فایل کامل کارآموزی در شرکت الکتروتکنیک رازی 51 صفحه

شما برای دریافت کارآموزی در شرکت الکتروتکنیک رازی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات کارآموزی در شرکت الکتروتکنیک رازی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

موتورهای القایی بخصوص موتورهای قفس سنجابی مزایایی نسبت به موتورهای DC دارند از مواردی نظیر نیاز به نگهداری كمتری قابلیت اطمینان بالاتر هزینه وزن حجم و اینرسی كمتر راندمان بیشتر قابلیت عملركد در محیط های با گرد و غبار و در محیط های قابل انفجار را می توان نام برد مشكل اصلی موتورهای DC وجود كموتاتور و جــاروبك است كه نگهداری زیاد و پر هزینه و

دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 51

حجم فایل: 30 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

موتورهای القائی 1

راه اندازی 2

ترمز الكتریكی 3

كنترل سرعت 9

محركه های موتور القایی كنترل شده با فركانس 15

بادهی ترانسفورماتور 21

تنظیم ولتاژ 26

مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت 30

روشهای خشك كردن ترانسها 35

دژنكتور 36

سكسیونرها 40

ترانسفورماتور های ولتاژ P.T 45

ترانسفورماتورهای جریانCT 47

موتورهای القائی :

موتورهای القایی بخصوص موتورهای قفس سنجابی مزایایی نسبت به موتورهای DC دارند . از مواردی نظیر نیاز به نگهداری كمتری قابلیت اطمینان بالاتر هزینه وزن حجم و اینرسی كمتر راندمان بیشتر قابلیت عملركد در محیط های با گرد و غبار و در محیط های قابل انفجار را می توان نام برد. مشكل اصلی موتورهای DC وجود كموتاتور و جــاروبك است كه نگهداری زیاد و پر هزینه و نامناسب بودن عملكرد موتور در محیط های بار گرد و غبار بالا و قابل انفجار را بدینال دارد. با توجه به مزایای فوق در تمامی كاربردهای موتورهای القایی بطور وسیع بر سایر موتورهای الكتریكی ترجیح داده می شوند . با اینحال تا حدی پیش از موتورهای القایی فقط در كاربردهای سرعت ثابت استفاده شده است . و در كابردهای سرعت متغییر موتورهای DC ترجی داده شده اند. این امر ناشی از آن است كه روشهای مرسوم در كنترل سرعت و موتوهای القایی هم غیر اقتصادی و هم دارای راندمان كم بوده است .

با بهبود در قابلیت ها و كاهش در هزینه تریستورها و اخیراً در ترازیستورهای قدرت و GTO ها امكان ساخت محركه های سرعت متغییر با استفاده از موتورهای القایی بوجود آمده است كه در برخی موارد حتی از نظر هزینه و عملكرد از محركه های با موتور DC نیز پیشی گرفته اند. در نتیجه این پیشرفت ها محركه های موتورهای القایی در برخی كاربردهای سرعت متغییر بجای محركه های DC مورد استفاده قرار گرفته اند . پیش بینی می شود در آینده موتورهای القایی بطور گسترده در محركه های سرعت متغییر مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

راه اندازی :

زمانیكه موتور القایی بطور مستقیم به ولتاژ خط متصل می شود . جریان راه اندازی بزرگی را می كشد. در شرایطی كه امپدانس داخلی منبع تغذیه بزرگ و یا ظرفیت جریان خروجی آن محدود باشد و راه اندازی موتور موجب افت ولتاژ خط می شود . در نتیجه سایر بارهای متصل به آن منبع تغذیه دچار اشكال می گردند . لذا لازم است . با استفاده از روشهایی جریان راه اندازی محدود شود . رفتار موتورهای فقس سنجابی در شـــــرایط راه اندازی با توجه به نوع آن (كلاس موتور ) متفاوت می باشد. راه اندازی موتورهای روتور ســـــیم پیــــچی شده با افزایش مقاومت خارجی روتور انجام می شود و جریان راه اندازی نیز محدود می شود . روش های دیگری هم وجود دارد كه هم در مورد موتورهای قفس سنجابی و هم در مورد روتور سیم بندی شده كاربرد دارند . بطور مثال می توان از كاهش ولتاژ تغذیه تغییر فركانس استاتور و یا افزایش امپدانس استاتور نام برد. در موتورهای رتور سیم بندی شده همچنین از تزریق ولتاژ در مدار رتور نیز به منظور كاهش جریان راه اندازی می توان استفاده نمود . از این روشها بجز روش افزایش امپدانس استاتور در كنترل سرعت موتورها نیز استفاده می شود كه در قسمت های بعدی مورد بحث قرار می گیرند . از روشهای متعارف كاهش جریان را اندازی كاهش ولتاژ تغذیه است كه توسط كلیه ستاره ـ مثلث و یا اتوترانس انجام می شود . با تغییر سیم بندی از مثلث به ستاره وجریان و راه اندازی با ضریب 3/1 و گشتاور راه اندازی با ضریب3/1 تقلیل می یابند . موتورهای بزرگ معمولاً با دو سیم بندی در استاتور طراحی می شوند. بطوریكه در حالت عادی معمولاً هر دو سیم بندی بطور موازی در مدار قرار می گیرند و در طی مرحله راه اندازی فقط یكی از سیم بندی در مدار قرار می گیرند . این كار باعث افزایش امپدانس معادل موتور شده و در نتیجه جریان راه اندازی محدود می شود . این روش بنام روش راه اندازی با سیم بندی كسر (PORT WINDING STARTING) نامیده می شود .

