برچسب گذاری توسط: مراحل تولید چیپس

فایل کامل طرح توجیهی تولید چیپس ظرفیت: 500 تن در سال 16 صفحه

خلاصه طرح موضوع طرح طرح توجیهی تولید چیپس دستگاه صادره كننده مجوز وزارت صنایع و معادن ظرفیت اسمی تولیدات 500 تن نوع تولیدات چیپس تعداد شاغلین 14 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح سرمایه گذاری كل طرح 342607 میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت 249281 میلیون ریال سرمایه در گردش 93326 میلیون ریال درآمد سالیانه 875000 میلیون ریال