بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

شما برای خرید و دانلود بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع كارشناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان است جامعه این پژوهش كه نمونه ما از آن انتخاب شده كل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است نمونه این پژوهش شامل 160 نفر می باشد كه 80 نفر مجرد و 80 نفر متأهل می باشد كه به روش تصادفی انتخاب شده است پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می د

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 77
حجم فایل 53 کیلو بایت

بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان


عنوان                                                                                                   صفحه

 

 

چكیده                                                                                 2

فصل اول: طرح تحقیق                                                              

1-1-       مقدمه                                                                               3

1-2-   بیان مسئله                                                                          4

1-3-   اهمیت و ضرورت پژوهش                                                     6

1-4-   اهداف پژوهش                                                          9

1-5-   سؤالهای پژوهش                                                                 9

1-6-   تعاریف نظری                                                                     10

1-7-   تعاریف عملیاتی                                                                  11

 

فصل دوم: پیشینة تحقیق

2-1- پیشینة تحقیق                                                                   

2-2 پیشینة نظری                                                                       12

تاریخچه روانشناسی بلوغ                                                                                      13

مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی                                                                 13     

عوامل مؤثر در بلوغ                                                                                   14

بلوغ از دیدگاه روانشناسان                                                                           14

عاطفه چیست                                                                                          17

جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی                                                                 18

مراحل تشكیل هویت در جوانان دانشگاهی                                                         19

الگوی تحور روانی- اجتماعی                                                                        19

تكالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان                                                                   21

رشد و تكامل هیجانی- عاطفی                                                                       22

 رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان                                                                23

نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آنها                                                                             24

رشد و تكامل اجتماعی                                                                               25

ترك خانه پدری                                                                                       26

تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه                                                                    26

تعادل عاطفی روانی نوجوان                                                                          27

خودمحوری نوجوانان                                                                                 28

خود پنداره و انواع خود                                                                              29

الگوی اریك اریكسون درباره هویت                                                                31

آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد                                                             32

عوامل حفاظتی انعطاف پذیری                                                                       33

انواع هویت                                                                                            34

بحرانهای دوره نوجوانی                                                                              38

2-3- پیشینه عملی                                                                                  39

 

فصل سوم: اجرای تحقیق

3-1- جامعه آماری                                                                     42

3-2- نمونه آماری و روش نمونه گیری                                            42

3-3- ابزار گردآوری داده ها                                                           43

3-4- روش گرد آوری داده ها                                                        45

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1- تجزیه و تحلیل یافته ها                                                        46

4-1-1- اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش                                   47

4-1-2- اطلاعات مربوط به سؤالهای 2 تا 5 پژوهش                           47

4-2- داده های جانبی                                                                 48              

نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده                                                 50

نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده                                                      51

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری                                                                52

5-2- محدودیت ها                                                                         55 

5-3 پیشنهادات                                                                              55

 پیوست               

منابع و مآخذ

 

چكیده:

پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع كارشناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان است.

جامعه این پژوهش كه نمونه ما از آن انتخاب شده كل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل 160 نفر می باشد كه 80 نفر مجرد و 80 نفر متأهل می باشد كه به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد كه آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟

ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا می باشد كه مشتمل بر 48 سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها می باشد و آمار استنباطی كه شامل آزمون خی 2 می­باشد پژوهش به صورت زیر بدست آمد:

«در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاوتی از نظر بلوغ عاطفی وجود ندارد و تفاوت بی معنی است»

 

1-1- مقدمه

دوره بلوغ دورانی مبهم از نظر شناخت خصایص و دوران تمایلات متضاد است. با ورود كودك به دنیای نوجوانی و بلوغ، ولادتی تازه و مرحله ی ویژه و مستقل از دوره های قبل و بعد پدید می آید كه آن را مرحله انتقال، مرحله نجات از كودكی دوران تحولات همراه با دگرگونی های سریع و غافلگیر كننده، مرحله طوفان حیات و مرحله نجات از طفیلی گری نیز می نامند.

افراد در این دوران احیاناً‌ با ترس و بیم هایی مواجه می گردند كه رفع و تعدیل آن  نیازمند به حمایت از سوی والدین و مربیان است. (قائمی، 1380، ص 22)

موارد زیر از جمله تغییرات دوران بلوغ است:

–        تحولی در اندام او ایجاد شده و شرایط جدید، تعادل اندامی او را بهم می زند.

–        در عواطف و احساسات او نیز تغییر پدید می آید و موجب دگرگونی هایی در خشم و ترس و محبت او و … می شود.

–        در جنبة‌ ذهن او نیز تحولات رو به رشدی ایجاد می گردد و هوش و عقل و اندیشه و تخیل او را دگرگون می سازد.

–        در جنبه روان او در عرصه های فطری و وجدانی،‌ آزادی خواهی و استقلال طلبی، ستایش و نیایش، حقیقت دوستی، و … دگرگونی هایی ایجاد می شود.

–        و بالاخره در غدد درونی جوش و خروش و دو غده جنسی شكفتگی و بیداری خاصی پدید می آید كه موجد خواسته هایی در اقناع غریزی می گردد. (قائمی، 1380، ص 28)

 

1-2- «بیان مسئله»‌

بسیاری از افراد در سنین جوانی و نوجوانی به بلوغ عاطفی دست پیدا نمی كنند  در صورتی كه اكثر افراد به بلوغ جنسی و بلوغ تا سن زیر 20 سال دست پیدا می كنند ولی یا به بلوغ عاطفی نمی رسند یا خیلی دیر به این بلوغ می رسند بلوغ عاطفی به این معناست كه فرد به حدی از پختگی می رسد كه می تواند راه حلهای پیچیده تری برای مشكلات روزمره عاطفی خود پیدا كند و از احساس خود به صورت پیچیده تری برای حل این مشكلات استفاده كند و توانایی كنترل نوسانات شدید آن را دارد این مسئله مهم است كه آیا افراد ابتدا به یك بلوغ نسبی عاطفی دستی می یابند و بعد سعی می كنند به زندگی مشترك قدم گذارند یا وقتی ازدواج كردند و زندگی مشتركی را با فرد دیگری آغاز كردند این بلوغ در آن ها رشد می كند بسیاری از افراد معتقدند كه فرد ابتدا باید از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به یك استقلال دست پیدا كنند و بعد به نیازهای عاطفی خود توجه داشته باشند. امروزه در بین دختران مجرد افسردگی زیاد دیده می شود این كه فردی نمی تواند عواطف خود را به درستی بشناسد و به طبع نحوه كنترل و ابراز آن ها را نمی داند حالا یا آن ها را به شكل نادرست ابراز می كند یا آن ها را سركوب و انكار می كند و در نهایت مسئله اصلی این پژوهش كه ما به بررسی آن می پردازیم این است آیا بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل از لحاظ بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟ به عبارتی آیا ازدواج تأثیری در بلوغ عاطفی افراد می گذارد یا نه؟‌

مسئله بلوغ عاطفی مسئله ای است مهم كه اگر افراد به آن توجه نكنند ممكن است در زندگی آینده و مشتركشان با فرد دیگری به مشكل برخورد كنند مسلماً‌ كسی كه از نظر عاطفی به سطحی از رشد و بلوغ نرسیده است نمی تواند زندگی مسالمت آمیزی را با فرد دیگری داشته باشد زیرا كه او هنوز تسلطی بر عواطف و احساسات خود ندارد و اینكه نمی داند چگونه آنها را كنترل كند؟ پس اگر ما بدانیم كه فرد آینده شریك زندگیمان به بلوغ عاطفی رسیده و شرایط گرداندن یك زندگی را دارد می توانیم به او اطمینان كرده و در مشكلاتی كه فراروی زوج قرار می گیرد را حل كنیم. لذا بدین منظور ارتباط بین دو متغییر بلوغ عاطفی و متأهل را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

1-3- «اهمیت و ضرورت پژوهش»

دوران بلوغ و مراحل قبل و بعد از آن دورانی مهم و از نظر پایه گذاریها دورانی سرنوشت ساز است آغاز آن به هر گونه ای كه باشد لاجرم فرجامی خواهد داشت كه ممكن است بسیار تلخ یا شیرین داشته باشد. اكثریت افراد بعد از رسیدن به بلوغ نسبی فكری سعی در گرفتن مسئولیتهای اجتماعی می كنند كه چنین چیزی را جامعه و خانواده به شدت از آن ها طلب می كند جوان سعی می كند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی زندگی مستقلی برای خود داشته باشد در كنار این زندگی مستقل اجتماعی به روابط با جنس مخالف می پردازند چه به بلوغ عاطفی رسیده باشند چه نه. امر ازدواج خود عامل مهمی در ایجاد بلوغ عاطفی است هر شكست عاطفی خود باعث می شود فرد تلاش بیشتری در كنترل احساسات خود كند. بسیاری معتقدند كه بلوغ عاطفی در میان زنان و مردان متأهل بیشتر از افراد مجرد دیده می شود و به رشد بیشتری رسیده است اگر رشد عاطفی و بلوغ عاطفی فرد با النسبه كامل باشد قابلیت انطباق او بالاست و تمایلات بازگشتی او كم است.

«ازدواج یك امر جهانی است كه در تمام جوامع در طول تاریخ وجود داشته و به یك مجموعه از نیازهای اساسی انسان پاسخ می دهد بقای نسل و پرورش فرزندان تحقق آرزوی دیرین كودكی برای پدر و مادر بودن دستیابی به عالیترین سطح دوستی و صمیمیت  دوره جوانی و بزرگسالی ارتباط گرم و دو جانبه عاطفی و جنسی و تقسیم  كار و همكاری و همراهی در طول زندگی در شمار اساسی ترین كاركردهای خانواده است. موفقیت در ازدواج حاصل عوامل گوناگون است ازدواج به موقع، همانندیهای شخصیتی شیوه های مناسب ارتباط با یكدیگر، پافشاری بر تعهدات زندگی خانوادگی و برخورداری از امكانات شغلی و مالی و رفاهی را می توان از عوامل مهم به شمار آورد از طرف دیگر كم تجربگی و ناپختگی همسران جوان، مشكلات مربوط به پذیرش هویت متفاوت طرف مقابل، خصوصیات متفاوت در خانواده و دخالتهای بی مورد و انتظارات بیجای آنان از همسران جوان و كمبودهای مالی و شغلی و تدارك وسایل زندگی و مسكن بر مشكلات این جریان پیچیده می افزاید و شاید ناشی از عدم بلوغ عاطفی باشد.»

مفهوم رفتار عاطفی بالغ در هر سطحی حاصل رشد طبیعی عاطفی است شخصی قادر به كنترل عواطف خویش است كه تأخیر در ارضا را تحمل كند بدون اینكه تأسف بخورد و رنج بكشد مورگان می گوید «یك نظر كارآمد درباره بلوغ باید تمام حیطه فردیت،‌ نیروها و توانایی لذت از این نیروها را در نظر بگیرد»

كاپلان و بارون خصوصیات شخصی را كه از لحاظ عاطفی بالغ است بررسی كرده و می گوید «او قابلیت مقاومت در برابر تأخیر در ارضای نیازها را دارد او توان تحمل میزان معقول ناكامی را دارد او به طرح و نقشه درازمدت معتقد است و می تواند توقعات خویش را بر مبنای اقتضای موقعیت به تعویق اندازد یا در آن تجدید نظر نماید.

برجسته ترین علامت بلوغ عاطفی توانایی تحمل تنش است یك علامت دیگری بی تفاوتی، برخی از انواع محركات است كه بر نوجوانان و جوانان اثر می كند و او را بی حوصله یا دستخوش احساسات می نماید بعلاوه شخص بالغ از نظر عاطفی پیوسته دارای گنجایش شادی و تفریح است كول افرادی كه از لحاظ عاطفی بالغ  هستند دارای خصوصیات زیرند: مایل به غیر همجنس، درك نگرش رفتار دیگران، میل به پذیرش نگرش ها و عادات دیگران و قابلیت تأخیر پاسخهای خود.

 

 

1-4-  «اهداف پژوهش»

اهداف پژوهش به دو دسته اهداف كلی و اهداف جزئی تقسیم می شود.

اهداف كلی :

 بررسی تفاوت دو گروه خانم های مجرد و متأهل از نظر بلوغ عاطفی

اهداف جزئی:

1- چگونگی پدیدایی بلوغ عاطفی

2- رابطه بلوغ عاطفی با ازدواج

3- رابطه بلوغ عاطفی با دیگر انواع بلوغ مانند زیستی و روانی

1-5- «سئوالهای پژوهش»

1- آیا بین خانم های مجرد و متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوتی وجود دارد؟

2- آیا از لحاظ عدم ثبات عاطفی بین افراد مجرد و متأهل تفاوتی وجود دارد؟

3- آیا از لحاظ بازگشت عاطفی بین افراد مجرد و متأهل تفاوتی وجود دارد؟

4- آیا از نظر استقلال بین افراد مجرد و متأهل تفاوتی وجود دارد؟

5- آیا از نظر سازگاری بین افراد مجرد و متأهل تفاوتی وجود دارد؟

1-6-  «تعاریف نظری»

در پژوهش انجام شده كلمات و اصطلاحات به كار برده شده: بلوغ، بلوغ عاطفی، دانشجو، مجرد، متأهل دانشگاه می باشد.

بلوغ: بلوغ در لغت به معنی رسیدن، به سر رسیدن، رسیدن به سن رشد، مرد تمدن و زن تمدن، سن رسیدگی مرحله ای از زندگی است كه حد فاصل دوران كودكی و بزرگسالی است و این دوره از حیات انسانی با یك سری علائم و تظاهرات جسمانی و روانی توأم است.

بلوغ عاطفی: یعنی این كه فرد به حدی از پختگی احساسی می رسد كه راه حلهای پیچیده تری برای مشكلات روزمره عاطفی خود پیدا كند و از احساس خود به صورت پیچیده تری برای حل مشكلات استفاده می كند توانایی كنترل نوسانات شدید را دارد و یاد گرفته كه احساسات خود را كنترل كند.

دانشجو: به كسی اطلاق می شود كه بعد از اتمام دوران دبیرستان و پیش دانشگاهی از راه كنكور و قبول شدن در آن وارد دانشگاه می شود و مشغول به تحصیل می شود.

مجرد: كسی كه ازدواج نكرده و یا به تنهایی یا در كنار پدر و مادر خود زندگی می كند.

متأهل: كسی كه ازدواج كرده و دارای اهل و عیال است و از زندگی مجردی خود فاصله گرفته است.

1-7-  تعریف عملیاتی

بلوغ عاطفی: بر اساس نمره ای كه فرد از پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی به دست می آورد.

مجرد: افرادی كه هنوز ازدواج نكرده اند.

متأهل: افرادی كه ازدواج كرده اند.

 

 

2-1- پیشینة تاریخ ما به دو دستة نظری و عملی تقسیم می شود.

 

2-2- «پیشینه نظری»

تعریف بلوغ  عاطفی: زمانی می توانیم فردی را از لحاظ عاطفی بالغ بدانیم که فرد کلیه عواطف و احساسات خود را به درستی بشناسد و نحوه ابراز صحیح و کنترل آنها را بداند. افسردگی از جایی آغاز می شود که فرد عواطف خویش را به درستی نمی شناسد و بالطبع نحوه کنترل و ابراز آنها را نمی داند پس یا آنها را به شکل نادرست ابراز می کند و یا آنها را انکار و سرکوب می کند.

جهت پیشگیری و کاهش این دسته از افسردگی ها چنانچه ایجاد عدالت مطالعه در خانواده و جامعه بسیار مهم است که این کار یکی از وظایف اساسی آموزش و پرورش و رسانه هایی چون مطبوعات، صدا و سیما است که متأسفانه این ارگانها نه تنها کاری در این زمینه انجام نمی دهند. بلکه در بسیاری موارد خوراکهای اطلاعات بسیار مسمومی را نیز در اختیار مخاطب

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بلوغ از دیدگاه روانشناسان,عاطفه چیست ,مراحل تشكیل هویت در جوانان دانشگاهی,مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی,جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی,تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه,آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

شما برای خرید و دانلود بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

جامعه این پژوهش كه نمونه ما از آن انتخاب شده كل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است نمونه این پژوهش شامل 160 نفر می باشد كه 80 نفر مجرد و 80 نفر متأهل می باشد كه به روش تصادفی انتخاب شده است پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد كه آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 72
حجم فایل 53 کیلو بایت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

 

 

چكیده                                                                                 2

فصل اول: طرح تحقیق                                                              

1-1-         مقدمه                                                                               3

1-2-     بیان مسئله                                                                          4

1-3-     اهمیت و ضرورت پژوهش                                                     6

1-4-     اهداف پژوهش                                                          9

1-5-     سؤالهای پژوهش                                                                 9

1-6-     تعاریف نظری                                                                     10

1-7-     تعاریف عملیاتی                                                                  11

 

فصل دوم: پیشینة تحقیق

2-1- پیشینة تحقیق                                                                    

2-2 پیشینة نظری                                                                       12

تاریخچه روانشناسی بلوغ                                                                                      13

مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی                                                                 13     

عوامل مؤثر در بلوغ                                                                                   14

بلوغ از دیدگاه روانشناسان                                                                           14

عاطفه چیست                                                                                          17

جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی                                                                 18

مراحل تشكیل هویت در جوانان دانشگاهی                                                         19

الگوی تحور روانی- اجتماعی                                                                        19

تكالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان                                                                   21

رشد و تكامل هیجانی- عاطفی                                                                       22

 رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان                                                                23

نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آنها                                                                             24

رشد و تكامل اجتماعی                                                                               25

ترك خانه پدری                                                                                       26

تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه                                                                    26

تعادل عاطفی روانی نوجوان                                                                          27

خودمحوری نوجوانان                                                                                 28

خود پنداره و انواع خود                                                                              29

الگوی اریك اریكسون درباره هویت                                                                31

آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد                                                             32

عوامل حفاظتی انعطاف پذیری                                                                       33

انواع هویت                                                                                            34

بحرانهای دوره نوجوانی                                                                              38

2-3- پیشینه عملی                                                                                  39

 

فصل سوم: اجرای تحقیق

3-1- جامعه آماری                                                                      42

3-2- نمونه آماری و روش نمونه گیری                                             42

3-3- ابزار گردآوری داده ها                                                            43

3-4- روش گرد آوری داده ها                                                         45

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1- تجزیه و تحلیل یافته ها                                                         46

4-1-1- اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش                                    47

4-1-2- اطلاعات مربوط به سؤالهای 2 تا 5 پژوهش                             47

4-2- داده های جانبی                                                                 48                

نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده                                                 50

نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده                                                      51

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری                                                                 52

5-2- محدودیت ها                                                                         55 

5-3 پیشنهادات                                                                               55

 

پیوست               

منابع و مآخذ

 

چكیده:

پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع كارشناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان است.

جامعه این پژوهش كه نمونه ما از آن انتخاب شده كل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل 160 نفر می باشد كه 80 نفر مجرد و 80 نفر متأهل می باشد كه به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد كه آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟

ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا می باشد كه مشتمل بر 48 سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها می باشد و آمار استنباطی كه شامل آزمون خی 2 می­باشد پژوهش به صورت زیر بدست آمد:

«در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاوتی از نظر بلوغ عاطفی وجود ندارد و تفاوت بی معنی است»

 

1-1- مقدمه

دوره بلوغ دورانی مبهم از نظر شناخت خصایص و دوران تمایلات متضاد است. با ورود كودك به دنیای نوجوانی و بلوغ، ولادتی تازه و مرحله ی ویژه و مستقل از دوره های قبل و بعد پدید می آید كه آن را مرحله انتقال، مرحله نجات از كودكی دوران تحولات همراه با دگرگونی های سریع و غافلگیر كننده، مرحله طوفان حیات و مرحله نجات از طفیلی گری نیز می نامند.

افراد در این دوران احیاناً‌ با ترس و بیم هایی مواجه می گردند كه رفع و تعدیل آن  نیازمند به حمایت از سوی والدین و مربیان است. (قائمی، 1380، ص 22)

موارد زیر از جمله تغییرات دوران بلوغ است:

– تحولی در اندام او ایجاد شده و شرایط جدید، تعادل اندامی او را بهم می زند.

– در عواطف و احساسات او نیز تغییر پدید می آید و موجب دگرگونی هایی در خشم و ترس و محبت او و … می شود.

– در جنبة‌ ذهن او نیز تحولات رو به رشدی ایجاد می گردد و هوش و عقل و اندیشه و تخیل او را دگرگون می سازد.

– در جنبه روان او در عرصه های فطری و وجدانی،‌ آزادی خواهی و استقلال طلبی، ستایش و نیایش، حقیقت دوستی، و … دگرگونی هایی ایجاد می شود.

– و بالاخره در غدد درونی جوش و خروش و دو غده جنسی شكفتگی و بیداری خاصی پدید می آید كه موجد خواسته هایی در اقناع غریزی می گردد. (قائمی، 1380، ص 28)

 

1-2- «بیان مسئله»‌

بسیاری از افراد در سنین جوانی و نوجوانی به بلوغ عاطفی دست پیدا نمی كنند  در صورتی كه اكثر افراد به بلوغ جنسی و بلوغ تا سن زیر 20 سال دست پیدا می كنند ولی یا به بلوغ عاطفی نمی رسند یا خیلی دیر به این بلوغ می رسند بلوغ عاطفی به این معناست كه فرد به حدی از پختگی می رسد كه می تواند راه حلهای پیچیده تری برای مشكلات روزمره عاطفی خود پیدا كند و از احساس خود به صورت پیچیده تری برای حل این مشكلات استفاده كند و توانایی كنترل نوسانات شدید آن را دارد این مسئله مهم است كه آیا افراد ابتدا به یك بلوغ نسبی عاطفی دستی می یابند و بعد سعی می كنند به زندگی مشترك قدم گذارند یا وقتی ازدواج كردند و زندگی مشتركی را با فرد دیگری آغاز كردند این بلوغ در آن ها رشد می كند بسیاری از افراد معتقدند كه فرد ابتدا باید از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به یك استقلال دست پیدا كنند و بعد به نیازهای عاطفی خود توجه داشته باشند. امروزه در بین دختران مجرد افسردگی زیاد دیده می شود این كه فردی نمی تواند عواطف خود را به درستی بشناسد و به طبع نحوه كنترل و ابراز آن ها را نمی داند حالا یا آن ها را به شكل نادرست ابراز می كند یا آن ها را سركوب و انكار می كند و در نهایت مسئله اصلی این پژوهش كه ما به بررسی آن می پردازیم این است آیا بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل از لحاظ بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟ به عبارتی آیا ازدواج تأثیری در بلوغ عاطفی افراد می گذارد یا نه؟‌

مسئله بلوغ عاطفی مسئله ای است مهم كه اگر افراد به آن توجه نكنند ممكن است در زندگی آینده و مشتركشان با فرد دیگری به مشكل برخورد كنند مسلماً‌ كسی كه از نظر عاطفی به سطحی از رشد و بلوغ نرسیده است نمی تواند زندگی مسالمت آمیزی را با فرد دیگری داشته باشد زیرا كه او هنوز تسلطی بر عواطف و احساسات خود ندارد و اینكه نمی داند چگونه آنها را كنترل كند؟ پس اگر ما بدانیم كه فرد آینده شریك زندگیمان به بلوغ عاطفی رسیده و شرایط گرداندن یك زندگی را دارد می توانیم به او اطمینان كرده و در مشكلاتی كه فراروی زوج قرار می گیرد را حل كنیم. لذا بدین منظور ارتباط بین دو متغییر بلوغ عاطفی و متأهل را مورد بررسی قرار می دهیم.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان مجرد و متأهل,بلوغ عاطفی,دوران بلوغ,تاریخچه روانشناسی بلوغ,مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی,بلوغ از دیدگاه روانشناسان,مراحل تشكیل هویت در جوانان دانشگاهی,تكالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان,رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل