برچسب گذاری توسط: مراحل تولید چرم و سالمبور

فایل کامل طرح توجیهی تولید چرم و سالمبور به ظرفیت 400000 فوت مربع 15 صفحه

خلاصه طرح موضوع طرح تولید چرم و سالمبور دستگاه صادره كننده مجوز وزارت صنایع و معادن ظرفیت اسمی تولیدات 400000 فوت مربع نوع تولیدات چرم و سالمبور تعداد شاغلین 14 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح سرمایه گذاری كل طرح 441100 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت 291903 میلیون ریال سرمایه در گردش 149198 میلیون ریال درآمد سالیانه 11