ترمز الكتریكی :

در بخش های گذشته ضرورت استفاده از ترمز الكتریكی مورد بررسی قرار گرفت . همانند موتورهای DC روشهای متفاوتی در ترمز الكتریكی موتورهای القایی مورد استفاده قرار می گیرند . كه به سه دسته زیر تقسیم می شوند :

1- ترمز ژنراتوری

2- ترمز با معكوس كردن تغذیه

3- ترمز دینامیكی یا رئوستایی

1- در حالت ترمز ژنراتوری ماشین القایی همانند ژنراتور آسنكرون رفتار مینماید و انرژی مكانیكی ناشی از بار و موتور به انرژی الكتریكی تبدیل می شود. انری فوق به منبع تغذیه باز گردانده می شود كه می توان از آن بطور مفید استفاده نمود. واضع است كه اگر منبع تغذیه امكان جذب انرژی بازگشتی ناشی از ترمز الكتریكی را نداشته باشد عملكرد محركه در حالت ترمز ژنراتوری عملی نخواهد بود . زمانیكه سرعت موتور در بالاتر از سرعت سنكرون قرار می گیرد . سرعت نسبی بین میدان گردان رتور و استاتور منفی است . لذا ولتاژ و جهت جریان رتور عكس حالت موتوری خواهد گردید. بنابراین جهت جریان استاتور نیز عكس می گردد تا تعادل آمپر دور فاصله هوایی حفظ گردد. در نتیجه جهت قدرت الكتریكی نیز تغییر كرده و قدرت از سوی ماشین به منبع تغذیه جاری می شود و موتور همانند یك ژنراتور القایی عمل نماید . جریان مغناطیس كنندگی مورد نیاز برای ایجاد میدان گردان از منبع تغذیه استاتور تامین می شود. لذا عملكرد ژنراتور القایی امكانپذیر نمی باشد . مگر آنكه استاتور به منبع تغذیه متصل باشد برای قرار گرفتن در شرایط ترمز ژنراتوری لازم است سرعت موتور از سرعت سنكرون بیشتر باشد . زمانی كه استاتور به منبع تغذیه با فركانس ثابت متصل باشد . حالت ژنراتوری تنها با افزایش سرعت موتور به بالاتر از سرعت سنكرون امكان پذیر می گردد . ولی درصورتی كه از منبع فركانس متغییر استفاده شود. می توان فركانس منبع را به گونه ای تنظیم نمود كه سرعت میدان گردان همواره از سرعت موتور كوچكتر باشد .بنابراین ترمز ژنراتوری تا سرعت های كم عملی خواهد بود . زمانیكه با استفاده از ترمز ژنراتوری سرعت بارهای فعال ثــابت نــگاه داشته می شود افت كوتاه مدت ولتاژ تغذیه و یا افزایش لحظه ای گشتاور بار ممكن است نقطه كار را به ناحیه ناپایدار ببرد. لذا برای حفظ ایمنی در چنین وضعیتی از ترمز مكانیكی در كنار ترمز ژنراتوری استفاده می شود تا از افزایش شدید سرعت جلوگیری بعمل آید. در روش دیگر از خازن كه با موتور سری می شود استفاده می شود . این عمل باعث می شود گشتاور ترمزی افزایش یابد . اگر از موتور با رتور سیم بندی شده استفاده شود. افزایش مقاومت روتور محدود ناحیه پایدار را افزایش می دهد.

2- در این حالت S>1 می باشد . اگر موتور به تغذیه با توالی مثبت متصل شود . S>1 وقتی بدست می آید كه رتور در جهت عكس میدان استاتور دوران نماید. از آنجایی كه سرعت نسبی میدان گردان روتور و استاتور مثبت است گشـــتاورمــــوتور مثــبت است و موتور قدرت الكتریكی را از منبع جذب می­نماید. چون موتور در جهت عكس دوران می كند یك گشتاور مثبت حالت ترمزی را ایجاد می كند قدرت مكانیكی بار و اینرسی موتور با قدرت الكــتریكتــی تبــدیل شده و همچنین قدرت تغذیه شده توسط منبع در مقاومت های موتور بصورت حرارت تلف می شود . بنابراین در این روش تمامی انرژی ترمزی بصورت حرارتی تلف می شود . لذا این روش یك روش بی بازده است . با ولتاژ توالی منفی وقتی موتور در جهت مثبت دوران كند. تغییر توالی ولتاژ استاتور باعث ایجاد حالت ترمزی می شود. تغییر توالی ولتاژ استاتور با جابجایی دو فاز تغذیه به سادگی انجام می شود. گشتاور موتور در سرعت صفر مخالف صفر است لذا برای توقف كامل موتور. در نزدیكی یا روی سرعت صفر بایستی موتور از تغدیه جدا شود . بنابراین لازم است از عناصر و یا وسایلی برای تشخیص صفر شدن سرعت و قطع موتور از منبع استفاده شود . چرا كه در غیر این صورت موتور در جهت عكس شروع به شتاب گیری می كند . لذا بطور كلی این روش برای حالت توقف كامل مناسب نیست بلكه در جهت عكس شروع به شتاب گیری می كند . لذا بطور كلی این روش برای حالت توقف كامل مناسب نیست بلكه برای تغییر جهت گردش موتور مناسب است .

3- در این روش موتور از منبع تغذیه AC قطع و به منیع تغذیه DC متصل می شود . جریان DC كه در سیم بندی استاتور جاری می شود . میدان مغناطیسی ساكن را در فاصله هوایی ایجاد می كند . اختلاف سرعت میان میدان ساكن استاتور و میدان گردانی ایجاد می كند كه در جهت عكس حركت روتور دوران می نماید تا میدان نتیجه آن نسبت به استاتور ساكن گردد . لذا بواسطه آنكه دو میدان گردان رتور و استاتور ساكن می گردند و جریان رتور معكوس حالت موتوری می باشد لذا در كلیه سرعتهای گشتاور ترمزی ایجاد میگردد در سرعت صفر ( در حالت سكون ) گشتاور ترمزی صفر می گردد . مقدار جریان DC كه در استاتور جاری است به مقاومت استاتور كه دارای مقدار كوچكی بستگی دارد لذا برای محدود ساختن جریان در حد مجاز یك ولتاژ DC كوچك كافی است . برای این منظور از ترانس كاهنده و پل دیودی استفاده می شود . در شرایطی كه گشتاور ترمزی كنترل شده ای مورد نیاز باشد ( گشتاور ترمز متغییر با سرعت ) از پل تریستوری بجای پل دیودی استفاده می شود . در شرایطی كه به ترمز سریع نیاز باشد گشتاور ترمزی بزرگی تولید شود. لذا در این حالت جریان استاتور می تواند تا ده برای جریان نامی نیز برای مدت كوتاه افزایش یابد. اما به محض توقف موتور بایستی منبع قطع شود یا جریان به زیر جریان نامی تقلیل یابد . در غیر اینصورت موتور دچار اضافه حرارت خواهد شد .

كنترل سرعت :

در این بخش اصول كنترل سرعت محركه های الكتریكی كه در آنها از مبدل های نیمه هادی كنترل شده استفاده می شود. مورد بررسی قرار می گیرد. روشهای مرسوم عبارتنداز:

1- كنترل با منبع ولتاژ متغیر فركانس ثابت

2- كنترل با منبع ولتاژ فركانس متغیر

3- كنترل مقاومت رتور

4- كنترل از روش تزریق ولتاژ در مدار رتور

روشهای 3 و 4 فقط در موتورهای رتور سیم بندی شده قابل استفاده هستند .

1- گشتاور فاصه هوایی در موتورهای القایی منتاسب با مجذور ولتاژ تغذیه است . شكل كلی منحنی های سرعت گشتاور مشابه است ولی با مجذور ولتاژ تغییر می نماید . كنترل سرعت با تغییر ولتاژ تغذیه به گونه ای انجام می شود كه در سرعت مورد نظر گشتاور بار بوسیله موتور تامین می شود . از آنجایی كه افزایش ولتاژ به بالاتر از ولتاژ نامی مجاز نمی باشد بنابراین در این روش افزایش سرعت تا سرعت نامی امكان پذیر است. چون گشتاور در لغزش مشخص با مجذور ولتاژ متناسب است لذا جریان رتور مستقیماً متناسب با ولتاژ تفذیه است. در نتیجه نسبت گشتاور به جرسان با كاهش ولتاژ تغذیه كاهش می یابد . همچینین گشتاور موجود برای یكی بارگذاری حرارتی مشخص برای موتور كاهش می یابد . گشتاور شكست نیز با مجذور ولتاژ كم می شود . بنابراین بهره برداری در سرعت های پایین و با شرایط حرارتی طبیعی موتور در صورتی امكان پذیر است كه گشتاور بار بار كاهش شرعت تقلیل باید بطور مثال می توان به بارهای پنكه ای بعنوان این دسته از بارهای متغییر اشاره نمود . برای داشتن محدوده وسیعی از تغییرات سرعت لازم است از موتورهای با لغزش نامی بالا استفاده شود . بنابراین موتورهای كلاس D افقی سنجابی با لغزش بین 10 تا 20 درصد یا بار نامی و یا موتورهای رتور سیم بندی شده با مقاومت خارجی بالا بكار گرفته می شوند . در موتورهای روتور سیم بندی شده بواسطه آنكه تلفات مسی رتور در مقاومت خارجی ایجاد ایجاد می شود نسبت به موتورهای كلاس D مناسب تر می باشند . لذا می توان از موتورهای كوچكتری نیز استفاده نمود .

2- سرعت سنگرون مستقیماً با فركانس تغذیه متناسب است لذا با تغییر فركانس تغذیه سرعت موتور به كمتر و بیشتر از سرعت نامی تغییر می نماید . ولتاژ القایی E متناسب با حاصل ضرب فركانس و شار فاصله هوایی است . اگر از لغت ولتاژ استاتور طرف نظر شود می توان ولتاژ ورودی موتور را متناسب با حاصل ضرب شار و فركاس در نظر گرفت اگر فركانس بدون هیچ تغییر در ولتاژ تغذیه كاهش یابد شار فاصله فاصله هوایی افزایش می یابد . موتورهای القایی به گونه ای طراحی شوند كه در نزدیكی ناحیه زانویی منحنی اشباع مغناطیسی قرار گریند . بناباین افزایش شار باعث می گردد كه موتور با اشباع مواجه شود كه در نتیجه منجر به افزایش جریان مغناطیسی افزایش تلفات هسته ایجاد هارمونیك در شكل موج جریان و ولتاژ و افزایش نویز صورتی می گردد همانطور كه افزایش شار باعث بروز شكلات ناشی از اشباع میگردد. كاهش شار نیز مناسب نمی باشد زیرا ظرفیت گشتاور موتور تقلیل می یابد . لذا تغییر فركانس با تغییر ولتاژ تغذیه همراه است به گونه ای كه شار در موتور ثابت باقی بماند. افزایش فركانس به بیش از فركانس اصلی در ولتاژ ثابت انجام می شود .

3- در گشتاور بار مشخص سرعت موتور با افزایش مقاومت رتور كاهش مییابد . ولی سرعت بی باری موتور از تغییرات مقاومت رتور تاثیر نمی پذیرد . با كاهش سرعت روتور راندمان موتور و لتفاتت مسی رتور به ترتیب كاهش و افزایش می یابند . لذا روش كنترل مقاومت روتور همانند روش تغییر ولتاژ تغذیه موتور از نقطه نظر تلفات روش غیر مفیدی می باشد با اینحال سبت به روش كنترل تغذیه مزایای دارد . از جمه ایجاد گشتاور ثابت و نسبت گشتاور به جریان بالا را می توان نام برد . كنترل مقاومت رتور با استفاده از یك پل دیودی و یك برشگر پیاده سازی می شود .

4- فرض می كنیم ولتاژ تزریق شده در فاز رتور باشد . حالت بی باری ایده آل را در نظر می گیریم كه در آن جریان I بایستی صفر باشد . اگر V جود نداشته باشد جریان I در صورتی صفر است كه موتور در سرعت سنكرون قرار داشته باشد . سرعت موتور در بی باری تا تغییر ولتاژ V از صفر تا E/AT1 به ترتیب از سرعت سنكرون تا سكون تغییر می نماید . همچنین اگر V معكوس شود S منفی بوده و در نتیجه سرعت بی باری می تواند از سرعت سنكرون نیز بالاتر رود . در این شرایط سرعت نسبی بین میدان گردان استاتور و میدان گردان روتور نسبت به حالت موتوری در زیر سرعت سنكرون معكوس می باشند . نتیجتاً جهت و توالی ولتاژ القایی رتور معكوس می شود . بنابراین برای كار در بالاتر از سرعت سنكرون هم پلاریته و هم توالی فاز ولتاژ تزریق شده به رتور بایستی عوض شوند . همچنین با تغییر شرعت فركانس ولتاژ اتلقایی رتور نیز عوض می شود . لذا ولتاژ تزریق شده به روتور بایستی فركانس ولتاژ القایی استاتور را دنبال نماید.

كنترل با كنترل كننده های ولتاژ AC تغییرات ولتاژ تغذیه توسط كنترل كننده ولتاژ AC بدست می آید . لازم به یادآوری است كه این كنترل كننده از یكی منبع AC ثابت یك ولتاژ AC متغییر فركانس ثابت ایجاد می كند . با اینجال در این تبدیل ضریب قدرت كوچك است و مقدار قابل ملاحظه ای از هارمونیك ها نیز در ولتاژ خروجی كنترل كننده ایجاد می شود . با كاهش ولتاژ خروجی ضریب قدرت كاهش و محتویات هارمونیكی افزایش می یابند . افزایش هارمونیك هات باعث افزایش تلفات و افت ظرفیت موتور میشوند . گشتاور موتور كه در ولتاژهای پایین كوچك است كاهش بیشتری می یابد .

موتورهایی القایی كه با كنترل كننده های ولتاژ AC كنترل می شوند در بارهای پنكه ای پمپ ا و جرثقیل ها بكار گرفته می شوند . از كنترل كننده های ولتاژ AC در راه اندازی موتورهای القایی نیز استفاده می شود . بدلیل كنترل غیر پله ای ولتاژ موتور و انعطاف پذیری كنترل ناشی از پایین بودنقدرت مدار كنترلی كنترل كننده های ولتاژ AC در راه اندازی مزایای بیشتری نسبت به روشهای راه اندازی مرسوم همچون راه اندازی با اتوترانسفورمر راه اندازی با كلیه ستاره ـ مثلث و غیره دارند . بری از مزایا عبارتند از : شتاب گیری و كاهش سرعت یكنواخت سادگی در پیاده سازی كنترل جریان حفاظت آسان در مقابل تك فاز كار كردن یا كار بصورت نامتقارن نیاز به نگهداری كمتر در كاربردهایی كه راه اندازی و توقف مكرر خودكار دارند عدم حضور جریان های هجومی كه در زمان قطع و وصل ولتاژ خط در اتوترانسفورماتور و راه اندازی ستاره ـ مثلث وجود دارند . هنگامیكه شرایط كاری مناسب هستند. در راه اندازی با كنترلب كننده های ولتاژی AC صرفه جویی انرژی هم وجود دارد چونكه موتور را می توان با ولتاژ بهینه تغذیه نمود. در چنـــین كاربــردهایی كنترل ولتاژ برای كاهش تلفات است نه برای كنترل سرعت. صرفه جویی در انرژی به سه عامل بستگی دارد : بارگذاری موتور دامنه ولتاژ اعمال شده و كیفیت ساختمانی موتور صرفه جویی در انرژی در حالت موتورهای تك فاز بیش از موتورهای سه فاز

محركه های موتور القایی كنترل شده با فركانس :

در بــــخش هــای قبل دریافتیم كه با كنترل فركانس موتورای القایی قفس سنجابی مشخصه های ناسبی در شرایط دائم و گذرا بدست می آید . یك موتور القایی قفس سنجابی زیر نسبت به یك موتور DC دارد . از جمله قیمت ارزان طول عمر زیاد . استحكام و قابلیت اطمینان بالا را می توان نام برد . ساختمان رتور موتور فوق سنجابی بگونه ای است كه می توان آن را در سرعت قدرت و ولتاژ بالاتر طراحی نود . با اینحال هزینه سیستم كنترل فركانس متغییر به مراتب بیش از هزینه یكسو كننده قابل كنترل میباشد. در كاربردهای خاص كه نیاز به تعمیر و نگهداری نبایستی وجود داشته باشد همچون كاربرد در تاسیسات زیر دریایی و زیر زمینی و همچنین كاربرد در محیط های قابل انفجار و آلوده نظیر معادن و صانیع شیمیایی استفاده از محركه های القایی با فركانس متغییر عمومیت پیدا كردن است . در این بخش محركه های فركانی متغییر مورد بررسی قرار می گیرند كه در آنها از مبدلهای نیمه هادی قدرت استفاده می شود . این مبدلها به 3 دسته زیر تقیبم بندی می شوند .

1- اینورتر منبع ولتاژ (VSI)

2- اینوتر منبع جریان (CSI)

3- سیكلوكنوتر

اینورترها DC را به AC با فركانس متغییر تبدیل می كند . اگر خروجی AC اینورتر بصورت یك منبع ولتاژ AC عمل كند به گروه اینورتر منبع ولتاژ تعلق دارد . به همین صورت اگر خروجی AC اینورتر بصورت یك مبع جریان AC عمل كند . ‌آن را اینورتر منبع جریان می نمایند . سیلكوكنورترها از منبع ولتاژ AC ثابت می تواند مشخه ای منبع AC فركانس متغییر ولتاژ یا جریان را ایجاد نمایند .

1- به دلیل كوچك بودن امپدانس داخلی ولتار خروجی یك اینورتر منبع ولتاژ با تغییرات بار ثابت باقی می ماند بنابراین برای محركه های تك موتوره و چند موتوره مناسب هستند . با اتصال كوتاه شدن پایانه های خروجی جریان به سرعت افزایش می باید . زیرا امپدانس داخلی و ثابت زمانی ‌آن كوچك هستند. بنابراین حفاظت در برابر اتصال كوتاه توسط سیستم كنترل جریان میسر سیم و بایستی با فیوزهای سریع حفاظت انجام شود . برای كنترل سرعت موتور القایی تغییرات همزمان ولتاژ و فركانس لازم است فركانی ولتاژ خروجی اینورتر با تغییر پریود زمانی یكی سیكل كنترل می شود . اینكار بسادگی و با تغییر دادن هادی زمانی سیگنالهای كنترلی انجام می شود و مولفه ای اصلی ولتاژ خروجی این اینورتر ثابت است . مولفه های اصلی ولتاژ خروجی یك اینورتر را می توان با تغییر ولتاژ ورودی كنترل نمود . هنگامیكه اینورتر با یكی منبع ولتاژ DC تغذیه می شوند . وغیره ولتاژ DC ورودی به اینورتر با قرار دادن یكی برشگر بین منبع DC و اینورتر تغییر داده می شود . بسته به نوع كاربرد از برش افزاینده و یا كاهنده استفاده می شد . برای حذف اعواجاج ولتاژ DC خرویج برشگر از یكی فیلتر LC بین برگشر و اینورتر استفاده میشود . فیلتر مزبور از تداخل آثار ولتاژ خروجی برشگر به وردی اینورتر و جریان وردی اینورتر به خروجی برگشت جلوگیری بعمل آید.

2- به دلیل بزرگ بودن امپدانس داخلی یكی اینورر منبع جریان تغــییر ولتاژ پایانه های اینورتر جریان در اثر تغییر بار بسیار بزرگ اس و بنابراین اگر در حالت چند ماشینه از اینورتر جریان استفاده شود . تغییر بار هر یكی از موتورها بر كار سایر موتورها اثر دارد . پی در كاربرد چند ماشینه از اینورتر منبع جریان استفاده نمی شود . خروجی اینورتر منبع جریان مستقل از امپدانس بار است . حفاظت ذاتی در مقابل اتصال كوتاه پایانه هایش دارد. بعلت وجود اندوكتانس پراكندگی ولتاژ لحظه ای بر روی ولتاژ فاز ایجاد می شود . اضافه ولتاژ فوق در هر لحظه كه جریان فاز تغییر می نماید . ایجاد می شود. این امر باعث می شود كه ولتاژ نامی قطعه افزایش یاید . مجموعه های خازنی مسیری برای عبور در جریان در لحظه اول تغییرات ایجاد می نمایند . این امر سبب می شود كه اضافه ولتاژ تقلیل یابد . اضافه ولتاژ فوق با افزایش اندوكتانس پراكندگی موتور افزایش می یابد . لذا جهت محدود نمودن . اضافه ولتاژ لحظه ای لازم است از خازن با ظـــــرفیت بــزرگتری استفاده شود . در نتیجه زمان لازم جهت یابی جریان از یك فاز به فاز دیگر افزایش می یابد . همچنین محدود عملكرد فركانس اینورتر تقلیل می باید. لذا لازم است از موتور با اندوكتانس پراكندگی كوچك استفاده شود . باید توجه داشت كه نیاز فوق بر خلاف نیاز مورد نظر در اینورتر ولتاژ می باشد . در آنجا برای كاهش آثار هارمونیك ها و فیلتر نمودن آنها موتورهای بار راكتانس پراكندگی بالاتر ترجیح داده میشوند. اصلی ترین مشكل یكسوكننده ها منبع جریان ضریب قدرت كم آن در ولتاژ های كم اتصال DC می باشد . مشكل فوق با استفاده از روشهایی نظیر یكسو كننده با هرزه گرد كنترل شده یا مدولاسیون پهنای پالس برطرف می شود .

3- مبدل هایی دوبل به صورت همزمان و یا غیر مزمان قابل كنترل می باشند . یكسوكننده های 1 و 2 بصورت یكسوكننده های تمام كنترل شده و نیمه كنترل شده متصل می شوند . مبدل 2 امكان عملكرد در چهار ربع را دارد . این عمل با ولتاژ و فركانس مختلف انجام می شود. جریان مثبت با توسط یكسو كننده 1 تغذیه می گردد . جریان منفی باز نیر توسط یكسو كننده 2 تغذیه میشود . در شرایطی كه یكسو كننده ها بصورت غیر همزمان كنترل شوند . فقط یكی از یكسو كننده ها در هر لحظه هدایت جریان را به عهده دارد . یكسو كننده 1 برای جریان مثبت كنو یكسو كننده 2 برای جریان منفی هدایتی جریان بار را به عهده می گیرند . یكسوكننده 1 در شرایطی كه ولتاژ مثبت با شد به صورت یكسو كننده و در شرایطی كه ولتاژ منفی است به صورت اینورتری عمل می نماید. عكس شرایط فوق برای یكسو كننده 2 صادق است. در شرایطی كه از كنتترل همزمان استفاده می شود . هر دو مبدل بطور همزمان در مدار قرار دارند. زمانی كه جریان AC گردشی در نتیجه اختلاف لحظه ای ولتاژ پایان های یكسو كننده های ایجاد می گردد . از اندوكتانسهای L2 L1 برای محدود نمودن . جریان گردشی AC استفاده می شود . مبدل دوبل فوق همانند یك سیلكوكنورتر تك فاز عمل می كند . سیستم فوق این امكان را فراهم می سازد كه از منبع ولتاژ فركانی ثابت منبع ولتاژ فركانس متغیر بدست می آید . سیلكوكنورتر سه فاز از سه سیلكوكنورتر تك فاز كه سیگنالهای مرجع آن 120 درجه اختلاف فاز دارند بدست می آید . برای جلوگیری از واكنش بین دو مبدیل هر مبدل با سیم بندی مشتق از یكی ترانسفورماتور سه فار تغذیه می شود . فركانس ولتاژ خروجی سیلكو كنوتر از فركانس تغذیه كمتر است با هر افزایش در فركانس بار هارمونیك های جریان و ولتاژ افزایش می یابند . متناسب با اینكه بار تا چه حد می توان هارمونیك های جریان را تحمل كند . حداكثر فركانس خروجی محدود می گردد . یك سیلكو كنورتر سه فاز 36 عدد تریستور نیاز دارد. كه تعداد تریستورها را میتوان به عدد 1 نیز تقلیل محركه های موتور القایی كنترل شده با سیلكوكنورتر در محركه های قدرت بالا با محدوده سرعت پایین همچون صنایع نورد فلزات و در ماشینهای حفاری در معادن استفاده می شود .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” کارآموزی در شرکت الکتروتکنیک رازی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – کارآموزی در شرکت الکتروتکنیک رازی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
كارآموزی در شركت الكتروتكنیك رازی;موتورهای القائی;مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت

با سلام و احترام به شما پژوهشگر عزیز.

سایت سل وای فقط به جلب رضایت شما می اندیشد.

شما برای خرید و دانلود مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت در 17 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی برق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 17
حجم فایل 12 کیلو بایت

مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت در 17 صفحه word  قابل ویرایش با فرمت doc


سرفصل های اصلی:

خشك كردن ترانسفورماتورها 
دژنگتورها
تستهای دوره ای تجهیزات كلید خانه های فشار قوی
چك كردن رله بوخهلتز
زمین حفاظتی در تجهیزات الكتریكی


مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت

زمین زیر ترانس های روغنی باید به طرف چاهك مخصوص روغن شیب بندی شده و روی آن با قلوه سنگ تمیز به ارتفاع حداقل 25 سانتیمتر پر شود.چاهك روغن كه لوله تخلیه برای آن پیش بینی می شود معمولاً‌در كنار دیوار ساخته شده و باید به طور مرتب توسط اپراتور بازدید شود.

باید مراقبت نمود كه روغن قابل اشتعال در ترنچهای كابل و یا منهولهای دیگر موجود در محوطه نفوذ ننموده و ضمناً در اتاق ترانس باید شن خشك در جعبه های مخصوص و همچنین لوازم دیگر اطفاء حریق وجود داشته باشد.

یك ترانس را بعد ا زاتمام عملیات نصب ، باید تحت تستها و بررسیهای لازم قرار داده و پس ا زآن در سرویس گذاشت . هدف از این تستها عبارت است از حصول اطمینان از عملكرد صحیح رله ها و مدارات حفاظتی و اینترلاكهای الكتریكی دژنكتورها ، چك كردن كلیه ترمومترها ،چك كردن سطح روغن در كنسرواتور و اطمینان از برقرار بودن ارتباط آن با تانك ترانس.

قبل از اتصال آزمایشی ترانس كه در آن دژنكتورهای طرف اولیه بسته می شود، اپراتور باید كلیه شیرهای روغن رادیاتورها و كنسرواتور را بازدید كرده و از عدم وجود هوا در رله بوخهلتز اطمینان حاصل نماید.

همچنین قسمتهای مختلف ترانس و تجهیزات جانبی آنرا كه در فضای آزاد قرار دارند تا سر دژنكتورها بازبینی كرده و دقت نماید كه روی ترانسفورماتور اشیاء اضافی وجود نداشته باشد ، تانك ترانس به طور محكم و موثر به زمین وصل شده باشد ، روغنی از ترانس نشت ننماید و اتصالات برقگیر حفاظتی كه معمولاً‌د رجلوی ترانس و روی خط فشار قوی نصب می شوند برقرار باشد.

در این حالت پس از اطمینان از سلامت و در مدار بودن سیستمهای حفاظتی می توان دژنكتورها را وصل نمود . البته در اینجا یاد آور می شود كه وصل ترانس با تأخیری كمتر از 12 ساعت پس از پر نمودن تانك از روغن مجاز دانسته نشده است.

برای وصل آزمایشی ترانس باید مدارهای رله بوخهلتز و رله جریان زیاد برای قطع آنی و بدون تأخیر آماده شود،ولی می توان ترانس را به سیستمهای خنك كننده نیز وصل نمود ، در اینصورت باید توجه داشت كه در جریان كار ،درجه حرارت روغن در قسمت بالای تانك از 75 درجه سانتیگراد تجاوز ننماید (به علت گرمای ناشی از تلفات آهن).

برای كنترل وضعیت ترانس در شرایط بی باری باید حداقل به مدت 30 دقیقه آن را در حالت وصل آزمایشی نگاه داشت . اگر در خلال این مدت نتایج آزمایشات قانع كننده بود می توان بلافاصله دژنگتورهای طرف ثانویه ترانس را زیر بار قرار داد.

در ترانسفورماتورهایی كه سطح روغن كنسرواتور توسط لوله ششیشه ای آب نما كنترل می شود باید دقت نمود كه دو سر لوله مزبور مسدود نباشدزیرا در صورت مسدود بودن این لوله سطح روغن به صورت صحیح نمایش داده نمی شود.

در ذیل ترانسفورماتورهای تحت سرویس را بر حسب شرایط كاری مختلف طبقه بندی نموده ،نحوه رسیدگی و بازرسیهای روتین آنها به شرح زیر می باشد:

1)  در نیروگاهها و پستهایی كه توسط تشكیلات پرسنلی شیفت یا مقیم محل كنترل و نگهداری می شوند، ترانسفورماتورهای اصلی و ترانسفورماتورهای مصرف داخلی (اعم از ا صلی و رزرو) باید بطور روزانه و بقیه ترانسفورماتورها هفته ای یك مرتبه مورد بازرسی قرار گیرند.

2)   در نیروگاهها و پستهایی كه توسط اكیپهای سیار نگهداری می شوند ، ترانسفورماتورها باید حداقل ماهی یكبار مورد بازرسی قرار گیرند.

3)     در پستهای كوچك و كم ظرفیت ترانسها حداقل هر شش ماه یكبار باید بررسی شوند.

سیستمهای خنك كننده ترانسفورماتورها باید از نقطه نظر عملكرد صحیح پمپها و فن ها كنترل شوند.

برای انجام این عمل اپراتور باید دمای روغن ترانسفورماتور و همچنین دمای روغن در ورودی و خروجی كولر (در صورتیكه ترانس مجهز به كولر آبی جهت خنك كردن باشد) را یادداشت نماید.

هرگاه ترانسی توسط رله های حفاظت داخلی قطع شود(رله بوخهلتز ،رله دیفرانسیل ،رله جریان زیاد) ابتدا اپراتور باید وضع ظاهری آن و تجهیزات جنبی مربوطه به جهت پی بردن به علت حادثه مورد بازرسی قرار دهد.

مثلاً اگر وجود گاز در رله بوخهلتز مشاهده شود،نمونه آن باید جهت تست به آزمایشگاه ارسال گردد. 

زیرا بعضی مواقع ممكن است در خلال كار ترانس حبابهای هوای درون روغن باعث عملكرد نابجای رله بوخهلتز گردد.

اگر گاز درون بوخهلتز ا زروغن سوخته متصاعد شده باشد مبین وجود حادثه در داخل ترانس بوده كه در این صورت بلافاصله باید ترانس را جهت تعمیرات از مدار ایزوله نمود . تعمیرات دوره ای روی ترانسهایی كه قطع آنها مستلزم خارج شدن ترانس اصلی ازمدار است  هر دو سال یك مرتبه و بقیه ترانسها هر چهار سال یك مرتبه صورت می گیرد.ضمناً ترانسفورماتورهایی كه در شرایط محیطی با آلودگی بسیار بالا كا رمی كنند باید طبق دستورالعمل های ویژه مربوط به محل ،مورد تعمیرات دوره ای قرار گیرند.

 

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل