برچسب گذاری توسط: مراحل تولید و مونتاژ بردهای الکت

فایل کامل طرح توجیهی تولید ومونتاژ بردهای الكترونیكی باظرفیت 750 000 برد در سال 18 صفحه

خلاصه طرح موضوع طرح مونتاژ بردهای الكترونیكی نوع تولیدات وظرفیت بردهای الكترونیكی با ظرفیت 750000 برد درسال تعداد شاغلین 16 مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری كل طرح 9570 سرمایه گذاری ثابت 8900 سرمایه در گردش 500 در آمد سالیانه 7500 سود ویژه 2529 دوره بازگشت سرمایه 43 ماه نرخ باز د