برچسب گذاری توسط: مراحل تولید غذای کودک

فایل کامل طرح توجیهی تولید غذای کودک ظرفیت تولید: 500 تن 17 صفحه

خلاصه طرح موضوع طرح تولید غذای كودك نوع تولیدات وظرفیت غذای كودك تعداد شاغلین 19 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری كل طرح 8670 سرمایه گذاری ثابت 3400 سرمایه در گردش 4350 در آمد سالیانه 31000 سود ویژه 817 دوره بازگشت سرمایه 50 ماه نرخ باز دهی سرمایه %24