چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش خودتنظیمی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

شما برای خرید و دانلود چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش خودتنظیمی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش خودتنظیمی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش خودتنظیمی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 28
حجم فایل 51 کیلو بایت

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 28صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

امروزه یادگیری خودتنظیمی به عنوان یک سازه مهم در آموزش و پرورش مطرح بوده و مورد توجه سیاست گذاران، معلمان، مربیان و والدین قرار گرفته است (احمدپور، 1387). در واقع توجه اصلی پژوهشگران به این مسئله معطوف است که چه باید کرد تا دانش­آموزان در آموختن مستقل بوده و بتوانند یادگیری خود را شخصا اداره و رهبری کنند؛ یعنی مسئولیت یادگیری خود را به عهده گرفته و رفتار خود را کنترل نمایند تا متکی به معلم بار نیایند (شعاری نژاد، 1380).  بنابراین، یادگیری خودتنظیمی به عنوان یک نظریه­ی یادگیری جدید مار را قادر می سازد که دانش و آگاهی خود را به زندگی واقعی انتقال داده و دانش­آموزان را به نحوی پرورش دهیم که به صورتی مستقل و بدون وابستگی به دیگران بتوانند دانش اساسی خودشان را شکل دهند (رفیعیان، 1379). خودتنظیمی یعنی تعیین اهداف، تکمیل برنامه­ای در جهت دستیابی به آن اهداف، تعهد نسبت به انجام آن برنامه، اجرای فعال برنامه و اقدامات دیگری که در جهت بازخورد و اصلاح یا تعیین جهت انجام می گیرد (آسچ، 2004، به نقل از جعفری، 1390).

1-3-2- نظریه­ی خودتنظیمی بندورا 

 یکی از نظریه­های خودتنظیمی که سازه­­ی خودتنظیمی را مورد توجه قرار می­دهد، نظریه­ی شناختی- اجتماعی بندورا می­باشد. به نظر بندورا، تعامل عوامل بیرونی و درونی می­تواند در خودتنظیمی تاثیر داشته باشد. عوامل بیرونی با فراهم کردن معیارهایی برای ارزیابی رفتار خود فرد و ایجاد تقویت برای آن رفتار بر خودتنظیمی تاثیر می­گذارند. عوامل درونی نیز ناشی از درون خود فرد می­باشند. بنابراین، افراد معیارهای درونی را در خود شکل می­دهند و بر اساس آنها به خودشان پاداش داده و یا خود را تنبیه می­کنند (امیدوار، 1385).

 نظریه­ی بندورا عملکرد انسانی را بر حسب تعاملات رفتاری، متغیرهای محیطی، شناخت و سایر عوامل شخصی بررسی می­کند. این سه دسته متغیر می­توانند بر یکدیگر تاثیرات متقابل داشته باشند (شانگ، 2002).

 

فهرست منابع

 

منابع داخلی 

 

احدی، حسن؛ کاکاوند، علیرضا. (1382). اختلا­ل­های یادگیری (از نظریه تا عمل). تهران: نشر ارسباران.

احسان منش، مجتبی (1372). کارورزی والدین کودکان مبتلا به اختلال سلوکی. پایان نامه­ی کارشناسی ارشد روانپزشکی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران.

احمد پور، طه. (1387). اثربخشی آموزش دو جانبه بر یادگیری خود تنظیم دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهرستان سقز. پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

اعظمی، سعید. (1391). مقایسه اثربخشی شناختی رایانه یار و روان محرک بر کارکردهای اجرایی و نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

امانی، رضا؛ خواجه موگهی، ناهید. (1384). مقایسه­ی الگوی کودکان مبتلا به نقص توجه/ بیش فعالی با کودکان سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، 45، 53-44.

امیدوار، احمد. (1385). روشهای تغییر رفتار (رفتار درمانی و شناختی-رفتاری). مشهد: انتشارات فرا انگیزش.

اندرز­خو، هاجر. (1389). رابطه یادگیری خود نظم داده شده و خود کارامدی با پیشرفت تحصیلی ریاضی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، سمنان: دانشگاه سمنان.

آدم زاده، فاطمه. (1380) . تاثیر آموزش راهبردهای شناختی بر مشکلات بیان نوشتاری کودکان با ناتوانی یادگیری.  پایان­نامه كارشناسی­ارشد، تهران: دانشگاه تهران.

آقابابایی، سارا؛ عابدی، احمد؛ ملک پور، مختار. (1390). مقایسه کنش های اجرایی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری املا: عملکرد در آزمون عصب- روانشناختی نپسی. مجله روانشناسی بالینی،  3(4)، 40-35.

باشعور لشکری، مریم. (1379). نارسایی های ویژه در یادگیری. تهران: دنیای هنر.

باعزت، فرشته؛ ایزدی فرد، راضیه. (1388). اثر بخشی راهبرد خودنظم­دهی بر کاهش خطاهای املایی کودکان مبتلا اختلال نوشتن. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 10(1)، 28-21.

بهرامی، فاطمه؛ آدم زاده، فاطمه؛ مختاری، سمانه. (1390). تاثیر دو روش آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر اساس مدل انگلرت و مدل سکستون در کارامدی بیان نوشتاری دانش آموزان ابتدایی با علایم اختلال نوشتن. فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 1(11)، 32-23.

بهمنی، طاهره. (1387). مقایسه پیشرفت مهارت نوشتن در دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و عادی پایه اول ابتدایی، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

توویلا، دیل. (1377). مدیریت فرایند انگیزش. (ترجمه بهزاد رمضانی). تهران: نشر دایره.

جدیدی، شمسایی، مظاهری، خوشابی و فرخی. (1391). چالش مداخلات: تا چه اندازه هر یک از مداخلات آموزش مدیریت والدین، نوروفیدبک و ریتالین بر بهبود اختلال بیش فعالی / نقص در توجه و شاخص استرس والدینی تاثیر دارند. فصلنامه­ی خانواده پژوهی، 8(1)، 118-101.

منابع خارجی

 

Aksan, N. (2009). A descriptive study: epistemological beliefs and self-regulated Learning. Journal of procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 896-909.

Alizadeh, H., Andries, C. (2002). Interaction  of  Parenting  Styles  and  Attention Deficit  Hyperactivity  Disorder  In  Iranian  parents.Child  and  Family  Behavior  thraphy, (24), 37-52.

Barekly. R. A. (2005). ADHD:A handbook  for diagnosis and treatment, New York: Guilford press , 189.

Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhabitation, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin, 121, 65-94.

Barkley, R. A. (1998). Attention deficit hyperactivity disorder, 2nd ed.: A handbook fordiagnosis and treatment. New York: Guilford.

Barkley, R. A. (2006). Attention-deficit hyperactivity disorder, 3rd ed.: Ahandbook fordiagnosis and treatment. New York: Guilford Press.

Beck, S. J., Young, G. H., & Tarnowski, K. J. (1990). Maternal characteristics and perceptions of pervasive and situational hyperactives and normal controls. Journal ofthe American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 29,558-565.

Biederman, J. (2005). Attention- deficit/ hyperactivity disorder: A selectiveoverview. Journalof Biological Psychiatry, 57, 1215- 1220.

Bourassa, D. C., & Treiman, R.(2001). Spelling development and disability:         the importance of linguistic factors. Language, Speech and Hearing        Services in Schools, 32, 172-181.

Breen, M. J., & Barkley, R. A. (1988). Child psychopathology and parenting stressingirls and boys having attention deficit disorder with hyperactivity. Journal ofPediatric Psychology, 13,265-280.

Brossard, R. M., Majnemer, A., Shevell, M., Shinder, L., & Ageranioti, B. C.                                 (2011). Handwriting capacity in children newly diagnosed with               attention deficit Hyperactivity disorder. Research in Development             Disabilities, 32, 2927-2934.

Buhrmester, D., Camparo, L., Christensen, A., & Gonzalez, L. S. (1992). Mothers and fathers interacting in dyads and triads with normal and hyperactive sons. DevelopmentalPsychology, 28, 500-509.

     Carlson, C. L., & Tamm, L. (2000). Responsiveness of children with attention deficithyperacti disorder    to reward and response cost: Differential impact on performance and motivation. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68,  72-83.


 

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش خودتنظیمی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش خودتنظیمی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش خودتنظیمی,مبانی نظری وپیشینه پژوهش خودتنظیمی,پیشینه پژوهش خودتنظیمی,چارچوب مبانی نظری خودتنظیمی,مبانی نظری خودتنظیمی,چارچوب مبانی نظری ,پیشینه پژوهش ,خودتنظیمی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش خودکارآمدی در فرهنگ روانشناسی وروانپزشکی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

شما برای خرید و دانلود چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش خودکارآمدی در فرهنگ روانشناسی وروانپزشکی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش خودکارآمدی در فرهنگ روانشناسی وروانپزشکی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش خودکارآمدی در فره

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 43
حجم فایل 735 کیلو بایت

 

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 43صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

خودکار آمدی در فرهنگ روانشناسی وروانپزشکی بصورت باورهای شخص در مورد توانایی کنار آمدن با موقعیت های متفاوت معرفی شده است(پوارفکاری،1373).

مفهوم خود کارآمدی از نظریه شناختی_اجتماعی،بندوار مشتق شده است که به باورها یا قضاوت های فرد نسبت به توانایی های خود در انجام وظایف ومسولیت ها اشاره دارد، نظریه شناختی_اجتماعی مبتنی بر الگوی علی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است .این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار ،اثرات محیطی وعوامل فردی (شناختی، عاطفی وبیولوژیک) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای شناختی اشاره دارد،تاکید می­کند.

براساس این نظریه،فرد در یک نظام علیت سه جانبه بر انگیزش ورفتار خوداثر می گذارد.                                                              

بندورا(1977) اثرات یک بعدی محیط بر رفتار فرد را که یکی  از مفروضه های مهم روانشناسان رفتار گرا بوده، رد می کند ، انسانها دارای نوعی نظام خود کنترلی ونیروی خود تنظیمی هستند وتوسط آن نظام بر افکار، احساسات ورفتارهای خود کنترل دارند ونقش تعیین کننده ای در سرنوشت خود ایفا می کنند (عبداللهی ،1385).

یکی از جنبه های مهم کنترل فردی خود کار آمدی است که توسط بندورا (1977) مطرح شده است. افراد دارای این ویژگی معتقد ند که انجام کارهای مورد نظر شان همراه با موفقیت است (سارافینو2002). افرادی که خود کارآمدی کمی دارند احساس می کنند که در اعمال کنترل بر رویدادهای زندگی درمانده وناتوان اند، آنها معتقدند هرتلاشی که می کنند بیهوده است . هنگامی که آنان با مانعی رو برو می شوند اگر تلاش اولیه شان در با مشکلات بی نتیجه بوده باشد سریعا قطع امید می کنند . افرادی که خود کار آمدی پایینی دارند حتی تلاش نمی کنند که بر مشکلات غلبه کنند زیرا متقاعد شده اند هر کاری انجام دهند بیهوده است و تغییر در اوضاع ایجاد نمی کنند.خود کارآمدی پایین می تواند انگیزش را نابود کند، آرزوهارا کمرنگ نمایدودر توانایی شخصی تداخل کرده ونهایتا تاثیر نامطلوبی در سلامت بگذارد


 

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش خودکارآمدی در فرهنگ روانشناسی وروانپزشکی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش خودکارآمدی در فرهنگ روانشناسی وروانپزشکی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش خودکارآمدی در فرهنگ روانشناسی وروانپزشکی,مبانی نظری وپیشینه پژوهش خودکارآمدی در فرهنگ روانشناسی وروانپزشکی,چارچوب مبانی نظری خودکارآمدی در فرهنگ روانشناسی وروانپزشکی,پیشینه پژوهش خودکارآمدی در فرهنگ روانشناسی وروانپزشکی,مبانی نظری خودکارآمدی در فرهنگ روانشناسی وروانپزشکی,چارچوب مبانی نظری,پیشینه پژوهش

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باب سازه دلبستگی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

شما برای خرید و دانلود چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باب سازه دلبستگی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باب سازه دلبستگی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باب سازه دلبستگی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 31
حجم فایل 81 کیلو بایت

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 31صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

دلبستگی پیوند عاطفی هیجانی نسبتاً پایداری است كه بین كودك و مادر یا افرادی كه نوزاد در تعامل منظم و دائم با آنهاست، ایجاد می شود. فروید بر این باور بود كه دلبستگی نوزاد به مادر به خاطر تغذیه و رفع نیاز فیزیولوژیكی است.

 تجربه‌هایی كه نوزاد با مراقبش دارد در الگوهای روابط وی با دیگران درونی سازی می شوند و این الگوی عملی درونی شده، تعیین كننده چگونگی مفهوم نوزاد از خود و دیگران است؛ مفهومی كه بعدها در روابط با دیگران تعمیم می یابد.

 بررسی های اولیه در زمینه های سبك‌های دلبستگی از سوی آینزورث (1978) انجام گرفت و سه الگوی دلبستگی ایمن، نا ایمن – اجتنابی و دلبستگی نا ایمن اضطرابی – دو سو گرا شناسایی شد. بعدها مین و سولومون (1990) تعدادی از كودكان را كه در هیچ یك از 3 گروه قبلی قرار نمی گرفتند را بررسی كرده و آنها را در طبقه جدیدی به نام دلبستگی نا ایمن بی سازمان – بی هدف جای دادند.

با نظر اجمالی به دوره نوجوانی به نظر می رسد كه رفتار دلبستگی نوجوان از الگوهای رفتار دلبستگی سنین پایین تر بسیار متفاوت و جدا است. به نظر می رسد نوجوانان از روابط دلبستگی با والدین و یا سایر چهره‌های دلبستگی گریزان هستند.

بسیاری از نوجوانان پیوندهای دلبستگی با والدین را شبیه گره‌هایی تلقی می كنند كه از پیوندهای متشابه كه محكم و ایمن است جلوگیری می كند. نوجوان برای آنكه بتواند در ساختن و هموار كردن مسیر زندگیش به حمایت والدین بیش از حد متكی نباشد باید به سوی خود مختاری حركت كند. رفتار نوجوان نسبت به چهره‌های دلبستگی ممكن است متعارض، مغشوش و متضاد به نظر برسد مگر آنكه این رفتارها در بافت تغییرات تحولی دوره نوجوانی در نظر گرفته شوند. ایجاد یك هویت و دستیابی به یك تعریف منسجم از خود، مهم‌ترین جنبه رشد عمومی اجتماعی در دوره نوجوانی است. انتخاب ارزش‌ها، باورها و هدف های زندگی مهم‌ترین مشخصه‌های اصلی این هویت را تشكیل می دهند. هم در دوره نوجوانی و هم در دوره جوانی این ارزش‌ها، باورها و هدف های زندگی مورد تجدید نظر قرار می گیرند. نوجوان در جستجوی پاسخ قانع كننده به موضوعات اساسی زندگی مانند ارزشها، نقشهای اجتماعی، مذاهب، عقاید سیاسی و اهداف حرفه‌ای است تا به او نظام فكری داده و تكیه گاه او در تصمیم گیری ها و ارزش گزاری های مهم او باشد، بداند كیست، چه اهدافی دارد و نهایتاً یك فلسفه برای زندگی خود ایجاد كند (كالسنر، 1999، به نقل از رجب پور، 1386).

 

فهرست منابع و ماخذ:

1. ابراهیمی، امرالله، مطالعه جنبه‌های روانشناختی سازگاری پس از ضایعه نخاعی، پایان نامه كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشكی ایران.

2. ابراهیمی، امرالله. بوالهری. جعفر. ذوالفقاری. فضیله. بررسی رابطه شیوه های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با میزان افسردگی جانبازان قطع نخاعی. انستیتو روان پزشكی تهران. پایان نامه كارشناسی ارشد، 1371. از فصلنامه اندیشه و رفتار. شماره30.

3. احدی، حسن و محسنی، نیک چهره.(1386). روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی وجوانی. چاپ دوازدهم. تهران: پردیس. 

4.  اسدی، سهیل. (1382). ارسطویا فروید: تردید در نظریه شادکامی: هفته نامه پرشین ویکلی، چاپ لندن، شماره 82. ص20.

5. آر.راس، رندال. ام آلتایمر، الیزابت. استرس شغلی. ترجمه غلامرضا خواجه پور، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 1377.

6. الوانی، سیدمهدی. مدیرت عمومی. تهران: نشر نی، 1384.

7. ایران نژاد ،مهدی. روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، چاپ دوم. تهران: نشر مدیران،1382.

8. برجعلی، احمد، (1380). تحول شخصیت در نوجوانان.تهران:ورای دانش.

9. برک، لورا، ای.(2001). روانشناسی رشد: از نوجوانی تا پایان زندگی. ترجمه ی یحیی سید حمدی(1383). چاپ دوم. تهران: ارسباران.

10. بشارت، محمد علی. (1386). ویژگی های روانسنجی فرم فارسی مقیاس تاب آوری. گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.

11. بنی جمالی شکوه السادات، احدی. (1374). روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک، انتشارات بنیاد، چاپ هشتم.

12. پاپی، حجت. (1392). برسی رابطه بین ابعاد الگوی ارتباطی خانواده با تاب آوری با توجه به نقش واسطه ای هویت در دانش آموزان دبیرستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گرگان.

13. پاکدامن، شهلا (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی، پایان نامه دکترای روان شناسی، دانشگاه تهران.

14. پور افکاری، نصر الله. (1374). فرهنگ جامع روانشناسی، انتشارات فرهنگ معاصر .

15. پولادی، اله كرم . بررسی رابطه عوامل فشارزای روانی دانشجویان دختر و پسر. دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه كارشناسی ارشد، 1374.

16. تمنایی، فاطمه. (1390). تبیین نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین معنویت و استرس ناباوری در زنان ناباور. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه ارسنجان.

17. جان مارشال،ریو.(2005). انگیزش وهیجان، ترجمه یحیی سید محمدی (1387)، ویراست چهارم، نشر ویرایش.

18. جان دبلیو، سانتراک. (1388). زمینه روانشناسی، ترجمه فیروز بخت، مهرداد. تهران: رسا.

19. حسینی، اکبر. (1385). نوجوانان امروز: شناخت وتربیت. چاپ سوم. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.

20. دلاور، علی، (1372).  روش های آماری در علوم تربیت، انتشارات پیام نور، تهران،

21. ساعتچی، محمود. روانشناسی بهره وری چاپ اول. تهران: نشر ویرایش، 1376.

22. سامانی، سیامك؛ جوكار، بهرام؛ صحراگرد، نرگس ( 1386). تاب آوری، سلامت روان و رضایت از زندگی. مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، شماره 3 ، 295-290


 

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باب سازه دلبستگی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باب سازه دلبستگی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باب سازه دلبستگی,مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باب سازه دلبستگی,چارچوب مبانی نظری در باب سازه دلبستگی,پیشینه پژوهش در باب سازه دلبستگی,مبانی نظری در باب سازه دلبستگی,چارچوب مبانی نظری,پیشینه پژوهش,در باب سازه دلبستگی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش دین و مذهب زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

شما برای خرید و دانلود چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش دین و مذهب به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش دین و مذهب را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش دین ومذهب

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 26
حجم فایل 44 کیلو بایت

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 26صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

2-12-2-       نیاز همیشگی به دین

علامه مصباح با رد ادعاهای کسانی که یا اصل نیاز به دین را قبول ندارند و یا با پذیرش اصل نیاز به دین، لزوم آن را در این زمان انکار می کنند و برای احکام اسلام، مانند احکام دیگر ادیان، تاریخ مصرف قایل هستند، به تبیین ضرورت نیاز به دین در همه زمان ها از طریق اثبات ضرورت بعثت پیامبران (ص) می پردازد.

با توجه به اینکه هدف از افرینش انسان، رسیدن او به کمال اختیاری از طریق عبادت و بندگی خداست                 ( ر.ک: ذاریات : 56)، اراده حکیمانه خداوند متعال، اصالتاً به سعادت انسان تعلق گرفته است. روشن است که علم عادی انسان ها بسیار محدود است و نمی تواند از ابزارهای ادراک محدود خود که برد خاصی دارند برای تشخیص درست و کامل مسیر، استفاده کند. انسان دانش کمی دارد ( ر.ک : اسراء : 85) و چه بسا اموری را خیر بداند، ولی به ضرور او باشد و بعکس، چه بسا امری را به ضرر خود بداند، ولی خیر او در همان چیز باشد ( ر.ک : بقره : 216). علاوه بر این :

الف- تحقق ادراک مشروط به شرایطی است که با فراهم نبودن آنها، همین ادراک محدود هم حاصل نمی شود.

ب- انسان در ادراک های خود مصون از اشتباه نیست.

ج- نیازهای انسان به نیازهای مادی منحصر نیست و باید مصالح معنوی او – که به دلایلی مهم تر از مصالح مادی اوست – هم تأمین شود. شناخت های عادی انسان با تمام اهمیتش، نمی تواند برای تشخیص راه سعادت حقیقی در همه ابعاد کافی باشد و اگر انسان راه دیگری برای جبران این کمبود نداشته باشد، هدف آفرینش محقق نخواهد شد.

بنابراین، برای اینکه انسان بتواند در راه تکامل گام بردارد و نیازهای خود را تأمین کند به وحی و دین نیاز دارد. او از این طریق می تواند مصالح و مفاسد واقعی خود را بشناسد و آگاهانه انتخاب کند. با این بیان، دلیل اول منکران نیاز بشر به دین در عصر حاضر نقد شد.

تمدین های بشری هر قدر هم پیشرفت کنند نمی توانند در زمینه رسیدن انسان به سعادت ابدی به انسان کمک کنند. مسئله اصلی ما این است که چگونه می توانیم به کمال نهایی برسیم؟ اگر تا آخر زندگی دنیا وسایلی مانند هواپیما، رایانه، ابزارهای پیشرفته پزشکی و … هم اختراع و ساخته نمی شد، به ارزش های معنوی و سعادت ابدی انسان صالح آسیبی نمی رسید.

تمدن ایران و روم در این زمینه چه کمکی به ما کرده اند؟ آن تمدن ها اگر مشکلاتی را برای بشر نیافریده باشند، در زمینه رسیدن او به سعادت ابدی کمکی نکرده اند. ثمره این تمدن ها هر چه بوده، مربوط به دنیا بوده است. آنچه انسان را به سعادت ابدی راهنمایی می کند وحی الهی و دین است. این نیاز همیشه وجود دارد ( مصباح، 1381 ، 210).

 

2-13-هدف دین

هدف دین را می توان با تبیین اهداف و فوایدی که برای بعثت انبیا (ص) ذکر شده است و همچنین با بررسی محتوای دعوت ایشان، بیان کرد. روشن است که ایشان، هماهنگ با هدف آفرینش انسان و جهان، دستورهایی را از جانب خداوند متعال آورده اند که تضمین کننده سعادت دنیوی و اخروی انسان است. با توجه به آیه های قرآن کریم، می توان امور زیر را – بدون ادعای انحصار و تقسیم منطقی – به مثابه هدف بعثبت انبیا (ص) ذکر کرد :

فهرست منابع

مقالات فارسی:

1-احمدی، خدابخش و همکاران ( 1379)، ( بررسی شخصیت در جهت گیری مذهبی دانشجویان )، مجله روان‌شناسی، شماره 185، ص 204.

2-احمدی، خدابخش و دیگران « بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه ،(1384)، طب نظامی، ش 7، ص 141-152.

3-ترکاشوند، جواد و دیگران (1392)، تعامل رفتاری همسران از نگاه اسلام و روان شناسی، ماهنامه علمی – ترویجی معرفت، سال 22، شماره 90.

4-حق دوست ، علی اکبر و دیگران « بررسی دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی پیرامون عوامل موثر در ازدواج »(1374)، اندیشه ورفتار، ش3، ص20-29.

5-جان بزرگی، مسعود(1388)، «ساخت اعتبار یابی آزمون پایبندی مذهبی بر اساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه» ، فصل نامه علمی تخصص پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سال سوم، ش5.

6-خدایاری فرد، محمد و دیگران، « رابطه نگرش مذهبی با رضایت مندی زناشویی در دانشجویان متأهل»/(1386)، خانواده پژوهی، سال سوم، ش 10، ص 611 – 620.

7-روحانی ، عباس و داوود معنوی پور (1387)، « رابطه عمل به باور های دینی با شادکامی و رضایت زناشویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه» ، دانش و پژوهش در روانشناسی ،ش35و36،ص189-206.

8-سیمز، جفری، (2004)« معنا و غایت دین در گفت و گو با کنت ول اسمیت»، ترجمه پریوا عروج نیا، کیان، ش 33، ص 4-14.

9-صیاد پور ، زهره (1383)« بررسی رضایت از ازدواج در دانشجویان» روانشناسان ایرانی ، سال اول ،ش2، ص145-157.

10-غباری بناب ، باقر، (1380)« مطالعاتی در قلمرو مشترک دین و روان شناسی»، فصل نامه علمی تخصص پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سال هفتم، شماره نهم..

11-مقدم، سعید ( 1391) « خانواده آرمانی در اندیشه امام سجاد (ع)» ماهنامه معرفت، سال بیست و یکم، شماره دهم، ص 14-26.

کتاب های عربی:

1-تمیمی آماری، عبدالواحدبن محمد(1366)، غررالحکم و درر الکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

2-حر عاملی ، محمدبن حسن(1409ق) ،وسائل الشیعه، قم،موسسه آل بیت(ع).

3-شعیری، محمدبن حیدر(1363)جامع الاخبار،قم، شریف رضی.

4-کلینی، محمد بن یعقوب (1365)، الکانی، ج پنجم، تهران، دارالکتاب الاسلامیه.

5-مجلسی، محمدباقر(1404 ق)، بحارالانوار، بیروت، موسسه الوفاء.

6-نوری، میرزا حسین(1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، موسسه آل بیت(ع).

کتاب های انگلیسی:

1-Brabdery, T.N. & Fin Cham, F.D. & Beach S.R, (2000) , Research on the nature and   determinants of marital satisfaction : A decade in review Journal of Marriage and family , V62, P.967.

Ellis, A. (1968). Rational – emotive therapy applied to relation ship therapy .journal of Rational – emotive therapy, pp. 67-76.

Costa, P.T.,Terracciano,A.,R.Mccrae(2001), Gender Differences in Personality trais Across Cultur:Robust and Surprising findings” ,journal of personality and social psychology, 81(2), p. 222-231.

Gruner, L, (1985), The correlation of private, religious devotional practices and marital adjustment. Journal of cooperative family studies, V16, N1, p, 54.

Horney,k.( 1987). Final lectures. New York: Norton.

Kendall, Diana(1999), Sociology in our Times, Belmont , CA, wads worth company.p.426.

Kim Y.M.& others(2004), Spirituality and affect a Function of changes in religious affiliation. Personality and Individual Differences, V 37(4).

Mahoney, A. & others, (1999), Marriage and the spiritual realm : The role of proximal and distal religious constructs in marital functioning. Journal of Family psychology, V13(3), P.332.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش دین و مذهب ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش دین و مذهب – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش دین و مذهب,مبانی نظری و پیشینه تحقیق دین و مذهب,مبانی نظری وپیشینه پژوهش دین و مذهب, چارچوب مبانی نظری دین و مذهب,پیشینه پژوهش دین و مذهب, مبانی نظری دین و مذهب,چارچوب مبانی نظری ,پیشینه پژوهش,دین ومذهب

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک رهبری زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

شما برای خرید و دانلود چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک رهبری به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک رهبری را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک رهبری

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 28
حجم فایل 61 کیلو بایت

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 28صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

سبک رهبری     

  واژه رهبری نزد افرادمختلف معانی متفاوتی دارد.این واژه ،واژه ای عادی است که دراصطلاحات فنی  یک رشته علمی،بدون اینکه دقیقا تعریف مجددشود،پذیرفته شده است.درنتیجه معانی فرعی بسیار موجب ابهام درمفهوم آن شده است بابررسی ادبیات رهبری معتقداست که مفهوم رهبری،مفهومی فراراست یا اینکه دائم شکل دیگری به خود می گیرد وبابی ثباتی وپیچییدگی اش مارا ریشخند می کند. مابرای رویارویی با آن به تکثیر واژه های بی شمارپرداختیم.ولی هنوز هم این واژه به حد کافی تعریف  نشده است. محققان معمولا پدیده رهبری رامطابق بانظرشخصی خود وازآن جنبه که بیش از همه،مورد توجه آنان است،تعریف می کنند.به طورمثال درادبیات پژوهشی مربوطه آمده است که : رهبری عبارت است ازتاثیر میان فردی که دروضعیتی خاص اعمال می شود وازطریق فرایند ارتبا طاتبرای دستیابی به هدف یا اهداف خاصی هدایت می گردد(یوکل،٢٠٠٣).              

 رهبری تحول آفرین :این نوع رهبری را به عنوان یک الگوی جدیدی که توجه بیشتری به شروع تغیرات دربین پیروان دارد وارزشهای شخصی زیردستان وفرهنگ سازمان وگروهی رامتحول می کند، معرفی می نماید.

رهبری فرهمند: نوعی رهبری است دارای توجه وافی به هدف های آرمان گرایانه و تامین آنها که با استفاده از روشهای غیرمتعارف و بهره گیری از قدرت بیان و اعتماد به نفس به ایجاد تغیرات اساسی در سازمان می پردازد .

تحریک ذهنی:  رهبری تحول آفرین با مورد سوال قرار دادن فرضیات، سنت ها و باورهای قدیمی ،چارچوب بندی دوباره مشکلات  و تفکر در مورد شیوه های قدیمی انجام کار در راههی بدیع و نو زیردستان را بر می انگیزانندتا خلاق و نو آور باشند(هوی ومیسکل ،١٣٨٠).                         

توجه و ملاحظه فردی: به این معنی است که رهبران تحول آفرین توجه ویژه ای به نیازهای هر یک از اشخاص برای موفقیت و رشدابراز می کنند. هدف توجه و ملاحظه فردی تعیین نیازها و توانمندیهای افراد است( هوی ومیسکل ،١٣٨٠).                                                                                                           

رهبری تعامل گرا :این نوع رهبران پیروان خود را هدایت می کنند.یا آنها را تحریک می نمایند و موجب می شوند که هدفها ی سازمان تا مین گردد (رابینز، 1998).                                                                                         

پاداش مشروط :طبق قرارداد میزان پاداش را براساس عملکرد می دانند.به عملکردها توجه نموده وتعهد می کنند که در ازای عملکرد خوب پاداش های مناسب بدهند. مدیریت مبتنی بر استثناء : به رفتاررهبر در مشخص نمودن استانداردها و مقررات وانجام اقدامات اصلاحی در صورت انحراف کارکنان ازمقررات اشاره دارد( رابینز ،1998).

منابع فارسی :

–            احمد مروی ، آرام . (1386) .رابطه اخلاق سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور شیراز

–            اردستانی ، امیر. (1387). بررسی رابطه توانمندی و تعهد سازمانی در شرکت ایران خودرو ،پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران

–            اسكندری ، مجتبی .(1381).«طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی مدیران بررسی موردی مدیران كاروان های حج جمهوری اسلامی ایران».پایان نامه دكتری،دانشكده مدیریت دانشگاه تهران .

–            انصاری ، اكبر . (1389) . بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملكرد فروشندگان ، همایش ملی هوش سازمانی . 29و 30 اذرماه 1389.

–            آراسته ،حمید رضاوهمکاران.(1389).بررسی وضعیت هوش اخلاقی دانشجویان،فصلنامه راهبرد فرهنگ ،سال سوم شماره 10،ص 201

–            بهشتی فرد ، ملیکه (1391) . تاثیر هوش اخلاقی در سازمان ها . دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان  سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق كاربردی.

–            بیك‌زاده مرزبانی،ناصر و سوری، حسن. (1386)، رهبری سازمانی و توانمندسازی منابع انسانی در مدل راهبردی مدیریت دانش، تهران: چهارمین كنفرانس بین‌المللی مدیریت.

–            پاداش ،فریبا .(1389). رابطه رهبری اخلاق مدار با انگیزش درونی برای نوآوری و خلاقیت. گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان  فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری بهار و تابستان 103-110.      پرنده ، اکرم. (1390 ). رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در مدیران پرستاری بیمارستان های نظامی دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)

–            جمشیدیان، عبدالرسول، نادری، ناهید.(1386).توانمندسازی زنان پیش بایست تکامل گرایی، مجموعه مقالات همایش بین المللی نقش زنان در توسعه علوم، فرهنگ،و تمدن اسلامی، جلد اول، ص 87.

–            حرانی،شیخ ابومحمد. (1385).  تحف العقول عن آل الرسول (ص) قم انتشارات ال علی

–            خاوری، سید مهدی. (1386). تبیین رابطه اخلاق کار وعملکرد کار شرکت پخش فراورده های نفتی ایران و منطقه. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

–            خائف الهی، احمد علی. (1389). مولفه‌های رهبری معنوی در سازمان، ماهنامه تدبیر، شماره 217، صص 33- 29.

–            رابینز، استیفن پی .(1998) . رفتار سازمانی مفاهیم ، نظریه و کاربردها. جلد دوم ، ترجمه محمد علی پارساییان و سید محمد اعرابی . چاپ ششم . تهران : دفتر تحقیقات فرهنگی.

–            رستگار، عباس .(1385)، ارائه وتبیین مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت مطالعه مورد دانشگاه تهران، پایان‌نامه دكتری تهران: دانشكده مدیریت دانشگاه تهران

–            رستگار، علی . (1391) . بررسی نقش رهبری معنوی در هویت یابی سازمانی .پژوهش های مدیریت عمومی شماره 16

–            رستگار، علی، (1384)، معنویت در سازمان، رساله دكترا، دانشگاه تهران.

– سامرز، مارک جی .(1978). بررسی اثرات مستقیم و متقابل تعهد سازمانی بر پدیده ترک       خدمت و غیبت ، ترجمه محمد رضازالی ، 1374، مجله مدیریت دولتی ، دوره پنجم، شماره 51، 52.

 

Bishop John, R. Schol; (2006), Becoming a spiritual leader, Lwis Center for Church leadership. www Churchleadership.com/leadingideas/ articale. Html.

Black,B.(1999).National culture and high commitment management. Employee Relations, 21(4), 389- 404.

Chopra, D; (2002), The soul of leadership, School Administrator, 59. (8).

Daft, R. L., & Lengal, R. H; (1998), Fusion leadership: Unlocking the subtle forces that change pepole and organization, San Francisco, CA: Berrett- Koehler.

Deci, E. L. & Ryan, R. M; (1985), Intrinsic motivation and self-dedrmination in human bhavior, New York.

Dent. E.B, Higgins. M. E, Wharff. D.M; (2005), Spirituality and Leadership: An Empirical Reviwe of Definitions, Distinctions, and Embedded Assumptions, The Leadership Quarterly, (16).

Fry, L. W. and Matherly, L.L; (2006), Spiritual Leadership andOrganizational Performance: An Exploratory Study, Tarleton StateUniversity-Central Texas.

Fry, L. W., Vittuci, S., & Cedillo, M; (2005), Spiritual leadership and army transformation: Theory measurement, and establishing a baseline, TheLeadership Quarterly, 16, 835-862.

Fry. L. W; (2003), Toward a theory of spiritual leadership, TheLeadership Quarterly. Vol. 14pp. 693-777.

Geijsel, f. Sleegers, p. Leithwood, k. and Jantzi, D; (2003), Transformational leadership effect on teachers Commitment and effort toward school reform, Journal of Educational Aministration, Vol. 41. No. 3pp. 228-256. http://www.spac.ir/barnameh/Barnameh%20215/5.htm

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک رهبری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک رهبری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک رهبری,مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک رهبری,چارچوب مبانی نظری سبک رهبری,پیشینه پژوهش سبک رهبری,مبانی نظری سبک رهبری,چارچوب مبانی نظری,پیشینه پژوهش,سبک رهبری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک هویت زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

شما برای خرید و دانلود چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک هویت به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک هویت را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک هویت

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 17
حجم فایل 40 کیلو بایت

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 17صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

 

در مطالعه شخصیت انسان «هویت» جنبه اساسی و درونی است که به کمک آن فرد با گذشته خود ارتباط یافته، در زندگی احساس تداوم و یکپارچگی می­کند. شکل گیری هویت، ترکیبی از مهارتها، جهان بینی و همانندسازی­های دوران کودکی است که به صورت یک کل کم و بیش منسجم، پیوسته و منحصر به فرد در می آید که برای فرد، حس تداوم گذشته و جهت گیری به سوی آینده را فراهم می سازد. اریکسون بر این باور است که شکل گیری و پذیرش هویت فرد، تکلیفی به طور کامل دشوار و اضطراب­زاست. افرادی که به هویتی قوی دست می­یابند، برای رویارویی با مسائل بزرگسالی آماده می شوند و افرادی که نمی­توانند به چنین هویتی دست یابند، بحران هویت را  تجربه می کنند. چنین افرادی نمی­دانند که چیستند، به کجا تعلق دارند یا می­خواهند به کجا بروند. در نتیجه ممکن است از مسیر بهنجار زندگی، تحصیل، شغل و ازدواج کناره­گیری کنند (کشاورزی، 1388). شکل­گیری هویت تحت تأثیر عوامل بین فردی است که شامل ظرفیت­های ذاتی خود فرد و اکتساب ویژگی­های شخصیتی است. بنابراین همان قدر که شخص با افرادی که مورد احترام او هستند و به نصیحت­های آنها گوش می دهد، همانند­سازی می­کند و همچنین همانقدر که فرد از عوامل فرهنگی که شامل ارزش­های اجتماعی گسترده بوده و فرد در زمان رشد در معرض آنها قرار می گیرد پیروی می کند، شکل گیری هویت او موفقیت­آمیز خواهد بود (نجاین و همکاران، 2007). دستیابی موفقیت آمیز به هویت موجب اولین تکلیف بزرگسالی یعنی رشد احساس صمیمیت حقیقی می شود.ناکامی در دستیابی به هویت به عدم صمیمیت و فاصله گذاری منجر می شود. فاصله گذاری به آمادگی برای فاصله گرفتن از مردم و موقعیت­هایی که ممکن است به طور مناسبی هویت فرد را نقض می کند اطلاق می شود. بنابراین حل موفقیت آمیز مباحث هویت نه تنها برای سلامت فرد مفید است بلکه برای روابط آنها نیز اهمیت دارد. طبق نظر اریکسون صمیمیت اصیل و واقعی تنها بعد از شکل گیری هویت ایجاد می شود. ایجاد مفهومی از خود شرط لازم و قدم اول برای صمیمیت است که به صورت توانایی داشتن روابط دوجانبه با دیگر افراد تعریف می شود. دو جانبه بودن به این مفهوم است که هر دو شخص باید همزمان نیازها، احساسات و افکار دیگری را آن چنان که به نیازها و افکار خود توجه دارند، مورد توجه قرار دهند(شوارتز،2001). باز شناسی مفهوم هویت نیازمند عطف توجه به ((شخصیت)) است

منابع فارسی

آزادمرزآبادی، اسفندیار و طرخورانی، حمید.(1386). بررسی ارتباط بین استرس های شغلی و رضایت مندی شغلی كاركنان، مجله علوم رفتاری، سال 1، شماره 2، صص 129-121.

آندرسون و آناکیپریانو.(1387). رفتار سازمانی اثربخش، مترجمان علی رضاجباری، مجید پسران قادر و عباس کحال زاده، فارس: انتشارات سیه لاکی فارس.

برقی مقدم، جعفر و بنی نصرت، ایوب.(1389). ارتباط بین سبك های هویت با عوامل برانگیزاننده و احساس موفقیت در پسران نوجوان نخبه رشته ورزشی كاراته، مجله علوم تربیتی، سال سوم، شماره 9، صص 25-7.

بهادری خسرو شاهی، جعفر و علیلو، مجید محمود.(1391). بررسی رابطه بین سبک­های هویت با معنای زندگی در دانشجویان، مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س)، دوره 8، شماره 2، 164-144.

بیرامی، منصور.(1389). مقایسه ی سبک های هویت، انواع هویت در دانشجویان دختر و پسر، فصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم، شماره 20.

بیرامی، منصور.(1391). پیش­بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک­های دلبستگی و مولفه های تمایزیافتگی، مجله اصول بهداشت روانی، دوره 14، شماره 53، صص 77-66.

پارسانژاد، معصومه. (1390). رابطه خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی در کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی و سازمانی. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی شهرستان مرودشت.

حسام­پور، مریم.(1384). نقش واسطه­ای سبك­های هویت در میان روابط اجتماعی و تابآوری در دانشجویان دانشگاه شیراز، پایان­نامه كارشناسی ارشد، رشتة روانشناسی، دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز.

حسین­زاده، داوود و صائمیان، آذر.(1381). خشنودی شغلی، توجه به کارکنان و کیفیت زندگی کاری، مجله مدیریت، شماره 64- 60.

حیدری، سمیه.(1392). بررسی رابطه بین سازگاری و رضایت شغلی با بهره وری شغلی کارکنان شرکت کیمیا الیاف، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

خنیفر، حمید؛ زارعی متین، حامد و خداپرست، حسین. (1387). نظام پیشنهادات در سازمان (از نظریه تا کاربرد)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

دستجردی، رضا.(1386). تفاوت­های فردی در سبک­های هویت و بهزیستی روانشناختی، نقش تعهد هویت، فصلنامه تازه­های علوم شناختی، سال 9، شماره 2، صص 46-33.

رابینز، استیفن. پی.(1388) .مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.

رجایی، مینو؛ حقیقی، حمید؛ دادی­پور، سکینه؛ فلاحی، صغری؛ سلیمی، مرتضی؛ شارقی، مسعود و نادری زاده، محمد.(1392). رابطه بین استرس شغلی و رضایت شغلی در میان پزشكان متخصص زنان، مجله پزشکی هرمزگان، سال 17، شماره 3، صص 249-255.

رضایی هرندی، حسن.(1389). بررسی رابطه بین میزان رضایت شغلی با بهره وری متصدیان امور بانکی بانک ملی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

رضایی هرندی، حسن.(1389). بررسی رابطه بین میزان رضایت شغلی با بهره وری متصدیان امور بانکی بانک ملی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

سابوته، سحر؛ شهنازی، حسین؛ شریفی راد، غلامرضا و حسن زاده، اکبر.(1392). بررسی ارتباط بین استرس شغلی با رضایت شغلی در بین ماماهای شاغل در زایشگاه‌های شهر اصفهان، مجله علمی پژوهشی تحقیقات نظام سلامت، دوره 9، شماره 7، صص 692-682.

سلطانی، علی.(1384). بررسی ارتباط بین وضعیت­های هویت و دینداری در دانشجویان و دانش­آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تربیت معلم.

شفیع­آبادی، عبدا…(1391). مبانی روانشناسی رشد، تهران: انتشارات چهر

شهرآرای، مهرزاد.(1384). روانشناسی رشد نوجوان، تهران: انتشارات علمی.

قضاوتی، محسن؛ باقرائت، علیرضا؛ زارع، مهدی و بهجتی اردکانی، مهدی.(1388). بررسی استرس شغلی و ارتباط آن با رضایت شغلی در بین كاركنان اتاقهای كنترل شركت پالایش نفت بندرعباس، همایش بین المللی HSE در صنعت نفت و گاز.

کارگر، رضا.(1389). رابطه بین رضایت شغلی، خلاقیت و بهره­وری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

منابع انگلیسی

Berzonsky, M. D,  & Kulk, L. S. (2000). Identity status and identity processing style , and the transition to university, Journal of Adolescent Research, 15(1), 81-98 .

Berzonsky, M. D. (1990). Self-constractionover the life-span: A process perspective on identity information. In G. J. Nieimeyer

Berzonsky, M. D. (1998). Identity style: Conceptualization and measurement. Journal of Adolescent Research. 4, 267–281.

Berzonsky, M. D. (2005) Ego identity: A personal standpoint in a postmodern word. Identity: An International Journal of Theory and Research, 5(2), 125–136.

Berzonsky, M. D. (2008). ” Identity formation: The role of identity processing style and cognitive processes”.Personality and Individual Differences, 44, 643–653.

Berzonsky, M. D., & Kuk, L.S., (2000). Identity style, psychological Maturity, and academic performance Personality and Individual Differences. 39, 235-247.

Berzonsky,M,,D. (1992). Identity style and coping strategies. Journal of Personality,60,771-778.

Berzonsky,M,D. & Nei Meir, K.G,. (1994). Self-identity: Ralationship between process and content. Journal of Research in Personality,28,453-460 .

Berzonsky,M,D. (2003),Identity style and well-being, An international journal theory and reaserch, 3, 32-45.

Chen, C. Y. Lin, Y. H. Lu, S. Y. (2009). Physical discomfort and physical job stress Among male and female operators at Telemunication call centers in Taiwan. JAPP.Erg 11(40). 567- 588.

Duries, B., Soenens, B., & Beyers, W. (2004). Personality, identity style and religiosity, Journal of Personality. 3(10), 12-20.

Hipps, E. H. Halpin, G. (1991). The dierence in teachers and principals, general job stress related to performance based a cerditaon the annual meeting of mid south educational research association.

McFarlan, B. R., Shankman, S. A., Tenke, C. E., Bruder, G. E., & Klein, D. N. (2006). Behavioral Activation system deficits predict the six-month course of depression. Affective Disorders, 91: 229-234.

Nguyen, T. T., Bertoni, M., Charvat, M., Gheytanchi, A., & Beutler, L. E. (2007). Systematic treatment selection (STS): A review and future directions.

Robins, E. (1995). Organizational behavior management.Parsaeiyan A, Arabi M, translators. Tehran: Department of Commerce Publication

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک هویت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک هویت – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک هویت,مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک هویت,چارچوب مبانی نظری سبک هویت,پیشینه پژوهش سبک هویت,مبانی نظری سبک هویت,چارچوب مبانی نظری,پیشینه پژوهش ,سبک هویت

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


پیشینه پژوهش و چارچوب مبانی نظری در باب سازه ی روش های مقابله ای زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

شما برای خرید و دانلود پیشینه پژوهش و چارچوب مبانی نظری در باب سازه ی روش های مقابله ای به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پیشینه پژوهش و چارچوب مبانی نظری در باب سازه ی روش های مقابله ای را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

پیشینه پژوهش و چارچوب مبانی نظری در باب سازه ی روش های مقابله ای

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 22
حجم فایل 48 کیلو بایت

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 22صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

روشهایی كه تحت عنوان شیوه های مقابله ای توضیح داده شده از جمله فنونی هستند كه معمولاٌ خود افراد در مواجهه با رویدادهای استرس زا بكار می گیرند. گذشته از این تدابیر هركسی می تواند جهت پیشگیری از پیامدهای روانی و جسمی استرس، روش های مقابله ای مناسب را یاد بگیرد، تعدادی از این روش ها را روان درمانگران طی جلسات مختلف درمانگری به مراجعان آموزش می دهند. درمان های مبتنی بر مهارت های مقابله از روش های شناختی و رفتاری متعددی تشكیل شده كه در جریان آن با هدف كمك به افراد مجموعه ای از مهارت ها آموزش داده می شود تا بدین ترتیب افراد بتوانند در بسیاری از موقعیت های استرس زا سازگاری لازم بدست آورند. فرض بر این است كه ناراحتی اشخاص مضطرب و افسرده آنچنان است كه حل بسیاری از مشكلات آنها مستلزم یادگیری مهارت هایی برای مواجهه با آنها یا نیازمند تغییراتی در فعالیت های روزمره، موقعیت های محیطی یا در حالت كلی رفتارهای آنهاست(زرب، 1992 ؛ دیماتو، 1991 ؛ بنت و همكاران، 1990 ؛ به نقل از باصری، 1382) اهم این روش ها عبارتند از :

ü     تنش زدایی:

روشی بسیار موفق برای كمك كردن به افرادی است كه دچار استرس هستند. این روش اغلب به عنوان بخشی از برنامه حساسیت زدایی نظامدار است كه به منظور كنترل استرس های ناشی از ترس یا اضطراب از موضوعات مشخص بكار برده می شود. در حساسیت زدایی نظامدار سلسله مراتب محرك های استرس زا مشخص می شود و پس از انجام تنش زدایی فردبه تدریج موقعیت های استرس زا را تجسم می كند و با آن موقعیت ها در عمل مواجه می شود .گل فند(1978 ) وریم و مسترز(1979 ) موفقیت های ناشی از استفاده از حساسیت زدایی نظامدار را در كاهش استرس گزارش كرده اند.

ü     پس خوراند زیستی

در این شیوه آموزش، فرد درباره برخی جنبه های حالت فیزیولوژیكی خود اطلاعاتی (پسخوراند) دریافت نموده و بعد تلاش می كند آن حالت را تغییر دهد. این روش در كنترل درد و درمان اختلال های ناشی از استرس از قبیل سر درد تنشی موثر است. گاهی نیز از آن بعنوان پیشرفته ترین روش در درمان اختلال های ناشی از استرس نام برده می شود.

بنت (1990) در روشی با عنوان جرات آموزی به كسانی كه استرس آنها ناشی از حضور در جمع است، آموزش داده كه چگونه با تسلط بر محیط خودشان مشكل را برطرف كنند. روش های اصلاح رفتار كمك می كنند تا واكنش های نامناسب به استرس كاهش یابد. در این رابطه می توان به فنونی همچون بازی نقش، برنامه ریزی توام با هدف و آموزش حل مسئله اشاره داشت. پیامدهای فیزیولوژیكی رویدادهای استرس زا معمولاً با تمرین های بدنی كاهش می یابد. بعلاوه تمرین های ورزشی تحریكات جسمی حاصل از استرسورها را كاهش می دهد و سبب آزاد سازی جریان خون می شود و می تواند در آرام ساختن شخص موثر باشد.

ü     بازساخت دهی شناختی:

در این مهارت ها به شخص كمك می شود كه برداشت یا تعبیر خود از استرسورها را اصلاح كند و عقاید شخصی، انتظارات و ارزیابی خود از فشارهایی را كه با آن مواجه می شود را تغییر دهد. بر اساس روش هایی همچون درمانگری تعقلی- هیجانی و شناخت درمانگری بك تغییر در برداشت شخص از رویداد استرس زا سبب تغییر در واكنش های ذهنی و فیزیولوژیكی او به آن رویدادهای می شود(دیمائتو، 1991 ؛ به نقل از باصری، 1382). استفاده از این روش ها در كاهش استرس افراد مضطرب و افسرده با موفقیت همراه بوده است. در حوزه های گوناگون زندگی پاسخ های معینی برای مقابله یافت می شوند كه از لحاظ نتایج مثبتی كه به بار می آورند تفاوت چشمگیری با دیگر پاسخ ها دارند. مثلاً یك روش مقابله كم ارزش تر شمردن كار است. به این معنی كه كار و استرس مربوط به آن را در مرتبه دوم اهمیت قرار دهیم و قدری از آن فاصله بگیریم(پیرلین و اسكولر، 1984 ؛ به نقل از باصری، 1382).

یكی از مهمترین روشهای شناختی- رفتاری در كاهش استرس تحت عنوان آموزش ایمن سازی در برابر استرس است. با اجرای این روش كه توسط میچن باوم(1983) معرفی شده، توانایی فرد در مقابله با استرسورها افزایش می یابد. آموزش در سه مرحله انجام می شود: در مرحله اول كه آمادگی شناختی نام دارد، اطلاعات لازم درباره استرسورها و پیامدهای آن به دست می آید


 

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پیشینه پژوهش و چارچوب مبانی نظری در باب سازه ی روش های مقابله ای ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پیشینه پژوهش و چارچوب مبانی نظری در باب سازه ی روش های مقابله ای – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پیشینه پژوهش و چارچوب مبانی نظری در باب سازه ی روش های مقابله ای, چارچوب مبانی نظری در باب سازه ی روش های مقابله ای,پیشینه پژوهش در باب سازه ی روش های مقابله ای,پیشینه پژوهش ,چارچوب مبانی نظری,در باب سازه ی روش های مقابله ای

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلال نارسا توجه فزون کنشی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

شما برای خرید و دانلود چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلال نارسا توجه فزون کنشی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلال نارسا توجه فزون کنشی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلال نارسا توجه فزون کنشی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 24
حجم فایل 38 کیلو بایت

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 24صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

 اختلال نارسا توجه­/ فزون کنشی یک اختلال عصبی-رشدی است که با سه ویژگی اصلی یعنی نارسا توجهی، تکانشگری و فزون­کنشی شناخته می­شود. این اختلال از شایعترین اختلالات عصبی-رفتاری دوران کودکی است که بخش بزرگی از جمعیت جهان (3 تا 7 درصد کودکان) را مبتلا کرده است (فارون، سرجنت، گیلبرک، بیدرمن، 2003، به نقل از صاحبان، امیری، کجباف و عابدی، 1389). فزون­کنشی برای اکثر مردم، به خصوص والدین و معلمان واژه­ای آشناست. کودکی که در حرکت دائم است، با انگشتانش ضربه می­زند، پاهایش وول می خورد، دیگران را هل می­دهد، بدون دلیل کنترل خود را از دست می­دهد و بی قراری می­کند، معمولا فزون­کنش نامیده می­شود. این کودکان معمولا دشواری­هایی در تمرکز بر تکالیف دارند (کرینگ، دیوسون، نیل، جانسون، 2007، به نقل از جدیدی، شمسایی، مظاهری، خوشابی و فرخی، 1391).

1-2-2- زیر ریخت­های اختلال نارسا توجه / فزون­ کنشی

 در چهارمین نسخه­ی راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی امریکا سه زیر ریخت متفاوت برای این اختلال در نظر گرفته شده است که شامل ریخت معمولا نارسا توجه، ریخت معمولا فزون­کنش / تکانشگر، و ریخت ترکیبی می­باشد.

 

فهرست منابع

 

احدی، حسن؛ کاکاوند، علیرضا. (1382). اختلا­ل­های یادگیری (از نظریه تا عمل). تهران: نشر ارسباران.

احسان منش، مجتبی (1372). کارورزی والدین کودکان مبتلا به اختلال سلوکی. پایان نامه­ی کارشناسی ارشد روانپزشکی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران.

احمد پور، طه. (1387). اثربخشی آموزش دو جانبه بر یادگیری خود تنظیم دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهرستان سقز. پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

اعظمی، سعید. (1391). مقایسه اثربخشی شناختی رایانه یار و روان محرک بر کارکردهای اجرایی و نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

امانی، رضا؛ خواجه موگهی، ناهید. (1384). مقایسه­ی الگوی کودکان مبتلا به نقص توجه/ بیش فعالی با کودکان سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، 45، 53-44.

امیدوار، احمد. (1385). روشهای تغییر رفتار (رفتار درمانی و شناختی-رفتاری). مشهد: انتشارات فرا انگیزش.

اندرز­خو، هاجر. (1389). رابطه یادگیری خود نظم داده شده و خود کارامدی با پیشرفت تحصیلی ریاضی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، سمنان: دانشگاه سمنان.

آدم زاده، فاطمه. (1380) . تاثیر آموزش راهبردهای شناختی بر مشکلات بیان نوشتاری کودکان با ناتوانی یادگیری.  پایان­نامه كارشناسی­ارشد، تهران: دانشگاه تهران.

آقابابایی، سارا؛ عابدی، احمد؛ ملک پور، مختار. (1390). مقایسه کنش های اجرایی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری املا: عملکرد در آزمون عصب- روانشناختی نپسی. مجله روانشناسی بالینی،  3(4)، 40-35.

باشعور لشکری، مریم. (1379). نارسایی های ویژه در یادگیری. تهران: دنیای هنر.

باعزت، فرشته؛ ایزدی فرد، راضیه. (1388). اثر بخشی راهبرد خودنظم­دهی بر کاهش خطاهای املایی کودکان مبتلا اختلال نوشتن. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 10(1)، 28-21

منابع خارجی

 

Aksan, N. (2009). A descriptive study: epistemological beliefs and self-regulated Learning. Journal of procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 896-909.

Alizadeh, H., Andries, C. (2002). Interaction  of  Parenting  Styles  and  Attention Deficit  Hyperactivity  Disorder  In  Iranian  parents.Child  and  Family  Behavior  thraphy, (24), 37-52.

Barekly. R. A. (2005). ADHD:A handbook  for diagnosis and treatment, New York: Guilford press , 189.

Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhabitation, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin, 121, 65-94.

Barkley, R. A. (1998). Attention deficit hyperactivity disorder, 2nd ed.: A handbook fordiagnosis and treatment. New York: Guilford.

Barkley, R. A. (2006). Attention-deficit hyperactivity disorder, 3rd ed.: Ahandbook fordiagnosis and treatment. New York: Guilford Press.

Beck, S. J., Young, G. H., & Tarnowski, K. J. (1990). Maternal characteristics and perceptions of pervasive and situational hyperactives and normal controls. Journal ofthe American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 29,558-565.

Biederman, J. (2005). Attention- deficit/ hyperactivity disorder: A selectiveoverview. Journalof Biological Psychiatry, 57, 1215- 1220.

Bourassa, D. C., & Treiman, R.(2001). Spelling development and disability:         the importance of linguistic factors. Language, Speech and Hearing        Services in Schools, 32, 172-181.

Breen, M. J., & Barkley, R. A. (1988). Child psychopathology and parenting stressingirls and boys having attention deficit disorder with hyperactivity. Journal ofPediatric Psychology, 13,265-280.

Brossard, R. M., Majnemer, A., Shevell, M., Shinder, L., & Ageranioti, B. C.                                 (2011). Handwriting capacity in children newly diagnosed with               attention deficit Hyperactivity disorder. Research in Development             Disabilities, 32, 2927-2934.


 

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلال نارسا توجه فزون کنشی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلال نارسا توجه فزون کنشی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش اختلال نارسا توجه فزون کنشی,پیشینه پژوهش اختلال نارسا توجه فزون کنشی,چارچوب مبانی نظری اختلال نارسا توجه فزون کنشی,چارچوب مبانی نظری,پیشینه پژوهش ,اختلال نارسا توجه فزون کنشی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش امید به زندگی زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

شما برای خرید و دانلود چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش امید به زندگی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش امید به زندگی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش امید به زندگی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 19
حجم فایل 49 کیلو بایت

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 19صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

امید به زندگی یكی از معیارهای اساسی تعیین سطح كیفیت زندگی در جوامع امروزی محسوب می‌شود به‌طوری‌که هر چه طول عمر مردم كشوری بیشتر باشد، آن جامعه را پیشرفته‌تر می‌دانند. بیشترین امید به زندگی مربوط به كشور ژاپن است كه متوسط سن مردم آن به بیش از 80 سال می‌رسد و بعدازآن كشورهایی مثل سنگاپور، استرالیا و كانادا با تفاوت بسیار نزدیكی باهم قرار دارند و كمترین میزان امید به زندگی مربوط به كشورهایی مثل افغانستان و زیمبابوه با متوسط سن كمتر از 40 سال است.

    اسناد تاریخی مربوط به صدها سال پیش نشان می‌دهند متوسط طول عمر برخی افراد در آن زمان، كمتر از 30 سال بوده است حال‌آنکه در جوامع كنونی این عدد به بیش از 85 سال برای كشورهای پیشرفته می‌رسد. در كشور ایران سن امید به زندگی برای مردان 70 و برای زنان حدود 73 سال است.

    تعریف‌های گوناگونی در رابطه با امید به زندگی وجود دارد اما به‌طور خلاصه می‌توان گفت امید به زندگی متوسط سال‌هایی است كه فرد انتظار دارد، زندگی كند. پیشرفت علم درزمینه‌های مختلف صنعتی، كشاورزی و پزشكی در چند دهه اخیر نقش بسیار مؤثری در ارتقای سطح كیفیت زندگی و به دنبال آن افزایش طول عمر انسان‌ها ایفا كرده است. این پیشرفت‌ها باعث شده تا متوسط تعداد سال‌هایی كه فرد انتظار دارد زندگی كند.

به‌بیان‌دیگر، اسنایدر و همكارانش (1991) امید را «مجموعه‌ای شناختی می‌دانند كه مبتنی بر احساس موفقیت ناشی از منابع گوناگون (تصمیم‌های هدف مدار) و مسیرها (شیوه‌های انتخاب‌شده برای نیل به اهداف) است.» بنابراین، امید یا تفكر هدف مدار، از دو مؤلفه مرتبط به هم یعنی مسیرهای تفكر و منابع تفكر، تشکیل‌شده است. «مسیرهای تفكر» انعکاس‌دهنده ظرفیت فرد برای تولید کانال‌های شناختی برای رسیدن به اهدافش است و منابع تفكر هم عبارت‌اند از افكاری كه افراد درباره توانایی‌ها و قابلیت‌هایشان برای عبور از مسیرهای برگزیده تعریف کرده‌اند تا به اهدافشان برسند. از طریق تركیب منابع و مسیرها، می‌توان به اهداف رسید. اگر هرکدام از این دو عنصر شناختی وجود نداشته باشند، رسیدن به اهداف غیرممکن است. شواهد تحقیقاتی زیادی وجود دارند كه نشان می‌دهند بین بالا بودن میزان امید افراد و موفقیت آن‌ها در فعالیت‌های ورزشی، بالا بودن میزان پیشرفت تحصیلی، سلامت جسمی و روانی بهتر و بیشتر مؤثر بودن روش‌های روان‌درمانی مورداستفاده در درمان اختلالات، ارتباط وجود دارد (اسنایدر،2002).

فهرست منابع

منابع فارسی

–      احمدوند، ز ؛ حیدری نسب، ل و شعیری، م. (1391). تبیین بهزیستی روان‌شناختی بر اساس مؤلفه‌های ذهن آگاهی. فصلنامه علمی-پژوهشی. شماره 2.

–      بشارت، محمدعلی. (1384). بررسی تأثیر هوش هیجانی بر كیفیت روابط اجتماع. ی مطالعات روان‌شناختی،2، 38-25.

–      پیمانفر، ا؛ علی‌اکبری دهکردی،‌ م و محتشمی، ط. (1391). مقایسه احساس تنهایی و احساس معنا در زندگی سالمندان با سطوح نگرش مذهبی متفاوت. مجله روانشناسی و دین.ش  5 (4)52-41.

–      جواهری، فروزان.(1383).  بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی در پیشگیری از افسردگی در دانشجویان – دختر ساکن خوابگاه دانشگاه اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن. پاییز و زمستان

–      حسینیان، الهه؛ سودانی، منصور و مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1388). اثربخشی معنی درمانی گروهی بر امید به زندگی بیماران سرطانی. مجله علوم رفتاری،3(4)، ص 292-287.

–      خاکی، غلامرضا.( 1390).  روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی. تهران. انتشارات بازتاب.

–      دادستانی، پریرخ. (1386). روانشناسی مرضی تحولی، از کودکی تا بزرگ‌سالی. جلد دوم. تهران: انتشارات سمت.

–      دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل. (1388).  روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت :رویکرد جامع. تهران.  صفار، اشراقی.

–      رحیمی پور، م ؛  کرمی، ا. (1393). نقش واسطه‌گری هوش معنوی با بهزیستی روان‌شناختی و رضایت از زندگی در سالمندان شهرستان مهریز (یزد)، فصلنامه علمی-پژوهشی طب توان‌بخشی. دوره سوم. شماره سوم. پاییز.

–      سارافینو. (2004). روانشناسی سلامت. ترجمه الهه میرزایی. (1384). جلد دوم تهران: انتشارات رشد.

–      سهرابی، فرامرز. (1385). درآمدی بر هوش معنوی. فصلنامه­ معنا. ویژه­نامه روانشناسی­دین. شماره 2.

–      سرمد، زهره؛  بازرگان، عباس و حجازی، الهه مرندی. (1385). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.

منابع لاتین:

-Arch, J. J.; Craske, M. G. (2006), “Mechanisms of mindfulness: Emotion  regulation following a focused breathing induction”, Behaviour Research Therapy, 44, 1849-1858.

 Amram, Joseph (Yosi), 2005, Intelligence Beyond IQ: The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership, Institune of Transpersonal Psychology Ayas M, Al-Seraihi A, Al-Mahr M.(2006). The outcome of children with AML. Ped Cancer; 19:23- 35   

–     Argyle,M.& Hills,P.(2000). Religious experience and their relation with happiness and personality .the international journal for the psychology of religion

–     Augusto Landa, J.M., Lopez-Zafra, E.(2006). Martinez de Antonana, R., and Pulido, M. Perceived

–     Aryana- ki TBuxcHu & SHB. (2009). Life Satisfaction of Thai Religious women. Sam louis university (Private) Bonifacio Street, Baguio city DECS-CAR

–     Abdolahi F, Mohammadpour A. (2004). investigation of the quality of preceding elderly life at home and elderlies home in savitown.second nationl congress of family .

–     Brown, K. W.; Ryan, R. M. (2004). Perils and Promise in Defining and Measuring mindfulness observation from experience, Clinical psychology: Science and practice, vol. 11, no. 3, 242-246.

–     Baer,R.A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clinical Psychology: Science and Practice,10,125–143.  

–     Borkovec, T.D. (2002). Life in the future versus life in the present. Clinical Psychology: Scienceand Practice,9,76–80.

–     Brill hart, B. (2005). A study of spirituality and life satisfaction among persons with spinal cord injury. RehabilNurs .30(1),pp:31-34.

–     Baer, R.(2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 125–143.

–     Carmody, J.; Bear, R. A. (2007). Relationship between mindfulness practice and level of  indfulness, medical and psychological symptoms and well-being in a mindfulness stress reduction program, Behav Med.31, 23- 33.athology in Iran (2005);Tehran:shahid Beheshtis university.

–     Chang, E. C. (2000). Hope, Problem-solving Ability, and Coping in a College Student  Population: Some Implications for Theory and Practice, Journal of  Clinical Psychology, 54, 953-962.

–     Chang, V. Y.,Palesh, O., Calddwell, R., Gasgow,N., Abramson, M., Luskin, F., Gill, M., Bruke, A., & Koopman, C.(2004). The effects of a mindfulness based stress reduction program on stress, mindfulness self efficacy and positive states of mind. Journal of Stress of Health. 20(3), 141_147.

–     Chlan, K.M., Zebracki, K & Vogel, L.C. (2010). Spirituality and life satisfaction in adults with pediatric-onset spinal cord injery. Retrieved from: ww.pubmed.com.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش امید به زندگی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش امید به زندگی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش امید به زندگی,چارچوب مبانی نظری,پیشینه پژوهش امید به زندگی,چارچوب مبانی نظری امید به زندگی,چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش ,امید به زندگی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش آموزش زندگی خانوادگی (F.L.E) زیر دسته روانشناسی و علوم تربیتی

شما برای خرید و دانلود چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش آموزش زندگی خانوادگی (F.L.E) به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش آموزش زندگی خانوادگی (F.L.E) را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش آموزش زندگی خانوادگی (FLE )

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 30
حجم فایل 46 کیلو بایت

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 30صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

آیا والدین به آموزش نیاز دارند ؟

خداوند متعال به صراحت در قرآن مجید می فرماید : « آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند برابر هستند ؟ » ( سوره الزمر ، آیه 9 ) . بدیهی است که دانایان با نادانان برابر نیستند . هیچ پدر یا مادری خود به خود نمی تواند پدر و یا مادر موفقی بشود و نوجوان خود را آن طور که هست بشناسد و او را درک کند و با او رابطه درست برقرار نماید ، مگر اینکه دانایی های ضروری را کسب کند ( توانایی ، در دانایی است ) . علت اصلی شکست پدران و مادران در تعلیم و تربیت فرزندانشان ، عدم شناخت کودکان و نوجوانان است .

والدینی که دارای فرزند دبیرستانی هستند ( سنین پانزده تا هجده سال ) ، با مسائل گوناگون روبرو می شوند . بخش عمده ای از این مسائل ، از عدم برقراری رابطه انسانی با نوجوان ناشی می شود . نوجوان در مرحله خاصی از گستره رشد به سر می برد و باید با شناخت و آگاهی با او برخورد کرد . پژوهش های متعدد نشان داده است که هر قدر والدین داناتر و آگاه تر باشند ، با مشکلات کمتری روبرو می شوند . از سوی دیگر خانواده هایی که نسبت به نقش ها ، وظایف و مسوولیت های خود بیشتر آگاهی دارند ، بهتر می توانند با فرزندانشان رابطه برقرار کنند و دوره حساس و پر انرژی نوجوانی را به طریق مطلوب هدایت نمایند .

اگر به سلامت و رشد و شکوفایی همه جانبه شهروندان یک جامعه فکر می کنید ، باید به سلامت خانواده ها بیندیشید . همچنین اگر به سلامت جامعه فکر می کنید باید به سالم سازی خانواده ها بیندیشید . از این  رو  در آموزش پدران و مادران ، یک هدف عمده تعقیب می شود و آن هم ، « سالم سازی خانواده » است.

مسائل نوجوانان و جوانان یک جامعه از جنبه های گوناگون دارای اهمیت است . اما مسئله برقراری رابطه میان والدین و آنان از اهمیت بیشتری برخوردار است . نوجوان در حال گذر از دوران کودکی به دوران بزرگسالی است و نوجوانان و جوانان ، سزمایه های واقعی جامعه را تشکیل می دهند . بنابراین اساس هرگونه برنامه ریزی و رفتار با نوجوان ، شناخت واقعی نوجوان است .

این چهارچوب دارای ملاک های مهمی است که عبارتند از :

1-انعکاس مفهوم وسیعی از F.L.E که در عین حال با سایر منابع موجود در این زمینه همخوانی دارد.

2-محدود شدن تعداد عناوین به منظور کنترل چهارچوب ، بدون چشم پوشی از ایده ها و مفاهیم مهم.

3-در نظر گرفتن بسیاری از ابعاد وسیع یادگیری ( دانش ، نگرش ها ، ارزش ها ، مهارت ها ) با توجه به محتوا .

4-نیاز افراد در هر سنی به آموزش زندگی خانواده با توجه به سطوح مختلف سنی (عناوین آموزش ها باید با توجه به سطوح مختلف سنی کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان تهیه گردد) ، (مشکبیدحقیقی ، 1386 ).

منابع

-قرآن کریم ، سوره الزمر ، آیه 9 .

-اتکینسون ، ریتال ال و دیگران . (1983) . زمینه روانشناسی هیلگارد ؛ مترجمان : براهنی ، محمدنقی و دیگران . (1370 ) تهران : انتشارات رشد .

-احدی ، حسن و جمهری ، فرهاد ( 1378 ) . روان شناسی 2 ( نوجوانی ، بزرگسالی ) ، تهران ، نشر پردیس .

-احمدی ، علی اصغر ( 1379 ) . تربیت اجتماعی و عاطفی نوجوانان . مجله پیوند ، مهرماه . 

-احمدی ، علی اصغر ( 1384 ) . روان شناسی روابط درون خانواده . انتشارات مهدی رضایی .

-اکبری ، ابوالقاسم ( 1385 ) . مشکلات نوجوانی و جوانی . تهران : انتشارات رشد و توسعه .

-امیر ، فاطمه ( 1391 ) . بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد –  کودک بر سبک های فرزندپروری . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ، دانشگاه فردوسی مشهد .

-برجعلی ، احمد ( 1378 ) . تاثیر سازگاری و الگوهای فرزندپروری والدین برتحول روانی – اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران ، رساله دکترای تخصصی رشته روان شناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی .

-برهمند ، اوشا ( 1381 ) . بررسی رابطه بین مزاج، سبک فرزندپروری و مشکلات رفتاری میان کودکان پیش دبستانی درشهر تبریز، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی .

-به پژوه ، احمد ( 1375 ) . اصول برقراری رابطه انسانی با کودک و نوجوان . نشر رویش .

-به پژوه ، احمد و همکاران ( 1377 ) . خانواده و فرزندان . تهران : انتشارات انجمن اولیاء و مربیان .

-Adalbjarnardottir , Sigrun . Hafsteinsson , Leifur . G ( 2001 ) . Adolescents Perceived Parenting Styles and their Substance use : Concurrent and Longitudinal Analyses . Journal of research on adolescents , 11 . 401 – 423 .

-Baumrind , D ( 1991 ) . The influence of Parenting Style on adolescent competence and substance use . Journal of Early Adolescences , 11(1) . 56 – 95 .

-Cardinally , Gina . Allura , Tana ( 2001 ) . Parenting Styles and Self-Esteem : a Study of young adults with visual impairments . Journal of Visual impairment and blindness , All right reserved . 261 – 271 . 

-Chao , Ruth . K ( 2001 ) . Extending Research on the Consequences of Parenting Style for Chinese Americans and European Americans . Child Development , 72 . 832 – 843 .

-Fiscer , K . W . and Lazerson , A ( 1984 ) . Human development : From Conception through adolescence . New York : W . H . Freeman and Company .

-Fowerz , B . J . ( 1998 ) , Psychology and the good marriage , American Behavioral Scientist , 41 , 516 – 542 .

-Gibson Warsh , Bobbie . Markstirom , Carol A ( 2001 ) . Parental Perceptions of Parenting Styles in Relation to Academic Self-steam of preschoolers . Child Development and Family Studies Family and Consumer Sciences , 121-123 .

-Grams , Robert ( 2005 ) . Patterns of Parental Authority . Mill Creek counseling Newsletter .

-Irelan , J . & Wayzner , M . ( 2004 ) . Family Life Education : Aprogram of Lutheran child and family services of Illinois .

-Jornen , Katja ( 2005 ) . Adolescents Subjective Well-being in their Social Contexts . Academic Dissertation , University of Tamper : Department of Nursing Science Finland .

-Laugesen , Nina . Dugas , Michel J . and Bukowski , William M ( 2003 ) . Understanding Adolescent Worry : The Application of a Cognitive Model . Journal of abnormal Child Psychology , 31 . 55 – 64 .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش آموزش زندگی خانوادگی (F.L.E) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش آموزش زندگی خانوادگی (F.L.E) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش آموزش زندگی خانوادگی (FLE ),پیشینه پژوهش آموزش زندگی خانوادگی (FLE ),چارچوب مبانی نظری آموزش زندگی خانوادگی (FLE ),چارچوب مبانی نظری,پیشینه پژوهش , آموزش زندگی خانوادگی (FLE )

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل