برچسب گذاری توسط: مذاكره

فایل مقاله اعتصاب ها و مذاكره

با وجود اینكه اعتصابات توجه اقتصاددانان را برای سالهای زیادی به خود جلب كرده، تجزیه و تحلیل اقتصاد خرد مذاكرات دسته جمعی هنوز در مراحل ابتدایی خودش است دسته بندی اقتصاد فرمت فایل doc...