فایل کامل نمای بی هویت – معماری – نما 60 صفحه

شما برای دریافت نمای بی هویت – معماری – نما به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات نمای بی هویت – معماری – نما را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

نمای بی هویت ،شهر را بی هویت می کند چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم؟ نمای ساختمان خالق نمای شهری است

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 60

حجم فایل: 289 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

نمای بی هویت ،شهر را بی هویت می کند
نمای هر ساختمان در شكل‌دهی به مجموعه شهری كه در آن حضور دارد، موثر است. اگر به نمای یك ساختمان بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان‌های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین می‌رود.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرسازی و معماری، بررسی آماری نشان دهنده این موضوع است كه در هر سال 50 میلیون نفر به جمعیت شهر نشین كشورهای در حال توسعه اضافه می‌شود. در ایران نیز شهر نشینی طی دهه‌های گذشته با شتاب فزاینده ای گسترش یافته و همچنان این روند ادامه دارد.
رشد سریع جمعیت و گرایش مردم به شهر نشینی، تقاضای فزاینده‌ای را برای تهیه مسكن به دنبال داشته كه این موضوع در پی خود مشكلات عدیده ای در زمینه توسعه شهری بوجود آورده است. ناتوانی در پاسخگویی مطلوب و مناسب به این مساله، وضعیت نا مطلوبی را به صورت بی مسكنی، بد مسكنی و تنگ مسكنی برای بسیاری از اقشار جامعه به همراه آورده است.
مسكن به عنوان یكی از نیازهای نخستین بشر، ابتدایی ترین سوالی بوده كه انسان سعی در یافتن پاسخی مناسب و معقول برای آن بوده است، اما همیشه در برنامه ریزی‌های ملی به مسكن نه به عنوان محلی برای آسایش ساكنان در ابعاد عینی و ذهنی، بلكه به عنوان یك مشكل اقتصادی و فقط از این بعد بر خورد شده است.
سازندگان و تولیدكنندگان مسكن آزاد به‌دلیل اینكه به‌دنبال فروش سریع و بازگشت سرمایه خود هستند، سعی در هر چه بیشتر مطرح كردن خود در محله مسكونی و نمایشی متمایز از بنای خود دارند و به همین دلیل یكی از دلایل عمده ناهماهنگی نمای ساختمان‌ها در سطح شهر هستند.
در رابطه با مسكن تعاونی شرایط بدتری وجود دارد. به دلیل وضعیت مالی ضعیف سازندگان و اینكه ساكنان و مالكان به‌دنبال فروش ساختمان نیستند، بدون انجام عملیات پایانی نظیر نماسازی مورد استفاده قرار می گیرند و یا با كمترین هزینه و بدون طراحی نما، حجم و كالبد ساختمان رها می‌شود. البته در سال‌های اخیر در شهر تهران هیچ ساختمانی بدون نماسازی نبوده است، لیكن این مساله در شهرستان‌ها همچنان انجام می‌شود.

چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم؟

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نمای بی هویت – معماری – نما ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نمای بی هویت – معماری – نما – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نما;نما در معماری;نمای بی هویت;هویت

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم 18 صفحه

شما برای دریافت چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

چگونه به موضوع نما در معماریبیندیشیم؟ نما در لغت نامه دهخدا به معنای صورت ظاهری هر چیزی، آنچه كهدر معرض دید و برابرچشم است، آنچه از بیرون سوی دیده می شود، منظرهخارجی بنا و عمارت،‌ قسمت خارجی ساختمان ونماسازی، فن روسازی ساختمان وساختن نمای عمارت است

دسته بندی: عمران

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 95 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

چگونه به موضوع نما در معماریبیندیشیم؟
نما در لغت نامه دهخدا به معنای صورت ظاهری هر چیزی، آنچه كهدر معرض دید و برابرچشم است، آنچه از بیرون سوی دیده می شود، منظرهخارجی بنا و عمارت،‌ قسمت خارجی ساختمان ونماسازی، فن روسازی ساختمان وساختن نمای عمارت است.
در سال‌های اخیر پس از مطرح شدن دوباره اهمیتفضاهای عمومی و ارزش زندگی شهری، نما اهمیتدوباره ای یافته است. نما درعمل درون ساختمان را از بیرون و فضای خصوصی را از فضای عمومیجدامی كند. نما حاكی از موقعیت فرهنگی سازندگان ساختمان است و نشانگر میزان نظم طرحساختمان،امكانات و ذوق تزیین و خانه آرایی طراح و مالك است. یك نما به مثابه معرفیوضعیت ساكنان ساختماندر بین عموم است. نما در واقع صورت ساختمان وبهترین بیان حالتی است كه فرد طراح یا مالك ازخود در برابر بیرون دارد. نماهای داخل ساختمان بیشتر جنبه خصوصی دارند، لیكن نماهایی كه بهسمتكوچه و بافت شهر باز می‌شوند، جنبه عمومی تر دارند.
بنابراین وجوه پشت و جلوی ساختمان از یك طرف دارای نمود اجتماعی و از طرفدیگر نمود مشخصساكنان خود است بنابراین نمای هر ساختمان باید همبا فضای عمومی همبستگی داشته باشد و هم بتواندحجم داخلی ساختمان را بیاننماید.
نمای هر ساختمان موثر در مجموعه شهری است كه در آنحضور دارد و این تاثیر را در بدنه خیابان‌هایا میدان‌ها كه در آن قرارگرفته است می گذارد. اگر به نمای ساختمان واحدی، بدون در نظر گرفتننمایدیگر ساختمانها فكر شود، همگونی نمای شهری در كلیت از بینمی‌رود.
تناقض بین جنبه شهری و بیان فردی نما در صورتیمی‌تواند از بین رود كه ساختمان جزیی از شهر درنظر گرفته شود و ارتباطات آنبا محیط اطراف چند جانبه باشد. نمای رو به كوچه و خیابان باید تابععوامل همبستگی بین نماهای اطراف باشد. اما در عین حال بر اساس تركیبی ازاجزا مختلف بر حسبعملكرد، ابعاد و مصالحشان شخصیت خاص خود را دارد.
نما در واقع یك سطح صاف و تخت نیست بلكه آن سطح انتقالی بین فضای داخل وخارج است كه باعقب نشستگی و پیش آمدگی، تراس و غیره با فضای داخل مسكنارتباط پیدا می‌كند.
برای اینكه نمای ساختمان حریم خصوصی ساكنان خودرا حفظ كند باید نسبت به خیابان بسته‌تر ومحفوظترباشد.
نمای ساختمان باید به‌دنبال خلق یك كلیت هماهنگبه‌وسیله تناسب خوب پنجره ها، بازشوهای در،سایبان و محدوده سقف‌ها،‌ سازهعمودی و افقی، مصالح، رنگ، عناصر تزیینی و… باشد. پنجره‌هاهمواره با دیگر عناصر دیوار، ‌سطوح باز و بسته، تیره وروشن، صاف و ناهمواررا بوجود می آورند.
به علت تكرار دوره ای پنجره ها، در ساختمان‌هایچند طبقه، نظم كاملی به چشم می‌خورد. اما گاه به‌علتافزایش نور در طبقات بالاتركاهش داده می‌شود و این نظم آهنگ خود را از دستمی‌دهد.
جداسازی عناصر افقی و عمودی تاثیر كلی در نمادارد. تناسبات عناصر ساختمان لازم است با كل ابعادساختمان مطابقت داشته باشد. برای مثال در ساختمان‌های كوتاه عریض، ابعاد عرضی غالب خواهدبود.
در ساختمان‌های بلند عناصر باریك برتری خود رانشانمی‌دهند. در و پنجره و نعل درگاه‌ها تاثیر خاصیدر نما می‌گذارند. ناودان‌ها،سایه بانها، پیش آمدگی‌های سقف و بالكن‌ها ایجاد سایه های خاصی برروینما می‌كنند.
تفاوت سطح ها باید در نما مشخص باشد. برای مثالبین طبقه همكف، سایر طبقات و طبقه انتهایی بایدیك تفاوت اساسی وجود داشتهباشد. تركیب كلی نما در واقع نظم در این تفاوت‌ها است.
عناصر اصلی نما مثل پنجره، در، سطوح و محدوده پایانی سقف و غیره در شكل،رنگ، و مصالحشانبا یكدیگر اختلاف دارند. این عناصر معناهایمتفاوتی دارند. مثلا نمی‌توان بالا و پایین پنجره و در را باهمهم‌ردیف كرد. اگر ارتفاع این بازشوها یكسان نباشد می توان از ضرایب مشترك و یارنگهای یكساناستفاده نمود. نسبت‌های هندسی نقش تعیین كننده ایدر هماهنگ سازی ظاهر نما دارند. می‌توان پنجره هارا در گروه‌های كوچكتر تركیبشده كه شكل مشخصی را ایجاد می‌كنند دسته بندی كرد. نماها می توانند ازنظر مصالح نیز با یكدیگر متفاوتباشند.
مصالح نما در رنگ، شكل، زبری و خشنی نما تاثیر میگذارد. مصالح بومی نشان می‌دهد كه نما مربوطبه چه منطقه ایاست.
تركیب پنجره ها، ایوان‌ها، درها و به‌طور كلیبازشوها، همچنین بافت و جنس نما و كمپوزسیون آن در هرعصر متفاوت است و در عین حالدر یك تداوم شهری تغییر می‌كند. طراح می‌تواند نما را به عالیترینحدتركیب معماری برساند و یا آنرا تا حد یك سطح بدون طراحی و فكر رها كند.
در اعصار مختلف بازشوها به شكل مشابهی در سطح نما قرار می‌گیرند و تنوع درقرار گیری آنها تابععوامل داخلی چون بزرگی ساختمان، عریض بودن آن و یاعوامل اقلیمی چون جهت قرارگیری و محلقرارگیری است. در پهنای دیوار نما تعبیه پنجره دوجداره، آفتاب‌شكن، سایبان و … نقش تنظیم كنندهشرایط آب و هوایی فضاهای داخلیرا خواهد داشت.
در دیوارهای باریك معاصر این عمل با جلو و عقبآمدن ساختمان انجام می‌شود. یكی از عوامل ضروریدرهویت نما تعیین محدوده نمااست. نمایی می تواند در طرح خود موفق باشد كه به این سوال‌ها پاسخگوید.
محدوده عمودی جانبی ساختمان كجاست؟ خط پایانی افقیساختمانی چگونه است و مرز ساختمان درآسمان به چه شكل است؟ انتهای ساختمان چگونه بهپایان می‌رسد؟ گوشه‌های ساختمان چه وضعیدارد؟ اگر ساختمان همسایه ایدارد ارتباط نمای ساختمان فعلی با نمای همسایه چگونه بهپایانمی رسد؟ گوشه های ساختمان چه وضعی دارد؟ اگر ساختمان همسایهدارد ارتباط نمای همسایه چگونه است و اگر در فضا قطع می شود این ارتباط چگونهاست.
محدوده های افقی ساختمان عبارتند از نقطه اتصال بهآسمان ( محدوده پایانی ساختمان) نقطه اتصالبه زمین (محل نشستن ساختمان برزمین) و پوشش ساختمان مثل بام و شیروانی. محدوده پایانیساختمانباید معنای اتمام ساختمان را با خود داشته باشد و طبقه همكف ساختمان را باخود داشته باشد و طبقههمكف ساختمان باید مفهوم نشستن ساختمان بر زمین رابرساند. طبقه همكف باید در محدوده قد افرادكشش لازم را بر عابر پیاده وبیننده ایجاد كند.
كنج یا گوشه نما در واقع محل برخورد دو نمای عمودبر هم است. كنج می‌تواند حالت عمود 90 درجه،نیم دایره یا سه وجهی را داشتهباشد و هر كدام می تواند تاثیرات متفاوتی را در نما بگذارد. در یكمیدانیا چهارراه هماهنگی كنجهای ساختمان هایی كه در چهار طرف آن قرار گرفته استمی تواند در نمایشهری تاثیر زیبایی داشته باشد.

نما

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم;نما در معماری;نمای ساختمان خالق نمای شهری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل دانلود چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم 19 صفحه

شما برای دریافت دانلود چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

عوامل موثر در نما سازی ساختمانهای مدرن نحوه و میزان دسترسی سازندگان و مالكان ساختمانها به مصالح ساختمانی نوع و شیوه اجرایی كه در احداث ساختمان بكار گرفته می‌شود نوع كاربری ساختمان یا فضای مورد نظر (اداری ، مسكونی ، آموزشی و ) شرایط و وضعیت محل یا منطقه احداث ساختمان(آب و هوا، میزان رطوبت، زمین شناختی و ) مسایل اقتصادی از نظر میزان بودجه و اعت

دسته بندی: معماری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 87 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم؟
نما در لغت نامه دهخدا به معنای صورت ظاهری هر چیزی، آنچه كه در معرض دید و برابر چشم است، آنچه از بیرون سوی دیده می شود، منظره خارجی بنا و عمارت،‌ قسمت خارجی ساختمان و نماسازی، فن روسازی ساختمان و ساختن نمای عمارت است.
در سال‌های اخیر پس از مطرح شدن دوباره اهمیت فضاهای عمومی و ارزش زندگی شهری، نما اهمیت دوباره ای یافته است. نما در عمل درون ساختمان را از بیرون و فضای خصوصی را از فضای عمومی جدا می كند. نما حاكی از موقعیت فرهنگی سازندگان ساختمان است و نشانگر میزان نظم طرح ساختمان، امكانات و ذوق تزیین و خانه آرایی طراح و مالك است. یك نما به مثابه معرفی وضعیت ساكنان ساختمان در بین عموم است. نما در واقع صورت ساختمان و بهترین بیان حالتی است كه فرد طراح یا مالك از خود در برابر بیرون دارد. نماهای داخل ساختمان بیشتر جنبه خصوصی دارند، لیكن نماهایی كه به سمت كوچه و بافت شهر باز می‌شوند، جنبه عمومی تر دارند.
بنابراین وجوه پشت و جلوی ساختمان از یك طرف دارای نمود اجتماعی و از طرف دیگر نمود مشخص ساكنان خود است بنابراین نمای هر ساختمان باید هم با فضای عمومی همبستگی داشته باشد و هم بتواند حجم داخلی ساختمان را بیان نماید.
نمای هر ساختمان موثر در مجموعه شهری است كه در آن حضور دارد و این تاثیر را در بدنه خیابان‌ها یا میدان‌ها كه در آن قرار گرفته است می گذارد. اگر به نمای ساختمان واحدی، بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمانها فكر شود، همگونی نمای شهری در كلیت از بین می‌رود.
تناقض بین جنبه شهری و بیان فردی نما در صورتی می‌تواند از بین رود كه ساختمان جزیی از شهر در نظر گرفته شود و ارتباطات آن با محیط اطراف چند جانبه باشد. نمای رو به كوچه و خیابان باید تابع عوامل همبستگی بین نماهای اطراف باشد. اما در عین حال بر اساس تركیبی از اجزا مختلف بر حسب عملكرد، ابعاد و مصالحشان شخصیت خاص خود را دارد.
نما در واقع یك سطح صاف و تخت نیست بلكه آن سطح انتقالی بین فضای داخل و خارج است كه با عقب نشستگی و پیش آمدگی، تراس و غیره با فضای داخل مسكن ارتباط پیدا می‌كند.
برای اینكه نمای ساختمان حریم خصوصی ساكنان خود را حفظ كند باید نسبت به خیابان بسته‌تر ومحفوظتر باشد.
نمای ساختمان باید به‌دنبال خلق یك كلیت هماهنگ به‌وسیله تناسب خوب پنجره ها، بازشوهای در، سایبان و محدوده سقف‌ها،‌ سازه عمودی و افقی، مصالح، رنگ، عناصر تزیینی و… باشد. پنجره‌ها همواره با دیگر عناصر دیوار، ‌سطوح باز و بسته، تیره وروشن، صاف و ناهموار را بوجود می آورند.
به علت تكرار دوره ای پنجره ها، در ساختمان‌های چند طبقه، نظم كاملی به چشم می‌خورد. اما گاه به‌علت افزایش نور در طبقات بالاتر كاهش داده می‌شود و این نظم آهنگ خود را از دست می‌دهد.
جداسازی عناصر افقی و عمودی تاثیر كلی در نما دارد. تناسبات عناصر ساختمان لازم است با كل ابعاد ساختمان مطابقت داشته باشد. برای مثال در ساختمان‌های كوتاه عریض، ابعاد عرضی غالب خواهد بود.
در ساختمان‌های بلند عناصر باریك برتری خود رانشان می‌دهند. در و پنجره و نعل درگاه‌ها تاثیر خاصی در نما می‌گذارند. ناودان‌ها، سایه بانها، پیش آمدگی‌های سقف و بالكن‌ها ایجاد سایه های خاصی بر روی نما می‌كنند.
تفاوت سطح ها باید در نما مشخص باشد. برای مثال بین طبقه همكف، سایر طبقات و طبقه انتهایی باید یك تفاوت اساسی وجود داشته باشد. تركیب كلی نما در واقع نظم در این تفاوت‌ها است.
عناصر اصلی نما مثل پنجره، در، سطوح و محدوده پایانی سقف و غیره در شكل، رنگ، و مصالحشان با یكدیگر اختلاف دارند. این عناصر معناهای متفاوتی دارند. مثلا نمی‌توان بالا و پایین پنجره و در را با هم هم‌ردیف كرد. اگر ارتفاع این بازشوها یكسان نباشد می توان از ضرایب مشترك و یا رنگهای یكسان استفاده نمود. نسبت‌های هندسی نقش تعیین كننده ای در هماهنگ سازی ظاهر نما دارند. می‌توان پنجره ها را در گروه‌های كوچكتر تركیب شده كه شكل مشخصی را ایجاد می‌كنند دسته بندی كرد. نماها می توانند از نظر مصالح نیز با یكدیگر متفاوت باشند.
مصالح نما در رنگ، شكل، زبری و خشنی نما تاثیر می گذارد. مصالح بومی نشان می‌دهد كه نما مربوط به چه منطقه ای است.
تركیب پنجره ها، ایوان‌ها، درها و به‌طور كلی بازشوها، همچنین بافت و جنس نما و كمپوزسیون آن در هر عصر متفاوت است و در عین حال در یك تداوم شهری تغییر می‌كند. طراح می‌تواند نما را به عالیترین حد تركیب معماری برساند و یا آنرا تا حد یك سطح بدون طراحی و فكر رها كند.
در اعصار مختلف بازشوها به شكل مشابهی در سطح نما قرار می‌گیرند و تنوع در قرار گیری آنها تابععوامل داخلی چون بزرگی ساختمان، عریض بودن آن و یا عوامل اقلیمی چون جهت قرارگیری و محل قرارگیری است. در پهنای دیوار نما تعبیه پنجره دو جداره، آفتاب‌شكن، سایبان و … نقش تنظیم كننده شرایط آب و هوایی فضاهای داخلی را خواهد داشت.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم;نما در معماری;عوامل موثر در نما سازی ساختمانهای مدرن;موضوع نما در معماری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل