برچسب گذاری توسط: مراحل تولید مربا ترشی و خیارشور

فایل کامل طرح توجیهی تولید خیارشور، ترشی و مربا به ظرفیت 1000 تن در سال 16 صفحه

خلاصه طرح موضوع طرح تولید خیارشور ، ترشیجات و مربا دستگاه صادره كننده مجوز وزارت صنایع و معادن ظرفیت اسمی تولیدات 1000 تن نوع تولیدات خیارشور ، ترشیجات و مربا تعداد شاغلین 12 نفر سرمایه گذاری کل طرح سرمایه گذاری كل طرح 353192 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت 214190 میلیون ریال سرمایه در گردش 139002 میلیون ریال درآمد سالی