برچسب گذاری توسط: مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها

فایل کامل حقوق اقلیت ها در ایران 16 صفحه

معمولاً شاخصه های متفاوتی برای تشخیص و تعیین اقلیت ها وجود دارد سه ویژگی اساسی آنان این است كه از لحاظ تعداد كم باشند، حاكمیت را در دست نداشته باشند، تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند البته عبارت اقلیت شامل افرادی می شود كه اتباع یك كشور باشند هر چند كه كمیته حقوق بشر در تفسیر نسبتاً جدید خود در سال ۱۹۹۴ در رابطه با ماده