برچسب گذاری توسط: مراحل تولید گچ ساختمانی به روش سنتی

فایل کامل طرح توجیهی تولید گچ ساختمانی به روش سنتی باظرفیت 8500 تن درسال 14 صفحه

خلاصه طرح موضوع طرح طرح تولید گچ ساختمانی به روش سنتی نوع تولیدات وظرفیت گچ ساختمان تعداد شاغلین 16 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری كل طرح 2738 سرمایه گذاری ثابت 2589 سرمایه در گردش 81 در آمد سالیانه 2500 سود ویژه 817 دوره بازگشت سرمایه 33 سال نرخ باز دهی سرمایه %30