کاملترین فایل مقاله درباره پهلوانان حماسه ملی در ادبیات فارسی

دانلود مقاله درباره پهلوانان حماسه ملی در اشعار و ادبیات فارسی

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 36
حجم فایل 24 کیلو بایت

*مقاله درباره پهلوانان حماسه ملی در ادبیات فارسی*


مقدمه:

عظمت حماسة ملی ایران، پیش از هر چیز در روح پهلوانی، و تمركز رویدادهای آن حول یك محور قهرمانی، متبلور است. عنصر نیرومند ذهنی آن، كه در آرایش حماسی نبرد میان نیك و بد و ایران و توران تجسم یافته است، اساساً اوج و فرود خود را در نهاد پهلوانی و هیأت مركزی و نیروی اصلی آن به ظهور می‎رساند.

نسلهای مختلفی از پهلوانان، پی در پی به كوشش برمی‎خیزند، خویشكاری می‎ورزند، پیروز می‎شوند، شكست می‎خورند، نام‎آور می‎شوند، به فراموشی می‎گرایند، تا ذات انسان حماسی، كه تجسم نهایی خود را در جهان پهلوان می‎یابد، باقی بماند. جهان پهلوان نیز مانند پهلوانان دیگر، دوره به دوره، فرامی‎آید تا عظمت كاركرد آدمی را در قهرمانی و افتخار بنمایاند. در این راه اگرچه كاركرد اصلی پهلوانان یگانه و بی‎دگرگونی یا خدشه‎ناپذیر می‎ماند، كاراكتر و كنش و روابط شخصیتی آنها متفاوت می‎شود، تنوع می‎پذیرد، و گسترش می‎یابد.

از این‎رو برای آنكه كنش فردی و چگونگی رویدادهای حماسی و نوع آنها در شاهنامه بهتر ادراك شود، جا دارد كه از راه رویكردی تشریحی، به بیان وضع و تنوع و شاخه‎ها و عناصر تشكیل دهندة‌ نهاد پهلوانی بپردازیم، تا زمینة لازم برای جستجوی روابط افراد و چگونگی رویدادها و اهداف زندگی  پهلوانی فراهم آید. تأكید می‎كنم كه در این بحث بیشتر به طرح یك نمودار از مشخصات و مختصات پهلوانان خواهم پرداخت، تا به تبیین و تحلیل همه‎جانبه و ریشه‎شناختی.

بسیاری از مسائل پهلوانان ایران چه از لحاظ ریشه‎های اساطیری و پیوندهای تاریخی[1]، و چه از بابت مشخصات «زندگی و مرگ» آنان تاكنون به وسیلة صاحب‎نظران مختلفی بررسی شده است. همچنانكه از برخی رویدادها و داستانها نیز تحلیلهای ارزنده‎ای صورت گرفته است.[2] در نتیجه طرح این بحث از آن رو تا آنجاست كه بتواند حضور تركیبی پهلوانان را با وضوح بیشتری مشخص كند. و حضور آنان را «‌تمامیت» حماسة ملی بازنمایاند.

مجموعة‌ داستانهای حماسی شاهنامه را در نخستین نظر می‎توان نشأت یافته از سه دوره و حوزة قهرمانی دانست، كه هم از بابت تاریخی و هم از بابت جغرافیایی، و هم از نظر تفاوتهای آیینی و ذهنی و خاندانی، نمودار زندگی اقوام مختلف در تاریخهای مختلفی از حیات ملی ایران زمین است.

اما همة‌ رویدادها و كنشهای فردی مربوط به این حوزه‎ها و دوره‎ها، بر دو محور اصلی متمركز شده است:

الف‎- محور آیینی و اخلاقی كه در نهایت از تنظیم بنیان اساطیری و اخلاقی نبرد و تكرار نمونه‎هایی از آن در دوره‎های مختلف جدا نیست، و اهداف سیاسی، ملی، آیینی، اخلاقی را دنبال می‎كند.

ب- محور قهرمانی كه همة تنوع زندگی قهرمانی را در طول دوره‎ها و موقعیتهای گوناگون، در یك هیأت و هویت مركزی گرد می‎آورد. و به طرح و تبیین ارزشها، روشها، رفتارها، كنشها و روابط انسانهای حماسی می‎پردازد. اگرچه این انسانهای حماسی از هر راه كه شده غالباً به یك ریشة آیینی و اساطیری و مقدس می‎پیوندند، و در نتیجه انگار تمام آنان و تمام شاهان و ‎… از یك رگ و ریشه برآمده‎اند.

پهلوانان و خاندانها

این سه بخش اصلی داستانهای پهلوانی را چنین نامیده‎اند و معرفی كرده‎اند:

1- داستانهای حماسی اوستایی. كه قهرمانانش اساساً شاهان كیانی‎اند؛ كه از آنان در اوستا نیز یاد شده است. این رشته داستانها كلاً سلسلة حماسه‎های كیانی و پیشدادی را دربرمی‎گیرد، كه مطرح شدن آنها در یشتها، نشان قدمت تاریخی آنها تا حدود زمانهای پیش از زردشت است و به دورة‌ پیوندهای ذهنی هند و ایرانی می‎انجامد. قهرمانان این دسته از كیومرث تا گشتاسپ و بهمن را شامل می‎شود.[1]-  پژوهشگران مختلفی دربارة ریشه‎های تاریخی و اساطیری شاهان و پهلوانان شاهنامه تحقیق كرده‎اند. هرتل بر آن بوده است كه هخامنشیان همان شاهان آخرین كیا نیانند. هرتسفلد گمان داشته است كه نخستین پادشاهان كیان همه شاهان سلسلة ماد بوده‎اند، و كیخسرو نیز همان كورش است. ر.ك:

‎  Hertel: Achaemeniden Kayniden. Leipzig. 1924.

E. Herzfeld: Archaeological History of Iran. London. 1955.

نولد كه برای رابطة میان كیان و هخامنشیان به قرائن و نشانه‎هایی اشاره می‎كند. (حماسة ملی ایران ص 3).

كریستن سن آراء هرتل و هرتسفلد و ‎… را رد كرده و معتقد است كه كیانیان سلسله‎ای تاریخی بوده‎اند در شمال شرقی ایران. پیش از هخامنشیان (كارنامة شاهان در روایت ایران باستان، ترجمة بهمن سركاراتی و باقر امیرخانی؛ كیانیان، ترجمة دكتر ذبیح‎الله صفا ، ص 4؛ مزداپرستی در ایران قدیم، ترجمة صفا، ص 112 به بعد.)

هنینگ آراء هرتسفلد را رد كرده است. ر.ك:

‎W.B. Henning: Zoroaster. Polit ician or Witchdoctor PP 4-7. Oxford. 1951.

این كتاب توسط آقای كامران فانی به فارسی ترجمه شده است به نام «زرتشت: سیاستمدار یا جادوگر»، ص 932-2.

[2]-  شمار این‎گونه كتابها و به ویژه مقالات زیاد است. برای فهرست آنها ر.ك: كتابشناسی فردوسی، ایرج افشار، چاپ انجمن آثار ملی.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل