فایل کامل پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی 14 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 20 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی دارای 14 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
نمره گذاری وتفسر: دارد
منبع : دارد

معرفی آزمون

چارچوب اساسی این آزمون مرجعیت بخشیدن به ساختار روابط و مناسبات انسان در تمام ابعاد آن در پرتو رابطه انسان و خداست. این آزمون شامل 45 سؤال بوده (جدول (3 -13 و از 2 عامل تشکیل شده است. عامل اول رویگردانی یا سازمان نایافتگی مذهبی بوده و شامل 26 سؤال است و عامل دوم رویآوری به مذهب بوده و شامل 19 سؤال است. آزمون براساس مقیاس 5 درجهای لیکرت

از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم تهیه شده است (بهرامی احسان، .(1380

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی;آزمون جهت گیری مذهبی;پرسشنامه;آزمون جهت گیری مذهبی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه آزمون تصور از خود بک 15 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه آزمون تصور از خود بک به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه آزمون تصور از خود بک را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه آزمون تصور از خود بک

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 16 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه آزمون تصور از خود بک دارای 15 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
نمره گذاری وتفسر: دارد
منبع : دارد

توضیحات

هدف: بررسی تصور افراد از خودشان از جنبه های مختلف

روش نمره گذاری و تفسیر

این مقیاس 5 جنبه از ویژگی ها را مورد بررسی و اندازه گیری قرار می دهد که عبارتند از: توانایی ذهنی، کارآمدی شغلی، جذابیت جسمانی، مهارت های اجتماعی، عیب ها و حسن ها. این ابعاد و سوالات مربوط به آنها در زیر ارائه شده اند:

– بعد توانایی ذهنی شامل سوال های مربوط به معلومات، هوش، حافظه، توانایی خواندن و هوشیاری (2، 5، 7، 21 و 23).

– بعد کارآمدی شغلی شامل شوال های مربوط به تلاش و سخت کوشی، موفقیت، تنبلی، به اتمام رساندن کارها و یادگیری چیزها (10، 16، 18، 20، 22).

– بعد جذابیت جسمانی شامل سوال های مربوط به قیافه، محبوبیت، جذابیت، وضع ظاهر و مرتب بودن (1، 6، 8، 12 و 15).

– بعد مهارت های اجتماعی شامل سوال های مربوط به شوخ طبعی، استقلال، حسادت، شخصیت و ورزشکاری (4، 9، 14، 19 و 24).

– بعد عیب ها و حسن ها شامل سوال های مربوط به حرص و طمع، خودخواهی، بی رحمی، مهربانی و خلق و خو (3، 11، 13، 17 و 25).

در این پرسشنامه چندین گروه سوال وجود دارد و هر سوال، بیان کننده صفتی در فرد است و هر یک از مواد بر اساس روش درجه بندی شامل 5 اظهار نظر است که این اظهار نظر ها از کاملا مثبت تا کاملا منفی درجه بندی شده اند و آرمودنی در هر ماده یکی از آنها را انتخاب می کنند. سوال های آزمون بر اساس ارتباط آنها با تصور خود از پنج تا یک نمره گذاری می شود. بجز در سوال های 3، 10، 11، 19 و 25 که به صورت یک تا پنج نمره گذاری می شود. بدین ترتیب حداقل نمره ای که آزمودنی در این مقیاس بدست می آورد 25 و حداکثر آن 125 خواهد بود. آزمودنی باید عبارت های هر گروه را به ترتیب و با دقت بخواند و در هر یک از صفات و خصوصیات، خود را با دیگران مقایسه کرده، سپس مناسب ترین و دقیق ترین عبارت را انتخاب نموده و دور گزینه مقابل آن عبارت، یک دایره بکشد.

تفسیر نمرات

محمدی (1372) تجقیق را بر روی نمونه ای از دانش آموزان دبیرستانی انجام داد و میزان تصور از خود افراد را به شرح زیر توصیف کرد:

میزان تصور از خود در دانش آموزان دبیرستانی
تصور از خود نمرات
بسیار ضعیف 71 و کمتر
ضعیف 81-72
متوسط 91-82
قوی 101-92
بسیار قوی 102 و بیشتر

روایی و پایایی: دارد

منبع : دارد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه آزمون تصور از خود بک ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه آزمون تصور از خود بک – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه آزمون تصور از خود بک;پرسشنامه;آزمون تصور از خود بک

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) 8 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه زمینه‌یابی خودادراکی پی‌ریت منداگلیو (PMSPS)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه زمینه‌یابی خودادراکی پی‌ریت منداگلیو (PMSPS) دارای 8 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

روایی: دارد

پایایی: دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع دارد

قسمتی از متن:

معرفی آزمون

این پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی کودکان پایه چهارم و پنجم ابتدایی است که توسط پیریت و منداگلیو در سال 1994 ساخته و در سال 1996 مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای 30 عبارت (جمله اخباری ساده) است که برای سنجش پنج بعد: خودپنداره تحصیلی، خودپنداره اجتماعی، خودپنداره ظاهر جسمانی، خودپنداره ورزشی و خودپنداره صداقت طراحی شده و هر عبارت در مقیاس چهار ارزشی لیکرت درجهبندی میشود.

مفاهیم و خردهمقیاسها

از نظر راجرز خودپنداره آن تصویر کلی است که فرد از خود دارد که این تصویر از طریق روابط اجتماعی کسب میشود، در واقع به عقیده راجرز، فرد با تعاملهایی که با اطرافیانش در محیط دارد و ارزیابیهایی که سایرین در مورد او میکنند، به مفهومی از خویشتن میرسد که همان خودپنداره است.

-1 خوپنداره تحصیلی: اسنادات فرد نسبت به خود در زمینه امور و مسایل تحصیلی.
-2 خودپنداره اجتماعی: اسنادات فرد در زمینه روابط اجتماعی و کنش متقابل با دیگران.
-3 خودپنداره ظاهر جسمانی: اسنادات یا احساس فرد در زمینهی خودجسمانی.
4 خودپنداره ورزشی: اسنادات فرد در زمینهی بازیها و ورزشها.
-5 خودپنداره صداقت: اسنادات فرد در زمینه اعتماد دیگران نسبت به خود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS);مقیاس زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS);آزمون زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS);پرسشنامه ;زمینه یابی خودادراکی پی ریت;منداگلیو (PMSPS)

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) 4 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 23 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

روایی پایایی و نمره گذاری

ابعاد هشتگانه کیفیت زندگی کاری والتون شامل(پرداخت منصفانه وکافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت های انسانی، فرصت رشد و امنیت مداوم، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، قانونگرایی، فضای کلی زندگی کاری، وابستگی اجتماعی زندگی کاری) و سوالات مربوط به هر بعد در جدول فوق مشخص شده است.

امتیازات

کاملا راضی ام=5، راضی ام= 4، نه راضی و نه ناراضی ام=3، ناراضی ام=2، کاملا ناراضی ام=1

آلفای کرونباخ پرسشنامه کیفیت زندگی کاری در پژوهش فخر پور و همکاران (1391) 95/0 و روایی آن 88/0 بدست آمد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975);پرسشنامه کیفیت زندگی ;پرسشنامه;کیفیت زندگی کاری والتون (1975)

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory 8 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلندLive Skill Inventory

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلندLive Skill Inventory

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

ویژگی های روانسنجی

پرسشنامه مهارت زندگی شامل ۱۴۴ سؤال بوده و ۱۹ خرده­ مقیاس را تشکیل می­دهد که این خرده مقیاس­ها به شرح زیر می­باشند :

۱. خودآگاهی ۲٫ داشتن مهارت در زندگی ۳٫ مهارتهای مربوط به ارتباط­های انسانی۴٫ روابط بین فردی۵٫ تصمیم­گیری۶٫ بهداشت و سلامت روانی ۷٫ بهداشت و سلامت جسمانی۸٫ مهارت­های حل مسئله ۹٫ مهارت­های مشارکت و همکاری۱۰٫ تفکر خلاق ( خلاقیت )۱۱٫ تفکر انتقادی۱۲٫ نشان دادن مسئولیت­های فردی ۱۳٫ درک و ارتقای اصول آزادی ، عدالت و تساوی ۱۴٫ شرکت در فعالیت­هایی که منافع را بهبود می­بخشند ۱۵٫ نشان دادن رفتارهای اجتماعی۱۶٫ شهروند جهانی شدن۱۷٫ مهارت­های حرفه­ای۱۸٫ مهارت­های مربوط به رعایت و به کارگیری نکات ایمنی۱۹٫ مهارت­های استفاده از فناوری اطلاعات

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory;پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند;پرسشنامه ;مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 3 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 9 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

روایی پایای و نمره گذاری

مقیاس هیجان خواهی زاکرمن (SSS): این مقیاس فرم كوتاه مقیاس هیجان خواهى زاكرمن (1971) است و شامل 14 سوال 2 گزینه اى صحیح و غلط مى باشد. سوالات این مقیاس براى ارزیابى تمایل فرد به فعالیت هاى مخاطره آمیز به كار مى رود. پایایى این مقیاس توسط زاکرمن و آیزنک (1978) در حدود 85/0 تا 86/0 برآورد شده است. كامكاری (1369؛ نقل از حقیقی، شكركن و موسوی شوشتری، 1381) نیز با استفاده از روش تصنیف، گاتمن و آلفای کرونباخ ضریب پایایی آن را به ترتیب 80/0، 75/0 و 70/0 محاسبه کرده است. لکن کرولا (1988، به نقل از حقیقی و همکاران، 1381) ضریب اعتبار این مقیاس را 88/0 ذکر کرده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971;پرسشنامه هیجان خواهی ;پرسشنامه ;هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین 1949 5 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین 1949 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین 1949 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین 1949

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 12 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین 1949

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین

این آزمون ( ضمیمه شماره 2) اقتباس شده از پرسشنامه ارزشیابی نگرش والدین[1]( PAS) كه توسط شابین[2] ( 1949) ساخته شده است می باشد . فرم اولیه آن شامل 85 سوال بوده كه بعدها مورد تعدیل قرار گرفته است . فرم مورد استفاده ما توسط دروز و تی هن[3] ( 1957) تنظیم گردیده كه 30 سوال تك مفهومی پنج گزینه ای (از موافقت كامل تا مخالفت كامل ) را شامل می شود كه مواد آن به سه مقیاس فرعی مساوی تقسیم شده و در سال 1372 به همت اساتید دانشگاه اهواز و زیر نظر آقای دكتر شكركن و دكتر نجاریان ترجمه و معرفی شده است . در فرم مورد استفاده هر 10 سوال پرسشنامه ، یك مقیاس فرعی یعنی سلطه گری ، وابستگی شدید و سهل انگاری را می سنجند . در این پرسشنامه سوالهای 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 9 ، 10 ، 14 ، 17 ، 18 و 21 عامل سلطه گری ، سوالهای 1 ، 2 ، 7 ، 8 ، 16 ، 20 ، 25 ، 26 ، 29 و30 عامل وابستگی شدید و سوالهای 11 ، 12 ، 13 ، 15 ، 19 ، 22 ، 23 ، 24 ، 27 ، و 28 عامل سهل انگاری را می سنجند . این پرسشنامه به والدین ( پدر و مادر) بمنظور سنجش نوع نگرش آنان كه در هرحال شیوه عملی تربیت فرزندانشان را تحت تاثیر قرار می دهد ارائه و از آنان خواسته می شود مراتب و درجه موافقت و مخالفت خود را با اصولی كه مسائل تربیتی فرزندان و رشد خلاقیت آنان را متاثر سازد اعلام نمایند . بدیهی است مخالفت كامل مفهوم تسلط و محدودیت و موافقت كامل مسامحه و آزادی را مستفاد می كند و حالتهای بینابینی نیز مفاهیم نسبی از دو حالت مذكور را تائید می نماید ( كفایت ؛ 1373، ص 104).


[1] – Parent attitude survey (PAS)

[2] – Shoben

[3] – Drews & Teahn

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین 1949 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین 1949 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین 1949;پرسشنامه ;سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین 1949

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989 5 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 11 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

آزمون پنج مقیاسی عزت پپ و همکاران (1989)برای کودکان

این آزمون دارای پنج مقیاس عزت نفس (مقیاس های کلی، تحصیلی، جسمانی، خانوادگی، اجتماعی) و یک مقیاس دروغ سنج میباشد. هر مقیاس دارای 10 سؤال مجزا است و هر کدام از سؤالات دارای 3 ماده می باشند (تقریباً هیچ-گاه، بعضی اوقات، همیشه).

برآورد ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ

ضریب آلفای کرونباخ، مبتنی بر انحراف استاندارد سؤال¬های آزمون است با توجه به فرمول (α) آلفای کرونباخ ضریب پایایی این آزمون برابر 86/0 = α محاسبه شد. که در مقایسه با روش دو نیمه کردن آزمون که 87/0 می باشد، اختلاف میان دو روش محاسبه برابر 01/0 = 86/0 – 87/0، است که بسیار ناچیز و قابل اغماض می¬باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989;پرسشنامه عزت نفس ;پرسشنامه;عزت نفس پپ و همکاران 1989

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011) 4 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011) به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011) را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

فراشناخت و فراهیجان مثبت: از پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011) استفاده شده است. گویه‌های این پرسشنامه بیانگر باورهای فراشناختی در مورد فرایندهای شناختی و هیجانی به هنگام مواجهه با موقعیت‌های چالش‌برانگیز است که برگرفته از مصاحبه‌های انجام‌شده در مطالعه کیفی است. استنتاج از آن‌ها مبتنی بر مدل خودتنظیمی عملکرد اجرایی ولز و ماتیوز (1994، 1996)، مدل فراشناخت اختلالات عاطفی ولز (2000، 2009)، و مدل فراهیجان نف (2003) می‌باشد. مجموعاً 18 گویه وجود دارد که هر آزمودنی به این گویه‌ها با مقیاس چهار درجه‌ای (از «کاملاً موافق» تا «کاملاً مخالف») پاسخ می‌دهد. گویه‌های این پرسشنامه به سه خرده مقیاس اختصاص‌یافته‌اند که عبارت‌اند از: الف) اعتماد به خاموش‌سازی افکار و هیجانات پایدار ؛ ب) اعتماد به تفسیر هیجانات خود به عنوان نشانه، جلوگیری از واکنش فوری و تنظیم ذهن برای حل مسئله ؛ ج) اعتماد به تنظیم سلسله‌مراتب اهداف انعطاف‌پذیر و عملی .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011);پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت ;پرسشنامه;فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011)

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 5 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 12 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

ویژگی های روانسنجی

فرم اولیه این پرسشنامه شامل 65 ماده بوده است که به وسیله کارت رایت هاتون و ولز (1997) ، طرح شده است تا نگرانی ها و افکار مزاحم را بررسی کند . فرم پذیرفته شده این مقیاس (30- MCQ)،شامل 30 سوال است که بعدها توسط کارت رایت هاتون و ولز(2004)، شبیه به فرم اولیه ایجاد و گسترش داده شده است (ولز ، 1997،1995؛به نقل از کارت رایت هاتون و ولز،2004 ). این مقیاس براساس مدل کنش اجرایی خود تنظیمی ((SREF ولز و ماتیوس ساخته شده است (علیزاده، 1387؛ به نقل از تیموری، 1388).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه فراشناختی ولز 1997;پرسشنامه ;فراشناختی ولز 1997

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل