فایل کاربردی بررسی كلیات و اجزاء توربین گاز

با سلام و احترام به شما پژوهشگر عزیز.

سایت سل وای فقط به جلب رضایت شما می اندیشد.

شما برای خرید و دانلود بررسی كلیات و اجزاء توربین گاز به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی كلیات و اجزاء توربین گاز را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

بررسی كلیات و اجزاء توربین گاز

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 178
حجم فایل 4.818 مگا بایت

بررسی كلیات و اجزاء توربین گاز

 

 

5-1- تاثیر سرمایش هوا بر روی كمپرسور توربین گاز:

همانطور كه از مباحث قبلی مشاهده گردید، سیال عامل در سیكل توربینهای گازی هواست با پایین آوردن دمای هوا ورودی به كمپرسور، دبی جرمی آن نیز افزایش پیدا می كند و با لطبع بر روی كار كمپرسور نیز تاثیر می گذارد.

همچنین درجه حرارت خروجی از كمپرسور، شرایط كاركرد و فشار نیز عواملی هستند كه با سرمایش هوا در ارتباط می باشند. در این بخش به بررسی این عوامل بر روی كمپرسور پرداخته می‌شود.

 

5-1-1- دمای خروجی از كمپرسور:

با توجه به شكل (2ـ7) و رابطة (2ـ12) می توان استنباط كرد كه با كاهش دمای هوای ورودی با دمای خروجی از كمپرسور (ورودی به اتاق احتراق) نیز كاهش خواهد یافت. با‌ آزمایشهای بعمل آمده بر روی توربین گازهای مختلف میزان دمای خروجی از كمپرسور در بارها و دماهای ورودی متفاوت در شكل (2-4) نمایش داده شده است.

45

35

19

6

دمای محیط C 

17/135

120

44/98

3/81

دمای‌خروجی‌ازكمپرسورCدربار25%

5/223

5/211

23/195

2/181

50%

328

64/321

312

52/303

75%

5/371

364

347

332

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (5ـ1): تغییرات دمای خروجی از كمپرسور در بارها و دماهای ورودی به كمپرسور متفاوت

5ـ1ـ2ـ كار كمپرسور :

معمولا در محاسبات مربوط به كار كمپرسور از درجه حرارت خشك استفاده می‌شود. در صورتی كه با افزایش رطوبت هوا حرارت مخصوص آن نیز تغییر می كند و در نتیجه مقدار كمیت محاسبه شده نیز دچار تغییرات می شود بدین جهت برای محاسبه كار كمپرسور از تغییر آنتالپی هوای ورودی و خروجی مطابق رابطه (5ـ4) استفاده می نماییم:

 

حرارت مخصوص مخلوط هوا (Cpm) خود از دو قسمت یعنی حرارت مخصوص هوا و بخار تشكیل شده است.

 و

كه در رابطه (5ـ6)، 97/28 جرم ملكولی هوای خشك می‌باشد. همچنین حرارت مخصوص بخار عبارتست از : كه در رابطه (5ـ7)  015/18 جرم ملكولی بخار آب می باشد.

نسبت رطوبت (W) عبارتست از:

(5ـ8)      

در رابطة (4-8) فشار جزئی هوا (Pa) برابر است با

(5ـ9)      

فشار جرئی بخار (PV) نیز از رابطه (4ـ10) است می آید

(5ـ10)     

برای محاسبة دمای خروجی از كمپرسور از روابط (4ـ11) و (4ـ12) استفاده می شود.

(5ـ11)     

(5ـ12)     

به علت اینكه نسبت فشار و راندمان كمپرسور تابعی از بار و درجه حرارت ورودی به كمپرسور هستند، با اطلاعات موجود نمی توان مقدار دقیق آنها و در نتیجه حرارت خروجی از كمپرسور را بدست آورد . بدین جهت از درجه حرارتهای اندازه گیری  شده  بر روی توربین گاز كه در جدول         (5-1) ‌آورده شده است استفاده گردیده است

جدول (5ـ2) تغییرات كار مصرفی كمپرسور را به ازای رطوبت نسبی و درجه حرارت ورود به كمپرسورهای مختلف نشان می دهد.

95

90

80

70

60

50

40

30

  رطوبت‌نسبی

 

 

 

كارخروجی‌

كمپرسور KW در دمای محیط 0C 6   

47022

46996

46945

46945

26844

46794

46743

46693

45930

45885

45795

45704

45615

45524

45437

45349

 C 015

45518

45459

45343

45227

45112

44866

44883

44769

0C19

44217

44068

43774

43484

43197

42913

42632

42355

0C 35

43679

43421

42913

42416

41928

41450

40982

40522

0C         45

        جدول (5ـ2) تغییرات كار كمپرسور به ازای رطوبت نسبی و درجه حرارت ورودی به كمپرسور

 

همانطور كه مشاهده می شود ، در جدول (5ـ2) با افزایش رطوبت نسبی برای یك درجه حرارت ثابت، كار كمپرسور افزایش و با افزایش درجه حرارت كار كمپرسور كاهش می یابد. البته اینطور به نظر می رسد كه با كاهش درجه حرارت ورودی به كمپرسور چون كار آن افزایش می یابد، پس قدرت خالص خروجی نیز، افزایش پیدا كند، كه این مهم در بخشهای بعدی همین فصل پاسخ داده می شود.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل