برچسب گذاری توسط: مدیریت و طرز اجرای مسابقات

فایل کامل دانلود پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات 213 صفحه

مدیریت ورزشی عبارتست از فرایند تأمین و به کارگیری مؤثر نیروی انسانی ماهر و کارآمد و ابزار لازم جهت برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل به منظور دستیابی به اهداف تربیت بدنی و ورزش با توجه به نظام ارزشی