برچسب گذاری توسط: مراحل تصفیه فاضلاب در پالایشگاه

فایل کامل مراحل تصفیه فاضلاب در پالایشگاه 41 صفحه

ناخالصی های موجود در آب آب خالص در طبیعت به دلیل ویژگیهای حلالیت بالای آن ، وجود ندارد و دارای ناخالصی های گوناگون می باشد ناخالصی های آب را به سه دسته كلی مواد جامد محلول ، مواد جامد معلق و كلوئیدی و گازها دسته بندی می نمایند