فایل کامل بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا 26 صفحه

شما برای دریافت بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

خلاصه یك ساختمان تقویت شده با طول 215 متر و ارتفاع 19 متر در Iserlohn ساخته شده است ساختمان در جاده 46A قرار داشته در پایه دارای ابعادی به شرح ذیل می باشد ارتفاع 716 ، پهنای 211 محاسبات طراحی بوسیله صورت پذیرفته است طراحی بنا بر صورت می پذیرد دیواره تكمیل شده دارای زاویه شیب 80 درجه می باشد این مقاله نگرش طراحی و جزئیات ساخت را تشریح می نماید ای

دسته بندی: زمین شناسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 26

حجم فایل: 17 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا

خلاصه: یك ساختمان تقویت شده با طول 215 متر و ارتفاع 19 متر در Iserlohn ساخته شده است. ساختمان در جاده 46A قرار داشته در پایه دارای ابعادی به شرح ذیل می باشد. ارتفاع 7/16 ، پهنای 2/11 محاسبات طراحی بوسیله صورت پذیرفته است. طراحی بنا بر صورت می پذیرد. دیواره تكمیل شده دارای زاویه شیب 80 درجه می باشد این مقاله نگرش طراحی و جزئیات ساخت را تشریح می نماید. این موارد شامل زمان ساخت،‌نحوه نصب، جزئیات پیرامون ساختار سطح آن می باشد.

نتایج محاسبات تخریب در طی دوره 2 ساله پس از ساخت مد نظر قرار می گیرد.

كلمات كلیدی: مورد مطالعه – خاكریزها – تسطیح – شبكه های زمین – كنترل

مقدمه

در سال 1997 یك اداره مركزی جدید در Iserlobhm طراحی گردید. ساختار آن بگونه ای بود كه دارای یك شیب خاص در جهت شمال بود. محل آن از غرب به خط راه آهن از شمال به جاده 46A منتهی می گردید. تفاوت سطح در مرزهای شمالی و جنوبی 17 متر بود. هدف ساختار حفاظت از ساختمان جدید در برابر شلوغی خیابان 46 A بود در عین حال محل پارك مناسبی را ایجاد می نمود. كه در شكل 1 نشان داده شده است.

زیرنویس شكل 1 : ساختار طبیعی در بخش شمالی – جنوبی و ایده حاكم بر ساختار

در نتیجه زمینی به مساحت m2 3500 به عنوان محل پارك در جلوی ساختمان تعبیه گردید. یكی از خصوصیات ساختمان به كاربری یك عایق صوتی بود. به این دلیل، خط در راستای ساختار تقویت شده ثابت بود. خط در پایا دیواره به واسطه و جر و موزهای زمینی ثابت شده بود. این شرایط منجر به تغییر وضعیت 80 درجه ای ساختمان با افزایش ارتفاع m7/16 گردید. طول نهایی این دیواره در طول خط فوقانی به میزان m215 محاسبه گردید. در این راستا یك سری ساختارهای خاص تعبیه گردید. این پروسه به عنوان یك كار جانبی برای ساختمان انجام گردید.

در این ساختار از مواد بتونی با دانه بندی 32/0 و 45/0 استفاده گردید.

طرح و ساختار كامل ساختمان را ارائه می دهد.

2- طراحی ساختار زمین تقویت شده با استفاده از تركیبات زمین

1-2: روش ساختار

نویسنده این مقاله روش ساختاری را پیشنهاد می نماید كه به عنوان زمین تقویت شده با تركیبات موجود در آن شناخته می شود. روش امكان طراحی ساختار را با توجه به مزیت استفاده از مواد ساختاری بازیافت شده فراهم می نماید. QRE دارای لایه های مختلفی بوده امكان شكل دهی سطح جلویی و خلفی خاك به طور همزمان وجود دارد. شكل 4 بخش عرضی ساختار را نشان می دهد. ساختار دارای مشخصات ذیل می باشد.

– ارتفاع ساختمان :‌m7/14 – حداكثر ارتفاع: m7/16

– زاویه متوسط انحراف :‌00/80 درجه – حداكثر پهنای پایه m02/11

طول كل سیستم : m5/21

پایه ساختار دارای پهنای بستر m5/3 بوده كه بین ساختار و مرزهای حفاظتی كشیده شده است. امكان دستیابی و كنترل اهداف را فراهم می نماید. در پایانه جنوبی – غربی یك برج مارپیچ مانند ساخته شده است.

زیرنویس شكل 2 : بخش عرضی

2-2- مواد اولیه بكار رفته در این ساختار

ساختار خاك: خاك بازیافت شده : 45/0 تا 32/0

جاذبه مشخصه :

زاویه سایش:

چسبندگی :

خاك با دانسیته 100% فشرده می شود. این پروسه با استفاده از راهنمای آلمانی EIVE-STB a4 (ویرایش 1997) صورت می گیرد. پروسه های تقویت ذیل در نظر گرفته شده است.

تقویت اولیه : محصول701 TENAX TT نیروی كششی

كشش نهایی

تقویت ثانویه محصول220 TENAX LBo نیروی كششی

كشش نهایی 10% = E

تقویت استاتیك در قالب كشش یكسویه با پلی اتیلن صورت می پذیرد. این ساختار دارای پهنای 1000 می باشد. در راستای نیرو هیچگونه پوشش ساختاری مجاز نمی باشد. در برش عرضی Grid در كنار یكدیگر قرار می گیرند. در عین حال شاهد مقداری پوشش در این ساختار هستیم. از آنجا كه خمش شبكه های گسترش یافته در یك سو در بخش جلویی سخت می باشد. یك grid منعطف اضافی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابر محاسبات طرح – ساخت میان لایه های ساختار تركیبی تا پایین ترین پایه ساختار m45/0 می باشد برای تعبیه ساختارها m9/0 می باشد. در جهت تسهیل پروسه، دستیابی به تقویت ساختار مناسب (تقویت ثانویه) از یك تركیب خاص استفاده می شود كه در نیمه بالایی نیز به كار می رود و بنابر دو نوع تقویت مورد استفاده مساحت مؤثر میان لایه ها در نیمه پایانی m45/0 می باشد. شكل 2 طرح برش عرضی را در 34/124+0 نشان می دهد. تقویت اولیه بوسیله تنش و تقویت 4/0 بوسیله خط ارائه گردیده است.

3-3- ساختار و جزئیات مرتبط با آن

خط فوقانی به واسطه نیاز به حفاظت در برابر نویز تثبیت می گردد. این پروسه در قالب انحراف 80 درجه تعیین می گردد. استفاده از خاكریز در این مورد ممكن نمی باشد چرا كه انحراف در این پروسه كمتر از 80 می باشد. همچنین حفاظت از نویز دچار اختلال می گردد. به هر حال انحراف 80 مشكلات زیادی به بار می آورد. این پروسه در دو مرحله قابل بررسی می باشد.

مرحله اول : پروسه ابتدایی

مرحله ثانویه : پروسه ثانویه

اولین مرحله به تسطیح ساختار سیستم در یك شبكه مستحكم كمك می كند. این طرحها دارای شیب 80 درجه می باشد، همچنین در اولین مرحله از یك سری همین خاص استفاده گردید. این روند در قالب رویه فوقانی خاك در ساختار مورد نظر مشاهده گردید تا از فرسایش بخش جنوبی ساختمان جلوگیری نماید. مرحله دوم پس از اتمام كار ساختمان تشكیل گردید. در این ساختار یك شبكه سیمی تقویت شده به فاصله m5/0 مورد استفاده قرار گرفت این شبكه سیستم های تقویت مختلفی مورد استفاده قرار گرفت كه سبب جلوگیری از بروز فرسایش می گردید تقویت اولیه در بخش جلویی ساختمان متمركز می گردد. به طوریكه ضخامت آن بدون المانهای مرزی مواد اولیه m3/0 می باشد. كنترل فرسایش به به كاربری یك ساختار پلیمری كه از فیبرهای نخی بازیافت شده تشكیل شده است محقق می گردد. جزئیات مهم ساختار دارای پهنای cm2 در بخش فوقانی هر لایه در بخش جلویی می باشد.

به دلیل و انحراف 80 در ساختار این سیستم به كارگیری از یك سیستم جمع آوری آب اضافی حاصل از بارش باران بر این ساختار طراحی گردیده است.

زیرنویس شكل 3 : جزئیات كار در این پروسه

3 طراحی : بررسی ابعاد ساختار بنا بر و نظریه ‌نسبی صورت می پذیرد. پایداری داخلی و خارجی ساختمان محاسبه شده است. این پروسه در قالب سه بخش ارائه گردیده است.

فاكتور كاهش A1-A4 و ضریب اصطكاك به وسیله سازندگان ارائه گردیده است این مقادیر به شرح ذیل می باشد.

A1= 62/2

A2=10/1

A3=00/1

A4= 00/1

حداكثر نیروی كششی تقویت شده در دوره های طولانی مدت 25% مشخصات نیروی كششی در كوتاه مدت می باشد. به هنگام طراحی، پیش بینی تخریب ساختار ضروری به نظر می رسد.

این پروسه با تخریب نسبی ساختار در یك راستای مشخص در ارتباط است. اما تخریب عرضی به راحتی قابل پیش بینی می باشد. برای این محاسبات روشهای FEM راه حلهای مناسبی می باشند. در كاركرد این پروسه این المانها به كار نمی روند چرا كه نیازمند برنامه های گران قیمتی می باشند كه نیازمند نفر – ساعت كار بسیار وسیعی می باشد. این نتایج به ورودی سیستم وابسته می باشد. یك روش كاربردی پیرامون این مشكل مشابه تخریب ساختار در هنگام پروسه ساخت و پس از آن می باشد. در این صورت مقادیر ورودی محاسبات به هنگام كنترل ساختار برای مشكلات ممكن چك می گردد. همچنین پروسه ساختار در حین كار 2 سال پس از اتمام آن تحت كنترل قرار می گیرد. محاسبات تخریب در ارتفاعات 16.7m 12m 9.5m 3 m صورت می پذیرد (در برشهای عرضی m8 )

این تخریب به صورت سه بعدی درنظر گرفته می شود.

4- نتایج

1-4- پروسه ساخت: كار ساخت به وسیله lobbe Holding Gmbu80 صورت می گیرد.

كارمندان تجربه ای در زمینه روش ساخت نداشته اند. در نتیجه معرفی زمین با استفاده از تركیبات درون آن ضروری به نظر می رسد. این مقدمه شامل 2 روزیكه با كمك كاربردی در مراحل اولیه بوده كار پروسه ساخت كنترل می گردد.

سركشی های منظم و چك های اعلام نشده ، كیفیت كار را ارتقاء می كند.

پروسه ساخت با مشكلات ذیل همراه می باشد.

مشكلات در حفظ شیب مورد نظر

– امنیت كاری مناسب در محیط كار مخصوصاً خطر سقوط

– دستیابی به درجه مورد نظر در فشرده سازی خاك

– انحراف از تكنولوژی فشرده سازی بنا بر محاسبات طرح

مشكل اول حفاظت از انحرافات سطح می باشد . به این دلی،‌از مواد تركیبی خاصی استفاده گردید. این سیستم بدون مشكل ارتفاع قابلیت كاركرد دارد. مزیت این سیستم تركیب ایمنی و حفظ انحرافات مورد نظر می باشد. این سیستم و شكل 4 نشان داده شده است. سیستم انحراف شامل چندین شاخص می باشد كه با المانهای فولادی ‌در ساختار به كار می رود. این المانهای فولادی همانند نعل اسب طراحی شده در لایه سوم به كار می روند، به شبكه شاخصهای موجر دور ساختار اتصال می یابد. هر یك از شاخصهای ساختار دارای طول m4/0 می باشند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا;تسطیح ;شبكه های زمین ;كنترل

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


گزارش كارآموزی كنترل فرآیند آماری در شركت شتاب كار (ساپكو)

با سلام و احترام به شما پژوهشگر عزیز.

سایت سل وای فقط به جلب رضایت شما می اندیشد.

شما برای خرید و دانلود گزارش كارآموزی كنترل فرآیند آماری در شركت شتاب كار (ساپكو) به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات گزارش كارآموزی كنترل فرآیند آماری در شركت شتاب كار (ساپكو) را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

گزارش كارآموزی كنترل فرآیند آماری (كنترل فرآیند آماری “STATISTICAL–PROCESSCONTROL” “SPC”) در شركت شتاب كار (ساپكو) در 46 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 46
حجم فایل 53 کیلو بایت

گزارش كارآموزی كنترل فرآیند آماری در شركت شتاب كار (ساپكو) در 46 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              ردیف

آشنایی با شركت شتاب كار ………………………………………………………………………………………………

تاریخچه پروژه SPC در شركت شتاب كار……………………………………………………………………….

مراحل انجام كار…………………………………………………………………………………………………………………..

1-3 فصل اول ـ مفاهیم كلی…………………………………………………………………………………………….

2-3 فصل دوم ـ مراحل پیاده‌سازی…………………………………………………………………………………..

3-3 فصل سوم ـ‌ نمودارهای كنترلی………………………………………………………………………………..

4-3 فصل چهارم ـ جمع‌بندی ـ نمودار و جدول…………………………………………………………….

نتایج بدست آمده…………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه:

            اصل بقای هرسازمانی، ارایه محصولات و خدمات با كیفیت، مطابق با استانداردهای جهانی و خواست مشتری است. شركت شتاب كار با بینش جهانی شدن در زمینه تولید قطعات خودرو و ایجاد سازمانی نمونه، پیشرو و تأثیرگذار دراقتصاد ایران یكی از شركت‌هایی است كه كیفیت، رضایت مشتری و بهبود مستمر، پایه تمامی فرآیندهای آن می‌باشد و باتوجه به اینكه اهتمام كلیه كاركنان ارایه محصولات و خدمات با كیفیت است، لذا اجرای پروژه SPC در دستور كار واحدهای تولیدی این شركت قرارگرفته است. دراین راستا شركت شتاب كار كنترل فرآیند آماری (SPC) را درخط استكان تایپت واحد شماره یك خود به صورت آزمایشی اجرا نموده و پس از حصول نتایج موردنظر و با استفاده از تجربیات اكتسابی این ابزار را به سایر خطوط و واحدهای تولیدی خود تعمیم داد.

          دراین مقاله سعی گردیده تا ضمن معرفی شركت شتاب كار و بیان تاریخچه اجرای SPC در آن، مراحل اصلی انجام SPC دراین شركت و نتایج حاصله از آن به اختصار بیان گردد. به امید آنكه این نوشتارگامی هرچند كوچك درجهت معرفی و اشاعه فرهنگ استفاده از این ابزار دربین صنایع این مرز و بوم گردد.

                                                                                                انشاء‌الله

1-               آشنایی با شركت شتاب كار

شركت شتاب كار با هدف تأمین بخشی از نیازهای صنعت خودروی كشور و با سرمایه‌گذاری صددرصد شركت طراحی مهندسی و تأمین قطعات خودرو داخلی (ساپكو) تأسیس گردیده است. این شركت درسال 1362 با عنوان ساپكو 4 فعالیت خود را ادامه داد و در تاریخ 20/5/76 شركت چدن نشكن (سهامی خاص) به ثبت رسیده و از سال 1375 به شكل رسمی به شركت شتاب كار تغییرنام داد.

فعالیت‌های شركت تولیدی شتاب كار در چهاركارخانه به شرح زیر انجام می‌گیرد:
واحد شماره یك

          تولید استكان تایپت، انگشتی(چپ و راست)، پایه انگشتی، میل فرمان كوتاه پیكان دركارخانه شماره یك واقع درجاده آبعلی، خیابان سازمان آب، خیابان خورشید صورت می‌گیرد.
واحد شماره دو

          تولید شاتون، پلوس، مونتاژ شاتون و پیستون و پروژه انژكتور و كیت گازسوز دركارخانه شماره دو واقع دركیلومتر 7جاده مخصوص كرج صورت می‌پذیرد.
واحد شماره سه

            تولید محفظه آب جلو سرسیلندر پژو و پیستون روی فنر سوپاپ پژو و پیستون روی فنر سوپاپ پژو دركارخانه شماره سه واقع درشهرستان تاكستان انجام می‌شود.
واحد شماره چهار

          مونتاژ جعبه فرمان پژو در كارخانه شماره 4 واقع دركیلومتر 17 جاده مخصوص كرج صورت می‌پذیرد.

2-               تاریخچه پروژه SPC در شركت شتاب كار

اجرای پروژه SPC در راستای تحقق اهداف زیر از اسفندماه 77 در واحد شماره یك آغاز گردید:

1-    كاهش ضایعات و دوباره كاری‌ها

2-     كاهش میزان نوسانات محصولات و خدمات

3-     فراهم آوردن فرصت برای تمامی كاركنان جهت مشاركت درامر بهبود مستمر

4-     كمك به مدیریت و كاركنان درامر اتخاذ تصمیمات اقتصادی درباره فرآیند

دراین پروژه خط تولید استكان تایپت بدلیل داشتنن بیشترین درصد ضایعات و حجم بالای تولید بعنوان خط نمونه انتخاب و كار بر روی آن آغاز گردید تا درصورت مثبت بودن نتایج و تجربیات حاصله به سایرخطوط تسری یابد.

پس از گذشت 4ماه از آغاز پروژه درخط استكان تایپت و دستیابی به نتایج قابل قبول و بكارگیری SPC درسایر خطوط تولید مدنظر قرارگرفت. دراین راستا SPC درخطوط تولیدی انگشتی چپ و راست با هدف كاهش ضایعات تا حد 8/0 درصد آغاز گردید.

با بكارگیری تكنیكهای SPC و ایجاد سیستم‌های انگیزشی مناسب در راستای اهداف SPC ، این پروژه درسایر خطوط نیز به نتیجه مطلوب رسید.

درحال حاضر نیز باتوجه به تجارب كسب شده درواحد شماره یك، استفاده از ابزار SPC به سایر واحدهای تولیدی توسعه داده شده است.

3-               مراحل انجام پروژه SPC درشركت شتاب كار

مراحل اصلی انجام پروژه SPC درشركت شتاب كار به شرح ذیل می‌باشد:

1-     بررسی نیاز به انجام SPC در سازمان

2-     تشكیل كمیته اجرایی

3-     انتخاب فرآیندی كه بیشتری ضایعات را داراست (خط استكان تایپت)

4-     تهیه زمانبندی اجرای پروژه بمنظور استفاده بهینه از زمان

5-     امكان‌سنجی پروژه

6-     ایجاد سیستم جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات (شامل ضایعات و دوباره كاریها)

7-     آموزش كلیه پرسنل و افراد مرتبط با SPC

8-     شناسائی و مستندكردن مراحل انجام كار(رسم OPC و تعیین مشخصه‌های كیفی)

9-     ثبت تغییرات و تأثیرات تغییرات درفرآیند

10-            تدوین دستورالعملهای لازم در SPC

11-            تهیه و تدوین راهنمای استفاده از ابزارهای هفتگانه جهت دستیابی به راه‌حل بهینه

12-            تهیه و بررسی آمار ضایعات

13-            تهیه نمودار پاراتو وشناسائی مراحل اساسی منجر به ضایعات

14-            شناسائی حدود كنترلی مشخصه‌های كیفی و تعیین مشخصه‌های بحرانی

15-            مشخص كردن ابزار انداز‌ه‌گیری و حصول اطمینان از دقت ابزار و مهارت مسئول اندازه‌گیری (تست IC)

16-            تهیه نمودارهای RUN CHART و اعمال حدود USL و LSL

17-            تحلیل نمودار روند و شناسائی اقدامات اصلاحی

18-            انجام اقدامات اصلاحی

19-            بررسی اثر بخشی اقدامات اصلاحی انجام شده

20-            تهیه نمودارهای كنترلی مناسب (XBAR R-CHART, P-CHART)

21-            تدوین سیستم انگیزشی در راستای اهداف SPC

22-            بهبود مستمر

23-            اجرای SPC در سایر خطوط

در ادامه مراحل كلی انجام پروژه SPC بصورت شماتیك نشان داده شده است.

3-1- نیاز به انجام پروژه SPC در سازمان:

اعتقاد به بهبود كیفیت مستمر دركیفیت و بهره‌وری در راستای سوددهی سازمانی یك امرحیاتی است. استانداردهای دیروز مانند (AQI) كافی نیستند. برای عرضه محصولات در بازارهای جهانی نیاز به كیفیت برتر درسطح جهانی است مصرف‌كنندگان درجستجوی خرید محصولی با كیفیت برتر و قیمت كمتر هستند. هرسازمانی باید كلیه پرسنل را متعهد به پیروی از روشهای مؤثر درانجام فرآیندهای تولیدی و یا ستادی كند تا بهره‌وری وكیفیت درتولید محصولات رقابتی باشد.

كنترل فرآیند آماری: یك ابزار برای بهبود مستمر كلیه فرآیندهای سازمانی است.

3-2- تشكیل كمیته اجرائی و مهندسی:

هدف: كمیته مهندسی جهت تصمیم‌گیریهای كلان پروژه و تشكیل كمیته اجرائی جهت اجرای تصمیمات گرفته شده و پیگیری امور SPC

اقدامات انجام شده:

–         تشكیل كمیته مهندسی

–          تشكیل كمیته اجرائی

تشكیل جلسات هفتگی كمیته اجرائی برای اجرای SPC و تصمیم‌گیری درخصوص نحوه ادامه SPC

نتایج بدست آمده:

                      · بررسی مشكلات و موانع اجرائی و سعی درجهت حل آنها

                      · تدوین برنامه كاری هفتگی جهت اجرا

                      · تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده

3-3- انتخاب فرآیندی كه بیشترین ضایعات را داراست:

هدف: تعیین یكی از خطوط تولید برای پیاده‌سازی SPC و كاهش ضایعات ماشینكاری و اطلاع از چگونگی جریان مواد درایستگاههای كاری خط انتخاب شده

اقدامات انجام شده:

–         تعریف كل پروژه (اهداف و رویه…)

–          شناسائی فعالیتهای لازم برای هرفعالیت و زمان كل پروژهگ

–          تهیه برنامه زمانبندی اجرای پروژه وسیله نرم‌افزار M.S.PROJECT

نتایج بدست آمده:

                      · شناسائی فعالیت بحرانی

                      · درصد پیشرفت فیزكی پروژه درمقاطع مختلف زمانی

                      · پیش‌بینی زمان اتمام پروژه باتوجه به فعالیتهای انجام شده درهرمقطع زمانی

3-4 تهیه زمانبندی اجرای پروژه به منظور استفاده بهینه از زمان:

          هدف: استفاده بهینه از زمان جهت اجرای پروژه وكنترل روند انجام آن.

اقدامات انجام شده:

تعریف كل پروژه (اهداف و رویه‌ها ….)

ـ شناسایی فعالیتهای لازم جهت انجام پروژه

ـ تهیه زمانهای لازم برای هرفعالیت و زمان كل پروژه

ـ تهیه برگه‌های FMEA جهت تشخیص علل بالقوه بروز عیب

ـ ثبت آثار خرابی بوجود آمده و علل بوجودآورنده آنها در برگه‌های FMEA

ـ ثبت كنترلهائی كه باید جهت جلوگیری از بروز مشكل انجام شود.

ـ تهیه ماتریس CP بعنوان شناسنامه‌ای جهت اقدامات اصلاحی و پیشگیری

 نتایج بدست آمده:

درطرح كیفیت آورده شده است.

3-5- امكان‌سنجی اقتصادی پروژه

هدف: اطمینان از اقتصادی بودن انجام و یا ادامه پروژه

اقدامات انجام شده:

–         لیست قطعات ورودی و ضایعات ماشینكاری خروجی هرمرحله و تهیه فرمهای موردنیاز

–          محاسبه كل هزینه‌های مربوط به هرمرحله

–          میزان صرفه‌جوئی در هزینه‌ها جهت دو دوره سه ماهه اجرای SPC

–          محاسبه هزینه‌های انجام پروژه

 نتایج بدست آمده:

                      · پروژه ازنظر اقتصادی بودن مقرون به صرفه است.

3-6- ایجاد سیستم جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات

شامل ضایعات برگشتی از مشتری و تعداد مردودیها و دوباره كاریها می‌باشد.

هدف: به صفر رساندن ضایعات و حداقل كردن دوباره كاریها

اقدامات انجام شده:

–    دریافت قطعات برگشتی از مشتری و تهیه نظرات كارشناسان مربوطه جهت تهیه دلایل بوجود آمدن عیوب و انجام اقدامات اصلاحی

–          طراحی و مكانیزه كردن سیستم ثبت اطلاعات ایستگاههای كاری

نتایج بدست آمده:

                      · آمار ضایعات طی بهمن و اسفندماه (آغاز پروژه SPC) متوسط 10/81 درصد بوده

                      · آمار ضایعات پایان تیرماه (پایان فاز اول پروژه) 3/75 درصد بوده است.

3-7- آموزش كلیه پرسنل و افراد مرتبط با SPC

          هدف: رسیدن به سطح اطلاعاتی مطلوب پرسنل مرتبط با SPC

اقدامات انجام شده:

–         برگزاری كلاسها و جلسات آموزشی برای پرسنل و كارآموزان درگیر با پروژه

–          تهیه جزوات و اطلاعات مربوط به SPC

–          كنترل و نظارت بركار آموزش پرسنل و كارآموزان

نتایج بدست آمده:

فراگیری پروژه درسطح بالای اطلاعاتی برای پرسنل و كارآموزان SPC

3-8- شناسائی و مستندكردن مراحل انجام كار

هدف: شناسائی و مستندكردن مراحل انجام كار و تفكیك رده‌های مختلف، مشخصه‌های كیفی استكان تایپت و تعیین محدوده پذیرش و اهمیت آنها و مستندسازی این اطلاعات

اقدامات انجام شده:

–         تهیه O.P.C. از قطعه خام تا محصول نهائی

–          شناسائی و رده‌بندی مشخصه‌های كیفی محصول

 نتایج بدست آمده:

مشخص شدن سه رده اولویتی به شرح زیر:

رده A : مشخصه كیفی بسیار مهم دركیفیت محصول

رده B : مشخصه كیفی كه وجودش برای محصول اهمیت دارد و عدم وجود آن باعث معیوب شدن قطعه نهائی می‌شود.

رده C : مشخصه‌های بی‌اهمیت

-2- بررسی اثربخشی اقدامات اصلاحی انجام شده:

هدف: حصول اطمینان از اثر بخشی بودن اقدامات اصلاحی انجام شده

معمولاً پس از انجام اقدامات اصلاحی، مجدداً اقدام به تهیه نمودار روند می‌نمایند تا اثر اقدامات انجام شده را دركاهش نوسانات بررسی نمایند.

19-2- تهیه نمودارهای كنترلی مناسب:

هدف: انتخاب و بكارگیری نمودارهای كنترلی مناسب جهت تحت كنترل داشتن فرآیند و بهبود مستمر آن

انتخاب نوع نمودار كنترلی بستگی به نوع داده (متغیر یا توصیفی)، اندازه نمونه و همچنین انتظار ما ازنمودارهای كنترلی دارد. برای انتخاب نوع نمودار كنترلی می‌توان از شكل شماره 2 كمك گرفت. نحوه ترسیم نمودارهای كنترلی دربخش شماره 3 آورده شده است:

20-2- بررسی تحت كنترل بودن فرآیند:

هدف: حصول اطمینان از تحت كنترل بودن فرآیند و عدم وجود علل خاص ایجاد نوسانات

پس از رسم نقاط بر روی نمودار كنترلی، باید تحت كنترل بودن فرآیند بررسی گردد. برای این منظور موارد ذیل كنترل می‌گردد:

        §آیا نقاط خارج حدود كنترلی وجود دارد.

        § آیا درنقاط رسم شده شیفت مشاهده می‌گردد.

        § آیا در بین نقاط رسم شده چرخه‌های مكرر مشاهده می‌گردد.

        § آیا دربین نقاط رسم شده كمبود نوسانات (تمركز نقاط حول مركز) مشاهده می‌گردد.

        § آیا دربین نقاط رسم شده حالات غیرنرمال مشاهده می‌گردد.

درصورتی كه هریك از موارد فوق مشاهده گردد، بیانگر این خواهد بود كه احتمالاً فرآیند از كنترل خارج شده و باید علت آن شناسایی و اقدام اصلاحی موردنیاز انجام گردد. برای كنترل و شناسایی روندهای فوق، می‌توان فاصله بین خط مركزی نموداری كنترلی تا حدود بالایی و پایینی را به سه قمست مساوی تقسیم نموده (هرقسمت معادل یك d)‌ و این قسمت‌ها را از حدود كنترلی به سمت خط مركزی به ترتیب C,B,A نام گذاری كرده و تست‌های ذیل را چك نمود:

                      § وجود نقاطی خارج از محدود كنترلی

                      § وجود هفت نقطه متوالی بالا و یا پائین خط مركزی

                      § وجود هفت نقطه متوالی كه دریك جهت حركت كنند (بالا و پائین)

                      §  وجود 14نقطه كه متناوباً‌ افزایش و كاهش یابند

                      § وجود 2نقطه از 3نقطه متوالی درناحیه A

                      § وجود 4نقطه از 5نقطه متوالی درناحیه B

                      § وجود 15نقطه متوالی درناحیه‌های C

                      § عدم وجود 8نقطه متوالی درناحیه‌های C

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


خرید آنلاین گزارش کاراموزی ابزار دقیق و كنترل سیستمهای الكترونیک و سنسورها

گزارش کاراموزی ابزار دقیق و كنترل سیستمهای الكترونیك و سنسورها در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 85
حجم فایل 786 کیلو بایت

گزارش کاراموزی ابزار دقیق و كنترل سیستمهای الكترونیك و سنسورها در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

مشخصات و محل کارآموزی :

شرکت الیاف سهامی عام، جاده قدیم کرج، سه راه شهریار، روبروی دپوی ارتش این شرکت در سال 1346 تأسیس گردیده و محصولات این شرکت نخ نایلون 6 و مواد اولیه پلمیری جهت استفاده در شرکت های تولید مواد پلاستیکی می باشد. در این شرکت قسمت های مختلفی وجود دارند که طبقه بندی شده اند که عبارتند از :

1 ) امور اداری؛ 2 ) قسمت تولید؛ 3 ) قسمت مهندسی؛ 4 ) ایمنی و آتش نشانی؛ 5 ) درمانگاه؛ 6 ) نیروگاه.

قسمت مهندسی شامل زیر شاخه های تعمیرات نیروگاه، تعمیرات تولید، تعمیرات ریسندگی، تعمیرات پلیمر، تراشکاری، قسمت برق فشار قوی، برق فشار ضعیف، ابزار دقیق و الکترونیک و قسمت های PM و … می باشد.

اینجانب در قسمت ابزار دقیق مشغول به انجام دوذه کارآموزی شدن و کار این قسمت در زمینه سیستم های کنترل از جمله سیستم های کنترل دما، فشار، سطح، رطوبت، چگالی، Ph، دور موتورها و … می باشد.

در این دوره سعی شد که با تمامی این موضوعات که جزء درس کنترل صنعتی می باشد، آشنا شده و به صورت عملی بر روی این سیستم ها کار شد.

گزارش ارائه شده در مورد سیستم های ابزار دقیق، پروتکلهای ارتباطی، سیستم های کنترل، سنسورها و موارد مرتبط به آنها می باشد، که طی 440 ساعت کارآموزی در این شرکت تهیه و ارائه شده است.

این دوره از تاریخ مهر 88  تا تاریخ بهمن 88  تهیه و تنظیم گردیده است.

میان سیستم مدیریت و سیستم کنترل کارخانه، معمول می گردد که سیستم خای کنترل قدیمی تر

(نیوماتیکی یا 4 – 20 mA) و حتی سیستم های DCS نسلهای قبل که برای انتقال اطلاعات آنها به سیستم های بالاتر که اکنون همگی بر مبنای تکنولوژی های Interanet/ Internet و WEB قرار گرفته اند، دیگر از حیث کارایی و قیمت، نیازهای مشتریان را برآورده نمی کنند و لازم است با توجه به تحولات ذکر شده، متحول گردند و شکل جدید پذیرند، شکلی که با نیازهای روز منطبق باشد.

در این پایان نامه سعی ما برای است که بر سیستم های اتوماسیون و ابزار دقیق که رکن اساسی صنعت امروز می باشد و تکنولوژی پیچیده امروز جز با وجود آنها میسر نمی گردد، مرور مختصری داشته باشیم.

بدنی منظور به توضیح جزء به جزء لایه های مختلف یک سیستم اتوماسیون می پردازیم.

 

 

 

مقدمه :

شاید منظور قرآن از آیات فوق این باشد که انسان یک پدیده مافوق است اما بالفعل یم پدیده مادی، پدیده مافوق بودن انسان او را از خاک به افلاک می رساند و در این مسیر تکامل است که رسالت انسان مشخص می گردد و با خودسازی جهت خویش را پیدا می کند.

لذا از آنجاییکه هدف از خلقت بشر تعالی او به سوی کمالات معنوی و رسیدن به ذات اقدس خداوندی است و این کمالات جز با فکر و اندیشه و پا گذاشتن در عرصه علم حاصل نمی گردد لذا برماست که فراگیری علوم را بر خود واجب شماریم و لحظه ای از تحصیل علم غافل نباشیم.

کاروان علم بشریت با سرعتی غیر قابل مهار به پیش می رود و دستاوردهای علمی و تکنولوژیک مبین این پیشرفت می باشد. ما نیز که جزیی از کل هستی هستیم باید سهمی هر چند کوچک در این راه ایفا کنیم و گامی در جهت خودکفایی کشور برداریم و در کنار فراگیری علوم تجربی، علوم معنوی خویش را توسعه دهیم و این دو بال را هماهنگ به پرواز درآوریم. در غیر اینصورت تصاد حاصل باعث بی هدف بودن فعالیتها و تلاشها می شود.

امروزه وقتی از سیستم کنترل گسترده سخن می گوییم معنایی بس وسیعتر از آنچه در دهه گذشته مدنظر بود، توصیف می شود. اگر نظری آینده نگرانه به آن داشته باشیم، سیستم ها را در گسترده ای می یابیم که از یکسو سنسورها و محرکها و از سوی دیگر سیستمهای فروش، مالی و مدیریتی را برمی گیرند. منطق و نیاز بسیار ساده ای چنین سیستمی را توصیه می کند : جریان وسیع و بدون مانع اطلاعات در سرتاسر یک مجتمع صنعتی یا کارخانه و یا حتی یک مجموعه گسترده از واحدها، با توجه به شرایط رقابت روزافزون حاکم بر بازار، عامل مهمی در موفقیت ارائه محصولات با کیفیت و بها مناسب می باشد.

از طرفی بهینه سازی و ارتقاء کیفیت تولید با تکیه بر روشهای پیشرفته کنترل، کاهش هزینه نگهداری در دراز مدت، امکان توسعه و گسترش ساده و سریه وجود فیدبک های مدیریتی قوی و دقیق در قالب گزارش های گوناگون و در زمان و بسیاری مزایای دیگر به وضوح نیاز به چنین سیستم های در قالب کنترل تولید، بالا می برد.

با روشن شدن اهمیت استفاده از سیستم های کنترل پیشرفته در تولید و مهمتر از آن ارتباط.

 

 

 

 

 

1 . 3 ) سیستم کنترل DCS

مقدمه :

تاریخچه کنترل کامپیوتری گسترده به اواخر سال 1950 میلادی برمی گردد، هنگامیکه شرکت TEXA Co America Oil آنرا در کنترل پروسه های شیمیایی خود بکار گرفت و بدین طریق اول کنترل نا متمرکز را رقم زد. در این روش ابتدایی از یک ماشین IBM1700 بعنوان سوپروایزر استفاده می شد که یک سری ماشینهای کوچکتر را در زمینه اندازه گیری داده هایی که به وسیله سنسورها دریافت می گردید، کنترل و هدایت می کرد.

در آن زمان داده های دریافت شده بصورت آنالوگ بوده و فقط برای انجام یک سری از محاسبات بکار برده می شدند. در نسل های بعدی DCS طبیعت کنترلی غیرمتمرکز آن بیشتر نمود پیدا کرد، اما بدلیل قیمت بالای کامپیوتر و بازدهی کم آن، پیشرفت نسبی در این زمینه حاصل نگردید.

تا آنکه در سال های اخیر بدلیل پیشرفت فوق العاده CPU ها و کاهش قیمت آنها، روش کنترلی فوق از معتبرترین روش های کنترلی مدرن بحساب آمد و از آنجایی که سیستم مزبور از لحاظ گستردگی وسیع دارای استانداردهای خاص خود می باشد و همچنین با سیستم مدیریت اطلاعاتی ادغام گردیده، استفاده از آن در سیستمهای بزرگ، امنیت در تولید، تولید انبوه، سوددهی بیشتر و کاهش قیمت ضایعات ساخت را به همراه مدیریتی کارآمد تضمین می کند.

تعریف DCS :

همانطور که از اسم آن مشخص است، یک سیستم کنترل توزیع شده سیستمی است که عملکرد آن بجای اینکه در یک نقطه متمرکز باشد، پراکنده است.

یک سیستم کنترل توزیع شده از تعدادی ماجولهای میکروپروسسوری تشکیل شده که با همکاری یکدیگر عملکرد یک سیستم را کنترل و مانیتور می کند. کامپیوترها با توجه به جغرافیای محل پخش می شوند، بنابراین این مسئله باعث کاهش هزینه نصب و سیم کشی می گردد.

DCS یک شبکه کامپیوتری است اما با شبکه های خانگی و یا اداری موجود تفاوت دارد، چرا که در DCS مسئله پردازش Real Time مطرح می باشد. مخالف آنچه در پردازشهای دسته ای در کامپیوترهای اداری یا خانگی دیده می شود.

تفاوت این دو روش پردازش در نحوه اجرای برنامه های آنها است. در کامپیوترهای معمول نحوه پردازش بدینگونه می باشد که در یک زمان تنها یک برنامه منفرد اجرا می گردد، بطوریکه این برنامه با یک سری داده های ثابت و مشخص شروع به محاسبات پیچیده نموده و در نهایت به نتایج مطلوب ختم می گردد و هنگامی که پردازش تمام شد برنامه متوقف شده تا برای اجرای مجدد با یک سری داده جدید فرمان بگیرد. در روش پردازش Real Time  نیز پردازش با یک سری داده ثابت شروع می شود با این تفاوت که اجرای همان برنامه بطور مداوم تکرار شده و داده ها را با توجه به داده های مرحله قبل تازه می گرداند.

بعنوان مثالی از یک عملکرد Real Time می توان از همان کنترل اتوماتیک سرعت ماشین نام برد. کنترل با داده ثابت سرعت شروع و در هر مرحله سرعت ماشین نمونه برداری می شود و با توجه به اختلاف آن با سرعت مطلوب، سیگنال های کنترلی مبنی بر باز و بسته شدن دریچه بنزین اعمال می گردد.

یک کنترلر DCS نیز بدین طریق عمل می کند، یعنی بطور مداوم از صدها یا هزاران سیستم تحت کنترل نمونه برداری کرده و محاسباتی را بر مبنای یک

سرح مشخص برای سیستم های مربوطه تکرار می کند. داده هایی که از محیط دریافت می شود را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد :

الف ) داده های آنالوگ : که بطور پیوسته تغییر می کنند. این داده ها از طریق حلقه های کنترلی نرم افزاری که برحسب نیاز ممکن است شامل کنترلرهای نسبی، Lead Lag یا PID باشد آنالیز شده و سیگنال های خروجی مناسب صادر می شود.

ب ) داده های گسسته : که کارکردن یا آنها ساده بوده و با توجه به سیگنالهای دریافتی و روابط منطقی عاملی را قطع یا وصل می کند. برای دریافت داده ها از محیط DCS نیز مانند تمام کنترلرهای منطقی قابل برنامه ریزی به یک سری آلمانهایی مانند دماسنج، فشارسنج، آمپرمتر و غیره احتیاج دارد.

مقادیر آلمانها به سیگنالهای الکتریکی تبدیل شده و DCS آنها را خوانده و به دیجیتال تبدیل می کند. داده های بدست آمده در موارد زیر استفاده می شوند.

    حلقه های کنترلی (فیدبکها) جهت کنترل آنالوگ؛
    اجرای برنامه های منطقی جهت صدور دستورالعملهای قطع و وصل؛
    نمایش مقادیر روی صفحه مانیتور؛
    تهیه گزارش از وضعیت سیستم؛
    اعلام خطر در وضعیت نامناسب سیستم تحت کنترل و عملیاتهای دیگری که متناظر با نوع سیستم قابل تعریف است.

مزایای DCS نسبت به سیستمهای قدیمی :

* پروژه های بزرگ را می توان به پرسوه های کوچکتر تقسیم کرد و کنترل هر قسمت آنرا به یک ماجول DCS سپرد.

* روش کنترل مرکزی تمام پروسه به وسیله یک کامپیوتر مرکزی انجام می شود، مستلزم داشتن کامپیوتری بزرگ و تجهیزات پیشرفته می باشد که قیمت این سیستمها بسیار زیاد است. اما در کنترل DCS سخت افزار ماجولها از همان میکروپروسسور معمولی تشکیل شده است.

* نرم افزارهای DCS بخاطر استفاده از میکروپروسسورها و تقسیم بندی کنترل، از نرم افزارهای یک کامپیوتر بزرگ در کنترل بسیار ارزانتر تمام می شوند.

* برخلاف سیستم متمرکز در DCS به علت تقسیم بندی کنترل اگر یکی از ماجولها خراب شود کنترل بر روی قسمتهای دیگر به قوت خود باقی می ماند. (Fault Isolation)

* سیستمهای DCS دارای قابلیت گسترش هستند. در سیستم کنترل مرکزی گسترش سیستم مستلزم تعویض پردازنده مرکزی و خرید یک سیستم پیشرفته تر است اما در DCS می توان با اضافه کردن ماحول های کنترلی بیشتر، کنترل را گسترش داد.

* برنامه نویسی DCS در محیط های سطح بالا انجام می شود. این برخلاف کنترلرهای PLC می باشد که نوشتن برنامه آنها نیازمند آشنایی با سیستمهای میکروپروسسوری می باشد.

همانطور که پیشتر آمد، DCS می تواند از ماجولهای کنترلی بسیاری تشکیل شده باشد که می توانند بطور مستقل و همزمان عمل کنند. بعلاوه دارای قابلیت ارتباط سریع بیین ماجول های خویش است که از طریق خطوط ارتباطی با نام بزرگراههای داده های Real Time امکان پذیر می گردد. (ماجولهای ارتباطی در بخش بعد توضیح داده می شوند.)

* Data Rate :

سرعت انتقال اطلاعات در این سیستم برابر 31.25 Kbit/Secبا است که علیرغم اینکه سرعت بالایی نمی باشد لیکن برای کنترل فرآیندهای شیمیایی مناسب است. لازم به ذکر است که در اکثر سیستمها DCS حتی در خصوص سیستم های Emergency Shutdown از سیستمی غیر از سیستم اصلی و معمولاً از که سرعت بهتری دارد، استفاده می گردد.

اجزاء سیستم Fiedbus :

در یک سیستم Fiedbus ، ارتباط دادن Device های Field کاری ساده است. بصورتtypical، هر Device می تواند با 12 Device دیگر روی یک باس بصورت موازی متصل و سیم بندی شود. ضمناً افزودن Device هایی که سیستم را مقیاس پذیر (Scalable) می کنند نیز آسان می شود. همچنین سیستم می تواند به منظور پاسخگوئی به احتیاجات جدید، گسترش داده شود و در بسیاری از موارد، Device ها می توانند بدون احتیاج به یک یا Interface کابل دیگر با هم connect شوند.

مبنای کار Fiedbus برای شناسایی تمام Device ها و اسامی پارمترهای استاندارد شده نظیر ( SP , PV)، tagهایی است که توسط کاربر تعریف می شوند، با connect کردن یک Device اضافی به باس، host به راحتی می توانند ها را درخواست کند و به این ترتیب Installation کامل می گردد.

فیلد باس قابلیت شبیه سازی مقادیر ورودی و خروجی را نیز دارد که این امکان را فراهم می سازد که بصورت کاملاً  Safeپاسخ سیستم را به تغییرات ورودی ها در شرایط Fault، بتوان بررسی کرد.

اجزاء مختلف سیستم عبارتند از :

الف ) لایه های مختلف سیستم :

پروتکل های ارتباطات دیجتال عموماً از مدل استاندارد Interconnection سیستم های باز (Open Sys.) تبعیت می کنند که لایه های متفاوتی مسئول کد کردن پیغام و فرستادن آنها به لایه های مجاور می باشند.

Physical Layer :

این لایه از استاندارد IEC پیروی کرده و محیطی را برای ارسال/ دریافت data از محیط فیزیکی فیلدباس برحسب سرعت ارتباط، کدینگ سیگنال، طول ارتباطات، تعداد واحدها و منبع تغذیه روی باس و غیره پوشش می دهد.

تمرکز اصلی فیلدباس روی محیط سیم کشی مسی می باشد هر چند که فیبر نوری و ارتباطات رادیویی نیز به استاندارد IEC افزوده شده اند. طول یک باس سیم کشی شده به کیفیت سیم کشی (Cabling) بستگی دارد.

فیلدباس در هر انتها به یک ترمیناتور (مدارRC) احتیاج دارد که شبکه ارتباطی را بالانس کرده و از اعوجاج ارتباطی جلوگیری کند. سیگنال های ارتباطی با تکنیکهای مختلفی مد می شوند بطوری که هر بیت data از یک سیکل کامل است. فواید این تکنیک :

1 ) امنیت بالاتر؛

2 ) بیان هر بیت بوسیله تغییر حالت (State)؛

3 ) صرفه جویی در وقت سیستم؛

می باشد. 32 Device می توانند روی یک باس سوار شوند. با این محدودیت که فقط 12 واحد می توانند از طریق همان باس تغذیه شوند. حداقل ولتاژ تغذیه 9 ولت بوده و Safety Barrier ها شامل مقاومتهای W 102 محدود کننده جریان می باشند و قدرت روی فیلدباس بین 30 – 9 وات می تواند باشد که مقدار نامی آن 24 وات است. منبع تغذیه باید یک منبع تغذیه فیلدباس همراه با فیلترهایی جهت اطمینان از عدم بوجود آمدن اتصال کوتاه در ارتباطات فیلدباس باشد.

* Data Link Layer(DLL) :

کار این لایه کنترل پیامهای ارسالی از و به فیلدباس از طریق Physical layer می باشد. این لایه دسترسی به فیلدباس را از طریق یک Bus Scheduler مرکزی قطعی (Deterministic) که (LAS)Data Link Scheduler  نامیده می شود، مدیریت می کند.

 DLL دو نوع از Device ها را تشخیص می دهد :

1 ) Basic

2 ) Link Master

Link Master محتوی یک LAS بوده و می تواند ارتباطات فیلدباس را کنترل کند. Basic Device ها محتوی LAS نیستند. در ضمن Configuration فیلدباس، لیستی از Device های روی باس و نیز نوع  dataی موردنیاز در یک زمان معین، به LAS داده می شود.

هنگامیکه زمان این فرا می رسد که یک Device دیتای خود را ارسال کند، LAS به آن فرمان می دهد که data را برای تمام Device های روی باس منتشر (Pudlish) کند. به صورت همزمان تمام Device هایی که به منظور استفاده از آن data ، Configureشده اند، آن را دریافت (Subscribe) می کنند.

 

ب ) فنر فشار

1 ) انبساط مایع

اساس کار این اندازه گیرها ازدیاد حجم مایع در اثر افزایش درجه حرارت می باشد. جنس  Bulb یا  Wellکه در تماس با درجه حرارت می باشد، معمولاً از مس، آهن، مونل و یا فولاد می باشد.

در این اندازه گیر ازدیاد حجم مایع در Bulb از طریق لوله موئی به  Bourdon انتقال می یابد و باعث حرکت آن می گردد.

برای المنت دریافت کننده و تبدیل کننده انبساط حجمی به حرکت، می توان از المنت های فنری بصورت ، حلزونی و یا مارپیچی استفاده کرد.

مینیمم حدود تغییرات قابل اندازه گیری با این اندازه گیر در جائیکه از جیوه بعنوان مایع منبسط شونده استفاده شود، منهای 38 درجه سانتیگراد و اگر از هیدرو کربن استفاده شود، منهای 80 درجه سانتیگراد است. حداکثر حدود تغییرات در حالت جیوه 650 درجه سانتیگراد و برای هیدرو کربن 315 درجه سانتیگراد می باشد.

مشخصات و مزایای ترمومتر فنری پرشده با جیوه :

    پاسخ خطی
    ثبات
    سرعت در پاسخ
    قابلیت استفاده با جبران کننده

مشخصات و مزایای ترمومتر فنری پرشده با هیدروکربن

    پاسخ خطی
    اندازه گیری حدود تغییرات کم
    داشتن Bulb کوچک
    اندازه گیری درجه حرارت کم
    قابلیت استفاده با جبران کننده

جبران کننده درجه حرارت محیط :

در این نوع اندازه گیرهای پر شده، در اثر تأثیر درجه حرارت محیط بر روی لوله موئی های سیاب، ازدیاد حجمی بوجود می آید که باعث خطای اندازه گیری می شود. برای جبران این خطا سیسمتهای خاصی تعبیه می شود.

2 ) فشار بخار :

اساس ترمومتر تحریک شونده با فشار بخار، تغییر فشار بخار در اثر حرارت می باشد. در اینجا ترمومتر، تغییر درجه حرارت را در سطح آزاد مایع تبدیل شونده به بخار اندازه می گیرد. درجه حرارت نشان داده شده با این ترمومتر درجه حرارت گرمترین نقطه ای است که مایع در آن قرار دارد. این ترمومتر دارای درجه بندی غیرخطی می باشد که این غیرخطی بودن بستگی به منحنی فشار بخار دارد.

در این نوع ترمومتر برای مایع بخار شونده از متیل کلراید، اتر، بوتان، هگزان، پروپان، تولوئن و سولفور دی اکسید می توان استفاده نمود. حدود تغییرات قابل اندازه گیری با این دستگاه بستگی به سیال مورد استفاده در آن دارد.

حداقل حدود تغییرات قابل اندازه گیری با این ترمومتر منهای 45 درجه سانتیگراد و حداکثر 315 درجه می باشد. مزیت ترمومترهای تحریک شونده با بخار مایع در باریکی باند اندازه گیری، قیمت کم و پاسخ ناگهانی آنها می باشد.

3 ) انبساط گاز :

براساس قانون چارلز، حجم گاز با تغییر درجه حرارت مطلق تغییر می کند. اصول کار ترمومترهای گازی بر این اساس متکی است. گازی که در این نوع ترمومترها استفاده می شود معمولاً بخاطر سهولت تهیه و وسعت حدود تغییرات درجه حرارت نیتروژن می باشد. میزان حدود تغییرات قابل اندازه گیری در این ترمومتر از منهای 130 درجه تا 650 درجه سانتیگراد می باشد. مزایای ترمومتر گازی ساده، خطی بودن اندازه گیری تغییرات و قابلیت استفاده آن برای باند تغییرات گوناگون می باشد.  

ترمومتر بی متال :

بی متال از اتصال دوفلز با ضرایب انبساط مختلف بر روی هم بوجود می آید. در اثر تغییر حرارت در بی متال به علت اختلاف ضریب انبساط دو طرف آن بی متال به یک طرف خم می شود.

این پیچش در فلز متناسب با درجه حرارت می باشد. رابطه جابجایی در این ترمومتر نسبت به تغییرات درجه حرارت بطور خطی می باشد. معمولاً از Invar (آلیاژ آهن و نیکل) برای ضریب انبساط کم و آلیاژهای نیکل یا برنج برای ضریب انبساط زیاد استفاده می شود.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


خرید آنلاین مقاله بررسی سیستم كنترل

مقاله بررسی سیستم كنترل در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 24
حجم فایل 18 کیلو بایت

مقاله بررسی سیستم كنترل در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

هر سیستم كنترلی را به سه بخش اصلی می‌توان تقسیم كرد: ورودی بخش پردازشگر و خروجی سیگنالهای ورودی توسط مبدل‌ها كه كمیت‌های فیزیكی را به سیگنال‌های الكترونیكی تبدیل می‌كنند فراهم می‌شوند. یك سیستم كنترل باید بتواند بر طریقه عملكردی یك فرآیند دخالت و تسلط داشته باشد. این كار با استفاده المان‌های خروجی، از قبیل پمپ‌ها، موتورها، پیستون‌ها، رله‌ها و … انجام می‌شود.

یك طرح كنترلی به دو روش قابل اجرا است:

با استفاده از سیستم‌های كنترل غیرقابل تغییر توسط اپراتور و نیز با استفاده از كنترل كننده‌های قابل برنامه‌ریزی.

رله‌ یكی از قطعات مهم در بیشتر سیستم‌های كنترل مدرن است. این قطعه‌ یك سوئیچ الكتریكی با ظرفیت جریانی بالاست. یك سیستم رله‌ای ممكن است شامل چند صدیا حتی چند هزار كنتاكت باشد.

كنترل‌كننده‌های قابل برنامه‌ریزی (PLC)ها:

PLCها به عنوان جانشینی برای سیستم‌های منطقی رله‌ای و تایمری غیرقابل تغییر توسط اپراتور طراحی شدند تا به جای تابلوهای كنترل متداول قدیمی استفاده شوند. این كار به وسیله برنامه‌رزی آن‌ها و اجرای دستورالعمل‌های منطقی ساده كه اغلب به شكل دیاگرام نردبانی است، صورت می‌گیرد. PLCها دارای یك سری توابع درونی از قبیل: تایمرها و شمارنده‌ها و شیفت رجیسترها می‌باشند كه امكان كنترل مناسب را‏، حتی با استفاده از كوچك‌ترین PLC نیز، فراهم می‌آورند.

یك PLC با خواندن سیگنال‌های ورودی، كار خود را شروع كرده و سپس دستورالعمل‌های منطقی (كه قبلاَ برنامه‌ریزی شده و در حافظه جای گرفته است) را بر روی این سیگنال‌های ورودی اعمال می‌كند و در پایان، سیگنال‌های خروجی مطلوب را برای راه‌اندازی تجهیزات و ماشین‌آلات تولید می‌نماید. تجهیزات استانداردی درون PLCها تعبیه شده‌اند كه به آن‌ها اجازه می‌دهد مستقیماَ و بدون نیاز به واسطه‌های مداری یا رله‌ها، به المان خروجی یا محرك (actuator) و مبدل‌های ورودی (مانند پمپ‌ها و سوپاپ‌ها) متصل شوند.

با استفاده از PLCها، اصلاح و تغییر یك سیستم كنترل بدون نیاز به تغییر محل اتصالات سیم‌ها ممكن شده است.

برخی ویژگی‌های خاص، آن‌ها را ابزاری مناسب جهت انجام عملیات كنترل صنعتی نموده است. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از:

l        تجهیزات حفاظت كننده‌ها PLCها از نویز و شرایط نامساعد محیطی

l    ساختار PLCها، كه به سادگی امكان تعویض یا افزودن واحد یا واحدهایی را به PLC می‌دهد. (مثلاَ واحد ورودی/ خروجی)

l        اتصالات استاندارد ورودی/ خروجی و نیز سطوح سیگنال استاندارد

l        زبان برنامه‌نویسی قابل درك و آسان (مانند دیاگرام نردبانی یا نمودار وظایف)

محدوده PLCهای در دسترس، از PLCهای جامع و كامل كوچك با 20 ورودی/ خروجی و 500 مرحله یا گام برنامه‌نویسی تا سیستم‌های مدولار با مدول‌های قابل افزایش را دربرگرفته است مدول‌ها برای انجام وظایفی نظیر:

l        ورودی/ خروجی آنالوگ

l        كنترل PID (تناسبی، انتگرال‌گیر و مشتق‌گیر)

l        ارتباطات

l        نمایش گرافیكی

l        ورودی/ خروجی اضافی

l        حافظه‌های اضافی و … استفاده می‌شوند.

PLCها، كامپیوترهایی ساخته شده به منظور خاص هستند كه شامل سه قسمت اجرایی اصلی می‌باشند: پردازش، ورودی/ خروجی و حافظه. سیگنال‌ها از طریق ورودی به PLC فرستاده شده و آن‌گاه در حافظه، ذخیره می‌شوند. سپس سیگنال‌های خروجی به منظور راه‌اندازی تجهیزات مورد نظر، تولید می‌شوند.

در PLCهای كوچك‌تر، این عملیات توسط كارت‌های ویژه‌ای انجام می‌گیرند كه به صورت واحدهای بسیار فشرده‌ای ساخته شده‌اند، در حالی كه ساختار PLCهای بزرگتر به صورت مدولار با مدول‌هایی كه بر روی شیارهای تعبیه شده بر روی دستنده نصب می‌شود، بنا گردیده است. این امر امكان توسعه سیستم را- در صورت ضرورت- به سادگی فراهم می‌آورد. در هر دوی این موارد بوردهای مداری ویژه‌ای، به سادگی تعویض یا برداشته می‌شود و امكانات تعمیر سیستم نیز به سادگی فراهم می‌آید.

CPU بر تمام عملیاتی كه در PLC رخ می‌دهد‏، كنترل و نظارت دارد و دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی شده و ذخیره شده را اجرا می‌كند.

تمام PLCهای مدرن برای ذخیره برنامه از حافظه‌های نیمه هادی مانند EPROM, RAM یا EEPROM استفاده می‌كنند.

عملاَ از RAM برای تكمیل برنامه مقدماتی و تست آن استفاده می‌شود، زیرا كه امكان تغییر و اصلاح راحت برنامه را فراهم می‌آورد.

پس از این كه یك برنامه تكمیل شد و مورد آزمایش قرار گرفت می‌توان آن را در PROM یا EPROM، كه اغلب ارزانتر از قطعات RAM می‌باشند، بار (Load) كرد. برنامه‌ریزی PROM معمولاَ توسط یك برنامه‌ریز مخصوص صورت می‌گیرد.

PLC‌های كوچك معمولاَ تا حدی به دلیل ابعاد فیزیكی دستگاه دارای حجم حافظه محدود و ثابتی می‌باشند. حجم این حافظه‌ها بسته به تولیدكننده آن‌ها بین 300 تا 1000 دستورالعمل متفاوت است. این حجم حافظه ممكن است كمتر از آنی به نظر آید كه مناسب جهت امور كنترلی باشد‏، اما تقریباَ حدود 90 درصد عملیات مورد نیاز كنترل‌های دودویی با كمتر از 1000 دستورالعمل قابل اجرا می‌باشند. بنابراین فضای حافظه لازم برای بیشتر كاربردها فراهم خواهد آمد.

PLCهای بزرگتر از مدول‌های حافظه‌ای استفاده می‌كنند كه بین K1 تا K64 فضای حافظه را فراهم می‌آورند. این مدول‌ها امكان گسترش سیستم را با افزودن كارت‌های حافظه RAM یا PROM به PLC فرام می‌آورند.

معیار اولیه مشخص كننده اندازه PLCها، در قالب حجم حافظه برنامه و حداكثر تعداد ورودی و خروجی‌هایی كه سیستم قادر به پشتیبانی از آن‌هاست. اما به منظور ارزیابی و محك مناب هر PLC، باید خصوصیات دیگری از آن، از قبیل نوع پردازشگر، زمان اجرای یك سیكل برنامه، تسهیلات زبان برنامه‌نویسی، توابع (از قبیل شمارنده، تایمر و …) قابلیت توسعه و … را نیز در نظر بگیریم.

معمولاَ، PLCهای كوچك و «مینی PLCها» به صورت واحدهای قدرتمند، كارآ و فشرده‌ای طراحی می‌شوند كه قابل جاسازی بر روی، یا كنار تجهیزات تحت كنترل باشند. آن‌ها عمدتاَ به عنوان جایگزین سیستم‌های رله‌ای غیرقابل تغییر توسط اپراتور، تایمر، شمارنده و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند تا بخش‌های مجزا و منفرد كارخانجات یا ماشین‌آلات را كنترل كنند، اما می‌توان آن‌ها برای هماهنگ كردن عملكرد چند ماشین در تلفیق با یكدیگر سود جست.

– ماژول تغذیه:

دارای دو سایز 72*90*55 میلیمتر و 126*90*55 میلیمتر می‌باشد. با ورودی 85-246 ولت برای كارهای متفاوت در توانهای پائین مناسب است و دارای خروجی با رنجهای زیر می‌باشد:

لازم به ذكر است كه این ماژولها علاوه بر Expand شدن به لوگو در موارد دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

كارتهای حافظه:

آبی: قابل خواندن و نوشتن- عدم حفظ برنامه در هنگام قطع برق

زرد: قابل خواندن و نوشتن- حفظ برنامه در هنگام قطع برق

قرمز: فقط خواندنی- حفظ برنامه در هنگام قطع برق

كابل pc: به منظور اتصال ساده و مستقیم LOGO و pc جهت انتقال برنامه از LOGO به pc یا برعكس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیم‌بندی:

در هنگام سیم بندی LOGO میبایست استاندارد زیر و موارد زیر رعایت شوند:

میبایست قطر سیم مصرفی 1.5 یا 2.5 باشد.

كوتاهترین فاصله برای سیم‌بندی در نظر گرفته شود.

مدارات AC, high voltage با سیكلهای كلیدزنی سریع و سیم‌هیا سیگنال low voltage از هم ایزوله شوند.

در صورت استفاده از برق سه فاز هر گروه از ورودیها به یك فاز خاص متصل شوند. برای یك گروه نمی‌توان از دو فاز اسفتاده كرد.

در LOGO نیاز به سیم ارت نیست. (بجز دو مورد زیر)

كارتهای آنالوگ باید زمین شوند.

در مدلهای 12/24 به دلیل نداشتن ایزولاسیون نیاز به زمین است.

برای ورودیهای آنالوگ از كابلهای بهم تابیده شده و حتی‌المقدور كوتاه استفاده نمائید.

از اتصال فازهای مختلف به ورودیهای LOGO پرهیز شود.

در LOGO با ورودی آنالوگ ورودیهای 7 و 8 نباید برای دیجیتال بكار برده شود.

15 و 16 برای ورودیهای سریع بكار می‌رود.

ماژولهای افزایشی ورودی سریع ندارند.

برای اتصال منبع تغذیه باید به مدارك موجود در قطعه برای سیم‌بندی توجه شود و از اتصال مازی منبع تغذیه و خروجی D.C بعلت وجود جریان معكوس پرهیز شود.

مدل 230 تغذیه مناسب برای ولتاژهای نامی 115V AC/DC؛ V 240 AC/DC می‌باشد، و مدلهای 12 و 24 ولت آن مناسب با ولتاژ 12 ولت DC و 24 ولت DC/ AC می‌باشد. در تغذیه DC استفاده از فیوز برای حفاظت لازم می‌باشد.

برنامه‌نویسی:

ماژول LOGO براساس قوانین مدارات منطقی كار می‌كند و شرایط برنامه‌پذیری آن به ورودیهای یك برنامه بستگی دارد و برنامه‌ریزی از دو طریق امكان‌پذیر است:

الف- با استفاده از نرم‌افزار خود LSC (LOGO SOFT COMFORT روی PC و انتقال آن از طریق كابل رابط به LOGO كه در V3.1 این نرم‌افزار دو زبان برنامه‌نویسی FBD و LDD در دسترسی می‌باشد. با اجرای برنامه SETUP برنامه LSC از روی CD برنامه اجرا شده و به سادگی نصب می‌گردد (روی PC).

ب- بصورت محلی و با استفاده از كلیدهای روی دستگاه (در مدلهائی كه DESPLAY هستند).

در هر دو نوع برنامه‌نویسی Connectorها و Blockها وجود دارند.

(Connectors) شامل همه اتصالات و حالتها در LOGO می‌باشند مانند ورودیها خروجیها MEMORY MARKERها و سطوح ثابت ولتاژ.

Blocks: توابعی هستند كه اطلاعات ورودی را به خروجی تبدیل می‌كنند و شامل توابع منطقی (basic Function) و توابع ویژه (Special funcion) می‌باشند. BF شامل AND, OR, NAND و … می‌باشند و SFها شامل COUNTER TIMERو … می‌باشند.

ورودیها:

ورودیهای دیجیتال: تنها دارای سطح صفر و یك می‌باشند.

وردیهای آنالوگ: LOGOهای RCO, 12/34 RC, 2424/12 دارای ورودی آنالوگ می‌باشند.

ورودیهای AS-I ورودیهای IA1 تا IA2 برای ارتباط از طریق باس AS-I در LOGOهائی كه اتصال AS-I را دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

خروجیها:

خروجیهای LOGO از نوع دیجیتال می‌باشند و QA1 تا QA4 برای ارتباط از طریق باس AS-I با مدلهائی از LOGO كه اتصال AS-I دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

MEMORY BIT (MARKER)ها:

با حرف M مشخص می‌شوند. خروجیهای مجازی می‌باشند كه همان مقدار ورودی را در خروجی خود دارند. در LOGO هشت عدد MARKER وجود دارد.

STARTUP FLAG:

در اولین سیكل از برنام مصرف كننده تنظیم می‌شود و متوالیاَ بعنوان STARTUP FLAG در برنامه مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین M8 می‌تواند مانند دیگر MARDERها در برنامه مورد استفاده قرار گیرد.

FIXED LEVE:

با HI=1, LO=0 مشخص می‌شوند.

OPEN CONINECTOR (X):

در مواردی كه نیاز به سیم‌بندی نمی‌باشد از این پایه استفادهه می‌شود.

از مزایای این برنامه این است كه می‌توان انواع مدارات را طراحی و در كامپیوتر شخصی تست كرد حتی بدون داشتن LOGO.

برای برنامه‌نویسی می‌توان از دو زبان برنامه‌نویسی كه در این نرم‌افزار پس از طراحی به یكدیگر تبدیل می‌شوند استفاده نمود.

BFها توابع خواصی می‌باشند كه با منطقی خاص ورودی/ خروجی را بهم ارتباط می‌دهند. پایه‌های بكار رفته در این توابع شامل ورودی 1 خروجی Q یا X می‌باشند. در جایی كه نیاز به سیم‌بندی پایه نباشد از X استفاده می‌شود این توابع شامل:

AND:

از لحاظ مداری ارتباط سریال تعدادی كنتاكت Normally open می‌باشند و خروجی در صورتی یك می‌شود كه كلیه ورودیها یك باشند.

AND WI TH RLO:

شكل سمت چپ در این تابع خروجی در صورتی یك می‌شود كه همه ورودیها باشند و حداقل یك ورودی در سیكل قبلی حالت صفر داشته باشد.

NAND:

شامل اتصال موازی تعداد كنتاكت Normaly clos می‌باشد و خروجی زمانی یك می‌شود كه همه ورودیها یك باشند.

AND WI TH RLO:

خروجی ANND زمانی یك می‌شود كه حداقل یك وروی حالت صفر داشته باشد و همه ورودیها در سیكل قبل یك باشند.

OR:

شامل اتصال موازی تعداد كنتاكت Normaly open می‌باشد و خروجی زمانی یك می‌شود كه حداقل یكی از ورودیها یك باشند.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل تحقیق در مورد آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران

گندم عمده ترین محصول زراعی كشور است سطح زیر كشت گندم آبی و دیم كشور در سال 1380 به ترتیب272 و513 میلیون هكتار و متوسط عملكرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 70 تن در هكتار بوده است

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 53
حجم فایل 1.396 مگا بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقـدمـه 
گندم عمده ترین محصول زراعی كشور است. سطح زیر كشت گندم آبی و دیم كشور در سال 1380 به ترتیب27/2 و51/3 میلیون هكتار و متوسط عملكرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 7/0 تن در هكتار بوده است. نرخ خودكفایی گندم در سال های مختلف بین 60-80 درصد نوسان داشته است. در صورتی كه متوسط عملكرد در شرایط آبی و دیم به ترتیب تا سطح 8/4 و16/1 تن در هكتار افزایش یابد، خودكفایی در تولید این محصول تحقق خواهد یافت(كشاورز و همكاران، 1380).
مهم ترین عوامل تآثیرگذار در كاهش عملكرد گندم كشور به شرح زیر می باشند(آهون منش،1371):
  پایین بودن آگاهی و دانش علمی و عملی كشاورزان
  نارسایی در تآمین و توزیع به موقع نهاده های كشاورزی(بذر، كود، سم و …)
  بالا بودن میزان ضایعات در مراحل مختلف تولید
  محدود بودن منابع آب و یا عدم وجود نظام صحیح آبیاری در اغلب مناطق كشور
  خسارت آفات، بیماریهای گیاهی، علف های هرز و عدم مدیریت صحیح كنترل آنها
  عدم مصرف صحیح و بهینة كودهای شیمیایی و یا كمبود و عدم توزیع به موقع آنها
  كاربرد غیر اصولی و نامنظم ماشین آلات و ادوات كشاورزی
  عدم توسعة مكانیزاسیون كشاورزی در بسیاری از نظام های بهره برداری
  كمبود وسایل، ابزار و اعتبار در زمینه های مختلف تحقیق، ترویج و آموزش كشاورزی
  كمبود سرمایه گزاری در تولید محصولات كشاورزی
  نارسایی سیاست ها و برنامه های كشور برای تولید محصولات كشاورزی
فهرست مطالب
مقـدمـه
آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها
راست بالان زیان آور گندم
سن های زیان آور گندم
جوربالان زیان آور گندم
بال ریشك داران زیان آور گندم
سخت بالپوشان زیان آور گندم
بال پولك داران زیان آور گندم
دو بالان زیان آور گندم
بال غشائیان زیان آور گندم
كنه های زیان آور گندم
مدیریت تلفیقی آفات گندم
منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلوددانلود گزارش کاراموزی كنترل بیماری ها و علف های هرز

گزارش کاراموزی كنترل بیماری ها و علف های هرز در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 27
حجم فایل 228 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گزارش کاراموزی كنترل بیماری ها و علف های هرز در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه:

با توجه به پیشرفت روز افزون جمعیت در دنیا و این که هر روز هزاران نوزاد چشم به جهان می گشاید و دارای نیاز های متفاوتی دز زندگی هستند تا بتوانند زنده بمانند و زندگی کنند یکی از مهمترین نیاز های بشر از دیر باز رفع گرسنگی و جدال با مرگ بوده است.

تاُمین غذا و رفع گرسنگی از مهمترین دغدغه ای بشر به خصوص در عرصه جدید است. یکی از مهمترین منابع غذای مردم کشاورزی است چرا که بیشتر درصد غذای افراد و منابع معدنی مورد نیاز آنها در گیاهان وجود دارد.

انسان های اولیه با درک این مطلب برای نجات خود تلاس در اهلی ساختن گیاهان کرد. اما امروزه با پیشرفت صنعت و تمدن و ماشینی شدن زندگی در جامعه های مختلف بشری جایگزینی زمین های کشاورزی با ساختمان های مدرن و امکان خاص … شروع شده و این بشر کنونی حتی به جنگل ها هم رحم نکرده و در جهت هموار نمودن آن می کوشد. با کم شدن زمین زراعی و رشد روز افزون جامعه راهی جز بالا بردن بازده محصول در واحد سطح و پیدا کردن راههایی در رسیدن به این هدف سودمند است. یکی از معضلات و دغدغه های فکری مهندسین کشاورزی بر اثر عواملی چون آفات و بیماری های گیاهی است که امروزه با پیدایش علم گیاه پزشکی به شناخت آفات و بیماری های گیاهی پرداخته و در جهت مبارزه و پیشگیری با این عوامل سوء قدم نهاده و روزنه های جدیدی از امید را برابر چشمان بشر گشوده است.

با همکاری مهندسین و متخصصین کشاورزی و تولید کنندگان این بخش امید است که در رفع موانع بر سر راه بکوشیم و جهانی پر از شادی و نشاط و بدون دغدغه ای برای تمامی انسان های دنیا داشته باشیم.

فصل اول) آشنایی با مکان کار آموزی   

 

تاریخچه :

تاریخچه جهاد کشاورزی ابهر از تاریخ 1380 با ادغام دو مدیریت کشاورزی سابق و جهاد سازندگی سابق بوجود آمد قبلا این دو مدیریت با امورات مشابه و در راستای هم کار می کردند که بیشتر آنها در ارتباط با خدمات رسانی به روستا ئیان و کشاورزان و تولید کنند گان و هدف محرومیت زدایی از روستا و جلو گیری از مهاجرت بی رویه به کلان شهر ها انجام وظیفه نمودند که طبق بررسی هایی انجام شده، تصویب نمایندگان مجلس و دولت با هم ادغام شده و از سال 1380 تحت یک مدیریت واحد بنام مدیریت جهاد کشاورزی به خدمت رسانی خود ادامه می دهند. کلا می توان گفت که این مدیریت پلی است بین کشاورزان و تولید کنندگان و مراکز تحقیقات که تازه ترین یافته علوم کشاورزی با آزمون در مزارع نمونه ترویجی و تحقیقی به دست زارعین منطقه می رد و در این راستا با الهام از همین علوم باعث تولید بیشتر و در آمد بهتر به زارعین و پیش شرط لازم برای حرکت بسوی توسعه پایدار کشاورزی و روستایی توسعه انسانی و مشارکت مردم است در این خصوص تشکیل تشکل ها و توسعه سازمانهای غیر دولتی ، مردمی یک ابزار موثر و کار آمد بحساب می آید و یکی از راههای مشارکت مردم برای ادراه بهتر امور زندگی خود و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی روستا ایجاد تعاونی ها و تشکل های روستایی است.

اهم فعالیت این روایت:  

1- کمک به اقتصاد کشور

2- کمک به تولید بهتر و در آمد بیشتر به کشاورز

3- انتقال یافته های جدید به کشاورز

4- به علت اینکه زمین به تعداد ثابت در اختیار زارع بوده در این راستا افزایش تولید در واحد سطح و غذای بیشتر و فراورده های آن هدف است.

5- آموزش مهارت های خود اشتغالی به روستا

6- سازماندهی مراکز و روستائیان و آشنایی به علم روز کشاورز پیشرو

7- توزیع مجلات و جزوات

8- اجرای دوره های کار و دانش

9- برگزاری دورها و کلاس های آموزشی در روستاها

10- استفاده از تکنیکی برتر جهت تولید برتر و رسیدن به خودکفایی غذایی

11- تشکیل کلاس های آموزشی اقتصادی با استفاده از نوار، عکس و فیلم و اسلاید

12- آموزش شواراهای اسلامی روستا

13- مشاوره با مراجعین در خصوص جذب سرمایه جهت ایجاد طرح های در آمد زا

14- بررسی پتانسیل منطقه و ایجاد بستر جهت اجرای طرح های مورد نیاز

15- ایجاد طرحهای آبیاری و تحت فشار و قطره ای جهت استفاده بهتراز آب

16- اجرای طرح یکپارچه و تجهیز و نو سازی مزارع در روستا

17- طرح جایگزین باغات و اصلاح آنها

18- واگذاری اراضی دولتی از طریق طرح های کوچک و بزرگ اقتصادی جهت انجام طرح های کشاورزی

19- آزمایش خاک و آب و بررسی مواد نیاز آن

20- نظارت بر خرید گندم و محصولات تضمینی آزاد بر نیاز زارعین

21- استفاده از کارشناسان فارغ التحصیل رشته ها ی کشاورزی در روستاها

آشنایی با شیوه ها ی جدید ارزیابی طرح های اقتصادی و فنون و روش های اقتصادمندی انگیزه اصلی دولت فعالیت های اقتصادی و صنعتی است. از آنجائیکه برنامه ریزی یک پروژه کاری است که به رشته های مختلف از دانش بشری نیاز دارد و امکانات لازم در مراحل مختلف تصمیم گیری در جریان انتخاب پروژه به مطالعات و تکنولوژی مستمر نیازمند می باشد و از این راستا می توان به رشته کامپیوتر که از اساسی ترین نیازها در جهت توسعه پایدار  کشاورزی می توان شمرد و بخش کامپیوتر استخوان بندی این بررسی و محاسبات مربوط را تشکیل می دهد و از اجزای تشکیل دهنده پروژه کشاورزی پایدار و توسعه اقتصاد در این مورد را شامل می گردد. و قطعا بدون دانش کامپیوتر پیشبرد مسیر نخواهد بود برای اینکه کشورها در ردیف کشور های تخصصی و پیش قزاول قرار گیرند به این دانش اهمیت بیشتری قایل شوند.

( ارزشیابی بخش های مرتبط با رشته کار آموزی )

سن گندم eurygaster integriceps

امروز مهندس مقصودی سرپرست کار آموزی بنا به شرایط آب و هوایی که زمان ریزش سن ها ی گندم از زیر گون ها و چون سن از آفات مهم اقتصادی مزارع گندم است. و مبارزه با سن به عهده وزارت کشاورزی و عمران روستایی است به معرفی آن پرداخت

شکل شناسی و  معرفی خود حشره کامل : حشره کامل که به طول 12-13 MM و عرض حدود 6 MM دیده می شود و رنگ آن متغیر خاکستری تا قهوه ای  مایل به سیاه است. سینه اول بزرگ و ذوزنقه ای است و شاخک ها 5 بندی است خرطوم آن نسبتا بلند و در حال استراحت زیر بدن قرار می گیرد. ؟؟؟ ها فوق العاده طویل و بر جسته و بالها را می پو شانند.

تشخیص نر و ماده از هم:  تشخیص نر و ماده از هم در سم پاشی اهمیت دارد زیرا که ماده ها تخم گذاری کرده و بر تعداد آنها می افزاید. نرها انتهای آنها و آخرین بند شکم به صورت ذوزنقه ای است. و با فشار دادن دست فرو می رود ولی در ماده حالتی شبیه ژلاتین وجود دارد و با فشار دادن دوباره به حالت اولیه بر می گردد.  

    

                                                        

                   

زیست شناسی : سن گندم  زمستان را به صورت حشره کامل در زیر بوته های گون و درمنه زمستان گذرانی می کنند دارای 5 مرحله پورکی است. تخم کروی و به قطر 0/7 MM است تخمها هسته ای و معمولا 16-10 عدد روی برگها گذارده می شوند و توسط ماده ای چسبناک روی برگها می چسبند.

طرز خسارت: نیش خود را در برگها  و دانه ها فرو کرده و با تغذیه از آن موجب خسارت می شود.

طرز تشخیص و مبارزه: برای تعیین زمان با کادر و شمارش نر و ماده زمان مبارزه را مشخص کرده و از سم های دیپرتکس 80 درصد و دلتامترین استفاده می کنیم.

 

نمونه برداری

مدیریت جامع تلفیقی (IPM)  هر آفتی به دلایل اکولوژیکی ، اقتصادی و حشره شناسی کاربردی یابد با آگاهی قابل قبول از میزان جمعیت آفت در مزرعه صورت گیرد و موفقیت در اجرای مدیریت تلفیقی بستگی به برآورده صحیح جمعیت آفت دارد.

برآورد جمعیت سن گندم غلات در مزرعه تور و کادر صورت می گیرد. برای مرحله سن مادر و پوره ها در تمامی ساعات روز می توان از کادر(1*1) متر یا (0/5*0/5) متر استفاده نمود،به طوری که در قطعه ی حداکثر 5 هکتاری بصورت ضربدر در هر قطر مزرعه 100 کادر بصورت تصادفی به کار می بریم.

در صورت استفاده از کادر (0/5*0/5 ) . هر 4 کادر معدل یک متر مربع خواهد بود. استفاده از کادر برای نمونه برداری در مرحله سن مادر الزامی است.

در سال زراعی 1383_84 براساس هماهنگی بین سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقیقات گیاه پزشکی ، هر 5 بار تور زدن با تور جدید ( تور با قطر داخلی 35 سانتی متر) معادل یک متر کادر و به دلیل توزیع فضایی تجمعی سن غلات 50 با تور زدن معدل 10 متر کادر خواهد بود. بنا براین ضروری است برای بر آورده جمعیت در قطعات 5 هکتار یا کمتر به فاصله هر 10قدم طبق الگوی *( ضربدری ) در دو قطر 50 بار تورزنی با زاویه 180 درجه انجام و آنرا معدل 10 متر مربع کادر بدانیم ( بنا بر این تمامی روش های قبلی نمونه برداری 10 تور و همچنین تورهای با قطر داخلی کمتر یا بیشتر از تور استاندارد کلن لم یکن تلقی می گردد و نباید در بر آورده جمعیت سن غلات از این تاریخ ملحوظ گردد.) برای سنین پورگی  3 و بالاتر از تور استفاده می گردد. در مراحل تخم ، پوره و پوره 2 باید از کادر استفاده نمود.   

زمان صحت تور زنی : صبح ها تا ساعت 10 صبح و بعد از ظهر ها از ساعت 5 تا نزدیک غروب آفتاب می باشد. بدیهی است در صورت وجود باد ، باران، رگبار، سرما، و غیره نباید از تور برای تخمین جمعیت استفاده کرد.

تذکر: لازم است هر فرد شبکه مراقبت سن غلات در یال زراعی جاری یک دفتر و فرم بازدید روزانه به همراه داشته باشد و تمامی اطلاعات روزانه مهم در ارتباط با فنولوژی ، تراکم ، سمپاشی و… آفت و مزرعه را در ان یادداشت نماید.

مبارزه شیمیایی در مناطق تجمع سن های بالدار نسل جدید در حال برگشت به کوه:

سطح این مناطق بسیار محدود و معمولا در حاشیه دشت های الوده به سن و کوهپایه ها قرار دارند.تراکم آفت در این نقاط ناگهانی به نحو بسیار چشمگیر افزایش می یابد. ( زمان توقف تا پرواز به ارتفاع کوه معمولا چند ساعت  تا حداکثر 2 روز است، و این پدیده در روز های پایانی فصل مبارزه اتفاق می افتد). در صورت شناسایی این نقاط توسط شبکه مراقبت محل تجمع سن های نسل جدید می بایست بلا فاصله و سریعا مبارزه گردد. در صورت شناسایی ، مساحت این نقاط در حدود 1/100 (یک صدم) سطح مبارزه در هر استان است و باید با هماهنگی سازمان حفظ نباتات ( ستاد تهران) انجام گیرد . ار آنجائیکه این روش افدامی برای کاهش جمعیت آفت برای سال آتی است.

مبارزه عمومی بوده و در میزان مبارزه معمول سالانه نباید منظور گردد ولی ضروری است مقدار مصرف سم و سطح مبارزه بطور جداگانه به سازمان حفظ نباتات اعلام گردد.

 

سوسک سیاه گندم zabrus tenebriades

در ایران از روی گندم، جو و چاودار از استان های شمالی و شرقی جمع آوری شده است. لاروها از برگ و حشرات کامل از گل و دانه های شیری گیاهان میزبان تغذیه می کنند.خسارت لارو روی جوانه های گندم مشاهده می شود و برگهای جوان روی زمین می خوابند این خسارت به صورت لکه لکه در مزرعه دیده می شود.

مشخصات ظاهری: حشره کامل به رنگ

اثرات سرما زدگی روی گیاهان به خصوص درختان میوه:

 

اثرات ناشی از سرما زدگی بر روی گیاهان به گونه ای است که گاهی با بیماری اشتباه گرفته می شود . سرما بر روی درختان باعث از بین رفتن سرشاخه ها و پیچیده شدن برگ ها می شود طوری که گیاه را ضعیف کرده و باعث ریزش برگ های جوان یا آسیب به آن می شود . بر روی جوانه های تازه رسیده و باز شده هم تاثیر می گذارد و آنها را از بین می برد و مانع از باز شدن آنها می شود و اگر هم باز شود توان تولید میوه را نخواهد داشت. رگبارهای تند بهاری هم باعث ریخته شدن شکوفه ها و برگها و ترک خوردن تنه ی درختان می شود. سرمای دیررس هم باعث از بین رفتن و کوچک ماندن میوهای در حال رشد می شود.

  مبارزه:

1- بهترین راه، پیشگیری از ایجاد حالت های فوق است زیرا که درختان سرما زده راه درمان ندارند.

2- کاشتن درختان در محل های مناسب.

3- انتخاب محل های مناسب احداث باغ طوری که در جهت سرما نبوده و در بلندی ها نباشد که سرما مستقیما بر روی درختان تاثیر بگذارد.

نمونه ای از خیار که سفیدک حقیقی همراه با مینوز را داشت:

از یکی گلخانه های اطراف هیدج نمونه ای آورده شد که سفیدک سطحی را توام با مینوز داشت که باعث خسارت شدید شده است.

سفیدک حقیقی یا سطحی: در این بیماری قارچی در صورت مساعد بودن شرایط آب هوایی ( هوای خنک و مرطوب) در تمامی اندامها بویژه برگها پوشش سفید رنگ تا خاکستری روی اندامها دیده می شود. که کنید های شفاف شبکه ای شکل و زنجیره یاست و با تولید هاستوریم از گیاه تغذیه می کنند و باعث ضعف آن می شود و با اشغال سطح سبز گیاه از قدرت فتو سنتز آن می کاهد.

مبارزه: استفاده از گونه های مقاوم – بهداشت زراعی و تهویه ی مناسب و استفاده از سموم گوگردی و کاراتان.

مینوز مارپیچی:

مینوز که یکی از آفات شایع است و دامنه ی میزبانی زیادی دارد در حالت پورگی – لارو وارد نسوج گیاهی شده و دالانهایی ایجاد کرده و با قطع آوند ها موجب خسارت می شود و برگ ها را ضعیف می کند لارو آن به حالت ورمی فرم است و بیشتر در این حالت خسارت ایجاد می کند و بعد از تغذیه ی کامل ، دالان ها را سوراخ کرده و در شرایط مختلف 2-4 نسل دارد.

مبارزه: چون مینوز در زیر لایه های اپیدرمی تغذیه می کند ، از سموم تماسی سریع التاثیر و ضربهای استفاده می شود.

نکته: در گلخانه قبل از استفاده از هر سمی باید به دوره ی کارنس آن توجه کرد و آن را رعایت نمود.

مینوز مارپیچی در گیاهان جالیزی ( مخصوصا خیار ) بصورت مگس هایی به رنگ قرمز و زرد دیده می شود.     

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلود