برچسب گذاری توسط: مراحل ساخت سیمان

فایل کامل پیش بینی تغییرات خصوصیات فیزیکی بتن 13 صفحه

سازه های بتنی مانند مخازن ، تانکرها ، سدها ، لوله های ذخیره آب در طولانی مدت در تماس با آب می باشند و به همین خاطر ممکن است بخشی از مواد آن جدا شده و شسته شود همانند مشکلات محیطی بنابراین نشت مواد هیدراته دلیل اصلی افزایش تحقیقات در این زمینه بوده است