فایل کامل امنیت رایانش ابری 23 صفحه

شما برای دریافت امنیت رایانش ابری به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات امنیت رایانش ابری را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

یک مقاله جهت درس شبکه با عنوان امنیت رایانش ابری

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 636 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

رایانش ابری یکی از بروزترین فناوریها در زیر ساختهای فناوری اطلاعات بشمار می رود. در رایانش ابری سازمانها می توانند ضمن کاهش شدید هزینه ها از ادغام سیستم ها و تجهیزات سخت افزاری و به اشتراک گذاری آنها بر اساس نیاز کاربران، محیطی پویا در ارائه خدمات ایجاد کرده که علاوه بر مالکیت سیستم، هزینه های تعمیر و نگهداری آن، تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات و استخدام کارشناسان فنی، به ارائه کنندگان خدمات ابری واگذار می شود.

در این مقاله به امنیت و روشهای مخصوص حفظ امنیت در این فناوری می پردازیم.

یک مقاله جهت درس شبکه با عنوان امنیت رایانش ابرییک مقاله جهت درس شبکه با عنوان امنیت رایانش ابرییک مقاله جهت درس شبکه با عنوان امنیت رایانش ابرینمناه فّ ث کبؿگیی الگ یْ ؿایب وً اثی ک ث ؿ فّتیی پییفت تیی ف بٌ ؿّی ػؿ فهی فیمبع ت بُی ف بٌ ؿّی ا لٓاػبت ث ىوبؿ هی ؿ ػّ ثب ث ِ ه ؼٌی اف لبثلی ت بُی پ یْبی ع ػْ، هؼو لتیی
ؿ هّ ثای اىتاک گؾاؿی ػاػ بُ یکپبؿچ مبفی ا لٓاػبت مبفهب یً امت ک ػؿ کی ؿْ بُی ت مْؼ یبفت ر بِى، فیمبع ت بُی آى ث مػت ػؿ صبل ت مْؼ عؼهبت هجت یٌ ث اث یًق ؿ ث گنته
امت.تبنیدبنتیدااه فّ ث کبؿگیی الگ یْ ؿایب وً اثی ک ث ؿ فّتیی پییفت تیی ف بٌ ؿّی ػؿ فهی فیمبع ت بُی ف بٌ ؿّی ا لٓاػبت ث ىوبؿ هی ؿ ػّ ثب ث ِ ه ؼٌی اف لبثلی ت بُی پ یْبی ع ػْ، هؼو لتیی
ؿ هّ ثای اىتاک گؾاؿی ػاػ بُ یکپبؿچ مبفی ا لٓاػبت مبفهب یً امت ک ػؿ کی ؿْ بُی ت مْؼ یبفت ر بِى، فیمبع ت بُی آى ث مػت ػؿ صبل ت مْؼ عؼهبت هجت یٌ ث اث یًق ؿ ث گنته
امت.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” امنیت رایانش ابری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – امنیت رایانش ابری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
امنیت رایانش ابری;شبکه فناوری اطلاعات IT;اطلاعات;ارتباطات;اینترنت;ICT;کارت;دسترسی;احراز هویت;معماری;پردازش

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پاورپوینت معماری مصر 25 صفحه

شما برای دریافت پاورپوینت معماری مصر به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت معماری مصر را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

معماری مصر پادشاهی مصر ایم حوتب اهرام ثلاثه ابوالهول

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 3.22 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

نگاهی گذرا به كلیه‌ی مطالب مورد بحث

تاریخچه مصر

پادشاهی مصر

لوح تشریفاتی پادشاه نارمر

مصطبه

هرم پله ای زوسر (جوسر)

ایم حوتب

اهرام ثلاثه

ابوالهول

معبد دره ای هرم خضرع

فایل پاورپوینت 25 اسلاید

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت معماری مصر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت معماری مصر – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
معماری;مصر;پادشاهی مصر;ایم حوتب ;اهرام ثلاثه ;ابوالهول

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پاورپوینت معماری پارسی 40 صفحه

شما برای دریافت پاورپوینت معماری پارسی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت معماری پارسی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

معماری معماری پارسی نیارش نقش رستم پاسارگاد تخت جمشید کاخ شوش

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 40

حجم فایل: 4.938 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

اصول معماری ایرانی

هنر و معماری ایران از دیرباز دارای چند اصل بوده كه به خوبی در نمونه‌های این

هنر نمایان شده است. این اصولچنین هستند:

مردم‌واری، پرهیز از بیهودگی، نیارش،

خوبسندگی و درون‌گرایی.

مردم‌واری: مردم‌واری به معنای رعایت تناسب میان اندام‌های ساختمانی با

اندام‌های انسان و توجه به نیازهای او دركار ساختمان‌سازی است.

پرهیز از بیهودگی: در معماری ایران تلاش می‌شده كار بیهوده در ساختمان‌سازی

نكنند و از اسراف‌ پرهیز می‌كردند.

نیارش: واژه نیازش در معماری گذشته ایران بسیار بكار می‌رفته است. نیارش به

دانش ایستایی، فن ساختمان وساختمانیه (مصالح)شناسی گفته می‌شده

است.

خودبسندگی: معماران ایرانی تلاش می‌كردند ساختمانیه مورد نیاز خود را از

نزدیكترین مكان‌ها بدست آورند و چنانساختمان می‌كردند كه نیازمند به

ساختمانیه جاهای دیگر نباشد و خودبسنده باشند.

درون‌گرایی: اصولاً در ساماندهی اندام‌ها گوناگون ساختمان به ویژه خانه‌های

سنتی، باورهای مردم، بسیار كارساز بودهاست.

یكی از باورهای مردم ایران، ارزش نهادن به زندگی شخصی و حرمت آن و نیز

عزت نفس ایرانیان بوده كه اینامر به گونه‌ای معماری ایران را درونگرا ساخته

است.

معماری پیش از پارسی

تا پیش از كوچ آریاییان به ایران، تیره‌ها و ملت‌هایی نه چندان شناخته شده در

ایران زندگی می‌كردند كه معماریپیشرفته‌ای داشتند.

تپه زاغه: یكی از مراكز اولیه استقرار كشاورزی در ایران است. این مكان در

دشت قزوین قرار دارد و آثار مهمی ازاواخر هزاره هشتم تا اواسط هزاره پنجم

پیش از میلاد در آن بدست آمده است.

شیوه معماری پارسی

شیوه پارسی، نخستین شیوه معماری ایران است كه روزگار هخامنشیان تا حمله

اسكندر به ایران، یعنی از سده ششمپیش از میلاد تا سده چهارم را دربرمی‌گیرد.

یكی از ویژگی‌های ایرانیان كهن و هنرمندان آنها، باور به تقلید درست بوده كه آن

را بهتر از نوآوری می‌دانستند. تقلیدیا برداشتی كه منطق داشته باشد و با

شرایط زندگی سازگار باشد. آریایی‌ها چون مردمی کشاورز بودند و در سرزمینی

آباد و خرم زیسته بودند، خوبی آشتی جو و سازگار داشتند. به گمان فراوان

آریایی‌ها هنگام كوچ و گذر از كنار درچهارومیه، در برخورد با معماران ارارتویی، از

آن الگو گرفته و آن را برساو كرده‌اند (برساو كردن برابر الگو گرفتن از

نگاره‌های طبیعت و دگرگون كردن آنها به ریخت‌های ناب هندسی است). مردم

ایران از هزاران سال پیش، از چنینشیوه معماری پیروی می‌کرده‌اند، چنانکه مردم

ابیانه و افوشته (در نطنز) هم که نامی از ارارتو نشنیده‌اند چنینکرده‌اند.

فایل پاورپوینت 40 اسلاید

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت معماری پارسی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت معماری پارسی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
معماری ;معماری پارسی ;نیارش;نقش رستم;پاسارگاد ;تخت جمشید ;کاخ شوش

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پاورپوینت معماری دوره ساسانیان 40 صفحه

شما برای دریافت پاورپوینت معماری دوره ساسانیان به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت معماری دوره ساسانیان را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

معماری ساسانیان اردشیر ساسانی هنر حجاری و کتیبه نویسی طاق بستان صحنه تاج ستانی طاق کسری

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 40

حجم فایل: 325 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

ساسانیان

روی کار آمدن اردشیر ساسانی

ساسان ، موبدی از دودمان نجبا بود بر آتشکده ی آناهیتا در شهراستخرریاست

داشت . پسرش بابک در شهر خیر درکنار دریاجه ی بختگان حکومت می کرد .

بابک پس از ساسان جانشین پدر شد و خود را شاه خواند (208 م)در این تاریخ

شهر استخر به دست گوچیهر شاه بازرنگی بود . بازرنگیان در نیسایه که در جهت

دیوار های سفیدش دردوره ی اسلامی بیضا نام گرفت ، سلطنت داشتند.

چون گوچیهر پادشاه بازرنگی در آن نواحی امیر بزرگ بود ، بابک برای پسرش

اردشیر از وی منصب ارگبدی دارابگردرا بگرفت.

در سال ( 212م) اردشیر بر گوجهیر قیام کرد و شهر نسا ( بیضا ) را به تصرف در

آورد و او را کته و به جایوی نشست.

جون بابک درگذشت شاهپور جانشین او شد . میان دو برادر یعنی شاهپور و

اردشیر نزاع درگرفت. اردشیر به برادرمهتر خود حسد می برد، اما شاهپور بر اثر

اتفاق بمرد و اردشیر در سال 212 میلادر به آسانی جای او نشست

سپساردشیربر کرمان دست یافت و تا سواحلخلیج فارسپیش رفت. پس از آن

شادشاهپوراصفهانرا بکشت و روانه یاهوازشد و سرانجام در جنگ سختی که

بین او و اردوان پنجم در هرمزگان درگرفت ، اردوان را شکست داد و با مرگاو

سلسله ی اشکانی بر افتاد ( 28 آوریل سال 224م) پس از این نبرد پیروزمندانه

به تیسفون آمد و بر تختنشست.

نظام اداری

در رأس ادارات ساسانی بزرگفرمذار یا صدر اعظم قرار گرفته بود و عملا زمام

قدرت و ادارة کشور در دست او بود .

وی قراردادها و پیمانها را امضا می کرد . گاهی در جنگها فرماندهی کل را به

عهده می گرفت . همة دیوانها و یاوزارتخانه ها با دبیران آنها تحت نظر وی بودند .

شاید کلمة بزرگمهر تصحیف عنوان بزرگفرمذار باشد که مورخانعرب عنوان

بزرگفرمذار عهد انوشیروان را به بوذرجمهر تبدیل کرده اند .

در زمان انوشیروان،کشور ایران راکه تا آن زمان مرزبانان اداره می کردند به چهار

قسمت تقسیم شد و هر قسمتی راپاذگس نامیده شد و به آنها نام جهت های

چهارگانه داده شد : اپاختر (شمال)خراسان(مشرق) نیمروز (جنوب)خوروران

(مغرب) داد و برای هر کدام از این پاذگسها فرمانروایی تعیین کرد که

اوراپاذگسبانمی نامیدند .

امور لشکری نیز تحت نظر سپهبدان اداره می شد و به تعداد پاذگسبانان چهارگانه

، چهار سپاهبد نیز در ایران وجودداشت . ایالات و پاذگسها را به بخشهای

کوچکتری تقسیم کرده و هر قسمت را ایستان می گفتند و حاکم آن را

ایستاندارمی خواندند و سپس هر ایستان را به چند شهر یا ولایت تقسیم می

نمودند و مرکز آن را شهرستان می گفتند .

قریه را دیه و رئیس آن را دیهسـالار می خواندند . مزارع تابع دیـه را روستـاک

(روستا)می گفتند .

سه بخش مهم نظام اداری از قرار زیر است:

طبقات و خانواده ها در نظام اداری

مالیات

دادگستری

فرهنگ و تمدن

دین رسمی

اردشیر بابکان چون پادشاهی از خاندان موبدان بود پس از نشستن بر تخت

سلطنت دین زرتشتی را آیین رسمی ایرانقرار داد و اعتقاد به ادیان دیگر را

ممنوع داشت .

از دانشمندان زرتشتی که به پادشاهان ساسانی در تقویت و گسترش آن دین

خدمت کرده اند ، نخست باید تنسر موبدزمان اردشیر بابکان و دیگر آذربد

مهراسپندان،موبد زمان شاپور اول و کرتیر موبد زمان هرمزد و بهرام اول را نام برد

در زمان ساسانیان به همت این موبدان بیست ویک نسک اوستای قدیم را به زبان

پهلوی ترجمه کردند و آن ترجمه رازند نامیدند که به معنی تفسیر است .

چون فهم کتاب زند به سبب وجود لغات آرامی در آن مشکل می نمود سپس

شرحی به زبان پارسی ساده بر زند نوشتندو آن را پازند خواندند .

اساس سیاست داخلی ساسانیان هماهنگی دین و دولت بود .

دینهای منشعب از دین زرتشت

اصولاً همه ادیان ایرانی پیش از اسلام مبتی بر دو اصل خیر و شر یا هرمزد و

اهریمن است . منتهی فرقی که با همدارند در کیفیت و مدت آمیختگی شر با خیر

است . در دین زرتشتی سرانجام خیر بر شر و هرمزد بر اهریمن غلبهخواهد کرد

ولی در ادیان دوگانه پرستی دیگر چنین نیست .

هر دینی برای رهایی از شر ، فلسفه ای دارد . بعضی از متفکران دورة ساسانی

که راه آسانتری برای رستگاری بشرمی جستند ، چون دین مزدیسنی را جوابگوی

پرسشهای خود ندیدند به بدعت در آن دین پرداخته و ادیان نوینی را بنیاد

نهادند که مبنای همة آنها بر دوگانه پرستی است ، مهمترین این ادیان عبارتند از :

زروانی

مانوی

مزدکی

و………….

فایل پاورپوینت 40 اسلاید

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت معماری دوره ساسانیان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت معماری دوره ساسانیان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
معماری ;ساسانیان;اردشیر ساسانی;هنر حجاری و کتیبه نویسی ;طاق بستان ;صحنه تاج ستانی;طاق کسری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پاورپوینت معماری اشكانیان 21 صفحه

شما برای دریافت پاورپوینت معماری اشكانیان به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت معماری اشكانیان را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

معماری اشکانیان آثار معماری شهر نسا صد دروازه کاخ هترا کاخ آشور رباط سفید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 21

حجم فایل: 220 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

معماری دوره اشكانیان (پارتیان)

قوم پارت یا پارتوآ یكی از شعبه‌های نژاد آریایی ایرانی است، در كتیبه داریوش

اول هخامنشی بر بیستون، سرزمین آنانرا پرتو نامیده‌اند. این ناحیه از شمال

خراسان و ماوراءالنهر و همین نام بعدها به پهلو تبدیل گردید. (خراسان بزرگ

شامل: خراسان فعلی، ماوراءالنهر و افغانستان كنونی می‌شده است). پارتوا

یكی از استانهای زمان هخامنشی بود. بنابر گفته استرابو، رهبر پارتها مردی به

نام آرساكس (ارشك، ارشاك) بود كه بعدها نیای فرضی پادشاهان اشكانی

پارتشد. پارتها حكومت ساقط شده هخامنشی را از جانشینان اسكندر مقدونی

(سلوكیان) باز پس گرفتند و توانستند یكدولت نیرومند و عظیم را برای مدت پنج

قرن پایه‌گذاری كنند.

پارتها در زمینه هنرها به ویژه در معماری ابتكارات بدیعی داشتند آنها با
برخورداری از پیشینه غنی دوباره به احیایهنرهای فراموش شده و یا تغییر یافته
ایرانی پرداختند، با فترتی كه در هنر ایران پدیدار شده بود، نه تنها احیاگر
معماری و سنتهای گذشته ایران شدند بلكه تحول ملی عظیم در زمینه
شهرسازی و معماری ایجاد كردند و در معماری دوعنصر نوظهور افزودند.
یكی احداث گنبد بر روی بناهای چهارضلعی (مربع شكل) از طریق فیل پوشها و
دیگر توسعه ساختمان ایوان تاق‌دار.
ایوان، اتاق راستگوشه‌ای است كه با طاق بشكه‌ای كه در قسمت پشت بسته
بوده و در جلو _ معمولاً رو به بیرون یاحیاط قرار دارد _ كاملاً باز است. از زمان
پارتها، ایوان نقش مهمی را در معماری آسیای غربی بازی می‌كند. منشأ
ایوان موضوعی است كه در خور اندیشه است. بعضی آنرا به درختان و
شاخه‌های پوشیده با حصیر و گل و نیز به تأثیراتاقهای بشكه‌ای منتسب می‌كنند.
چنین بناهایی هنوز در طول رودخانه یا دریاچه هیرمند، در شرق ایران و احتمالاً در
پیرامون دریاچه آرال در آسیایمركزی دیده می‌شوند. این نواحی، مناطقی
هستند كه پارتها از آن برخاسته‌اند. ولیكن سابقه تاقهای آهنگ با انواع
قوسها (نیم بیضی) از آثار معماری هفت تپه (ایلام میانی) آشنا شدیم و این
نشانگر آن است كه پارتها با توجه بهشرایط زمانی و مكانی دست به چنین
ابتكاراتی زده‌اند.
متأسفانه علیرغم حاكمیت طولانی مدت پارتها اكثر آثار آنها از بین رفته است.
زیرا عواملی مانند زلزله آب و هوایی و گستره وسیع امپراتوری، تأثیرگذار در روند
تخریب آثار معماری بوده‌اند. ازاینها كه بگذریم باید به این مسئله هم توجه كنیم
كه پارتها بناهای خود را بسیار ساده و با خشت خام ساخته‌اند. پی
درگاه‌های این بناها كه به مرور زمان ویران شده و گزند دیده است اگر با آجر یا
سنگ ساخته شده بود، بسیار بیشتردوام داشت.
و……………………….
فایل پاورپوینت 21 اسلاید

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت معماری اشكانیان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت معماری اشكانیان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
معماری ;اشکانیان;آثار معماری;شهر نسا ;صد دروازه;کاخ هترا;کاخ آشور ;رباط سفید

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پاورپوینت معماری سبز 20 صفحه

شما برای دریافت پاورپوینت معماری سبز به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت معماری سبز را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

معماری معماری سبز حفاظت از انرژی کار با اقلیم کاهش استفاده از منابع جدید احترام به کاربران

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 262 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقدمه

در سال های اخیر بیانیه ها و مقالات متعددی در زمینه اصول معماری سبز توسط

محققان مختلف در سراسر دنیا بهرشته تحریر درآمده است. اغلب این بیانیه ها با

اختلاف اندک موضوعاتی را در زمینه تشویق طراحان به حفاظت ازانرژی ونیز در

نظر گیری ویژگی های محلی مکان و کار با کاربران ساختمان و جوامع اطراف آن

تثبیت نموده اند.

معماران انگلیسی، برندا و روبرت ویل در کتاب خویش با عنوان «معماری سبز:

طراحی برای آینده ای آگاه ازانرژی» یکی از ساده ترین و صریح ترین چارچوب ها

را برای معماری سبز مطرح نموده اند. آن ها این اصول را بااستفاده از مثال های

مختلف از طراحی ساختمان در اروپا انگلستان و امریکا نشان داده اند. ایشان بر

فراگیری ازمعماری بومی تأکید زیادی داشتند، معماری که در تجربه نسل های

متمادی ساکن یک منطقه و اقلیم ویژه در آن نهفتهاست .

موضوع جدید درک این مهم است که معماری سبز برای محیطهای مصنوع و

انسان آفرینش بهترین فرآیند برای طراحیساختمان هاست؛ به گونه ای که تمام

منابع وارده به ساختمان، مصالح آن، سوخت یا اشیا مورد استفاده ساکنان،

نیازمندپدید آوردن یک معماری پایدار هستند. بسیاری از ساختمان های موجود

حداقل یکی از ویژگی های متعدد و قابلتشخیص معماری سبز را درون خویش

دارند، با این حال،تنها تعداد اندکی از این بناها کل این فرآیند کامل را دارا

میباشند.

بطور کلی فرآیند سبز اینگونه مطرح می شود که تمامی موضوعات به یکدیگر

وابسته بوده و در هر تصمیم گیری بایدتمامی جنبه های آن مورد بررسی قرار

گیرد و بدین ترتیب،ایده بررسی اصول بصورت مجزا با آن در تضاد قرار میگیرد .

در مجموع اصول گوناگونی در ایجاد هر نوع سازه مطرح است که نقاط مشترک

فراوانی را برای بحث دارامیباشند،با این حال موضوعات ارائه شده مجموعه ای

از اصول مختلفی هستند که در نظر گرفتن آنها سبب ایجاد توازن وپدید آمدن

معماری سبز خواهد شد .

اصل اول : حفاظت از انرژی

هر ساختمان باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت

فسیلی به حداقل ممکن برسد .

و…………….

فایل پاورپوینت 20 اسلاید

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت معماری سبز ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت معماری سبز – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
معماری ;معماری سبز ;حفاظت از انرژی ;کار با اقلیم ;کاهش استفاده از منابع جدید

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل زندگی نامه ماریو بوتا 41 صفحه

شما برای دریافت زندگی نامه ماریو بوتا به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات زندگی نامه ماریو بوتا را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

معماری ماریو بوتا زندگی نامه ماریو بوتا ویژگی طرح های ماریو بوتا بررسی چند نمونه از کارهای بوتا

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 41

حجم فایل: 5.703 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بیوگرافی
ویژگی طرح های ماریو بوتا
بررسی چند نمونه از کارهای بوتا

زندگی نامهماریو بوتا

متولد شده در مندریزو. تایکانو.آپریل 1943
آموزش دیده در رشته محاسبات فنی ساختمان
استاد مدعو پلی تکنیک در لوزان
همکاری با لوکوربوزیه در سال های 1965_1969
شروع به همکاری با لویی کان در سال 1969
یکی از مهمترین اعضای مدرسه ی فنی در سوییس
یکی از اعضای مهم مکتب تیسینز
گرایش های فرمالیستی در یکسری خانه های ویلایی و بسیار ظریف
نخستین کار او خانه روحانی در ترتاکه 1961_1963

آنچه ماریو بوتا می‌سازد؟

طراحی یک ساختمان بزرگ‌، طی یک پروسه از تصور کردن، واقعیت بخشیدن چیزی از هیچ و توسعه آن توسط فرم‌ها صورت می‌گیرد. معمار سوئیسی، ماریو بوتا، که به خاطر طرح‌هایش برای موزه ها و کلیساها شناخته شده است، روش منحصر به فردی را برای طراحی‌هایش دنبال می‌کند.

او در طرح‌هایش از زبان مشترک بین فضا، نور، هندسه استفاده می‌کند تا آن‌چه را که در آکادمی سلطنتی لندن به نام شعر فضا می‌نامند، به وجود آورد. وی موارد اصلی را که در طرح‌هایش دنبال می‌کند، به قرار زیر بیان می‌دارد:

پیدا کردن مشکلات و کشف جواب آن‌ها از طریق درک مستقیم محیط
ارتقاء فرهنگ جامعه
جستجوی راهی جدید برای ایجاد تعادل و توازن
ایجاد آن‌چه باعث تقدس مکان می‌شود
تغییر محیط طبیعت به فرهنگ

درک مستقیم راه‌حل را پیدا می‌کند.

بوتا می‌گوید: تجزیه و تحلیل مسائل باعث می‌شود تا مشکل به درستی درک شود، سپس از طریق درک مستقیم است که مشکلات حل می‌شود.

بوتا با دقت فراوان به محیط گوش می‌دهد به موقعیت جغرافیایی و اجتماعی آن . او می‌گوید : برای طراحی احتیاج دارم که محیط را تجزیه و تحلیل کنم، از محیط سئوال کنم و حس تاریخی آن را درک کنم. من به این مسئله اعتقاد دارم که هر محیط پتانسیل تغییر را در خود دارد و اگر کسی به آن گوش دهد، خود محیط به او می‌گوید که چه طرحی برایش مناسب است .

ماریو بوتا تأکید می‌کند که: به وجود آوردن یک اثر معماری یعنی مقاومت کردن در برابر از بین رفتن هویت و نمایش فرهنگ مردم جامعه. او بر این عقیده است که آثارش توانایی آن را دارند که تأثیر مثبتی بر جامعه داشته باشند.

او بیننده را جزئی از طرح‌هایش می‌داند، نه کسی که صرفاً مشغول به تماشای طرحش است. از نظر بوتا، معماری قبل از آن‌که یک اثر زیبایی شناختی باشد، یک اثر اخلاقی با انضباط است.

معماری اثری است که در خلاء به وجود نیامده و نیازمند فعل و انفعال و عملکردهای متقابل (برهمکنش) با محیط خود است. معماری و هنر باید در جهت ارتقاء کیفیت محیطی باشند نه در جهت لکه‌دار کردن محیط.

این معمار سوئیسی می‌افزاید: هر اثر معماری فرزند اثر پیشین است. فعالیت های ما ممتد هستند و در این پیوستگی هر اثر تجربه‌ای برای فعالیت دیگر است.

فایل پاورپوینت به همراه عکس 41 اسلاید

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” زندگی نامه ماریو بوتا ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – زندگی نامه ماریو بوتا – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
معماری;ماریو بوتا ;زندگی نامه ماریو بوتا;ویژگی طرح های ماریو بوتا ;بررسی چند نمونه از کارهای بوتا

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل تحقیق کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایران 35 صفحه

شما برای دریافت تحقیق کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایران به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایران را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

این تحقیق در مورد کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایران در 35 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش شامل مقدمه،کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایران،کاروانسراهاکاروانسرای عباسیمعماریمعماری کاروانسراهاانواع کاروانسراهای ایرانمعماری تاریخی کاروانسرا،و می باشد

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 35

حجم فایل: 777 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

این تحقیق در مورد › کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایران در 35 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش شامل مقدمه، › کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایران،کاروانسراها کاروانسرای عباسی معماری معماری کاروانسراها انواع کاروانسراهای ایران معماری تاریخی کاروانسرا،و …..می باشد.

فهرست

مقدمه.3

کاروانسرا در ادبیات ایران..4

معماری تاریخی کاروانسرا5

نما5

بام.5

سرپناه در سفر.7

کاروانسرا در دوره اسلامی..7

انواع کاروان‌سراها9

به طور کلی می‌توان کاروان‌سراها را به دو دسته اصلی تقسیم کرد:9

کاروانسرای کنارگرد.13

انواع کاروانسرا:15

کاروانسراهای ایران را می‌توان به گروه‌های زیر تقسیم بندی کرد:15

کاروانسراهای حیاط دار به انواع مختلف تقسیم بندی می‌شوند:15

لیست کاروانسراها به شرح زیر می باشد:15

کاروانسرای دوره یساسانیان..21

کاوانسرای صفوی..21

طرح و نقشه کاروانسرا در دوره صفوی..22

معماری کاروانسراها22

کاروانسراهای حیاط دار مرکز ایران..25

کاروانسراهای چند ضلعی حیاط دار25

کاروانسراهای دو ایوانی..26

کاروانسراهای با تالار ستون دار26

کاروانسراهای چهار ایوانی..26

کاروانسراهای با طرح متفرقه.26

نمونه کاروانسرای ایرانی..26

کاروانسرای پاسنگان..26

کاروانسرایزین الدین..27

کاروانسرای سیدآباد.28

کاروانسرای مهیار اصفهان..28

کاروانسرایخان خوره29

کاروانسرای مادرشاه اصفهان..29

کاروانسراهای میان دشت – شاهرود.30

کاروانسرای قصر بهرام.31

كاروانسرای مادرشاه (مهمانسرای عباسی)32

كاروانسرای مقصود عطّار33

كاروانسراهای اصفهان:33

منابع..35

مقدمه

عملکردهای گوناگون کاروانسراهادر گذشته باعث گردیده نامهای متفاوتی برای این گونه بناها در فرهنگ لغات جای گیرد : کاربات، رباط، ساباط و خان و در واقع عملکرد و وظایف مشابهی مانند کاروانسراها داشتند، ولی از جهت یادگیری معماری متفاوت بودند.نیاز انسان به سرپناه و مأمن حاضر از روزگار باستان مورد توجه بوده است در ایران زمین از گذشته بسیار دور ، آثار و مظاهری از این گونه پناهگاه ها و استراحتگاه های بین راه دیده می شوند که بسیاری از آنها را می توان از نظر شیوه ساختمانی ازشاهکارهای معماری و هنری عصرخود به حساب آورد در دوران اسلامی ایجاد این گونه بناها با ویژگیهای گوناگون شهرها و روستاها ، در جاده های حاشیه کویر و معابر کوهستانی–با نامهای مختلف چونرباط و کاروانسرارو به توسعه و گسترش نهاداحداث کاروانسراهادر ایران سابقه ای بس قدیمی داشته طبق منابع تاریخی این کشور دراحداث کاروانسراهاو همچنین سیستم ارتباطات مبتکر و پیشقدم بوده است

کاروانسرایاتیمترکیبی است از کاروان (کاربان) به معنی گروهی مسافر که گروهی سفر می کنند؛ و سرای، به معنی خانه و مکان. هردو واژه برگرفته از زبانپهلویاست.شیوه ی ساختمان و معماری کاروانسرا به صورت باره بند ها و اتاق هایی است که پیرامون حیاط محصور ساخته میشود.

در زمان های قدیم مقیاس راهها پرسنگ بوده (که معادل حدودا 6 کیلومتر است) و به مسافت هر 4 پر سنگ یک کاروانسرا یا ایستگاه استراحت وجود داشته است. در کاروانسراها اطاق های مسافران معمولا پیرامون حیاط ساخته میشده و پشت ان ها اصطبل قرار داشته که درب ورودی اصطبل ها در چهار گوشه داخلی بنا قرار داشته و گاهی داخل ایوان ورودی حیاط باز میشده است.

کاروانسرا های تجاری داخل شهر ها دو طبقه بودند. در دو طرف دروازه ی ورودی اتاق هایی برای کاروانسرادار ساخته میشده است. معمولا کاروانسرا دارای چاه اب یا اب انبار بوده است. اب انبار ها به اشکال مختلفی ساخته می شدند مثلا در کاروانسرا های خلیج فارس اب انبار ها بیرون بنا و در مناطق مرکزی در داخل قرار داشته است.

کاروانسرا در ادبیات ایران

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایران;کاروانسراها;کاروانسرای عباسی;معماری;معماری کاروانسراها;انواع کاروانسراهای ایران;معماری تاریخی کاروانسرا

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل معماران یوهان دی واچتر 8 صفحه

شما برای دریافت معماران یوهان دی واچتر به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات معماران یوهان دی واچتر را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

معماران یوهان دی واچتر

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 484 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

تحقیق معماران یوهان دی واچتر

– هنگ کنگ، چین: هنگ کنگ به دلایل زیادی شماره یک این لیست هست! هنگ کنگ 39 ساختمان بسیار بزرگ با بلندی بیش از 200 متر را دارد و همچنین به خاطر 4 تا از 15 ساختمان بلند دنیا به خود می بالد. همه اینها در یک شهر است! خط افق هنگ کنگ انتخاب گسترده ای از برجهای آسمان سای مجزا با روشنایی و انعکاس زیبای شبانه را به نمایش میگذارد. این شهر یک مثال روشن برای آسمان خراشها و افق پست مدرن است. در نهایت کوهستان به عنوان پشت صحنه (همانطور که می بینید) این پرده را عظیمترین افق این سیاره کرده است!

جمعیت: 6.8 ملیون نفر

2- شیکاگو: شیکاگو زادگاه آسمانخراشهای مدرن است. در سال 1885 که شیکاگو اولین ساختمان بلندمرتبه استوار خودش را ساخت، آن بلندترین بنا در دنیا نبود، اما اولین مثال از یک فرم جدید مهندسی در جهان بود که تقریبا چهره تمام شهرهای زمین را دگرگون کرد. شیکاگو 17 ساختمان بلندتر از 200 متر دارد که سه تای آنها جزو 20 ساختمان بلند دنیا و بلندترین در آمریکای شمالی هستند. شیکاگو بعضی از عالیترین نمونه های آسمان خراش های مدرن و معماری میان قرن را دارا می باشد.

جمعیت: 8.5 ملیون نفر

3- شانگهای- چین: حواستان باشد این را با یک پایگاه فضایی اشتباه نگیرید، شانگهای یک شهر واقعی است! پیشرفته ترین و بزرگترین شهر چین. در اوایل قرن بیستم گفته میشد شانگهای بین المللی ترین شهر دنیاست، اما در طی دوران مائو شکوه و جلال خود را از دست داد. اما همانطور که معماری مدرن آن نشان میدهد، اکنون این شهر جایگاه خود را دوباره به عنوان یکی از بزرگترین موتورهای اقتصادی جهان به سرعت به دست می آورد. در شانگهای شما 18 بنای بالای 200 متر خواهید یافت که یکی از آنها که به صورت دیوانه واری بلند است، برج تلویزیونی مروارید مشرق با 468 متر ارتفاع است.

جمعیت: 13.1 میلون نفر

4- نیویورک: نیویورک یکی از متراکم ترین و گوناگون ترین افقها، با عظیم ترین ساختمانها را دارد. فکر دائم هالیوود در مورد شهر جای تشکر دارد! همچنین افق این شهر قابل شناخت ترین افقها در جهان است. نیویورک 44 ساختمان جالب بالای 200 متر دارد: بیشترین در دنیا! محل برجهای اینک نابود شده تجارت جهانی، ساختمان مرکزی ایالتها، مجسمه آزادی و سازمان ملل متحد. نیویورک مرکز مالی جهان غرب است.

جمعیت: 21.0 میلون نفر

5- توکیو-ژاپن: توکیو پرجمعیت ترین شهر دنیاست. افق توکیو مشخصات یکتایی دارد که آن را از دیگر شهرهای بزرگ دنیا مجزا میکند. از جمله 15 بنای بالای 200 متر ارتفاع شامل برج توکیو که هر شب رنگش عوض می شود. اما به دلیل تراکم و اندازه عظیم شهر هر گوشه ای به نظر می رسد افق خاص خودش را دارد. با محدودیت های ارتفاع و چراغهای قرمز مورد نیاز که در بالا و وسط همه ساختمانهای بلند مرتبه برق میزند، شهر را تماشایی می کند. توکیو با روشنایی نئون و معماری معاصر یگانه پر شده است. و مانند نیویورک معمولا در فیلمها به خاطر زیبایی و چشم نواز بودن آن به تصویر کشیده می شود. یک واقعیت جالب: توکیو بزرگترین ناوگان هلی کوپتر دنیا را برای فائق آمدن به شرایط غیر عادی ترافیک را در خود دارد.

جمعیت: 32.0 میلون نفر

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” معماران یوهان دی واچتر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – معماران یوهان دی واچتر – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
معماران یوهان دی واچتر;معماران;یوهان دی واچتر;معماری;تحقیق معماران یوهان دی واچتر;دانلود تحقیق معماران یوهان دی واچتر;دانلود معماران یوهان دی واچتر;دانلود تحقیق در مورد معماران یوهان دی واچتر;تحقیق در مورد معماران یوهان دی واچتر;تحقیق در باره معماران یوهان دی واچتر;بررسی معماران یوهان دی واچتر;تحقیق و بررسی معماران یوهان دی واچتر

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل تحقیق معماری – مزار – تاج محل 90 ص 94 صفحه

شما برای دریافت تحقیق معماری – مزار – تاج محل 90 ص به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق معماری – مزار – تاج محل 90 ص را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

معماری مزار تاج محل

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 94

حجم فایل: 60 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

معماری – مزار – تاج محل

« مقدمه »

در ایران، ساختن مزار یكی از شیوه‌های معمول برای بزرگداشت بزرگان مذهبی یا رجال و افراد مهم اجتماعی یا كشوری بود كه به ویژه از دوره ایلخانی به بعد بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت. در دوره گوركانیان هند كه آنان را می‌توان در برخی زمینه‌ها وارث تیموریان دانست، به ساختن مزار برای بزرگان به صورت بارزی توجه شد. در واقع، فرهنگ ساختن مزار و مقبره برای درگذشتگان توسط مسلمین به هند راه یافته است. زیرا پیش از ورود مسلمانان به هند، بسیاری از هندی‌ها اجساد مردگان را می‌سوزاندند و شیوه‌ای برای تجلیل بزرگان خود نداشتند. در این دوران، شماری مزار نیز برای بانوان دربار ساخته شد كه تاج محل یكی از آن‌ها به شمار می آید.

تاج محل در ناحیه واقع در هند شمالی است كه یكی از زیباترین بناهای موجود در جهان می باشد. این بنا توسط امپراتور مغول « شاه جهان » برای همسرش « ممتاز محل » ساخته شده است تا در آنجا مدفون گردد تاریخ شروع ساخت این بنا در سال 1631 میلادی بوده است و خود امپراتور نیز در آنجا بعد از وفات در سال 1666 میلادی دفن شده است. سنگفرش ورودی این بنا زیبا با ماسه سنگ قرمز فرش شده است كه با ورود از دروازه ورودی آن وارد باغی زیبا می‌شویم كه جوی‌های زیبایی از میان درختان سرو به شكل دلربایی عبور می‌كنند در قسمت پایانی این جریان آب روح انگیز « تاج محل » بر روی یك تراس مرمری ایستاده است این شاهكار هنر معماری گنبددار، كه به شكل مربع است در هر ضلع آن یك مناره باریك گنبد زیبای آن را محاط كرده است.

مقبره امپراتور و همسرش یك تالار هشت ضلعی گنبددار است كه دیوارهای آن به شكل بسیار زیبایی با سنگ‌های مرمر كه هنرمندانه حكاكی شده‌اند تزئین شده است.

فصل اول : بنای تاج محل

بخش 1 ) : تاج محل مزار چه كسی است؟

تاج محل مزار ارجمند بانو ملقب به ممتاز محل، همسر پنجمین پادشاه گوركانی موسوم به شاه جهان است.

ارجمند بانو نوة پسری شخصی به نام میرزا غیاث‌الدین شیرازی بود. میرزا غیاث‌الدین شخصی ایرانی بود كه با خانواده‌اش در دورة اكبر، ( سلطنت 14 – 963 ه ق ) به هند رفت و در دربار او به كار اشتغال ورزید و در مدت كوتاهی پیشرفت كرد و عهده‌دار فعالیت‌های مهمی شد. پیشرفت این شخص در دورة فرزند اكبر، جهانگیر ( سلطنت 1037 – 1014 ه ق ) چنان بود كه به عالی ترین مقام اداری كشور یعنی به منصب صدارت عظمی دست یافتف زیرا جهانگیر با مهرالنساء ملقب به نور جهان، دختر میرزا غیاث‌الدین ازدواج كرد. آصف خان پسر میرزا غیاث و برادر مهرالنساء نیز به عنوان سپهسالار انتخاب شد. ملكه نورجهان از قدرت فوق‌العاده‌ای برخوردار شد و بسیاری از افراد خاندان او در دستگاه سلطنت به كارهای گوناگون اشتغال ورزیدند.

ارجمند بانو فرزند آصف خان و برادرزادة نورجهان، ملكة كشور بود كه با شاهزاده خرّم، فرزند جهانگیر ازدواج كرد و فرزندانی از او به دنیا آورد. شاهزاده خرّم كه مورد بی‌مهری نورجهان واقع شده بود، پس از مرگ جهانگیر تنها با كمك پدر زن خود، آصف خان توانست بر رقبای خود پیروز شود و قدرت را به دست آورد. وی پس از نشستن بر تخت سلطنت با نام شاه جهان شهرت یافت، همسر او نیز به ممتاز محل ملقب شد.

گفته‌اند شاه جهان همسرش را بسیار دوست داشت و در همة سفرها از جمله سفرهای جنگی نیز او را همراه خود می‌برد. در یكی از این سفرهای جنگی كه تقریباً یك سال پس از به سلطنت رسیدن شاه جهان روی داد و او برای سركوبی حاكم افغانی دكن عازم شد، ارجمند بانو را كه در آن هنگام باردار بود، همراه خود برد. در روزی كه پادشاه در جنگ با سپاه دشمن بود، شنید كه همسرش دچار درد و كسالت سختی شده است، و امیدی به زنده ماندنش نیست، به همین سبب فوراً خود را به نزد همسرش رساند و از او خواست كه هر چه در دل دارد، به او بگوید. وی نیز نكاتی را ابراز داشت كه از قول او چنین نوشته‌اند : « … شاها گفته و شنیده ما را عفو فرمایند، عنقریب مسافر هستم … شاها در ایام محبوسی همدرد شما ماندم الحال كه ایزد تعالی پادشاهی نصیب شما كرد و فرمانروایی جهان بخشید ما پر حسرت انتقال می‌كنیم و می‌رویم بنابر آن دو وصیت است، امید كه هر دو قبول شوند. خدیو جهان اقبال نموده استفسار كردند، بیگم صاحب فرمودند كه حق تعالی شما را چهار پسر و چهار دختر داده است برای نام و نشان همین كفایت می كند، چنان نشود كه نسل دیگر از كسی پیدا شود كه با هم جنگ و جدل دارند. وصیت دوم آنست كه برای ما همچنان مكان تعمیر باید كه بر منصه ظهور نایاب و كمال عجیب و غریب گردد. اعلیحضرت هر دو وصیت را به دل و جان قبول فرمودند … ».

نوشته‌اند كه شدت علاقه‌مندی شاه جهان به همسرش چنان بود كه تمام موی سر شاه جهان در سال دوم فوت همسرش سفید شد. او وصیت همسرش را در نظر گرفت و چنان كه نوشته‌اند در مدت زندگی خود پس از فوت همسرش كه نزدیك به سی و شش سال بود (1040 تا 1076 ه ق ) مجرد ماند و در این مدت دخترش، جهان آرا از او نگهداری می كرد. البته آرزوی ممتاز محل در مورد عدم بروز جنگ میان فرزندانش تحقق نیافت، زیرا اورنگ‌زیب پسر سوم شاه جهان به برادرش داراشكوه كه شخصی ادیب و اندیشمند بود، حسادت می‌ورزید. او پدر را دستگیر و زندانی كرد برادرش را به قتل رساند و خود قدرت را به دست گرفت.

شاه جهان وصیت دوم همسرش ممتاز محل را نیز مورد توجه قرار داد و در همان سال (1040 ه ق ) دستور داد مزاری برای او ساخته شود. بنای مزار در زمینی در كنار رودخانه جمنا شروع شد و هفده سال به طول انجامید تا در سال 1057 ه ق طی مراسمی خاتمه بنای مجموعه تاج محل اعلام شد.

همسر وی در این مدت قصد داشت برای خود نیز آرامگاهی و در كران دیگر رود بر پا كند و این دو بنا را با پلی بهم وصل سازد به نشانة آنكه پیوند او و همسرش از جریان زمان هم درمی‌گذرد قرار بود برخلاف بنا تاج محل كه از مرمر سفید بود آرامگاه شاه از حریر سیاه باشد اما سرنوشت بر این شد كه آرامگاه دوم هرگز بنا نشود و امپراتور در كنار همسرش آرام گیرد.

بخش 2 ) : تاج محل و خصوصیات ظاهری آن

هنگامی كه ممتاز محل درگذشت، امپراتور داغدیده طراحان، مهندسان و استادان را از هند، ایران و آسیای مركزی گرد آورد تا آرامگاهی را بسازند كه آخرین دستاورده معماری مغولان اعظم گردید. در آرامگاه تاج محل جملگی سنت‌های معماری آسیای مركزی، ایران و هند به طور هماهنگ و موزون تلفیق یافته و بیشترین تأكید بر تناسبات هندسی عمارت شده است. این اثر دارای پیشینه‌های چندی از آرامگاه همایون بوده است. وی كه دومین امپراتور گوركانی هند بود به ایران تبعید شد. او در بازگشت به هند، گروهی از هنرمندان ایرانی را با خود به همراه برد. بنابراین شگفت‌انگیز نیست كه تاج محل از الگوهای ایرانی و میراث معماری هندو بهره گرفته باشد.

بنای آرامگاه بر روی دو صفه روی هم قرار گرفته است. صفه اول 374 × 141 و صفه دوم 120 × 120 ذراع است. ساختمان مزار با طرح هشت بهشت طراحی و ساخته شده است. هشت بهشت یا هشت جنة نام نوعی طرح معماری است كه بر اساس آن به طور معمول در وسط نقشه بنا یك فضای مركزی غالباً گنبدی شكل وجود دارد كه از مركز آن چهار محور تقارن عبور می‌كند. در دو طرف شرقی و غربی عمارت مزار، دو ساختمان كاملا همانند به صورت متقارن ساخته شده است. بنایی كه در سمت غرب عمارت قرار گرفته، مسجدی است كه از سه گنبدخانه و سه ایوان تركیب شده است. در جبهه شرقی مزار بنایی مشابه مسجد ساخته شده كه مهمانخانه مجموعه است و در همه خصوصیات كالبدی مانند مسجد است به جز آنكه محراب ندارد و بر روی سنگفرش آن شكل جانماز ایجاد نشده است. در بالای عمارت تاج محل، گنبد امرودی ( گلابی ) شكل قرار دارد كه دو پوسته است. ارتفاع گنبد اصلی از روی صفه بیش از 50 متر است. در چهار طرف گنبد اصلی، چهار عدد طاقی با گنبد كوچك قرار دارد. وجود چهار گنبد كوچك د رچهار سوی گنبد اصلی، سنت و شیوه‌ای است كه آن را در مقبره امیر اسماعیل سامانی د ربخارا می‌توان ملاحظه كرد. بنابراین، خصوصیت مزبور را می‌توان از ویژگی‌های معماری ایرانی دانست.

چهار منار در چهار گوشه صفه عمارت مزار وجود دارد. این خصوصیت را باید به معماری گوركانی نسبت داد. ساختن چهار منار در چهار گوشه یك عمارت در دوره تیموری رایج شد و در دوره گوركانی و به ویژه در تاج محل، آنها را به صورت مستقل از ساختمان، در چهار گوشه صفه ساختند. وجود چهار منار در گوشه‌های صفه موجب شكل‌گیری فضایی بصری – روانی شد كه عمارت مزار در میان آن اهمیت ویژه‌ای یافته است، زیرا افزون بر خصوصیات حجمی یگانه و ممتاز آن، تمام سطح آن را با سنگ مرمر سفید پوشانده‌اند، در حالی كه سطح صفه اول و نیز مهمانخانه ومسجد واقع در دو سوی آن را با سنگ سرخ پوشانیده‌اند. در جلوی عمارت آرامگاه، باغی مربع شكل ساخته شده است. مربع یكی از شكل‌های كامل و به ویژه یكی از شكل‌های مهم و مقدس در فرهنگ طراحی معماری و شهری در ایران است. عرصه باغ نیز با طرح چهارباغ كه یكی از مهمترین الگوهای طراحی باغ ایرانی است، ساخته شده است. در این شیوه، عرصه باغ توسط دو معبر متقاطع به چهار قسمت تقسیم می‌شد. هر یك از این چهار عرصه نیز دوباره به چهار قسمت تقسیم می‌شد و این روند تا جای ممكن ادامه می‌یافت و فضای هر سطح با درختان و گلهای متنوع پوشانده می‌شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق معماری – مزار – تاج محل 90 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق معماری – مزار – تاج محل 90 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
معماری مزار تاج محل 90 ص;تحقیق معماری مزار تاج محل 90 ص;دانلود تحقیق معماری مزار تاج محل 90 ص;معماری مزار تاج محل;معماری;تحقیق معماری مزار تاج محل;دانلود تحقیق معماری مزار تاج محل;دانلود تحقیق در مورد معماری مزار تاج محل;بررسی معماری معماری مزار تاج محل;تحقیق در مورد معماری معماری مزار تاج محل

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل