فایل کامل پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی 14 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 20 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی دارای 14 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
نمره گذاری وتفسر: دارد
منبع : دارد

معرفی آزمون

چارچوب اساسی این آزمون مرجعیت بخشیدن به ساختار روابط و مناسبات انسان در تمام ابعاد آن در پرتو رابطه انسان و خداست. این آزمون شامل 45 سؤال بوده (جدول (3 -13 و از 2 عامل تشکیل شده است. عامل اول رویگردانی یا سازمان نایافتگی مذهبی بوده و شامل 26 سؤال است و عامل دوم رویآوری به مذهب بوده و شامل 19 سؤال است. آزمون براساس مقیاس 5 درجهای لیکرت

از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم تهیه شده است (بهرامی احسان، .(1380

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه آزمون جهت گیری مذهبی;آزمون جهت گیری مذهبی;پرسشنامه;آزمون جهت گیری مذهبی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه آزمون تصور از خود بک 15 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه آزمون تصور از خود بک به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه آزمون تصور از خود بک را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه آزمون تصور از خود بک

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 16 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه آزمون تصور از خود بک دارای 15 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
نمره گذاری وتفسر: دارد
منبع : دارد

توضیحات

هدف: بررسی تصور افراد از خودشان از جنبه های مختلف

روش نمره گذاری و تفسیر

این مقیاس 5 جنبه از ویژگی ها را مورد بررسی و اندازه گیری قرار می دهد که عبارتند از: توانایی ذهنی، کارآمدی شغلی، جذابیت جسمانی، مهارت های اجتماعی، عیب ها و حسن ها. این ابعاد و سوالات مربوط به آنها در زیر ارائه شده اند:

– بعد توانایی ذهنی شامل سوال های مربوط به معلومات، هوش، حافظه، توانایی خواندن و هوشیاری (2، 5، 7، 21 و 23).

– بعد کارآمدی شغلی شامل شوال های مربوط به تلاش و سخت کوشی، موفقیت، تنبلی، به اتمام رساندن کارها و یادگیری چیزها (10، 16، 18، 20، 22).

– بعد جذابیت جسمانی شامل سوال های مربوط به قیافه، محبوبیت، جذابیت، وضع ظاهر و مرتب بودن (1، 6، 8، 12 و 15).

– بعد مهارت های اجتماعی شامل سوال های مربوط به شوخ طبعی، استقلال، حسادت، شخصیت و ورزشکاری (4، 9، 14، 19 و 24).

– بعد عیب ها و حسن ها شامل سوال های مربوط به حرص و طمع، خودخواهی، بی رحمی، مهربانی و خلق و خو (3، 11، 13، 17 و 25).

در این پرسشنامه چندین گروه سوال وجود دارد و هر سوال، بیان کننده صفتی در فرد است و هر یک از مواد بر اساس روش درجه بندی شامل 5 اظهار نظر است که این اظهار نظر ها از کاملا مثبت تا کاملا منفی درجه بندی شده اند و آرمودنی در هر ماده یکی از آنها را انتخاب می کنند. سوال های آزمون بر اساس ارتباط آنها با تصور خود از پنج تا یک نمره گذاری می شود. بجز در سوال های 3، 10، 11، 19 و 25 که به صورت یک تا پنج نمره گذاری می شود. بدین ترتیب حداقل نمره ای که آزمودنی در این مقیاس بدست می آورد 25 و حداکثر آن 125 خواهد بود. آزمودنی باید عبارت های هر گروه را به ترتیب و با دقت بخواند و در هر یک از صفات و خصوصیات، خود را با دیگران مقایسه کرده، سپس مناسب ترین و دقیق ترین عبارت را انتخاب نموده و دور گزینه مقابل آن عبارت، یک دایره بکشد.

تفسیر نمرات

محمدی (1372) تجقیق را بر روی نمونه ای از دانش آموزان دبیرستانی انجام داد و میزان تصور از خود افراد را به شرح زیر توصیف کرد:

میزان تصور از خود در دانش آموزان دبیرستانی
تصور از خود نمرات
بسیار ضعیف 71 و کمتر
ضعیف 81-72
متوسط 91-82
قوی 101-92
بسیار قوی 102 و بیشتر

روایی و پایایی: دارد

منبع : دارد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه آزمون تصور از خود بک ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه آزمون تصور از خود بک – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه آزمون تصور از خود بک;پرسشنامه;آزمون تصور از خود بک

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) 8 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه زمینه‌یابی خودادراکی پی‌ریت منداگلیو (PMSPS)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه زمینه‌یابی خودادراکی پی‌ریت منداگلیو (PMSPS) دارای 8 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

روایی: دارد

پایایی: دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع دارد

قسمتی از متن:

معرفی آزمون

این پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی کودکان پایه چهارم و پنجم ابتدایی است که توسط پیریت و منداگلیو در سال 1994 ساخته و در سال 1996 مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای 30 عبارت (جمله اخباری ساده) است که برای سنجش پنج بعد: خودپنداره تحصیلی، خودپنداره اجتماعی، خودپنداره ظاهر جسمانی، خودپنداره ورزشی و خودپنداره صداقت طراحی شده و هر عبارت در مقیاس چهار ارزشی لیکرت درجهبندی میشود.

مفاهیم و خردهمقیاسها

از نظر راجرز خودپنداره آن تصویر کلی است که فرد از خود دارد که این تصویر از طریق روابط اجتماعی کسب میشود، در واقع به عقیده راجرز، فرد با تعاملهایی که با اطرافیانش در محیط دارد و ارزیابیهایی که سایرین در مورد او میکنند، به مفهومی از خویشتن میرسد که همان خودپنداره است.

-1 خوپنداره تحصیلی: اسنادات فرد نسبت به خود در زمینه امور و مسایل تحصیلی.
-2 خودپنداره اجتماعی: اسنادات فرد در زمینه روابط اجتماعی و کنش متقابل با دیگران.
-3 خودپنداره ظاهر جسمانی: اسنادات یا احساس فرد در زمینهی خودجسمانی.
4 خودپنداره ورزشی: اسنادات فرد در زمینهی بازیها و ورزشها.
-5 خودپنداره صداقت: اسنادات فرد در زمینه اعتماد دیگران نسبت به خود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS);مقیاس زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS);آزمون زمینه یابی خودادراکی پی ریت منداگلیو (PMSPS);پرسشنامه ;زمینه یابی خودادراکی پی ریت;منداگلیو (PMSPS)

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) 4 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 23 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

روایی پایایی و نمره گذاری

ابعاد هشتگانه کیفیت زندگی کاری والتون شامل(پرداخت منصفانه وکافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت های انسانی، فرصت رشد و امنیت مداوم، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، قانونگرایی، فضای کلی زندگی کاری، وابستگی اجتماعی زندگی کاری) و سوالات مربوط به هر بعد در جدول فوق مشخص شده است.

امتیازات

کاملا راضی ام=5، راضی ام= 4، نه راضی و نه ناراضی ام=3، ناراضی ام=2، کاملا ناراضی ام=1

آلفای کرونباخ پرسشنامه کیفیت زندگی کاری در پژوهش فخر پور و همکاران (1391) 95/0 و روایی آن 88/0 بدست آمد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975);پرسشنامه کیفیت زندگی ;پرسشنامه;کیفیت زندگی کاری والتون (1975)

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory 8 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلندLive Skill Inventory

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلندLive Skill Inventory

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

ویژگی های روانسنجی

پرسشنامه مهارت زندگی شامل ۱۴۴ سؤال بوده و ۱۹ خرده­ مقیاس را تشکیل می­دهد که این خرده مقیاس­ها به شرح زیر می­باشند :

۱. خودآگاهی ۲٫ داشتن مهارت در زندگی ۳٫ مهارتهای مربوط به ارتباط­های انسانی۴٫ روابط بین فردی۵٫ تصمیم­گیری۶٫ بهداشت و سلامت روانی ۷٫ بهداشت و سلامت جسمانی۸٫ مهارت­های حل مسئله ۹٫ مهارت­های مشارکت و همکاری۱۰٫ تفکر خلاق ( خلاقیت )۱۱٫ تفکر انتقادی۱۲٫ نشان دادن مسئولیت­های فردی ۱۳٫ درک و ارتقای اصول آزادی ، عدالت و تساوی ۱۴٫ شرکت در فعالیت­هایی که منافع را بهبود می­بخشند ۱۵٫ نشان دادن رفتارهای اجتماعی۱۶٫ شهروند جهانی شدن۱۷٫ مهارت­های حرفه­ای۱۸٫ مهارت­های مربوط به رعایت و به کارگیری نکات ایمنی۱۹٫ مهارت­های استفاده از فناوری اطلاعات

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory;پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند;پرسشنامه ;مهارتهای زندگی فرم بلند Live Skill Inventory

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 3 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 9 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

روایی پایای و نمره گذاری

مقیاس هیجان خواهی زاکرمن (SSS): این مقیاس فرم كوتاه مقیاس هیجان خواهى زاكرمن (1971) است و شامل 14 سوال 2 گزینه اى صحیح و غلط مى باشد. سوالات این مقیاس براى ارزیابى تمایل فرد به فعالیت هاى مخاطره آمیز به كار مى رود. پایایى این مقیاس توسط زاکرمن و آیزنک (1978) در حدود 85/0 تا 86/0 برآورد شده است. كامكاری (1369؛ نقل از حقیقی، شكركن و موسوی شوشتری، 1381) نیز با استفاده از روش تصنیف، گاتمن و آلفای کرونباخ ضریب پایایی آن را به ترتیب 80/0، 75/0 و 70/0 محاسبه کرده است. لکن کرولا (1988، به نقل از حقیقی و همکاران، 1381) ضریب اعتبار این مقیاس را 88/0 ذکر کرده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971;پرسشنامه هیجان خواهی ;پرسشنامه ;هیجان خواهی زاکرمن (SSS) 1971

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد 1389 6 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد 1389 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد 1389 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد 1389

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 6

حجم فایل: 14 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد 1389

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار: برای سنجش سلامت روان شناختی محیط کار از پرسشنامه 37 سوالی مهداد (1389) استفاده خواهد شد. این پرسشنامه 9 مؤلفه سلامت روان شناختی محیط کار شامل فرصت کنترل، فرصت استفاده از مهارت ها، اهداف بیرونی ایجاد شده، گوناگونی محیطی، وضوح محیطی، دسترسی به پول، امنیت جسمانی، فرصت تماس با دیگران، مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند را اندازه­گیری می­کند. مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه ی پنج درجه ای لیکرت (کاملاً مخالفم=1 تا کاملاً موافقم=5) است. آلفای کرونباخ این پرسشنامه را مهداد (1389) 87/0 و مهداد و همکاران (1391) 94/0 گزارش کرده­اند. مهداد و همکاران (1391) روایی سازه این پرسشنامه را با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش از نوع واریماکس و بر اساس سنجه­ی کیزر، میر و اولکین برابر با 92/0 و آزمون کرویت بارتلت برابر با 77/5306 که معنادار است (001/0>P)، گزارش کرده اند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد 1389 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد 1389 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد 1389;پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد;پرسشنامه سلامت روان شناختی محیط کار ;پرسشنامه;سلامت روان شناختی محیط کار مهداد 1389

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983 8 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 14 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه سنجش خانواده (FAD):
پرسشنامه ای 60 سوالی است که برای سنجش عملکرد خانواده توسط اپشتین، بالدوین و بیشاب درسال 1983 بر اساس الگوی مک مستر تدوین شده است(ثنایی،1379).این آزمون دارای شش خرده مقیاس حل مسأله،ارتباط،نقش، پاسخگویی عاطفی،آمیختگی عاطفی،کنترل رفتار و یک نمره به عنوان کارکردکلی میباشد.تمام هفت مقیاس درونی آن همسانی درونی قابل توجهی دارند(آلفای کرونباخ 72/0 تا92/0)اعتبار و بازآزمایی آن در عرض یک هفته رضایت بخش بود(66/0تا76/0).در پژوهش ملک خسروی(1382)بین خرده مقیاس های آن آلفای کرونباخ 51/0 تا 94/0 به دست آمد و همچنین بین تمام خرده مقیاسها و عملکرد کلی خانواده همسبتگی47/0تا 97/0 به دست آمد(خانی مجد و همکاران،1391).
آزمودنی برای هرماده یکی از گزینه های کاملاً موافقم،موافقم،مخالفم و کاملاً مخالفم را انتخاب میکند(کاملا موافقم: 1 موافقم :2 مخالفم: 3 کاملاً مخالفم: 4).هریک از اعضای خانواده که بیش از 12 سال سن داشته باشدمیتواند این پرسشنامه را پرکند. نمره بالاتر نشانگر کاکرد ناسالم تر است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین، بالدوین و بیشاب 1983 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) اپشتین بالدوین و بیشاب 1983;پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) ;پرسشنامه سنجش خانواده;پرسشنامه;سنجش خانواده (FAD) اپشتین بالدوین و بیشاب 1983

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992 14 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 24 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

تورنس (1979) خلاقیت را شامل 4 عنصری اصلی زیر می دانند:

1. سیاسی: قدرت تولید ایده ها و جواب های فراوان((سوال 1-15 برای سنجش بعد سیاسی خلاقیت است))

2. انعطاف: توانایی لازم برای تغییر جهت فكری یا توانای تولید ایده های متنوع ((سوال 16-30 برای سنجش بعد انعطاف پذیری افراد است))

3. ابتكار: توانایی تولید ایده یا محصول نو و بدیع: یعنی پاسخ های فرد قبلا دیده نشده باشد و جدید و نو باشد.((سوالات 31-45 برای بررسی این بعد از خلاقیت است))

4. بسط با جزئیات: توانایی توجه به جزئیات وابسته به یك ایده: یعنی افراد خلاق به جزئیات یك ایده توجه بیشتری نشان می دهند. ((سوالات 46-60 برای سنجش بعد بسط جزییات خلاقیت است))

آزمون زمینه یابی مداد كاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت[1](MPPT) تورنس

ین پرسشنامه در ادبیات روانشناسی به آزمون خلاقیت تورنس مشهور و بر پایه تعریف وی از خلاقیت ساخته شده است . اصل آزمون سنجش خلاقیت تورنس ، بسیار مفصل و طولانی می باشد . كه اجرای آن نیازمند صرف ساعتها وقت است . آزمونی كه تحت عنوان سنجش خلاقیت تورنس در ایران شناخته می شود در واقع شكل كوتاه شده و استاندارد شده آن می باشد كه توسط دكتر عابدی استاد دانشگاه تهران در سال 1372 ساخته و معرفی گردیده و در ادبیات روانشناسی كشورمان با علامت اختصاری CT شناخته می شود . دكتر عابدی از جمله پژوهشگران سابقه دار وعلاقمند حوزه خلاقیت و نوآوری در کشورمان شناخته می شود . ایشان ابتدا درسالهای 63-1362 و با تشویق و كمك دانشجویان رشته های روانشناسی دانشگاههای تهران، نسبت به ساخت یك آزمون چند جوابی75 سوالی براساس تئوری و تعریف تورنس جهت سنجش خلاقیت نموده و ابتدا روی 650 نفر دانش آموز پایه سوم راهنمائی تهران اجرا گردید . بعدا طی فعالیتهای علمی در دانشگاه كالیفرنیا و با كمك دانشجویان ، نسبت به تجدیدنظر و بازسازی آن اقدام و نهایتا در سال 1994 با همكاری گروهی از اساتید دانشگاه مذكور( اونیل ، عابدی و اسپیل برگر) فرم 60 سوالی تهیه ، هنجاریابی ( بر روی 16250نفر دانش آموز )، استاندارد و ارائه كرد . فرم كنونی آزمون توسط اساتید دانشگاه دوستو اسپانیا[2] ( 1992) مورد استفاده قرار گرفته است ( كفایت ، 1373، ص 114).


[1] – Multiplechoice paper and pencile test for measuring creativity (MPPT)

[2] – Deusto university / Spain

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992;پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس;پرسشنامه;سنجش خلاقیت تورنس 1992

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فایل کامل پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387 8 صفحه

شما برای دریافت پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387 به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387 را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 16 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

ابزار اندازه گیری:

1.پرسشنامه عملکرد ازدواج

یک پرسشنامه 66 عبارتی که بر اساس مطالعه متون پژوهشی و نظری داخل و خارج کشور درباره عملکرد ازدواج تهیه شده است.این پرسشنامه دربرگیرنده 11 مؤلفه «ارتباط،ابراز عاطفی،حل مسأله و تصمیم گیری،نقش،انعطاف پذیری،شیوه فرزندپروری،اقتصاد و مسایل مالی،خانواده و دوستان،ارزشها،مراقبت جسمانی و روانی،و عملکرد کلی» است.

هر 6عبارت پرسشنامه به یک مؤلفه اختصاص دارد.بدین صورت:عبارات 1،2،3،4،5،و6 مؤلفه ارتباط؛عبارات 7،8،9،10،11،و12 مؤلفه ابرازگری عاطفی؛عبارات13،14،15،16،17،و18 مؤلفه حل مسأله حل مسأله؛عبارات 19،20،21،22،23، و24 مؤلفه نقش؛عبارات 25،26،27،28،29،و30 مؤلفه اانعطاف پذیری؛ عبارات 31،32،33،34،35،و36 مؤلفه شیوه فرزندپروری ؛ عبارات 37،38،39،40،41،و42 مؤلفه اقتصاد و مسایل مالی؛عبارات 43،44،45،46،47،و48مؤلفه خانواذه و دوستان؛عبارات 49،50،51،52،53،و54 مؤلفه ارزش ها؛ عبارات 55،56،57،58،59، و60 مؤلفه مراقبت جسمانی و روانی؛ وبالاخره عبارات 61،62،63،64،65،و66 که مؤلفه عملکرد کلی را می سنجد.

هنجارها:«پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج»بر روی 543 زوج(1086نفر)به عنوان گروه نمونه اجرا شد.هنجاریابی پرسشنامه با استفاده از روشهای روانسنجی کلاسیک و تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه اصلی (PC)انجام شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387;پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج ;پرسشنامه ;سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران 1387

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل