بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار پسر و دختر در بین دانشجویان زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

شما برای خرید و دانلود بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار پسر و دختر در بین دانشجویان به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار پسر و دختر در بین دانشجویان را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبسیتان شهرستان قزوین است كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینكه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد و همین طور بین پرخاشگری دانش آموزان ضعیف و دانش آموزان ممتاز تفاوت وجود دارد و همین بین پرخاشگری مقاطع دوم و چهارو سوم و پنجم تفا

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 93
حجم فایل 151 کیلو بایت

 

 

فهرست 

عنوان                                                                                       صفحه

 
   

 

 

چكیده                                                                                      

فصل اول(كلیات تحقیق)                                                                                        

مقدمه                                                                                                 2

بیان مسأله                                                                                          3

اهمیت و ضرورت                                                                                4

اهداف تحقیق                                                                                       5

فرضیه تحقیق                                                                                      6

فصل دوم(پیشینه و ادبیات تحقیق)                                                                      

مقدمه فصل دوم                                                                                  9

تعریف خشم                                                                                        10

علل و ریشه های خشم                                                                         11

علل شخصیتی                                                                                     13

تظاهرات خشم                                                                                     14

عملكردهای رایج پیرامون خشم                                                             15

علل بروز پرخاشگری                                                                           16

والدین و كودكان پرخاشگر                                                                   23

تربیت منفی والدین                                                                               26

تربیت مثبت والدین                                                                                27

راه كارهای مناسب خشم                                                                      30

نتیجه گیری                                                                                         33

عوامل موثر بر پرخاشگری                                                                             34

عوامل اجتماعی                                                                                    36

عصبانیت                                                                                            38

فهرست

عنوان                                                                                       صفحه

 
   

 

 

احساس گناه                                                                                       38

بی كفایتی                                                                                           40

غمزدگی و افسردگی، قربانی بودن                                                         41

احساس در دام بودن                                                                            42

مجازات نمادین                                                                                    44

مقررات و انتظارات را مشخص و روشن بیان كنید                                   45

چگونه تنبیه كنید                                                                                  46

با طفل جر و بحث نكنید و چانه نزنید                                                      47

جدی باشید                                                                                          49

زیاده از حد گوش نكنید                                                                        50

منطقی باشید                                                                                       52

روشهای مجازات                                                                                 53

تعریف پرخاشگری                                                                               58

انواع پرخاشگری                                                                                  60

علل و انگیزه های پرخاشگری                                                               63

كروموزومهای جنسی و پرخاشگری                                                      66

بلوغ جنسی و پرخاشگری                                                                     67

درستی و نادرستی نظریه ناكامی- پرخاشگری                                       70

نقش رسانه های گروهی و فبلمهای تلویزیونی در آموزش پرخاشگری      78

كنترل پرخاشگری                                                                                81

فصل سوم(روش تحقیق)                                                                      

جامعه مورد مطالعه                                                                              86

 

فهرست

عنوان                                                                                       صفحه

 
   

 

 

حجم نمونه                                                                                          86

روش نمونه گیری                                                                                86

ابزار اندازه گیری                                                                                 87

روش آماری مربوط به زمینه                                                                88

روش تحقیق                                                                                        88

فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                       

مقدمه                                                                                                 90

جدول نمرات خام آزمودنی ها ازآزمون پرخاشگری معدلی                       91

جدول بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی               93

جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان دوم و پنجم ابتدایی           94

جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان سوم و چهارم ابتدایی       95

جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان ممتاز و ضعیف               96

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

بحث و نتیجه گیری                                                                               98

محدودیت ها                                                                                        101

پیشنهادات                                                                                           102

منابع و مآخذ                                                                                       103

ضمائم                                                                                    

چكیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبسیتان شهرستان قزوین است كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینكه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد و همین طور بین پرخاشگری دانش آموزان ضعیف و دانش آموزان ممتاز تفاوت وجود دارد و همین بین پرخاشگری مقاطع دوم و چهارو سوم و پنجم تفاوت وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان است كه 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغییر مستقل و ضریب بهم بستگی استفاده گردیده كه نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابه معنی داری وجود دارد و همین طور بین پرخاشگری دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت وجود ندارد.

 

فصل اول

كلیات تحقیق

مقدمه

هر كودكی وقتی بداند كه والدین او به آنچه می گویند عمل می كنند بهتر رفتار خواهد كرد . رفتار به خصوصی كه انجام آن مجاز نیست باید با ترتیب به خصوصی دنبال شود مقررات شما باید روشن و فهم آنها ساده باشد .در این صورت كودك شما می داند كه توقعات شما چیست و چه مقرر شده است شما تا به حال روی مقررات اولیه مصمم شده اید و آنها را با سادگی و واقع بینی با طفل خود در میان گذاشته اید . قانون تازه ای در خانه مقرر شده است از حالا به بعد تو اجازه نداری كه كسی را كتك بزنی و اگر این كار را تكرار كنی با حبس شدن در اتاقت مجازات خواهی شد كه پرخاشگری یكی از پدیده های مهم روانی – اجتماعی است كه قسمت اعظم تاریخ مدون انسان پیرامون آن رقم خورده است . برخی سپده دم تاریخ را با بیان قتل  هابیل آلوده به پرخاشگری و خشونت می دانند . كواكسلی بر اساس پژوهشهای انجام شده خود می نویسد : از 5600 سال قبل تا امروز بشر فقط 292 سال در صلح و صفا گذرانیده و بقیه را در جنگ و ستیز بوده است . پرخاشگری را رفتاری تعریف كرده اند كه هدف آن صدمه زدن به خود یادگیری باشد آنچه در این تعریف حائز اهمیت است ، قصد و نیت رفتار كننده است : یعنی آسیب رسانیدن تصادفی به شخص دیگر پرخاشگری نیست مثلاً اگر توپ فوتبال سهواً به بازیكن دیگر اصابت كند ، پرخاشگری نیست اما اگر فردی مخصوصاً بازیكنان را با پا بزند، هل بدهد ، تنه بزند و یا فحاشی كند ، پرخاشگری است .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار پسر و دختر در بین دانشجویان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار پسر و دختر در بین دانشجویان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
علل و انگیزه های پرخاشگری ,كروموزومهای جنسی و پرخاشگری,غمزدگی و افسردگی، قربانی بودن,علل و انگیزه های پرخاشگری,درستی و نادرستی نظریه ناكامی پرخاشگری,كنترل پرخاشگری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل