فایل کامل پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی 14 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 20 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی دارای 14 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
نمره گذاری وتفسر: دارد
منبع : دارد

معرفی آزمون

چارچوب اساسی این آزمون مرجعیت بخشیدن به ساختار روابط و مناسبات انسان در تمام ابعاد آن در پرتو رابطه انسان و خداست. این آزمون شامل 45 سؤال بوده (جدول (3 -13 و از 2 عامل تشکیل شده است. عامل اول رویگردانی یا سازمان نایافتگی مذهبی بوده و شامل 26 سؤال است و عامل دوم رویآوری به مذهب بوده و شامل 19 سؤال است. آزمون براساس مقیاس 5 درجهای لیکرت

از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم تهیه شده است (بهرامی احسان، .(1380

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی;آزمون جهت گیری مذهبی;پرسشنامه;آزمون جهت گیری مذهبی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه آزمون تصور از خود بک 15 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه آزمون تصور از خود بک به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه آزمون تصور از خود بک را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه آزمون تصور از خود بک

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 16 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه آزمون تصور از خود بک دارای 15 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
نمره گذاری وتفسر: دارد
منبع : دارد

توضیحات

هدف: بررسی تصور افراد از خودشان از جنبه های مختلف

روش نمره گذاری و تفسیر

این مقیاس 5 جنبه از ویژگی ها را مورد بررسی و اندازه گیری قرار می دهد که عبارتند از: توانایی ذهنی، کارآمدی شغلی، جذابیت جسمانی، مهارت های اجتماعی، عیب ها و حسن ها. این ابعاد و سوالات مربوط به آنها در زیر ارائه شده اند:

– بعد توانایی ذهنی شامل سوال های مربوط به معلومات، هوش، حافظه، توانایی خواندن و هوشیاری (2، 5، 7، 21 و 23).

– بعد کارآمدی شغلی شامل شوال های مربوط به تلاش و سخت کوشی، موفقیت، تنبلی، به اتمام رساندن کارها و یادگیری چیزها (10، 16، 18، 20، 22).

– بعد جذابیت جسمانی شامل سوال های مربوط به قیافه، محبوبیت، جذابیت، وضع ظاهر و مرتب بودن (1، 6، 8، 12 و 15).

– بعد مهارت های اجتماعی شامل سوال های مربوط به شوخ طبعی، استقلال، حسادت، شخصیت و ورزشکاری (4، 9، 14، 19 و 24).

– بعد عیب ها و حسن ها شامل سوال های مربوط به حرص و طمع، خودخواهی، بی رحمی، مهربانی و خلق و خو (3، 11، 13، 17 و 25).

در این پرسشنامه چندین گروه سوال وجود دارد و هر سوال، بیان کننده صفتی در فرد است و هر یک از مواد بر اساس روش درجه بندی شامل 5 اظهار نظر است که این اظهار نظر ها از کاملا مثبت تا کاملا منفی درجه بندی شده اند و آرمودنی در هر ماده یکی از آنها را انتخاب می کنند. سوال های آزمون بر اساس ارتباط آنها با تصور خود از پنج تا یک نمره گذاری می شود. بجز در سوال های 3، 10، 11، 19 و 25 که به صورت یک تا پنج نمره گذاری می شود. بدین ترتیب حداقل نمره ای که آزمودنی در این مقیاس بدست می آورد 25 و حداکثر آن 125 خواهد بود. آزمودنی باید عبارت های هر گروه را به ترتیب و با دقت بخواند و در هر یک از صفات و خصوصیات، خود را با دیگران مقایسه کرده، سپس مناسب ترین و دقیق ترین عبارت را انتخاب نموده و دور گزینه مقابل آن عبارت، یک دایره بکشد.

تفسیر نمرات

محمدی (1372) تجقیق را بر روی نمونه ای از دانش آموزان دبیرستانی انجام داد و میزان تصور از خود افراد را به شرح زیر توصیف کرد:

میزان تصور از خود در دانش آموزان دبیرستانی
تصور از خود نمرات
بسیار ضعیف 71 و کمتر
ضعیف 81-72
متوسط 91-82
قوی 101-92
بسیار قوی 102 و بیشتر

روایی و پایایی: دارد

منبع : دارد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه آزمون تصور از خود بک ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه آزمون تصور از خود بک – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه آزمون تصور از خود بک;پرسشنامه;آزمون تصور از خود بک

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) 8 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه زمینه‌یابی خودادراکی پی‌ریت منداگلیو (PMSPS)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه زمینه‌یابی خودادراکی پی‌ریت منداگلیو (PMSPS) دارای 8 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

روایی: دارد

پایایی: دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع دارد

قسمتی از متن:

معرفی آزمون

این پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی کودکان پایه چهارم و پنجم ابتدایی است که توسط پیریت و منداگلیو در سال 1994 ساخته و در سال 1996 مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای 30 عبارت (جمله اخباری ساده) است که برای سنجش پنج بعد: خودپنداره تحصیلی، خودپنداره اجتماعی، خودپنداره ظاهر جسمانی، خودپنداره ورزشی و خودپنداره صداقت طراحی شده و هر عبارت در مقیاس چهار ارزشی لیکرت درجهبندی میشود.

مفاهیم و خردهمقیاسها

از نظر راجرز خودپنداره آن تصویر کلی است که فرد از خود دارد که این تصویر از طریق روابط اجتماعی کسب میشود، در واقع به عقیده راجرز، فرد با تعاملهایی که با اطرافیانش در محیط دارد و ارزیابیهایی که سایرین در مورد او میکنند، به مفهومی از خویشتن میرسد که همان خودپنداره است.

-1 خوپنداره تحصیلی: اسنادات فرد نسبت به خود در زمینه امور و مسایل تحصیلی.
-2 خودپنداره اجتماعی: اسنادات فرد در زمینه روابط اجتماعی و کنش متقابل با دیگران.
-3 خودپنداره ظاهر جسمانی: اسنادات یا احساس فرد در زمینهی خودجسمانی.
4 خودپنداره ورزشی: اسنادات فرد در زمینهی بازیها و ورزشها.
-5 خودپنداره صداقت: اسنادات فرد در زمینه اعتماد دیگران نسبت به خود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS);مقیاس زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS);آزمون زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS);پرسشنامه ;زمینه یابی خودادراکی پی ریت;منداگلیو (PMSPS)

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 3 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 9 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

روایی پایای و نمره گذاری

مقیاس هیجان خواهی زاکرمن (SSS): این مقیاس فرم كوتاه مقیاس هیجان خواهى زاكرمن (1971) است و شامل 14 سوال 2 گزینه اى صحیح و غلط مى باشد. سوالات این مقیاس براى ارزیابى تمایل فرد به فعالیت هاى مخاطره آمیز به كار مى رود. پایایى این مقیاس توسط زاکرمن و آیزنک (1978) در حدود 85/0 تا 86/0 برآورد شده است. كامكاری (1369؛ نقل از حقیقی، شكركن و موسوی شوشتری، 1381) نیز با استفاده از روش تصنیف، گاتمن و آلفای کرونباخ ضریب پایایی آن را به ترتیب 80/0، 75/0 و 70/0 محاسبه کرده است. لکن کرولا (1988، به نقل از حقیقی و همکاران، 1381) ضریب اعتبار این مقیاس را 88/0 ذکر کرده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971;پرسشنامه هیجان خواهی ;پرسشنامه ;هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) 4 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 23 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

روایی پایایی و نمره گذاری

ابعاد هشتگانه کیفیت زندگی کاری والتون شامل(پرداخت منصفانه وکافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت های انسانی، فرصت رشد و امنیت مداوم، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، قانونگرایی، فضای کلی زندگی کاری، وابستگی اجتماعی زندگی کاری) و سوالات مربوط به هر بعد در جدول فوق مشخص شده است.

امتیازات

کاملا راضی ام=5، راضی ام= 4، نه راضی و نه ناراضی ام=3، ناراضی ام=2، کاملا ناراضی ام=1

آلفای کرونباخ پرسشنامه کیفیت زندگی کاری در پژوهش فخر پور و همکاران (1391) 95/0 و روایی آن 88/0 بدست آمد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975);پرسشنامه کیفیت زندگی ;پرسشنامه;کیفیت زندگی کاری والتون (1975)

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory 8 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلندLive Skill Inventory

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلندLive Skill Inventory

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

ویژگی های روانسنجی

پرسشنامه مهارت زندگی شامل ۱۴۴ سؤال بوده و ۱۹ خرده­ مقیاس را تشکیل می­دهد که این خرده مقیاس­ها به شرح زیر می­باشند :

۱. خودآگاهی ۲٫ داشتن مهارت در زندگی ۳٫ مهارتهای مربوط به ارتباط­های انسانی۴٫ روابط بین فردی۵٫ تصمیم­گیری۶٫ بهداشت و سلامت روانی ۷٫ بهداشت و سلامت جسمانی۸٫ مهارت­های حل مسئله ۹٫ مهارت­های مشارکت و همکاری۱۰٫ تفکر خلاق ( خلاقیت )۱۱٫ تفکر انتقادی۱۲٫ نشان دادن مسئولیت­های فردی ۱۳٫ درک و ارتقای اصول آزادی ، عدالت و تساوی ۱۴٫ شرکت در فعالیت­هایی که منافع را بهبود می­بخشند ۱۵٫ نشان دادن رفتارهای اجتماعی۱۶٫ شهروند جهانی شدن۱۷٫ مهارت­های حرفه­ای۱۸٫ مهارت­های مربوط به رعایت و به کارگیری نکات ایمنی۱۹٫ مهارت­های استفاده از فناوری اطلاعات

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory;پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند;پرسشنامه ;مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ 1993 8 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ 1993 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ 1993 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ 1993

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 16 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ 1993

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه­ی سازگاری دانش­آموزان دبیرستانی

این پرسشنامه یک ابزار خود-گزارشی مداد- کاغذی است که در سال 1993 توسط سینها و سینگ ساخته شده و در سال 1377 توسط کرمی ترجمه و نگارش شده است. این پرسشنامه دانش­آموزان دبیرستانی (گروه سنی 14 تا 18 ساله) با سازگاری خوب را از دانش­آموزان با سازگاری ضعیف در سه عامل، شامل سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی (هر کدام شامل 20 گویه) جدا می­سازد. همچنین آن­ها را از لحاظ میزان سازگاری کلی یا عمومی می­سنجد. پرسشنامه­ی نهایی 60 سؤال دارد که از بین 100 سؤال اولیه با روش تحلیل عوامل به­ دست آمده است.

نمره­گذاری: سؤالات به­ صورت پاسخ بلی و خیر می­باشد. ارزش هر سؤال نیز صفر و یک می­باشد. مجموع کل نمرات، نشان­دهنده­ی سازگاری عمومی فرد و مجموع نمرات فرد در هر حوزه­ی سازگاری (عاطفی، آموزشی و اجتماعی) مشخص­کننده­ی سازگاری فرد در آن حوزه می­باشد. نمره­ی پایین نشان­دهنده­ی سازگاری بالاتر و نمره­ی بالا نشان­دهنده­ی سازگاری پایین­تر است. بیش­ترین نمره­ی هر مقیاس فرعی 20 و ماکزیمم نمره­ی سازگاری کلی 60 خواهد بود. برای آزمودنی­ها در حوزه­ی سازگاری عاطفی و اجتماعی بر طبق نمرات خام به ­دست آمده از پرسشنامه، 5 طبقه با دامنه­ی نمرات مربوط به آن توصیف گردیده است، به این طریق که برای سازگاری عاطفی، الف- خیلی ­خوب: 1- 0، ب- خوب: 5- 2، پ- متوسط: 7- 6، ت- ضعیف: 10- 8، ث- خیلی ضعیف: 11 به بالا، در مورد سازگاری اجتماعی الف- خیلی خوب: 2- 0، ب- خوب: 4- 3، پ- متوسط: 7- 5، ت- ضعیف: 10- 8، ث- خیلی ضعیف: 11 به بالا و در مورد سازگاری آموزشی نیز، الف- خیلی خوب: 2- 0، ب- خوب: 4- 3، پ- متوسط: 7- 5، ت- ضعیف: 10- 8، ث- خیلی ضعیف: 11 به بالا در نظر گرفته می­شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ 1993 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ 1993 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ 1993;پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی ;پرسشنامه;سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ 1993

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976 5 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 11 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیرDAS 1976

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS

این مقیاس یک ابزار 32 سوالی برای ارزیابی کیفیت رابطۀ زناشویی از نظر زن و شوهر یا هر دو نفری است که با هم زندگی می کنند. این ابزار برای چند هدف ساخته شده است. می توان با بدست آوردن کل نمرات ، ازاین ابزار برای اندازه گیری رضایت کلی در یک رابطۀ صمیمانه استفاده کرد. تحلیل عاملی نشان می دهد که این مقیاس چهار بعد رابطه را می سنجد. این چهار بعد از این قرار است: رضایت دو نفری ، همبستگی دو نفری ، توافق دو نفری و ابراز محبت. با تغییراتی در این ابزار می توان از آن برای مصاحبه نیز استفاده کرد.

هنجارها
«مقیاس سازگاری زن و شوهر» با استفاده ازاین گروه نمونه مرکب از اشخاص متأهل (218 n=) و افراد مطلقه (94n=) ساخته شد. متوسط سن افراد متأهل 1/35 سال و متوسط افراد مطلقه کمی کمتر ، یعنی 4/30 سال بود. مدت ازدواج گروه نمونۀ افراد متأهل 2/13 سال و متوسط طول ازدواج افراد مطلقه و گروه نمونه 5/8 سال بود. نمرۀ میانگین کل «مقیاس سازگاری زن و شوهر» برای افراد متأهل 8/114 و انحراف معیار آن 8/17 بود. نمرۀ میانگین برای گروه مطلقه ها 7/70 و انحراف معیار آن 8/23 بود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976;پرسشنامه سازگاری زن و شوهر ;پرسشنامه;سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ 1986 5 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ 1986 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ 1986 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ 1986

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 10 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ 1986

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ

پرسشنامه عشق استرنبرگ توسط رابرت جی استرنبرگ (1986) تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 45 ماده و 3 مولفه صمیمیت، لذت و تعهد را می­سنجد. هر یک از این مؤلفه­ها دارای 15 ماده، ‌که پاسخ به ماده­ها به روش لیکرت و به صورت 9 گزینه­ای (اصلا به طور کامل) که به ترتیب 1،2،3،4،5،6،7،8،9 نمره­گذاری می­شود. که 15 جمله اول صمیمت و 15 جمله بعدی هوس و 15 جمله آخری تعهد را منعکس می­کند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ 1986 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ 1986 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ 1986;پرسشنامه سبک عشق (عشق مثلثی) ;پرسشنامه سبک عشق ;پرسشنامه;سبک عشق (عشق مثلثی) استرنبرگ 1986

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس 1995 4 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس 1995 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس 1995 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس 1995

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 11 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس 1995

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS):
برای بررسی سبك های تصمیم گیری از پرسشنامه سبك های تصمیم گیری عمومی، تهیه شده توسط اسكات و بروس (1995) استفاده شده است.این پرسشنامه ،پنج بعد مختلف عقلایی،شهودی،وابسته،اجتنابی وآنی را اندازه می گیرد.پرسشنامه دارای 25 سؤال (برای هر بعد 5 سؤال) است كه در طیف لیكرت،از كاملاً مخالف(1) تا كاملاً موافق(5) درجه بندی میشود.پایایی و روایی این پرسشنامه برای اندازه گیری سبك های تصمیم گیری به وسیله مطالعات مختلف بررسی شده و آن را قابل قبول گزارش كرده اند(بایوكو و همكاران، 2009 ).
پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای كرونباخ برای سبك های مختلف از 62/0 تا 87/0گزارش شده است(لو 2000؛اسکات و بروس،1995).هادی زاده مقدم و طهرانی(1387) نیز پایایی این پرسشنامه را 71/0و روایی سازه آن را قابل قبول گزارش نموده اند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس 1995 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس 1995 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی GDMS اسکات و بروس 1995;پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی GDMS;پرسشنامه;سبک های تصمیم گیری عمومی GDMS اسکات و بروس 1995

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل