

1 1ـ آزمایش رینگ های پیستون

در موقع تعمیر اساسی موتور،یا در هر زمانیكه تعمیر یا تعویض شاتون و یا پیستون پیش بیاید ،تعویض كلیه رینگ های موتور الزامی است .استفاده از رینگ های كار كرده ( حتی برای مدت كم )یا تعویض رینگ های یك یا دو پیستون موتور صحیح نیست .

دهانه رینگ ها باید یك یك در داخل سیلندر اندازه گیری شده و با ارقام مندرج در كتاب تعمیرات موتورتطبیق داده شود.بدین معنی كه رینگ های نو را از كاغذ مخصوص بسته بندی باز كرده و سپس آن را با نفت شسته و با پارچه خشك می نمایند،حالا هر یك از رینگ ها را به فاصله 2 سانتیمترپایین تر از لبه داخل سیلندر قرار میدهند. با پیستونی كه رینگ های آن بیرون آورده شده بطور معكوس داخل سیلندر نموده و فشار مختصری به رینگ وارد می نمایند تا رینگ كاملابه طور افقی قرار گیرد. پس از خارج كردن پیستون فاصله دهانه رینگ را به وسیله فیلر اندازه می گیرند.این فاصله معمولا بین 008/0 ـ 015 /0 اینچ (2/0 ـ 4/0 میلیمتر) میباشد .

لازم به یاد آوری است كه فاصله دهانه رینگ نسبت به قطر پیستون،نوع رینگ،(دهانه رینگ های روغنی معمولا بیشتر از رینگ های كمپرسی است وباید رقم حد اكثر جدول را منظور داشت)وترتیب قرار گرفتن رینگ روی پیستون ،(اولی،دومی…)همچنین سیستم خنك كن موتور فرق می كند. مثلا در موتور هائی كه با آب خنك می شوند. فاصله دهانه رینگ ها 002/0 ـ 003/0 اینچ (05/0 ـ 075/0 میلیمتر) برای هر اینچ قطر پیستون (برای رینگ های معمولی)می باشد.در صورتیكه ،در موتورهای با سیستم خنك كننده هوائی،این فاصله 004/0 ـ 005/0 اینچ (1/0 ـ 15/0 میلیمتر) برای هر اینچ قطر پیستون مورد نظر است.

در موقع آزمایش اگر،فاصله دهانه رینگ ها بیش از حد مجاز باشد،باید از رینگ های نو استفاده كرد. در صورتیكه فاصله آنها كمتر باشد می توان به وسیله سوهان تخت نرم،انتهای دو لبه آن را سائیده وفاصله مورد نظر را به آن داد.

توجه شود كه پس از بستن سوهان به گیره روی میز كار،با دست رینگ راطوری نگهداشت تا لبه های رینگ كاملا به طور گونیا سائیده شود.

برای سائیدن دهانه رینگ ها،از وسیله دستی كوچكی نیز كه در بازار موجود است استفاده نمود.حسن این دستگاهها اینست كه رینگ هائی كه در دهانه اوریب (پخ)هستند،میشود زاویه لازم را دارد.

جدول شماره 3 ،فاصله دهانه رینگ ها را نسبت به قطر پیستون نشان میدهد

آزمایش خلاصی بغل رینگ،بدین ترتیب است كه رینگ را داخل شیار رینگ نموده و بوسیله فیلر خلاصی جانبی آنرا اندازه میگیرند و این خلاصی معمولاً بین 0015/0 ـ 0035/0 اینچ (05/0 ـ1/0 میلیمتر )برای پیستونهائی كه قطر آنها 75/2 ـ 5/3 اینچ هستند میباشد.

بدین ترتیب رینگ های پیستون های شماره2و3و……موتور را نیز شسته و پس از اندازه گیری به ترتیب روی میز قرار میدهند.

توجه:باید دقت لازم بعمل آید تا رینگ ها با هم مخلوط نشوند در غیر اینصورت ممكن است پس از سوار كردن موتور در كار آن مشكلاتی را بوجود آورد.

جدول 3- فاصله دهانه رینگ های پیستون

شماره قطر پیستون حداقل اینچ حداكثر اینچ

1 تا 2 اینچ 004 /0 008 /0

2 2ـ 5/2 ً 005/0 009/0

3 5/2ـ3 ً 006/0 010/0

4 3ـ5/3 ً 007/0 011/0

5 5/3ـ4 ً 008/0 012/0

6 4ـ5/4 ً 009/0 013/0

7 5/4ـ5 ً 010/0 015/0

8 5 ـ5/5 ً 011/0 016/0

9 5/5 ـ6 ً 013/0 018/0

10 6 ـ5/6 ً 015/0 020/0

12ـ كلیات مربوط به بستن موتور

پس از آزمایش قسمت های مختلف موتور،می توان به جمع كردن آن اقدام نمود.لازم به یادآوری است كه در موقع بستن موتور،علاوه بر ابزارمورد نیاز كه در موقع باز كردن، آزمایش نمودن وبستن قطعات موتور بآنها اشاره شده، وسایل دیگری نیز از قبیل چسب شلاك، واشر كامل،واشر ورقی ویكتوریا،واشر ورقه ای چوب پنبه ای با ضخامت های مختلف ، واشر تخت،واشر فنری ،اشپیل،خار وپیچ مهره ها با اندازه های مختلف كه احتمالا در حین كار ،رزوه های آنها سائیده می شوند و بایستی عوض گردندبه اندازه كافی تهیه نموده ودر دسترس داشت.همانطوری كه قبلاًنیز ذكر گردید، تشخیص نوع پیچ ها ضروری بوده و در صورت نیاز باید به كمپانی فروشنده یا به كتابچه راهنما مراجعه نمود زیرا در هر موتوری از یك نوع پیچ مخصوص خود استفاده میشود .

13ـ بستن میل لنگ و كپه های ثابت روی بلوك موتور

بلوك موتور را روی میز كار یا روی پایه مخصوص باید طوری قرار داد تا كپه ها در سمت بالا قرار گیرند . سپس كلیه كپه های ثابت را باز كرده و به ترتیب شماره روی میز می چینند . میل لنگ را به آرامی از روی بلوك موتور بر می دارند . پوسته یاتاقانی هر یك از ثابت ها را درآورده و با ململ یا كرباس تمیز ، محل قرار گرفتن پوسته ها را روی بلوك موتور ، و خود پوسته های یاتاقانی را كاملاً تمیز می كنند . بعد آنها را در جای خود قرار داده و روی پوسته ها را با روغن دادن به اندازه كافی روغن زده و تمام سطح یاتاقان را با انگشت روغن می مالند . این كار در واقع روغن كاری اولیه یاتاقان های ثابت موتور می باشد . این عمل بایستی در مورد كپه های پائینی یاتاقانهای ثابت نیز بهمین نحو انجام شود .

توجه شود كه زبانه یا زائده پوسته یاتاقان ها. در حفره ای كه روی بلوك یا كپه یاتاقان ها وجود دارد كاملاً نشسته و مانع از حركت یا چرخش پوسته ها گردد .

حالا میل لنگ را به آرامی روی بلوك موتور قرار می دهند ( بطوریكه پوسته ها از جای خود تكان نخورند) كپه های ثابت را در محل خود گذاشته و به استثنای ثابت آخری كه دارای كاسه نمد می باشد پیچ های یاتاقان ها را به همان روشی كه در پیش گفته شد بسته و با آچار مدرج با گشتاور معین ( بجدول شماره 1و 2 مراجعه شود ) سفت می كنند . پس از سفت كردن ، میل لنگ را می چرخانند تا از روان بودن آن اطمینان حاصل شود . در صورتی كه میل لنگ سفت كار كند باید نسبت به رفع عیب آن اقدام نمود اگر عیب مشخص نشد باید با تراشكار مشورت گردد .

برای جلو گیری از عبور روغن موتور به محفظه كلاچ، در قسمت عقب میل لنگ . كاسه نمد ی قرارداده شده است . این كاسه نمد بصورت یك تكه یا دو تكه می باشد . در صورت یك تكه بودن ، كاسه نمد روی فلنج میل لنگ قرار می گیرد . و اگر كاسه نمد دو تكه باشد یك قطعه آن روی بلوك موتور و قطعه دومی روی كپه پائینی بسته میشود . لذا كاسه نمد بالا و پائین را در محل های خود قرار داده و كپه پا ئینی را با پیچ های مربوطه و به اندازه معین سفت می كنند . پس از آن میل لنگ را می چرخانند تا از روان بودن كار آن اطمینان حاصل شود .

در بعضی از موتورها به عوض كاسه نمد عقب میل لنگ . یك حلقه روغن برگردان قرار گرفته تا هر قطره روغنی كه از یاتاقان گذشته و بر روی این حلقه قرار گیرد ، در اثر نیروی گریز از مركز برگشته و به كارتر روغن بریزد .

یادآوری: در موقع بستن میل لنگ ، باید توجه داشت كه واشرهای بغل یاتاقانی در جای خود بسته شوند .

14ـ بستن پیستون ، گجن پین و شاتون

قبل از بستن پیستون روی شاتون بایستی به علامت های روی پیستون و شاتون توجه نمود . پیستون های نو را با گچن پین های خود در ظرف پر از آب گرم قرار می دهند . سپس یكی از آنها را از آب خارج كرده و با فشار انگشت ، گچن پین را از پیستون جدا می كنند . سر كوچك شاتون را داخل پیستون نموده و با فشار انگشت ، گچن پین را جای می اندازند .

حالا رینگ های نگهدار دو سمت گچن پین را بوسیله خارجمع كن ( دم باریك )جا انداخته و برای اطمینان از درست قرار گرفتن آنها در شیار خود ، بوسیله پیچ گوشتی كوچك می چرخانند . این عمل را در مورد بقیه پیستون ها نیز انجام داده و آنها را بترتیب روی میز كار می چینند . البته این روش در بیشتر پیستون های آلو مینیومی بكار میرود .

در بعضی از موتورها ، در آوردن و جا زدن گچن پین بوسیله دستگاه پرس انجام میشود و این كار عملی می گردد . در این روش باید بیشتر دقت نمود تا گچن پین كاملاً مستقیم جا زده شده و همچنین بدنه پیستون صدمه نبیند .

در بعضی از موتورها سیستم اتصال پیستون و گچن پین بوسیله یك پیچ قفلی می باشد كه پس از جا انداختن گچن پین پیچ را می بندند .

15 ـ جا انداختن رینگ ها روی پیستون

برای جا انداختن رینگ ها ، باید از رینگ پائینی شروع كرد . لذا بوسیله رینگ باز كن ابتدا با مختصر فشاری ، دهانه رینگ را باز می كنند تا قطر رینگ كمی بیشتر ار قطر پیستون شود . سپس آنرا روی پیستون در جای خود قرار می دهند . بدین ترتیب بقیه رینگ ها را جا می اندازند .

در موقع جا انداختن رینگ ها،باید توجه شودكه هر رینگ درست در جای خود قرار گیرد،زیرا دز بعضی از موتور ها كه تعداد رینگ ها بیشتر است،علاوه بر اینكه رینگ بالائی (اولین رینگ از سمت بالای پیستون ) از نظر مواد مصرفی وساختمان با بقیه رینگ های كمپرسی فرق دارد بقیه رینگ های كمپرسی نیز از نظر شكل ظاهری ومواد مصرفی با همدیگر متفاوت هستند . ضمناً در روی رینگ ها كلمه تاپ نوشته شده كه این كلمه بایستی در سمت بالا قرار گیرد .

لازم به یادآوری است كه ترتیب قرار گرفتن رینگ وهمچنین خلاصی دهانه آنها كه در پیش به آنها اشاره شده اغلب به صورت برو شورهمراه بسته های رینگ می باشد .

علاوه بر وسیله رینگ باز كن،تعمیركارهای با تجربه می توانند رینگ های پیستون را با دست جا بیندازند . منتهی در این روش باید دقت بیشتری شود تا فشار زیادی در یك نقطه به رینگ وارد نشده وسبب شكستن آن نشود .همچنین لبه رینگ ها با سطح خارجی پیستون تماس پیدا نكرده وروی آن خراشی ایجاد نكند .

توجه : در بعضی از موتور ها ، یك عدد رینگ روغنی زیر محور گجن پین قرار گرفته است. در این صورت ،این رینگ ها را از قسمت پایین جا انداخت .

16 ـ جا انداختن پیستون وشاتون ،داخل سیلندر وبستن كپه های متحرك روی میل لنگ

پس از بستن شاتون به پیستون وجا انداختن رینگ ها ، پیستون شماره یك را انتخاب كرده وبه وسیله روغندان روی گجن پین روغن زده وهمچنین روی رینگ ها به مقدار فراوان روغن ریخته و با دست آنها را جا بجا می كنند تا تمام قسمت های رینگ ها وشیارها روغن كاری شود .سپس وضعیت رینگ ها را روی پیستون طوری قرار می دهند كه دهانه آنها در امتداد هم قرار نگیرد .زیرا این عمل سبب عبور كمپرس سیلندر به داخل موتور خواهد شد .

حالا به وسیله رینگ جمع كن رینگ ها را داخل شیار های پیستون جمع می كنند تا به راحتی بتواندداخل پیستون گردد.

بلوك موتور را به پهلو خوابانده وداخل سیلندر را به وسیله روغندان بمقدار زیاد روغن زده وبا دست می مالند . سپس پیچ ها یا مهره های شاتون شماره یك را باز كرده و كپه پائین آنرا جدا می كنند .

طرز جا زدن پیستون بداخل سیلندر بدین طریق است كه شاتون را داخل سیلندر یك نموده ولبه رینگ جمع كن را به لبه سیلندر می چسبانند . با دسته چوبی چكش ،چند ضربه به روی پیستون زده وآنرا به داخل سیلندر هدایت می كنند. در صورتی كه پیستون به نرمی داخل سیلندر نشود .باید با دسته ،رینگ جمع كن را سفت كرده تا رینگ ها كاملا داخل شیارهای پیستون جای گیرند در غیر این صورت رینگ ها شكسته شده وباید تعویض گردند.

اگر در موقع جا زدن پیستون بداخل سیلندر پیستون بآسانی نرفت ممكن است كه شیارهای رینگ ها خوب تمیز نشده و در نتیجه رینگ ها در داخل شیار به طور صحیح ننشسته باشد. توجه شود كه هنگام ورود پیستون به داخل سیلندر به علامت های روی پیستون وشاتون توجه نموده وآن را در جهت صحیحی قرار داد .همچنین سر بزرگ شاتون باید درست در امتداد لنگ متحرك میل لنگ قرار گیرد . ضمنا پیچ های شاتون با میل لنگ تماس پیدا نكرده و به آن صدمه نرسانند (برای این كار می توان از لوله های لاستیكی استفاده نموده وروی پیچ های شاتون قرار داد ).

قبل از بستن شاتون روی میل لنگ باید به مقدار كافی روغن روی میل لنگ قرار داده وپیچ های آن را همانطور كه در پیش گفته شد سفت می نمایند .پس ازبستن پیچ های شاتون ها باید میل لنگ را چرخانید تا از صحت كار آن مطمئن شد .

ممكن است در حین كار ،پیچ های شاتون هابرگشته یا درست در محل خود قرار نگیرند .

لذا باید آنها را با زدن دسته چوبی چكش عقب برده و بوسیله دست یا انبر دست می گردانند تا در جای خود قرار گیرد . توجه شود در صورت استفاده از انبر دست ،رزوه ها و یا پیچ صدمه نبیند .

بهمان روش فوق پیستونهای شماره 2و3…..را نیز بسته وپس از بستن هر یك ،میل لنگ را می چرخانند تا از روان گشتن آن مطمئن شوند.

17 – بستن اویل پمپ به بلوك موتور

اویل پمپ معمولا بوسیله دو یا چهار عدد پیچ در محفظه كارتر به بلوك موتور بسته می شود .اویل پمپ ها اصولاً دو نوع می باشند :1 ـ دنده ای 2 ـ روتور، در هر دو حالت ، حركت خود را بوسیله محور گردان و چرخ دنده اوریب ( كج )از میل سوپاپ موتور می گیرند .

لذا ابتداء توری سیمی ( صافی روغن ) را به قسمت زیر پمپ روغن بسته ، سپس اویل پمپ را بوسیله پیچ های مربوطه بر روی بلوك موتور می بندند ( باید دقت نمود سطحی را كه بر روی بلوك موتور بسته میشود ناصافی و یا تاب برداشتگی نداشته باشد ).حالا سینی روغن ( كارتر )را در محل خود قرار داده و فقط چند عدد پیچ های آن را می بندند . دلیل این كار این است كه در موقع بستن چرخ دنده های میل لنگ و میل سوپاپ ، احتمال دارد كه واشر و یا پیچی در داخل كارتر بیفتد . لذا بهتر است كه پس از تمام شدن عمل بستن دنده های جلو موتور ، سینی روغن نیز بسته شود .

18 ـ بستن فلایویل روی میل لنگ

اگر جمع كردن موتور روی میز كار انجام میشود . باید موتوررا طوری قرار دادكه سمت عقب آن(فلنج میل لنگ ) درست در لبه میز قرار گرفته و بستن فلایویل بآسانی انجام گیرد . لازم به یاد آوری است كه باید احتیاطات لازم را انحام داد تا از سقوط موتور جلوگیری شود زیرا علاوه بر صدمه دیدن قسمت های مختلفه آن ،امكان ضرر جانی نیز پیش بینی میشود . مخصوصا در موقع بستن فلا یو یل باید مواظب انگشتان دست شد ( در صورتی كه موتور روی پایه مخصوص باشد سقوط موتور پیش نخواهد آمد ).

لذا فلایویل را ابتدا روی خار فلنج میل لنگ جا داده و با یك دست فلایول را نگاه داشته و با دست دیگر واشر برگردان را قرار داده ویكی دو پیچ را می بندند. بعدا بقیه پیچ ها را با دست بسته و ابتدا با آچار رینگ یا بوكس و سپس با آچار مدرج به اندازه معین سفت می نمایند .

19 ـ بستن میل سوپاپ بر روی موتور وقرار دادن تاپت ها

پس از بستن موقت سینی روغن و فلایویل ، بلوك موتور را بر می گردانند تا پیستون ها بطرف بالا قرار گیرد . سپس بادامك ها و تكیه گاههای میل سوپاپ را با پارچه تمیز نموده وبوش های میل سوپاپ وتكیه گاهها را روغن كاری می نمایند . حالا میل سوپاپ را به آرامی و بدون اینكه ،بادامكها وتكیه گاهها به بوش های میل سوپاپ صدمه بزنند به محل خود وارد می نمایند ( معمولا بوش ها از فلز های نرمی ساخته شده اند ).

صفحه نگهدارنده حركت طولی میل سوپاپ را بوسیله چهار عدد پیچ می بندند (بعلامتی كه موقع باز كردن روی صفحه نگهدارنده وبلوك موتور گذاشته شده باید توجه شود).

خار مخصوص دنده میل سوپاپ را روی انتهای محور میل سوپاپ قرار داده وچرخ دنده را روی آن سوار می كنند. سپس میل سوپاپ را می چرخانند تا از روان كار كردن آن اطمینان حاصل شود.

تاپت ها را به همان روشی كه باز نموده اندباید سوار كنند . زیرا بعضی از تاپت ها ته گرد بوده وباید از طرف میل سوپاپ سوار شوند . در حالی كه در بعضی از موتورها تاپت ها را می توان از سمت میل تاپت روی بادامك ها قرار داد .

تاپت ها پس از مدتی كار كردن سائیده شده،می توان با برقو زدن و گشاد كردن محل آنها ،از تاپت های اور سایز استفاده نمود .

20ـ بستن چرخ دنده های میل لنگ وسوپاپ

ارتباط چرخ دنده های میل لنگ ومیل سوپاپ به طریق مختلفی است : 1 ـ ارتباط مستقیم چرخ دنده ها 2 ـ ارتباط چرخ دنده ها بوسیله زنجیر 3 ـ ارتباط چرخ دنده ها بوسیله چرخ دنده واسط 4 ـ ارتباط چرخ دنده ها بوسیله تسمه مخصوص .

در حالت اول ـ اتصال چرخ دنده ها بطور مستقیم می باشد . لازمست كه هر دو شافت را ( شافت میل لنگ ومیل سوپاپ) را چرخانده وبا توجه به محل خارها دو دنده را طوری درگیر نمود تا علامت های آنها در مقابل هم قرار گیرند

حالت دوم ـ ارتباط بین دو چرخ دنده بوسیله زنجیر است در این صورت پس از بستن دو چرخ دنده روی شافتهای مربوطه .بوسیله خط كش علامت های روی چرخ دنده را مقابل هم قرار می دهند . سپس زنجیر را باز كرده وپس از قرار دادن آن روی دو چرخ دنده ،دو انتهای زنجیر را به وسیله خار مخصوص زنجیر می بندند ( باید دقت شود كه خار كاملا در جای خود قرار گرفته باشد).

در بعضی از موتورها زنجیر سفت كن در سمت چپ چرخ دنده ها (سمت شل زنجیر) قرار گرفته و بوسیله دو پیچ به بلوك موتوربسته می شود (محل بستن این پیچ ها كشوئی بوده و می توان مقدار سفتی زنجیر را از این محل تنظیم نمود).همچنین در بعضی از موتور ها ساختمان زنجیر سفت كن طوری است كه دارای سیلندرو پیستون وفنر بوده و با فشار روغن موتور، زنجیر در حالت سفت نگاه داشته می شود. موقع بستن زنجیر سفت كن قطعات آن را شسته وسپس روغن كاری نموده و به همان روشی كه باز كرده اند جمع نموده و با دو عدد پیچ روی بلوك موتور می بندند .در حالت سوم كه ارطبات دو چرخ دنده توسط دنده واسط می باشد،جهت بستن آنها باید ابتدا علامت دنده میل لنگ را با علامت دنده واسط مقابل هم قرار می دهند. سپس علامت روی چرخ دنده میل سوپاپ را با علامت دوم چرخ دنده واسط روبروی هم می گذارند.

برای اطمینان از صحت كار میتوان موقع علامت گذاری چرخ دنده واسط،روی بدنه موتور نیز همان نقطه علامت گذاشت.در هر یك از حالات فوق كه روش بسیار ساده ای است .تعمیر كار موتور با مختصر دقت می تواند دو چرخ دنده را با هم ارتباط بدهد تا سوپاپ ها به موقع باز وبسته شده وعمل احتراق به طور كامل انجام گیرد . در صورتی كه چرخ دنده ها از طرف كارخانه سازنده علامت گذاشته نشده باشد وتعمیر كار نیز در موقع پیاده كردن موتور فراموش كند.باید روشی را در پیش گرفت تا تنظیم سوپاپ ها به نحو احسن انجام گیرد .

21 ـ بستن سینی جلو موتور

پس از جاانداختن چرخ دنده های میل لنگ و میل سوپاپ و بستن زنجیر سفت كن ، كاسه نمد جلو موتور را آزمایش نموده و در صورت معیوب بودن ، آن را عوض می نمایند ( در بعضی از موتورها ، عوض كاسه نمد جلو موتور، یك شیار مارپیچی جهت برگرداندن روغن روی محور خارجی پولی قرار گرفته است ).سپس هر دو طرف واشر دور سینی را ( واشر ویكتوریا )چسب شلاك زده و روی سینی می چسبانند . حالا سینی را ابتدا با دو پیچ روی بلوك موتور بسته و بعداً كلیه پیچها را با دست و با آچار بوكس و بطور یكنواخت سفت می كنند . سپس پولی سر میل لنگ را كه دارای جای خار است ، در مقابل خار چرخ دنده سر میل لنگ قرار داده و به وسیله یك تكه چوب و چكش ، پولی را به داخل هدایت می كنند . پس از تمام شدن كار ، پیچ سر میل لنگ را می بندند.

در بعضی از موتور ها ، واتر پمپ قسمت بالای سینی جلو بسته می شود . لذا باید دقت نمود تا پیچ های دو سر دنده در محل مخصوص خود بسته شوند .

22 ـ بستن سینی روغن موتور ( كارتر )

پس از بستن سینی جلو ، موتور را روی میز كار یا پایه مخصوص بیكطرف برمیگردانند و سپس سینی روغن را باز كرده و بهمان روش بستن سینی جلو ، واشر كارتر را چسب زده و پیچ های اطراف آنرا می بندند

توجه شود كه اگر در موقع بستن چرخ دندههای میل لنگ و میل سوپاپ ، واشر فنری یا پیچی به كارتر افتاده باشد خارج گردد .

23ـ بستن واتر پمپ ( تلمبه آب )

واتر پمپ را بوسیله چهار یا پنج عدد پیچ به قسمت بالای سینی جلو موتور یا روی بلوك سیلندر یا سر سیلندر موتور می بندند .باید توجه داشت كه پیچ های واتر پمپ باندازه های مختلف بوده و باید هر كدام در محل مخصوص خود بسته شود . ضمناً باید بین واتر پمپ و بلوك موتور واشر نو را چسب شلاك زده بست ، تا از نفوذ آب به خارج پمپ جلوگیری شود . حالا میتوان پولی و پروانه را بوسیله چهار عدد پیچ به توپی روی محور واتر پمپ نصب نمود .

24 ـ بستن دینام و استارت بر روی موتور

پس ازعمیر دینام ( ژنراتور )و قبل از بستن آن روی موتور بهتر است كه آنرا آزمایش نموده و از مقدار برق تولیدی آن اطمینان حاصل نمود .سپس آنرا بوسیله دو پیچ به بدنه موتور بسته و پیچ سومی كه معمولاًبرای تنظیم تسمه پروانه است روی پایه كشوئی موقتاً بسته می شود تا پس از تنظیم تسمه پروانه ، آنرا سفت نمایند .

استارت موتور نیز پس از تعمیر بایستی آزمایش شده و بوسیله دو پیچ به بدنه موتور بسته شود .آزمایش استارت بدین طریق است كه استارت را روی گیره رو میزی بسته ( بین فك های گیره بایستی ورق آلو مینیومی قرار داد تا فشارهای وارده ، به بدنه استارت و یا دینام گرفته شود و یا اینكه در صورت نبودن ورق آلو مینیومی میتوان از پارچه یا سر نخ نیز استفاده نمود ).با اتصال قطبهای مثبت و منفی باتری به استارت ، آنرا آزمایش نموده ، در صورت جرقه زدن یا نچرخیدن استارت ، باید عیب آنرا پیدا كرده و رفع نمود .

25 – بستن صفحه كلاچ و خورشیدی كلاچ روی فلایویل

صفحه كلاچ و خورشیدی كلاچ را روی فلایویل قرار داده ، ابتداء پیچ های آنرا با دست بطور یكنواخت می بندند . سپس شافت كلاچ مستعمل ( از میله آهنی نیز می توان شافت مشابه را تراشید ) را داخل سوراخ وسط صفحه كلاچ نموده و انتهای آنرا داخل بوش فلا یویل قرار می دهند

( باید سعی شود تا صفحه كلاچ كاملاً در وسط قرار گیرد زیرا مختصر انحراف شافت ،باعث خواهد شد كه موقع بستن موتور بر روی اتومبیل ، شافت كلاچ بآسانی جا نیافتد). حالا پیچ های خورشیدی كلاچ را با آچار مدرج و با گشتاور معینی (طبق جدول 1و2) سفت نموده وشافت مستعمل مخصوص سنتركردن را بیرون میآورند. در بعضی از موتور ها عوض خورشیدی كلاچ ، مجموعه ای از صفحه فشار دهنده (چدنی كلاچ) انگشتی های كلاچ ، فنر وپوسته كلاچ استفاده می شود كه پس از بازدید وجمع كردن آنها ، انگشتی ها بایستی روی صفحه مسطح كاملا تنظیم گردد.

توجه : در موقع تعمیر موتور ، صفحه كلاچ و بلبرینگ كلاچ (زغال كلاچ )، حتما بایدعوض شوندزیرا هزینه تعویض بعدی،چندین برابرقیمت این دوقطعه خواهد بود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” کارآموزی پیاده و سوار كردن قطعات موتور ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – کارآموزی پیاده و سوار كردن قطعات موتور – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
كلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور;سنگ زدن میل لنگ ;جا انداختن رینگها روی پیستون

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل